54th President's Cup
제54회 회장배 전국남녀 스피드스케이팅대회
Seoul (KOR)
1 - 3 November 2023

Women
Name           	        			500m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Kim, Min-Sun       	김민선      	LSA	KOR	38,05 	1   	    	    	    	    	    	    	
Mun, Han-Nah       	문한나      	LSA	KOR	39,87 	2  SB 	1.23,16	3   	    	    	    	    	
Kim, Min-Ji (2000)    	김민지 (2000)   	LSA	KOR	40,14 	3   	1.22,70	2   	    	    	    	    	
Lim, Dan-Hee       	임단희      	LSA	KOR	43,53 	4  SB 	1.30,71	4  SB 	    	    	    	    	
Guillermin, Charlotte  	        	LSA	FRA	    	    	1.22,25	1  NR 	    	    	2.08,04	2  NR 	
Kim, Yoon-Ji       	김윤지      	LN2	KOR	    	    	    	    	4.28,67	1  SB 	2.05,14	1   	

Women - College 대학부
Name           	        			500m 		1000m 		3000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Park, Chae-Eun      	박채은      	LN2	KOR	39,90 	1   	1.21,27	3   	    	    	    	    	    	    	
Lee, Soo-Yeon (2004)   	이수연 (2004)   	LN1	KOR	40,06 	2  SB 	1.21,70	4  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Min-Hui (2003)   	김민희 (2003)   	LN2	KOR	40,27 	3  SB 	1.22,26	5  SB 	    	    	    	    	    	    	
Chung, Hyun-Seo     	정현서      	LA2	KOR	40,39 	4   	1.20,78	2  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Eun-Seo       	김은서      	LN3	KOR	40,92 	5  SB 	1.25,90	8  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Chae-Won      	김채원      	LN1	KOR	41,51 	6   	1.24,12	6   	    	    	    	    	    	    	
Park, Ji-Hye (2002)   	박지혜 (2002)   	LN3	KOR	42,02 	7  SB 	    	    	    	    	    	    	2.12,63	8  SB 	
Lee, Won-Jee       	이원지      	LA2	KOR	42,55 	8  SB 	1.31,08	9  SB 	    	    	    	    	    	    	
Sin, Seung-Heun     	신승흔      	LN2	KOR	50,80 	9   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Kyung-Ju      	김경주      	LN1	KOR	    	    	1.20,40	1  SB 	    	    	    	    	2.05,09	2  PR 	
Kim, Ji-Yeon (2004-03)  	김지연 (2004-03) 	LN1	KOR	    	    	1.25,04	7  PR 	    	    	    	    	2.12,25	7   	
Park, Jeong-Hye     	박정혜      	LSA	KOR	    	    	1.40,42	10   	    	    	    	    	2.33,62	9  PR 	
Park, Eun-Kyoung     	박은경      	LB1	KOR	    	    	    	    	4.40,45	1  SB 	    	    	    	    	
Park, Seo-Hyun      	박서현      	LC2	KOR	    	    	    	    	4.44,29	2  SB 	    	    	    	    	
Lee, Ha-Eum       	이하음      	LC1	KOR	    	    	    	    	4.46,15	3   	    	    	    	    	
Kim, Seo-Hyeon      	김서현      	LB1	KOR	    	    	    	    	5.02,13	4   	    	    	    	    	
Kim, Ji-Eum       	김지음      	LC2	KOR	    	    	    	    	5.11,01	5  SB 	    	    	    	    	
Im, Eun-Song       	임은송      	LB1	KOR	    	    	    	    	    	DQ   	    	    	    	    	
Lee, Sol         	이솔       	LN1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.31,08	1  SB 	    	    	
Park, Chae-Won      	박채원      	LN2	KOR	    	    	    	    	    	    	4.34,74	2  SB 	2.08,38	3  SB 	
Kim, Hee-Jin (2004)   	김희진 (2004)   	LA2	KOR	    	    	    	    	    	    	4.39,35	3   	2.10,01	6  SB 	
Kim, Min-Seo       	김민서      	LN1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.43,07	4   	2.09,67	4   	
Park, Yoon-Jung     	박윤정      	LN3	KOR	    	    	    	    	    	    	4.43,32	5   	2.10,00	5   	
Kang, Soo-Min      	강수민      	LN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	2.04,96	1   	

Women - High School 고등부
Name           	        			500m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Jung, Hui-Dan      	정희단      	LB1	KOR	39,64 	1   	1.21,80	1   	    	    	    	    	
Lee, Je-In        	이제인      	LB2	KOR	40,40 	2  SB 	1.22,82	2  SB 	    	    	    	    	
Kim, Chae-Rin      	김채린      	LA1	KOR	41,27 	3  SB 	1.23,92	3  SB 	    	    	    	    	
Park, Seo-Hee (2006)   	박서희 (2006)   	LB2	KOR	41,30 	4  SB 	1.24,41	4  SB 	    	    	    	    	
Min, Ga-Ram       	민가람      	LA1	KOR	42,12 	5  PR 	1.27,79	6  SB 	    	    	    	    	
Jang, Chae-Bin      	장채빈      	LA1	KOR	42,50 	6  PR 	1.28,51	7  PR 	    	    	    	    	
Kim, Soo-Jin (2005)   	김수진 (2005)   	LA2	KOR	44,32 	7  SB 	1.28,61	8  SB 	    	    	    	    	
Kim, Su-A        	김수아      	LB2	KOR	44,91 	8  PR 	1.32,55	10 SB 	    	    	    	    	
Lee, Hye-Min       	이혜민      	LA1	KOR	    	    	1.27,20	5  PR 	    	    	2.14,86	6   	
Yun, Seo-Yeon      	윤서연      	LB2	KOR	    	    	1.29,98	9  SB 	    	    	2.15,76	7   	
An, Ji-Won        	안지원      	LB2	KOR	    	    	1.33,75	11 PR 	    	    	2.24,92	9  PR 	
Jung, Ku-Eun       	정규은      	LB1	KOR	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	
Lim, Lee-Won       	임리원      	LB2	KOR	    	    	    	    	4.26,75	1  PR 	2.06,49	2   	
Cho, Seo-Yeon      	조서연      	LA1	KOR	    	    	    	    	4.29,89	2  PR 	2.04,73	1  PR 	
Jeong, Yu-Na       	정유나      	LA1	KOR	    	    	    	    	4.33,48	3   	2.08,08	4   	
Lee, Chae-Eun      	이채은      	LB1	KOR	    	    	    	    	4.37,38	4   	2.08,13	5  PR 	
Heo, Ji-An        	허지안      	LB1	KOR	    	    	    	    	4.39,58	5   	2.07,25	3   	
Seo, Yoon-Ji       	서윤지      	LA1	KOR	    	    	    	    	4.42,24	6   	2.16,63	8   	

Women - Junior High School 중학부
Name           	        			500m 		1000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Park, Se-Jin (2009)   	박세진 (2009)   	LC2	KOR	41,11 	1  PR 	1.25,74	1  SB 	    	    	
Yun, Yu-Jin       	윤유진      	LB1	KOR	42,07 	2  SB 	1.30,37	6  SB 	    	    	
Joo, Si-Ha        	주시하      	LC1	KOR	42,59 	3  PR 	1.27,79	3   	    	    	
Oh, Jeong-Ha       	오정하      	LC1	KOR	44,54 	4   	1.30,01	5  PR 	    	    	
Lee, Ju-Yeon       	이주연      	LC2	KOR	44,55 	5  PR 	1.34,79	7  SB 	    	    	
Yun, Chae-Won      	윤채원      	LC1	KOR	46,12 	6  PR 	    	    	2.33,72	8  SB 	
Kim, So-Yul       	김소율      	LC2	KOR	49,70 	7  PR 	1.41,92	8  PR 	    	    	
Kim, Ji-Hu        	김지후      	LC2	KOR	49,77 	8   	    	DQ   	    	    	
Ku, Min-Chae       	구민채      	LC1	KOR	51,14 	9  PR 	1.48,12	9  PR 	    	    	
Lee, Dan-Bi       	이단비      	LC2	KOR	    	    	1.25,79	2  PR 	2.11,99	1  PR 	
Han, Ye-Ji        	한예지      	LC1	KOR	    	    	1.28,18	4  PR 	2.17,92	6  PR 	
Park, Seo-Hyun      	박서현      	LC2	KOR	    	    	    	    	2.12,07	2  PR 	
Park, Eun-Kyoung     	박은경      	LB1	KOR	    	    	    	    	2.13,18	3  PR 	
Lee, Ha-Eum       	이하음      	LC1	KOR	    	    	    	    	2.15,51	4  PR 	
Im, Eun-Song       	임은송      	LB1	KOR	    	    	    	    	2.16,49	5   	
Kim, Ji-Eum       	김지음      	LC2	KOR	    	    	    	    	2.22,48	7  PR 	

Men
Name           	        			500m 		5000m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Cho, Sang-Hyeok (2001.01)	조상혁 (2001.01) 	MN4	KOR	35,49 	1  SB 	    	    	1.10,57	1  PR 	    	    	    	    	
Kim, Cheol-Min      	김철민      	M30	KOR	35,69 	2  SB 	    	    	1.13,07	7   	    	    	    	    	
Cha, Min-Kyu       	차민규      	M30	KOR	35,75 	3   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kwon, Soo-In       	권수인      	MSA	KOR	35,99 	4  SB 	    	    	1.13,38	9   	    	    	    	    	
Kim, Kyung-Rae      	김경래      	MN2	KOR	36,03 	5   	    	    	1.10,64	3   	    	    	    	    	
Jeong, Seon-Kyo     	정선교      	MSA	KOR	36,18 	6   	    	    	1.12,38	6   	    	    	    	    	
Jang, Won-Hoon      	장원훈      	M30	KOR	36,79 	7   	    	    	1.13,10	8  SB 	    	    	    	    	
Yu, Dong-Hoon      	유동훈      	MN2	KOR	45,07 	8   	    	    	    	DNF  	    	    	    	    	
Ko, Byung-Wook      	고병욱      	M30	KOR	    	    	7.02,08	1   	    	    	    	    	    	    	
Um, Cheon-Ho       	엄천호      	M30	KOR	    	    	7.02,87	2   	    	    	    	    	1.53,70	5   	
Moon, Hyun-Woong     	문현웅      	M30	KOR	    	    	7.05,19	3   	    	    	4.10,92	2   	    	    	
Kim, Tae-Yun       	김태윤      	MSA	KOR	    	    	    	    	1.10,62	2  SB 	    	    	    	    	
Park, Seong-Hyeon (1999) 	박성현 (1999)   	MSA	KOR	    	    	    	    	1.10,84	4   	    	    	1.49,17	3   	
An, Hyun-Jun (2000)   	안현준 (2000)   	MN4	KOR	    	    	    	    	1.11,33	5  PR 	    	    	1.48,78	1   	
Kim, Young-Ho      	김영호      	M35	KOR	    	    	    	    	1.14,37	10 SB 	    	    	    	    	
Joo, Hyong-Jun      	주형준      	M30	KOR	    	    	    	    	    	    	4.04,91	1  SB 	1.50,33	4   	
Chung, Jae-Won      	정재원      	MN4	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.49,11	2   	

Men - College 대학부
Name           	        			500m 		5000m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov 		1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Oh, Sang-Hun       	오상훈      	MN4	KOR	36,18 	1   	    	    	1.11,85	1   	    	    	    	    	
Park, Jong-Hyuk     	박종혁      	MN3	KOR	36,28 	2  SB 	    	    	1.12,56	2  SB 	    	    	    	    	
Jang, Seo-Jin      	장서진      	MN2	KOR	36,63 	3  SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Park, Seung-Beom     	박승범      	MN2	KOR	36,77 	4  SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Tae-Wan       	김태완      	MN1	KOR	37,57 	5   	    	    	1.15,96	7   	    	    	    	    	
Lee, Kun-Hee       	이건희      	MN1	KOR	38,35 	6   	    	    	1.16,53	8   	    	    	    	    	
Jun, Kyu-Dam       	전규담      	MA2	KOR	    	DNF  	    	    	1.13,14	4   	    	    	    	    	
Park, Sung-Yun      	박성윤      	MN1	KOR	    	    	6.55,00	1   	    	    	4.00,95	1  SB 	    	    	
Choi, Jae-Won      	최재원      	MN1	KOR	    	    	7.01,59	2  SB 	    	    	4.05,25	2  SB 	    	    	
Cha, Ui-Ryun       	차의륜      	MN2	KOR	    	    	7.02,01	3  SB 	    	    	4.06,57	3  SB 	    	    	
Park, Sang-Eon      	박상언      	MN2	KOR	    	    	7.08,89	4   	    	    	    	    	1.52,41	2  SB 	
Hong, Sung-Bin      	홍성빈      	MSA	KOR	    	    	7.26,38	5   	    	    	4.19,10	6  SB 	    	    	
Lee, Seung-Hyun (2002)  	이승현 (2002)   	MN3	KOR	    	    	    	    	1.12,97	3  SB 	    	    	1.51,29	1  SB 	
Shin, Jae-Wan      	신재완      	MN4	KOR	    	    	    	    	1.15,47	5  SB 	    	    	1.55,16	4  SB 	
Lee, Jin-Hwan      	이진환      	MN4	KOR	    	    	    	    	1.15,77	6   	    	    	    	    	
Jeong, Seong-Jin     	정성진      	MN1	KOR	    	    	    	    	1.16,93	9   	    	    	1.59,94	7  SB 	
Lee, Hae-Young      	이해영      	MSA	KOR	    	    	    	    	    	    	4.11,04	4  SB 	    	    	
Lee, Woo-Jin (2003)   	이우진 (2003)   	MN1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.16,80	5   	1.58,06	5  SB 	
Kim, Ji-Su (2001)    	김지수 (2001)   	MN3	KOR	    	    	    	    	    	    	4.25,99	7   	1.58,40	6   	
Kim, Woo-Won       	김우원      	MN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.54,71	3  PR 	

Men - High School 고등부
Name           	        			500m  		5000m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov  		1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Koo, Kyung-Min      	구경민      	MA2	KOR	35,51  	1   	    	    	1.11,40	1   	    	    	    	    	
Cho, Yeong-Jun (2005)  	조영준 (2005)   	MA1	KOR	36,20  	2   	    	    	1.14,88	8   	    	    	    	    	
Shin, Seon-Ung      	신선웅      	MB2	KOR	37,11  	3  PR 	    	    	1.14,25	7  PR 	    	    	    	    	
Choi, Won-Seo      	최원서      	MA2	KOR	37,51  	4   	    	    	1.14,13	6  PR 	    	    	    	    	
Han, Chan-Yong      	한찬용      	MA1	KOR	38,01  	5  PR 	    	    	1.16,87	11 PR 	    	    	    	    	
Ko, Eun-Gyeol      	고은결      	MB1	KOR	38,41  	6  PR 	    	    	    	    	    	    	1.59,64	9  SB 	
Ban, Hyeong-Jin     	반형진      	MB2	KOR	39,88(1)	7   	    	    	1.21,24	14   	    	    	    	    	
Yun, Jae-Hyeon      	윤재현      	MB2	KOR	39,88(6)	8   	    	    	1.19,52	13 PR 	    	    	    	    	
Song, Jae-Won      	송재원      	MB2	KOR	39,99  	9  SB 	    	    	1.23,80	15 SB 	    	    	    	    	
Jang, Hye-Sung      	장혜성      	MA1	KOR	45,40  	10 SB 	    	    	1.31,63	16   	    	    	    	    	
Cho, Seung-Min      	조승민      	MB1	KOR	    	    	6.56,68	1   	    	    	4.00,14	1  SB 	    	    	
Yoon, Ji-Ho       	윤지호      	MA1	KOR	    	    	7.02,56	2   	    	    	4.03,14	3   	    	    	
Kim, Min-Jae       	김민재      	MA1	KOR	    	    	7.06,23	3  SB 	    	    	4.02,71	2  SB 	    	    	
Choi, Jae-Hyeok     	최재혁      	MA1	KOR	    	    	7.07,35	4  SB 	    	    	4.03,85	5  SB 	    	    	
Ko, Young-Hoo      	고영후      	MB2	KOR	    	    	7.24,63	5   	    	    	4.12,02	8  PR 	    	    	
Son, Geon-U       	손건우      	MB2	KOR	    	    	7.51,77	6  SB 	    	    	4.25,07	10 PR 	    	    	
Park, Gwang-Hun     	박광훈      	MA2	KOR	    	    	    	DNF  	    	    	4.04,52	6  SB 	    	    	
Yang, Ho-Jun       	양호준      	MA2	KOR	    	    	    	    	1.12,18	2   	    	    	1.49,37	1  SB 	
Hwang, Sung-Min     	황성민      	MA1	KOR	    	    	    	    	1.12,33	3  PR 	    	    	1.54,81	5  PR 	
Ko, Eun-Woo       	고은우      	MA1	KOR	    	    	    	    	1.13,37	4  SB 	    	    	1.54,38	4   	
Kim, Jun-Ha       	김준하      	MB2	KOR	    	    	    	    	1.13,83	5  PR 	    	    	1.52,64	2  PR 	
Heo, Seok        	허석       	MB2	KOR	    	    	    	    	1.15,39	9   	    	    	1.55,32	6   	
Hong, Jin-Min      	홍진민      	MA2	KOR	    	    	    	    	1.16,50	10 SB 	    	    	1.57,60	7  SB 	
Heo, Seung        	허승       	MB2	KOR	    	    	    	    	1.19,45	12 PR 	    	    	2.05,34	10 PR 	
Jung, In-Woo       	정인우      	MA1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.03,66	4  SB 	1.53,87	3   	
Yang, Ji-Soo       	양지수      	MA1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.11,83	7  SB 	    	    	
Park, Chan-Su      	박찬수      	MA1	KOR	    	    	    	    	    	    	4.17,00	9  SB 	1.59,04	8  PR 	

Men - Junior High School 중학부
Name           	        			500m  		5000m 		1000m 		3000m 		1500m 		
             	        			1 Nov  		1 Nov 		2 Nov 		2 Nov 		3 Nov 		
Jeong, Yeon-Woo     	정연우      	MB1	KOR	37,20  	1  PR 	    	    	1.14,61	1   	    	    	    	    	
Choi, Jae-Hoon      	최재훈      	MB1	KOR	38,10  	2  PR 	    	    	1.15,30	2  PR 	    	    	    	    	
Hwang, Woo-Sol      	황우솔      	MB1	KOR	38,34(4)	3   	    	    	1.15,75	4  PR 	    	    	    	    	
Oh, Hyeon-Woo      	오현우      	MB1	KOR	38,34(9)	4  PR 	    	    	1.20,43	9  SB 	    	    	    	    	
Jeon, Jeong-Hyu     	전정휴      	MB1	KOR	38,95  	5  PR 	    	    	1.18,86	6  PR 	    	    	    	    	
Lee, Jun-Bum       	이준범      	MC2	KOR	39,44  	6  SB 	    	    	1.18,03	5  PR 	    	    	    	    	
Yun, Jung-Woo      	윤정우      	MC2	KOR	39,85  	7  PR 	    	    	1.19,02	7  PR 	    	    	    	    	
Lee, Jun-Pyo       	이준표      	MC1	KOR	39,89  	8  PR 	    	    	1.19,90	8  PR 	    	    	    	    	
Yang, Jun-Yeol      	양준열      	MB1	KOR	40,13  	9  PR 	    	    	1.20,73	10 PR 	    	    	    	    	
On, Seung-Min      	온승민      	MC1	KOR	40,28  	10   	    	    	1.21,21	11   	    	    	    	    	
Park, Yeo-Jun      	박여준      	MC1	KOR	41,23  	11   	    	    	1.24,31	14   	    	    	    	    	
Shin, Hyeon-Jae     	신현재      	MC1	KOR	45,89  	12 PR 	    	    	    	    	    	    	2.21,51	8  PR 	
Jeong, Sun-Won      	정성원      	MC1	KOR	48,59  	13 SB 	    	    	1.42,41	20 SB 	    	    	    	    	
Jin, Young-Jin      	진영진      	MC2	KOR	    	    	6.53,26	1  PR 	    	    	4.01,41	1  PR 	    	    	
Kim, Seung-Kyum     	김승겸      	MB1	KOR	    	    	7.00,68	2  PR 	    	    	4.03,96	2  PR 	    	    	
Hwang, Seo-Joon     	황서준      	MB1	KOR	    	    	7.12,32	3  PR 	    	    	4.08,26	3  PR 	    	    	
Jung, Ji-Woo (2009)   	정지우 (2009)   	MC1	KOR	    	    	7.41,06	4   	    	    	4.27,17	4  SB 	    	    	
Kim, Beom        	김범       	MC1	KOR	    	    	7.41,44	5  PR 	1.28,48	17 SB 	    	    	    	    	
Park, Ji-Gwan      	박지관      	MC1	KOR	    	    	7.45,68	6  PR 	    	    	    	    	2.10,02	6  PR 	
Gho, Jeong-Ho      	고정호      	MB1	KOR	    	    	    	    	1.15,37	3  PR 	    	    	1.56,37	1  PR 	
Kim, Min-Gun       	김민건      	MB1	KOR	    	    	    	    	1.23,62	12   	    	    	2.09,84	4  SB 	
Seo, Ji-Woo       	서지우      	MC2	KOR	    	    	    	    	1.24,15	13 PR 	    	    	2.11,33	7  PR 	
Kwon, Yong-Won      	권용원      	MC1	KOR	    	    	    	    	1.24,33	15   	    	    	2.09,99	5   	
Kim, Yul         	김율       	MC1	KOR	    	    	    	    	1.25,37	16 PR 	    	    	2.09,23	3  PR 	
Kim, Min-Jin (2010)   	김민진 (2010)   	MC1	KOR	    	    	    	    	1.31,50	18 PR 	    	    	2.21,57	9  PR 	
Han, Gyu-Ho       	한규호      	MC1	KOR	    	    	    	    	1.34,64	19 SB 	    	    	2.23,00	10 PR 	
Kim, Tae-Hoon (2009)   	김태훈 (2009)   	MC2	KOR	    	    	    	    	    	    	4.31,64	5   	2.06,47	2  PR 	

  
        

Native Language Names