2019 BC Long Track Championships
Fort Saint John (CAN)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name       			500m 		1500m 		1000m 		3000m 		
         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Lovell, Yuna   	LB2	CAN	42,84 	1   	    	DNS  	1.29,79	3   	    	DNS  	
Mitchell, Amanda 	LB2	CAN	43,69 	2   	    	DNS  	1.27,13	1   	    	DNS  	
Braun, Brooke   	LB1	CAN	44,45 	3   	    	DQ   	1.30,73	4   	5.08,08	2   	
Lloyd, Sylvie   	LN3	CAN	44,81 	4  SB 	2.29,89	2   	1.33,29	5  SB 	5.24,63	3  SB 	
Hall, Laura    	LB1	CAN	45,77 	5   	2.13,68	1   	1.29,01	2   	4.39,53	1   	
Antifay, Martina 	LB1	CAN	46,00 	6   	2.36,31	3   	1.35,89	6   	5.37,54	4   	
Hoffman, Hana   	LB1	CAN	50,09 	7  PR 	2.40,45	4  PR 	1.41,74	7  PR 	5.39,71	5  PR 	
Nguyen, Giang-Vi 	LB1	CAN	53,52 	8   	2.54,06	5   	1.50,05	8  PR 	6.04,77	6  PR 	

Ladies - Competitive for Life
Name       			500m  		1500m 		1000m 		3000m 		
         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Reid, Kim     	L45	CAN	49,97 	1   	2.32,68	1  PR 	1.41,09	1   	5.29,72	1  PR 	
Silzer, Diane   	L55	CAN	51,28 	2  SB 	2.37,03	2  SB 	1.42,72	2  SB 	5.42,06	2  SB 	
Ebert, Nicole   	L50	CAN	52,23 	3  PR 	2.44,49	3  SB 	1.44,75	3  PR 	5.52,05	3  SB 	
Buzatu, Liliana  	L45	USA	1.08,05	4  PR 	4.03,70	4  PR 	2.35,07	5   	    	DQ   	
McIvor, Shelagh  	L?	CAN	1.15,07	5  PR 	4.12,77	6  PR 	2.38,27	6  PR 	8.23,36	5  PR 	
Roberts, Jodi   	L40	CAN	1.15,94	6  PR 	4.08,47	5  PR 	2.27,70	4  PR 	7.39,51	4  PR 	

Ladies - Out of Competition
Name       			500m  		
         			19 Jan 		
Reid, Kim     	L45	CAN	49,58 	1  PR 	
Silzer, Diane   	L55	CAN	50,92 	2  SB 	
Buzatu, Liliana  	L45	USA	1.10,41	3   	

Men
Name       			500m 		1500m 		1000m 		5000m 		
         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Telizyn, Joshua  	MB2	CAN	37,72 	1   	    	DNS  	    	DNS  	    	DNS  	
Hanson, Kieran  	MB1	CAN	39,16 	2   	2.01,56	1   	1.17,31	1   	7.57,69	2   	
Rubuliak, Jacob  	MB1	CAN	40,39 	3   	2.01,94	2   	1.21,24	2   	7.12,69	1   	
Sewell, Logan   	MB2	CAN	42,86 	4  PR 	2.17,70	3   	1.28,18	3   	8.25,79	3  PR 	

Men - Competitive for Life
Name       			500m  		1500m 		1000m 		3000m 		
         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Fitzpatrick, Keven	M35	CAN	47,26 	1   	2.21,58	1   	    	DNF  	5.05,21	1  SB 	
Reed, Michael   	M?	CAN	51,04 	2  PR 	2.56,75	5  PR 	1.44,80	2  PR 	6.27,65	5  PR 	
Roberts, Tyler  	M35	CAN	52,57 	3  PR 	2.52,62	4  PR 	1.47,88	3  PR 	6.32,05	6  PR 	
Hagen, Mike    	M60	CAN	55,83 	4  SB 	2.44,25	3  SB 	1.49,04	4  SB 	5.35,83	2  SB 	
Kennett, Malcolm 	M40	CAN	58,54 	5  PR 	3.02,07	7  PR 	1.53,50	6  PR 	6.34,71	8  PR 	
Ryder, Michael  	MSA	CAN	59,29 	6  PR 	3.04,12	9  PR 	1.58,64	8  PR 	6.34,52	7  PR 	
Dersch, Spencer  	M?	CAN	59,54 	7  PR 	3.01,55	6  PR 	1.57,24	7  PR 	6.11,81	4  PR 	
Nguyen, Nam    	M50	CAN	59,79 	8   	2.37,83	2   	1.38,66	1  PR 	5.41,20	3  PR 	
Lazaruk, Terry  	M45	CAN	1.05,11	9  SB 	3.02,96	8  PR 	1.50,82	5  SB 	    	DQ   	
Wong, Andy    	M45	CAN	1.05,73	10 SB 	3.40,43	10 SB 	    	DQ   	7.43,36	9  SB 	

Men - Out of Competition
Name       			500m  		
         			19 Jan 		
Fitzpatrick, Keven	M35	CAN	45,37 	1   	
Nguyen, Nam    	M50	CAN	47,17 	2  PR 	
Lazaruk, Terry  	M45	CAN	50,47 	3  SB 	
Hagen, Mike    	M60	CAN	55,58 	4  SB 	
Wong, Andy    	M45	CAN	1.07,36	5   	

  
        

Native Language Names