Korea - Single Distances Championships 2023
제57회 전국남녀 종목별 스피드스케이팅 선수권대회 겸 ISU 스피드스케이팅 월드컵대회 파견선수 선발전
Seoul (KOR)
19 - 21 October 2022

Women
Name           	        			500m 		1000m 		3000m 		1500m 		5000m 		
             	        			19 Oct 		20 Oct 		20 Oct 		21 Oct 		21 Oct 		
Kim, Min-Sun       	김민선      	LSA	KOR	38,33 	1   	1.17,55	1   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Hyun-Yung      	김현영      	LSA	KOR	39,36 	2   	1.19,02	2  SB 	    	    	    	    	    	    	
Lee, Na-Hyun       	이나현      	LB2	KOR	39,49 	3   	1.20,46	3  SB 	    	    	    	    	    	    	
Park, Chae-Eun      	박채은      	LN1	KOR	39,52 	4   	1.20,53	4   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Min-Jo       	김민조      	LSA	KOR	40,33 	5   	1.22,32	8   	    	    	    	    	    	    	
Mun, Han-Nah       	문한나      	LSA	KOR	40,39 	6  SB 	1.22,50	9   	    	    	    	    	    	    	
Lee, Soo-Yeon (2004)   	이수연 (2004)   	LA2	KOR	40,58 	7  SB 	1.24,76	16   	    	    	    	    	    	    	
Chung, Hyun-Seo     	정현서      	LA1	KOR	40,82 	8   	1.22,25	7   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Eun-Seo       	김은서      	LN2	KOR	40,83 	9  SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Min-Hui (2003)   	김민희 (2003)   	LN1	KOR	41,03 	10   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Lee, Je-In        	이제인      	LB1	KOR	41,05 	11   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Chae-Won      	김채원      	LA2	KOR	41,07 	12 SB 	1.23,62	14   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Kyung-Ju      	김경주      	LA2	KOR	41,10 	13   	1.23,49	13   	    	    	2.11,53	9  SB 	    	    	
Kim, Min-Ji (2000)    	김민지 (2000)   	LN4	KOR	41,12 	14   	1.23,05	11   	    	    	    	    	    	    	
Cho, Su-Yun       	조수윤      	LN3	KOR	41,34 	15 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Chae-Rin      	김채린      	LB2	KOR	41,81 	16   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Sin, Seung-Heun     	신승흔      	LN1	KOR	42,16 	17   	1.27,27	17   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Dong-Hee      	김동희      	LN3	KOR	    	    	1.21,15	5   	    	    	    	    	    	    	
Nam, Ye-Won       	남예원      	LSA	KOR	    	    	1.21,67	6   	    	    	2.09,15	4   	    	    	
Kim, Li-A        	김리아      	LN4	KOR	    	    	1.22,76	10   	    	    	    	    	    	    	
Kim, Hee-Jin (2004)   	김희진 (2004)   	LA1	KOR	    	    	1.23,44	12   	    	    	2.10,14	7   	    	    	
Park, Chae-Won      	박채원      	LN1	KOR	    	    	1.24,09	15   	4.30,51	4  SB 	2.09,29	5   	    	    	
Kang, Soo-Min      	강수민      	LA2	KOR	    	    	    	    	4.28,93	1   	2.05,45	2   	    	    	
Park, Ji-Woo (1998)   	박지우 (1998)   	LSA	KOR	    	    	    	    	4.29,07	2   	2.05,24	1   	    	    	
Jeong, Yu-Na       	정유나      	LB2	KOR	    	    	    	    	4.30,05	3   	2.10,93	8   	8.05,90	1  PR 	
Hwang, Hyun-Sun     	황현선      	L30	KOR	    	    	    	    	4.33,19	5   	2.06,83	3   	    	    	
Park, Yoon-Jung     	박윤정      	LN2	KOR	    	    	    	    	4.35,15	6   	    	    	    	    	
Kim, Min-Seo       	김민서      	LA2	KOR	    	    	    	    	4.38,20	7   	2.12,29	10   	8.26,21	3  SB 	
Kim, Yoon-Ji       	김윤지      	LN1	KOR	    	    	    	    	4.40,68	8   	2.09,76	6   	8.24,77	2  SB 	
Kim, Ji-Yeon (2004-03)  	김지연 (2004-03) 	LA2	KOR	    	    	    	    	4.42,35	9   	    	    	    	    	
Kim, Soo-Jin (2005)   	김수진 (2005)   	LA1	KOR	    	    	    	    	4.43,74	10   	    	    	    	    	
Guillermin, Charlotte  	        	LSA	FRA	    	    	    	    	4.48,04	11   	    	    	    	    	
Lee, Min-Ji       	이민지      	LN3	KOR	    	    	    	    	4.54,96	12 SB 	    	    	    	    	

Men
Name           	        			500m 		5000m 		1000m   		1500m 		10000m 		
             	        			19 Oct 		19 Oct 		20 Oct  		21 Oct 		21 Oct 		
Kim, Jun-Ho       	김준호      	MSA	KOR	35,47 	1  SB 	    	    	1.13,21  	9  SB 	    	    	    	    	
Kim, Tae-Yun       	김태윤      	MSA	KOR	35,97 	2  SB 	    	    	1.12,14  	3  SB 	    	    	    	    	
Kim, Cheol-Min      	김철민      	M30	KOR	36,03 	3   	    	    	1.12,71  	5  SB 	    	    	    	    	
Koo, Kyung-Min      	구경민      	MA1	KOR	36,14 	4  PR 	    	    	1.13,00  	7  SB 	    	    	    	    	
Kwon, Soo-In       	권수인      	MN4	KOR	36,18 	5  SB 	    	    	1.12,69  	4  SB 	    	    	    	    	
Oh, Sang-Hun       	오상훈      	MN3	KOR	36,21 	6   	    	    	1.13,01  	8  SB 	    	    	    	    	
Lee, Byung-Hoon     	이병훈      	MN1	KOR	36,25 	7   	    	    	1.15,44  	18   	    	    	    	    	
Cho, Sang-Hyeok (2001.01)	조상혁 (2001.01) 	MN3	KOR	36,28 	8   	    	    	1.12,01  	2  SB 	    	    	    	    	
Park, Jong-Hyuk     	박종혁      	MN2	KOR	36,53 	9  SB 	    	    	1.14,15  	14 SB 	    	    	    	    	
Kim, Kyung-Rae      	김경래      	MN1	KOR	36,55 	10   	    	    	1.12,89  	6   	    	    	    	    	
Park, Seong-Hyeon (1999) 	박성현 (1999)   	MN4	KOR	36,58 	11   	    	    	1.11,94  	1   	1.52,84	9   	    	    	
Cha, Min-Kyu       	차민규      	M30	KOR	36,65 	12 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Jang, Seo-Jin      	장서진      	MN1	KOR	36,72 	13   	    	    	     	    	    	    	    	    	
Kim, Young-Jin (1995)  	김영진 (1995)   	MSA	KOR	36,86 	14   	    	    	1.14,44  	15   	    	    	    	    	
Jang, Won-Hoon      	장원훈      	M30	KOR	37,13 	15   	    	    	1.13,69(4)	12 SB 	    	    	    	    	
Lee, Jin-Hwan      	이진환      	MN3	KOR	37,18 	16   	    	    	1.14,70(8)	17   	    	    	    	    	
Cho, Yeong-Jun (2005)  	조영준 (2005)   	MB2	KOR	37,63 	17   	    	    	1.16,09  	19   	    	    	    	    	
Gil, Young-Je      	길영제      	MN1	KOR	37,78 	18 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Kim, Tae-Wan       	김태완      	MA2	KOR	37,82 	19 SB 	    	    	     	    	    	    	    	    	
Park, Seung-Beom     	박승범      	MN1	KOR	38,44 	20   	    	    	     	    	    	    	    	    	
Lee, Seung-Hoon (1988)  	이승훈 (1988)   	M35	KOR	    	    	6.43,19	1   	     	    	1.51,70	2   	    	    	
Chung, Jae-Won      	정재원      	MN3	KOR	    	    	6.48,90	2   	     	    	1.52,33	5   	14.24,49	1  SB 	
Chung, Yang-Hun     	정양훈      	MN4	KOR	    	    	6.51,86	3   	     	    	1.52,82	8   	    	    	
Um, Cheon-Ho       	엄천호      	M30	KOR	    	    	6.52,24	4  SB 	     	    	1.51,75	3   	    	    	
Yang, Ho-Jun       	양호준      	MA1	KOR	    	    	6.53,11	5  SB 	     	    	1.51,01	1   	    	    	
An, Hyun-Jun (2000)   	안현준 (2000)   	MN3	KOR	    	    	6.53,14	6  SB 	     	    	1.52,25	4   	    	    	
Park, Sung-Yun      	박성윤      	MA2	KOR	    	    	6.56,29	7   	     	    	    	    	14.25,04	2  SB 	
Seo, Jeong-Su      	서정수      	MSA	KOR	    	    	6.57,39	8   	     	    	1.55,39	18   	    	    	
Park, Sang-Eon      	박상언      	MN1	KOR	    	    	6.58,53	9  SB 	     	    	1.53,35	12   	14.49,01	4  SB 	
Oh, Hyun-Min       	오현민      	MSA	KOR	    	    	6.59,31	10   	     	    	1.52,80	7   	    	    	
Cha, Ui-Ryun       	차의륜      	MN1	KOR	    	    	7.01,08	11   	     	    	1.56,18	20   	    	    	
Moon, Hyun-Woong     	문현웅      	M30	KOR	    	    	7.02,37	12   	     	    	1.53,69	14   	14.40,83	3  SB 	
Park, Jun-Hyeong     	박준형      	MN3	KOR	    	    	7.03,13	13   	     	    	1.53,58	13   	    	    	
Ko, Byung-Wook      	고병욱      	M30	KOR	    	    	7.03,98	14   	     	    	    	    	    	    	
Shin, Jae-Wan      	신재완      	MN3	KOR	    	    	7.07,29	15 SB 	     	    	1.55,80	19 SB 	    	    	
Hong, Sung-Bin      	홍성빈      	MN4	KOR	    	    	7.08,94	16 SB 	     	    	    	    	    	    	
Choi, Jae-Hyeok     	최재혁      	MB2	KOR	    	    	7.21,91	17   	     	    	    	    	    	    	
Joo, Hyong-Jun      	주형준      	M30	KOR	    	    	    	    	1.13,26  	10   	1.53,21	11   	    	    	
Jun, Kyu-Dam       	전규담      	MA1	KOR	    	    	    	    	1.13,35  	11 PR 	2.04,56	23   	    	    	
Lee, Do-Hyung      	이도형      	MSA	KOR	    	    	    	    	1.13,69(6)	13   	1.52,86	10   	    	    	
Ko, Eun-Woo       	고은우      	MB2	KOR	    	    	    	    	1.14,70(2)	16   	1.54,00	15   	    	    	
Lee, Seung-Hyun (2002)  	이승현 (2002)   	MN2	KOR	    	    	    	    	     	    	1.52,66	6   	    	    	
Park, Ki-Woong      	박기웅      	MSA	KOR	    	    	    	    	     	    	1.54,69	16   	    	    	
Jung, In-Woo       	정인우      	MB2	KOR	    	    	    	    	     	    	1.55,16	17   	    	    	
Kim, Ji-Su (2001)    	김지수 (2001)   	MN2	KOR	    	    	    	    	     	    	1.59,11	21 SB 	    	    	
Yu, Dong-Hoon      	유동훈      	MN1	KOR	    	    	    	    	     	    	2.02,76	22   	    	    	

  
        

Native Language Names