Fall Classic 2018
Calgary (CAN)
21 - 23 September 2018

Women
Name          	      			500m 		1000m 		500m 		1000m 		3000m 		500m 		1500m 		
            	      			21 Sep 		21 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		23 Sep 		23 Sep 		
Pei, Chong       	裴冲     	LN3	CHN	38,66 	1  PR 	1.17,20	1  SB 	38,74 	1   	1.17,49	1   	    	    	    	    	2.00,76	11 SB 	
Kim, Min-Sun      	김민선     	LN1	KOR	39,15 	2  SB 	    	    	39,40 	5   	1.19,00	5  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Hyun-Yung     	김현영     	LSA	KOR	39,25 	3  SB 	1.21,37	15 SB 	39,20 	3  SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Min-Ji (2000)   	김민지 (2000) 	LA2	KOR	39,72 	4  SB 	    	    	    	    	1.19,76	7  SB 	    	    	40,12 	3   	    	    	
McDougall, Brooklyn   	      	LN1	CAN	39,89 	5  SB 	1.19,38	7  SB 	    	    	    	    	4.39,61	28 SB 	    	    	    	    	
Hao, Jiachen      	郝佳晨     	LSA	CHN	39,93 	6  SB 	1.17,92	2  SB 	    	    	    	    	4.19,43	14   	    	    	2.00,35	8   	
Park, Chae-Eun     	박채은     	LB1	KOR	40,05 	7  SB 	1.19,70	9  SB 	    	    	1.19,15	6  SB 	    	    	40,03 	2  SB 	    	    	
Yang, Sining      	杨思凝     	LA2	CHN	40,11 	8  SB 	    	    	    	    	1.21,79	9  SB 	    	    	    	    	    	    	
Tao, Jiaying      	陶嘉莹     	LSA	CHN	40,18 	9  PR 	1.18,91	5  SB 	    	    	    	    	4.13,37	4  PR 	    	    	2.01,56	14 SB 	
Chen, Xiangyu      	陈翔宇     	LA2	CHN	40,64 	10 PR 	1.18,79	4  SB 	    	    	    	    	4.14,02	5  SB 	40,52 	5  PR 	1.58,75	3  PR 	
Sin, Seung-Heun     	신승흔     	LB1	KOR	40,94 	11 SB 	1.23,79	22 SB 	40,92 	10 SB 	    	    	    	    	41,19 	7   	    	    	
Spence, Sara      	      	LN4	CAN	41,36 	12 SB 	    	    	    	    	1.22,48	10 SB 	    	    	    	    	2.08,65	27 SB 	
Kim, Min-Hui (2003)   	김민희 (2003) 	LB1	KOR	41,36 	12 SB 	1.22,84	19 PR 	    	    	1.23,21	11   	    	    	40,97 	6  SB 	    	    	
Poelzer, Keira     	      	LSA	CAN	41,49 	14 SB 	    	    	41,46 	12 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Yin, Qi         	殷琦     	LSA	CHN	41,54 	15 PR 	1.19,28	6  PR 	    	    	    	    	4.14,91	6  PR 	    	    	2.00,92	13 PR 	
Cho, Su-Yun       	조수윤     	LA1	KOR	41,75 	16 SB 	1.27,20	34 SB 	41,59 	13 PR 	    	    	    	    	41,56 	9  PR 	    	    	
Johnson, Sierra     	      	LN1	CAN	41,87 	17 SB 	    	    	    	    	1.25,31	13 SB 	    	    	    	    	2.11,83	39 SB 	
Kim, Myung-Ji      	김명지     	LB2	KOR	42,08 	18 PR 	    	    	    	    	    	    	4.43,94	32 SB 	    	    	2.09,55	30 PR 	
Sanson, Gabrielle    	      	LA2	CAN	42,32 	19 SB 	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	    	DNS  	
Kang, Na-Yoon      	강나윤     	LC1	KOR	42,42 	20 PR 	1.25,04	29   	42,33 	14 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Ha-Yun (2001)   	김하윤 (2001) 	LB2	KOR	42,60 	21 PR 	    	    	    	    	    	    	4.26,22	16 PR 	    	    	2.07,59	25 PR 	
Lovell, Yuna      	      	LB2	CAN	42,75 	22 SB 	1.29,36	36 SB 	    	    	    	    	5.09,19	40 SB 	42,93 	10   	2.22,51	57 SB 	
Kim, Lee-Hyeon     	김이현     	LB1	KOR	42,84 	23 PR 	1.23,71	21 PR 	    	    	    	    	4.37,33	25 PR 	    	    	2.10,66	35 PR 	
Zhang, Yuan (2000)   	张源 (2000)  	LA1	CHN	42,95 	24 PR 	1.24,29	24   	    	    	    	    	4.32,14	20 PR 	    	    	2.10,87	36 PR 	
Yang, Ji-Hee      	양지희     	LC1	KOR	43,15 	25 PR 	    	    	    	    	1.28,80	20 PR 	    	    	43,54 	12   	    	    	
Bourgeois, Anna     	      	LA2	CAN	43,47 	26 SB 	1.24,78	28 PR 	    	    	    	    	4.47,35	33 PR 	43,49 	11   	    	    	
White, Taylor      	      	LN3	CAN	43,67 	27 SB 	    	    	    	    	1.25,71	14 SB 	    	    	    	    	    	    	
Mitchell, Amanda    	      	LB2	CAN	43,76 	28 PR 	1.26,50	33 SB 	44,13 	19   	    	    	4.49,31	34 SB 	    	    	2.12,43	44 SB 	
Antifay, Martina    	      	LB1	CAN	44,11 	29 SB 	1.31,10	40 PR 	45,26 	27   	1.30,65	23 PR 	5.19,77	44 PR 	44,44 	14   	    	DQ   	
Weidemann, Lily     	      	LN1	CAN	44,37 	30 SB 	    	    	    	    	1.28,57	19 SB 	    	    	    	    	2.18,42	51 SB 	
Marshall, Annika    	      	LB1	CAN	44,37 	30 SB 	1.30,29	37 SB 	44,75 	25   	    	DNS  	5.04,71	38 PR 	44,88 	16   	2.19,55	53 SB 	
Coutu, Vanessa     	      	LA1	CAN	44,65 	32 SB 	1.31,24	41 SB 	44,39 	23 SB 	    	DNS  	5.27,34	46 SB 	44,47 	15   	2.25,22	59 SB 	
Hagen, Kiersten     	      	LN3	CAN	44,79 	33 SB 	    	    	    	    	1.26,73	16 SB 	    	    	    	    	2.11,90	41 SB 	
Bell, Hayleigh     	      	LN3	CAN	44,83 	34   	    	    	44,33 	22 SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	
Hall, Laura       	      	LB1	CAN	45,03 	35 PR 	1.29,18	35 PR 	44,90 	26 PR 	1.28,08	17 PR 	4.35,28	23 PR 	45,14 	17   	2.15,19	46 PR 	
Braun, Brooke      	      	LB1	CAN	45,24 	36 SB 	1.30,74	39 SB 	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	
Scott, Olivia      	      	LN3	CAN	45,35 	37   	    	    	    	    	1.26,34	15 SB 	    	    	    	    	2.10,62	34 SB 	
Hannah, Ashley     	      	LN1	CAN	45,60 	38   	    	    	    	    	1.28,23	18 SB 	    	    	    	    	2.15,41	47 SB 	
Chase, Jasmine     	      	LN3	CAN	45,97 	39 SB 	    	    	    	    	1.29,16	21 SB 	    	    	    	    	    	    	
Seely, Madison     	      	LC2	CAN	46,54 	40 PR 	1.38,85	46 PR 	46,00 	30 PR 	    	    	5.20,67	45 PR 	46,17 	18   	    	    	
Uden, Yasmine      	      	LA2	CAN	46,93 	41 SB 	1.33,96	43 SB 	    	    	    	    	5.10,45	42 PR 	46,25 	19 SB 	2.26,64	60 SB 	
Bracha, Ceili      	      	LB1	CAN	46,97 	42 SB 	1.33,88	42 SB 	46,16 	31 SB 	    	DNS  	5.09,35	41 PR 	46,49 	20   	2.23,03	58 PR 	
Conrad, Jessica     	      	LN3	CAN	47,30 	43 PR 	1.30,47	38 PR 	    	    	    	    	4.38,12	27 PR 	47,32 	21   	2.17,20	49 SB 	
North, Hannah      	      	LC2	CAN	47,62 	44 PR 	1.36,72	44 PR 	55,93 	37   	1.37,61	24   	    	    	47,33 	22 PR 	2.29,23	61 PR 	
Kalyniuk, Tori     	      	LB1	CAN	48,24 	45 PR 	1.38,58	45 PR 	48,71 	34   	1.38,53	25 PR 	5.13,14	43 PR 	48,48 	24   	2.29,63	62 PR 	
Nguyen, Lan-Vi     	      	LC2	CAN	48,27 	46 PR 	1.39,67	47 PR 	    	    	    	    	5.37,18	47 PR 	    	    	2.36,19	65 SB 	
Dallaire, Shannon    	      	LB1	CAN	49,05 	47 SB 	1.40,27	48 SB 	48,17 	33 SB 	1.38,82	26 PR 	    	    	48,28 	23   	2.34,29	64 PR 	
Harrison, Heather    	      	LB1	CAN	51,04 	48 SB 	1.46,66	49 SB 	49,54 	35 SB 	1.43,76	27 SB 	    	    	49,54 	25 SB 	2.56,71	67 SB 	
Shmyr, Courtney     	      	LSA	CAN	    	DNS  	1.21,57	16 SB 	41,34 	11   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Yang, Jie        	杨杰     	LN1	CHN	    	DNS  	    	    	    	    	    	DNS  	4.30,15	19 PR 	    	    	2.06,10	20 SB 	
Li, Dan (1994)     	李丹 (1994)  	LSA	CHN	    	    	1.18,16	3  SB 	    	    	    	    	4.15,23	7  SB 	    	    	1.59,32	5  SB 	
Kim, Dong-Hee      	김동희     	LA1	KOR	    	    	1.19,53	8  PR 	    	    	    	    	4.29,81	18 SB 	    	    	2.06,87	22   	
Pearman, Maddison    	      	LN4	CAN	    	    	1.19,75	10   	    	    	    	    	    	    	    	    	2.01,98	15 SB 	
Hiller, Carolina    	      	LN3	CAN	    	    	1.20,33	11 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.06,66	21 SB 	
Zhan, Xue        	詹雪     	LSA	CHN	    	    	1.20,40	12   	40,46 	9  SB 	    	    	    	    	    	    	2.02,89	16 SB 	
Lee, Su-Youn (1998)   	이수연 (1998) 	LN1	KOR	    	    	1.20,61	13 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.10,11	31 PR 	
Maltais, Valerie    	      	LSA	CAN	    	    	1.20,72	14 PR 	    	    	    	    	4.15,91	9  PR 	    	    	    	    	
Scott, Alexa      	      	LA1	CAN	    	    	1.22,19	17 SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	    	    	
Sun, Xiaohan      	孙小涵     	LA1	CHN	    	    	1.22,24	18 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.07,48	24 PR 	
Kent, Lindsey      	      	LN4	CAN	    	    	1.23,40	20   	    	    	    	    	    	    	    	    	2.07,15	23 SB 	
Feng, Qingqing     	冯青青     	LB2	CHN	    	    	1.24,08	23 SB 	    	    	    	    	4.28,76	17 PR 	    	    	2.08,34	26 PR 	
Jia, Xuan        	贾璇     	LA1	CHN	    	    	1.24,30	25 PR 	    	    	    	    	4.37,84	26 PR 	    	    	2.08,96	29 PR 	
Song, Yuxin       	      	LN2	CHN	    	    	1.24,46	26 PR 	    	    	    	    	4.42,95	30 PR 	    	    	2.11,89	40 PR 	
Hwang, Go-Eun      	황고은     	LA1	KOR	    	    	1.24,69	27 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.16,95	48   	
Li, Shanshan      	李珊珊     	LA1	CHN	    	    	1.25,69	30 SB 	    	    	    	    	4.36,44	24 PR 	    	    	2.12,09	42 SB 	
Sun, Wen        	孙雯     	LC1	CHN	    	    	1.25,87	31 PR 	42,48 	15 PR 	    	    	    	    	    	    	2.12,24	43   	
Wang, Xue        	王雪     	LB2	CHN	    	    	1.26,11	32 PR 	43,56 	17 PR 	    	    	    	    	    	    	2.12,55	45   	
Christ, Kali      	      	LSA	CAN	    	    	    	DQ   	    	    	    	    	    	    	    	    	1.59,17	4  SB 	
Hudey, Marsha      	      	LSA	CAN	    	    	    	    	39,03 	2   	1.18,16	4   	    	    	    	    	    	    	
Irvine, Kaylin     	      	LSA	CAN	    	    	    	    	39,36 	4   	1.17,69	2   	    	    	    	    	2.00,56	10 SB 	
Nam, Ye-Won       	남예원     	LN4	KOR	    	    	    	    	39,86 	6  SB 	1.17,69	2  PR 	    	    	39,71 	1  SB 	    	    	
Lyu, Jingyao (2000)   	吕镜瑶 (2000) 	LA1	CHN	    	    	    	    	40,12 	7  PR 	    	    	    	    	40,32 	4   	    	    	
Kim, Min-Jo       	김민조     	LN1	KOR	    	    	    	    	40,41 	8  SB 	    	DNS  	    	    	    	    	    	    	
Nedeljakova, Zuzana   	      	LB2	CAN	    	    	    	    	43,25 	16 PR 	1.29,42	22 SB 	    	    	    	    	2.21,55	56 SB 	
Dumouchel, Danielle   	      	LN1	CAN	    	    	    	    	43,71 	18 SB 	1.24,16	12 SB 	    	    	    	    	2.10,26	32 SB 	
Johnson, Molly     	      	LA1	CAN	    	    	    	    	44,23 	20 SB 	    	    	5.08,38	39 SB 	    	    	2.20,69	55 SB 	
McNeely, Kayla     	      	LA2	CAN	    	    	    	    	44,32 	21 SB 	    	    	4.43,85	31 SB 	44,06 	13 SB 	    	    	
Freitag, Rachel     	      	LA1	CAN	    	    	    	    	44,65 	24 PR 	    	    	4.51,60	35 PR 	    	    	2.17,52	50 PR 	
Javra, Emma       	      	LA2	CAN	    	    	    	    	45,76 	28 SB 	    	    	5.03,94	37 SB 	    	    	2.19,79	54 SB 	
Brunn, Hannah      	      	LN1	CAN	    	    	    	    	45,85 	29 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	    	DNS  	
Annecca, Alexa     	      	LA2	CAN	    	    	    	    	46,43 	32 SB 	    	    	4.53,92	36 SB 	    	    	2.19,39	52 SB 	
Nguyen, Giang-Vi    	      	LB1	CAN	    	    	    	    	52,89 	36 PR 	1.51,49	28 PR 	    	    	    	    	2.44,62	66 PR 	
Wang, Jing (2003)    	王静 (2003)  	LC2	CHN	    	    	    	    	    	    	1.21,61	8  PR 	    	    	41,47 	8   	    	    	
Weidemann, Isabelle   	      	LN4	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.04,87	1  SB 	    	    	1.59,46	7  SB 	
Blondin, Ivanie     	      	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.05,75	2  SB 	    	    	1.55,72	1  SB 	
Han, Mei        	韩梅     	LN2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.08,15	3  SB 	    	    	1.56,90	2  PR 	
Morrison, Keri     	      	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.15,29	8  SB 	    	    	1.59,45	6  SB 	
Jeon, Ye-Jin      	전예진     	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,65	10 SB 	    	    	2.04,93	18 SB 	
Lim, Jung-Soo      	임정수     	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,84	11 SB 	    	    	2.03,10	17 SB 	
Park, Ji-Woo      	박지우     	LN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.16,99	12 SB 	    	    	2.00,86	12 SB 	
McCluskey, Abigail   	      	LN3	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.18,40	13 SB 	    	    	2.00,46	9  SB 	
Park, Do-Young     	박도영     	LSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.20,02	15 SB 	    	    	2.10,98	37 SB 	
Meng, Xingchen     	      	LN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	4.32,17	21   	    	    	2.08,83	28 SB 	
Kim, Yoon-Ji      	김윤지     	LB1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.32,20	22 PR 	    	    	2.05,51	19 PR 	
Hong, Eun-Gyul     	홍은결     	LA1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	4.40,11	29 SB 	    	    	2.11,19	38 SB 	
Wiebe, Janelle     	      	LA2	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	
Feng, Jingyang     	冯敬扬     	LA1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	2.10,28	33 PR 	
Carlisle, Elizabeth   	      	LSA	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	2.31,58	63 SB 	

Men
Name          	      			500m 		1000m 		5000m 		500m  		1000m 		500m  		1500m 		
            	      			21 Sep 		21 Sep 		21 Sep 		22 Sep 		22 Sep 		23 Sep 		23 Sep 		
Chung, Jae-Woong    	정재웅     	MN1	KOR	35,56 	1  SB 	1.09,80	1  SB 	    	    	35,70 	3   	    	    	    	    	    	    	
Cha, Min-Kyu      	차민규     	MSA	KOR	35,60 	2  SB 	    	    	    	    	35,69 	2   	1.10,73	5  SB 	    	    	    	    	
Kim, Young-Jin (1995)  	김영진 (1995) 	MSA	KOR	35,71 	3  SB 	1.10,59	2  SB 	    	    	    	    	    	    	35,67 	4  SB 	    	    	
Noh, Joon-Su      	노준수     	MN4	KOR	35,94 	4  SB 	    	    	    	    	36,91 	15   	1.11,08	8  SB 	    	    	    	    	
Kim, Seong-Kyu (1992)  	김성규 (1992) 	MSA	KOR	36,12 	5  SB 	    	    	    	    	36,00 	6  SB 	1.13,75	27 SB 	    	    	    	    	
Park, Seong-Hyeon (1999)	박성현 (1999) 	MA2	KOR	36,13 	6  SB 	    	    	    	    	36,05 	7  SB 	1.10,81	6  SB 	36,13 	6   	    	    	
Kim, Han-Song      	김한송     	MN3	KOR	36,69 	7  SB 	    	    	    	    	36,44 	9  SB 	1.12,46	21 SB 	    	    	    	    	
Howe, Connor      	      	MA2	CAN	36,73 	8  SB 	    	    	7.02,90	37 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	    	    	
Roth, Frank       	      	MA1	CAN	36,74 	9  SB 	    	    	7.18,61	54 PR 	37,07 	19   	1.14,01	33 SB 	    	    	    	    	
Lee, Byung-Hoon     	이병훈     	MB1	KOR	36,93 	10 SB 	1.13,98	15   	    	    	    	    	1.13,51	25   	36,48 	8  SB 	    	    	
Wang, Senze       	王森泽     	MN2	CHN	37,11 	11 SB 	    	    	    	    	    	    	1.16,12	50 SB 	    	    	    	    	
Chen, Guang       	陈光     	MSA	CHN	37,23 	12 PR 	    	    	7.09,90	44 PR 	    	    	1.13,93	32 PR 	37,10 	15 PR 	1.53,04	42 PR 	
Lian, Ziwen       	廉子文     	MN1	CHN	37,30 	13 PR 	    	    	    	    	    	    	1.12,33	19 PR 	    	    	1.52,17	37 PR 	
Liebzeit, Christian   	      	MN3	CAN	37,45 	14 SB 	    	    	    	    	    	    	1.13,89	30 SB 	    	    	    	DNS  	
Lim, Ye-Hyuk      	임예혁     	MN1	KOR	37,46 	15 SB 	1.14,27	17 SB 	    	    	    	    	1.14,35	37   	37,11 	16 SB 	    	    	
Miller, Cody (1994)   	      	MSA	CAN	37,49 	16 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,52	43 SB 	37,95 	23   	    	    	
Bloemen, Ted-Jan    	      	M30	CAN	37,65 	17 SB 	    	    	6.21,10	1  SB 	    	    	    	    	37,43 	20 SB 	1.47,00	3  SB 	
Telizyn, Joshua     	      	MB2	CAN	37,69 	18 SB 	1.14,89	18 PR 	    	    	    	    	1.14,08	34 PR 	37,27 	18 PR 	1.58,58	71 PR 	
Deibert, Jack      	      	MA1	CAN	37,75 	19 PR 	    	    	6.56,02	33 SB 	37,54 	22 PR 	    	    	37,38 	19 PR 	    	    	
Wang, Zhaoxun      	王兆勋     	MB2	CHN	37,81 	20 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.58,95	74 PR 	
Jang, Seo-Jin      	장서진     	MB1	KOR	37,88 	21 PR 	1.14,99	20 PR 	    	    	37,88 	23 PR 	    	    	    	    	1.57,19	63 PR 	
Xu, Fu         	徐富     	MN4	CHN	37,90 	22 PR 	    	    	7.18,25	53 PR 	    	    	1.13,84	29 PR 	    	    	1.52,80	41 PR 	
Wang, Zhentian     	王震天     	MN3	CHN	37,97 	23 PR 	    	    	7.02,58	35 PR 	    	    	    	    	    	    	1.53,51	44 PR 	
Johnson, Anders     	      	MN2	CAN	38,03 	24 SB 	    	    	    	    	    	    	1.16,57	54 SB 	    	    	2.00,21	79 SB 	
Coderre, Paul      	      	MA2	CAN	38,14 	25 PR 	    	    	    	    	    	    	1.14,92	40 SB 	    	    	1.54,18	53 PR 	
Hurtubise, Jonah    	      	MN2	CAN	38,15 	26 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,05	42 SB 	    	    	1.53,95	51 PR 	
Guo, Peng        	      	MSA	CHN	38,22 	27 PR 	1.14,19	16 PR 	    	    	    	    	1.15,64	45   	38,21 	26 PR 	    	DQ   	
Himbeault, Gibson    	      	MN1	CAN	38,35 	28   	    	    	    	    	    	    	1.14,34	36   	38,12 	24 SB 	    	    	
Brant, Max       	      	MA2	CAN	38,42 	29 SB 	    	    	    	    	    	    	1.17,14	56 SB 	38,48 	31   	    	    	
Liu, Ao         	刘奥     	MN1	CHN	38,43 	30 PR 	1.15,85	21 PR 	    	    	38,25 	28 PR 	1.16,03	47   	38,42 	30   	1.59,51	76   	
in 't Veld, Kai     	      	MB2	NED	38,49 	31   	1.14,92	19   	    	    	38,14 	26   	1.14,20	35   	    	    	1.53,84	50 SB 	
Ullett, Hunter     	      	MA1	CAN	38,53 	32 PR 	    	    	    	DNS  	38,42 	29 PR 	1.18,44	61 SB 	    	    	    	    	
Zhao, Lei (1999)    	赵雷 (1999)  	MA2	CHN	38,55 	33 PR 	1.16,10	22 PR 	    	    	38,12 	25 PR 	    	    	    	    	1.59,48	75 PR 	
Koots, Simon      	      	MN4	CAN	38,63 	34 SB 	    	    	    	    	    	    	1.15,55	44 SB 	    	    	1.55,07	54 SB 	
Lee, Yun-Geon      	이윤건     	MA1	KOR	38,67 	35 PR 	1.18,84	31 PR 	    	    	    	    	    	DNS  	38,94 	35   	    	    	
Park, Jun-Ho (2000)   	박준호 (2000) 	MA1	KOR	38,73 	36 SB 	1.16,58	23   	    	    	    	    	1.16,07	48 PR 	38,39 	29 PR 	    	    	
Holzer, Hobbes     	      	MB2	CAN	38,78 	37 PR 	1.18,49	30 SB 	    	    	39,24 	41   	    	DNS  	    	    	    	DNS  	
Yu, Jae-Won       	유제원     	MA1	KOR	38,90 	38 SB 	1.17,69	28 PR 	    	    	38,89 	37 SB 	1.17,83	57   	38,94 	35   	1.59,66	77 PR 	
Kim, Tae-Wan      	김태완     	MC2	KOR	39,09 	39 PR 	1.18,05	29 PR 	    	    	38,94 	38 PR 	    	    	38,75 	34 PR 	    	    	
Hathaway, Joshua    	      	MA2	CAN	39,11 	40 PR 	    	    	6.55,98	32 SB 	    	    	1.16,09	49 PR 	    	    	    	    	
Hanson, Kieran     	      	MB1	CAN	39,21 	41 PR 	1.17,07	24 PR 	    	    	38,75 	34 PR 	1.16,31	51 PR 	38,53 	32 PR 	1.58,70	72 PR 	
Pollock, Sam      	      	MN4	CAN	39,36 	42 SB 	1.17,63	27 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
Hartleb, Tyler     	      	MN2	CAN	39,41 	43 SB 	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Ju-Yeong      	김주영     	MA2	KOR	39,42 	44 PR 	    	    	    	    	39,30 	42 PR 	1.17,87	58 PR 	39,58 	38   	    	    	
Hrynchuk, John     	      	MN2	CAN	39,87 	45 SB 	    	    	    	    	    	    	1.17,13	55 SB 	    	    	1.58,00	68 SB 	
Heit, Brad       	      	MB2	CAN	39,94 	46 PR 	    	    	7.47,63	60 PR 	40,58 	51   	1.20,71	69 SB 	    	    	    	DNS  	
Krabben, Max      	      	MB1	CAN	40,30 	47 PR 	1.23,60	38 SB 	    	    	40,48 	49   	    	    	40,58 	43   	2.07,38	96 PR 	
Witkowski, Kaeden    	      	MB2	CAN	40,37 	48 PR 	    	    	8.21,34	64 SB 	40,12 	45 PR 	1.20,84	70 PR 	40,12 	39 PR 	2.07,24	95 PR 	
Horst, Alexander    	      	MSA	CAN	40,55 	49 SB 	    	    	    	    	40,26 	47 SB 	    	    	    	DNS  	    	    	
Guliov, Nicholas    	      	MB1	CAN	40,84 	50 SB 	1.21,93	35 SB 	    	    	40,15 	46 PR 	1.20,01	66 PR 	40,39 	41   	2.06,46	92 SB 	
Ruel, Dakotah      	      	MB1	CAN	40,88 	51 PR 	1.23,67	39 SB 	    	    	41,66 	56   	1.21,79	72 PR 	41,30 	45   	2.05,13	91 PR 	
Jeong, Yeon-Ho     	정연호     	MB1	KOR	41,25 	52 PR 	1.23,08	36 PR 	    	    	40,52 	50 PR 	    	DNS  	40,53 	42   	2.07,21	94 PR 	
Lee, Jung-Hun      	이정헌     	MC2	KOR	41,91 	53 PR 	1.23,53	37 PR 	    	    	    	    	    	    	41,77 	47 PR 	    	    	
Mong, Adam       	      	MB1	CAN	42,44 	54 PR 	1.28,31	47 PR 	    	    	43,20 	66   	1.28,57	86   	42,90 	50   	    	DNS  	
Cai, Hongxu       	      	MN2	CHN	42,59 	55   	1.24,42	40   	    	    	    	    	1.22,21	73 PR 	    	    	2.07,20	93 PR 	
Comfort, Joshua     	      	MB1	CAN	42,64 	56 PR 	1.26,15	41 PR 	    	    	42,02 	58 PR 	1.24,17	76 PR 	    	    	2.10,20	98 PR 	
Ahmed, Zain Syed    	      	MSA	CAN	42,70 	57   	    	    	7.54,24	61 SB 	43,00 	63   	1.26,00	79 SB 	    	    	    	    	
Zhao, Hui        	      	MA2	CHN	42,77 	58 PR 	1.21,77	33 PR 	    	    	41,27 	53 PR 	1.20,10	67 PR 	    	    	2.03,13	87 PR 	
Rubuliak, Jacob     	      	MB1	CAN	42,84 	59 SB 	1.21,89	34 PR 	7.16,87	51 PR 	41,66 	56 PR 	1.21,52	71 PR 	42,07 	48   	2.02,51	86 PR 	
Wright, Jackson     	      	MB2	CAN	43,07 	60 SB 	1.27,32	44 PR 	    	    	43,00 	63 SB 	1.27,48	81   	43,10 	52   	2.13,94	103 SB 	
Krueger, Jacob     	      	MB2	CAN	43,25 	61 SB 	1.26,65	42 SB 	    	    	42,90 	62 SB 	1.27,50	82   	43,29 	53   	2.14,32	104 SB 	
Farquharson, Jared   	      	MB2	CAN	43,54 	62 PR 	1.27,71	45 PR 	    	    	    	    	    	    	42,80 	49 PR 	2.13,33	100 PR 	
Benn, Nate       	      	MC2	CAN	44,06 	63 PR 	1.29,99	49 PR 	    	    	42,86 	61 PR 	1.30,06	88   	43,08 	51   	2.19,08	110 PR 	
Knihniski, Dylan    	      	MA1	CAN	44,24 	64 SB 	    	DNS  	8.46,46	65 SB 	43,01 	65 SB 	1.25,77	78 SB 	    	    	    	DQ   	
Dallaire, Liam     	      	MB1	CAN	45,31 	65 SB 	1.28,28	46 PR 	    	    	44,71 	69 SB 	1.27,26	80 PR 	    	    	2.15,30	106 PR 	
Thomas, Cameron     	      	MC2	CAN	45,38 	66 PR 	1.31,42	50 PR 	    	    	44,51 	68 PR 	1.27,97	85 PR 	44,12 	56 PR 	2.16,28	109 PR 	
Sewell, Logan      	      	MB2	CAN	45,80 	67 SB 	1.29,34	48 PR 	    	    	    	    	1.29,67	87   	43,56 	54 PR 	    	    	
Chen, Enxue       	陈恩学     	MN3	CHN	    	DNS  	    	    	7.14,58	48 PR 	    	DQ   	1.10,59	4  SB 	36,62 	11 SB 	1.49,97	22 SB 	
Kim, Jin-Su (1992)   	김진수 (1992) 	MSA	KOR	    	    	1.10,74	3  SB 	    	    	    	    	1.10,58	3  SB 	    	    	1.47,92	9  SB 	
Jean, Olivier      	      	M35	CAN	    	    	1.10,78	4  SB 	    	    	36,99 	17 PR 	    	    	    	    	1.48,83	13 SB 	
Langelaar, Tyson    	      	MN1	CAN	    	    	1.11,40	5  SB 	    	    	    	    	1.11,26	10 SB 	    	    	1.48,19	12 SB 	
Liu, An (1992)     	刘安 (1992)  	MSA	CHN	    	    	1.11,46	6  SB 	    	    	35,73 	4  SB 	    	    	    	    	    	    	
Kim, Tae-Yun      	김태윤     	MSA	KOR	    	    	1.11,49	7  SB 	    	    	    	    	    	    	35,46 	2  SB 	    	    	
Kim, Jun-Ho       	김준호     	MN4	KOR	    	    	1.11,50	8  SB 	    	    	35,20 	1  SB 	    	    	35,54 	3   	    	    	
Neufeld, Jess      	      	MSA	CAN	    	    	1.11,98	9  SB 	    	    	    	    	1.11,65	12 SB 	    	    	    	    	
Nagy, Konrád      	      	MSA	HUN	    	    	1.12,48	10 SB 	    	    	    	    	1.11,89	14 SB 	    	    	1.48,13	11 SB 	
Sun, Xin        	孙鑫     	MN2	CHN	    	    	1.13,12	11 SB 	    	    	37,20 	21 SB 	    	    	    	    	1.55,31	56 SB 	
Oh, Sang-Hun      	오상훈     	MA1	KOR	    	    	1.13,48	12 PR 	    	    	37,16 	20 PR 	1.13,30	24 PR 	37,24 	17   	    	    	
Chi, Wenguang      	迟文广     	MB2	CHN	    	    	1.13,58	13 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	1.53,54	45 SB 	
Woo, Sun-Myung     	우선명     	MN1	KOR	    	    	1.13,81	14 SB 	    	    	    	    	1.13,91	31   	    	    	1.54,10	52 SB 	
Doyon, Marc-André    	      	MA1	CAN	    	    	1.17,32	25 SB 	7.39,80	59 SB 	38,65 	32 SB 	1.17,90	59   	38,64 	33 SB 	2.00,86	82 PR 	
Oh, Yun-Seong      	오윤성     	MB2	KOR	    	    	1.17,62	26   	    	    	38,79 	36 SB 	1.16,49	53 PR 	38,33 	28 PR 	    	    	
Jun, Kyu-Dam      	전규담     	MC1	KOR	    	    	1.21,26	32 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	2.16,11	107 PR 	
Han, Ji-Woong      	한지웅     	MB2	KOR	    	    	1.26,66	43 PR 	    	    	    	    	1.25,51	77 PR 	    	    	2.10,61	99 PR 	
Golden, Mark      	      	MN1	CAN	    	    	    	DNS  	    	    	38,61 	31 PR 	    	DNS  	38,96 	37   	    	    	
Belchos, Jordan     	      	M30	CAN	    	    	    	    	6.23,42	2  SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,81	7  PR 	
Fish, Graeme      	      	MN2	CAN	    	    	    	    	6.23,71	3  PR 	    	    	    	    	    	    	1.51,52	32 SB 	
Mayeur, Hayden     	      	MN2	CAN	    	    	    	    	6.30,89	4  PR 	    	    	    	    	    	    	1.47,83	8  PR 	
Muller, Kaleb      	      	MN1	CAN	    	    	    	    	6.34,62	5  PR 	38,03 	24   	    	    	    	    	1.50,81	28 SB 	
Weidemann, Jake     	      	MN3	CAN	    	    	    	    	6.35,53	6  PR 	36,89 	14 SB 	1.11,68	13 SB 	    	    	1.49,46	17 SB 	
Wu, Yu         	吴宇     	MN2	CHN	    	    	    	    	6.38,23	7  SB 	36,99 	17 PR 	1.12,41	20 SB 	36,95 	14 PR 	1.48,00	10 SB 	
Um, Cheon-Ho      	엄천호     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.38,92	8  SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,64	20 SB 	
Oh, Hyun-Min      	오현민     	MN2	KOR	    	    	    	    	6.40,70	9  SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,29	4  PR 	
Ahn, Kon-Hyu      	안건휴     	MB2	KOR	    	    	    	    	6.41,69	10 PR 	39,49 	43 PR 	    	    	    	    	1.52,23	38 PR 	
Ko, Byung-Wook     	고병욱     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.41,78	11 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,16	29 SB 	
Moon, Hyun-Woong    	문현웅     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.42,09	12 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,44	16 SB 	
Lee, Jin-Yeong     	이진영     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.42,30	13 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,59	18 SB 	
Takada, Mamoru     	高田 衛    	MN2	JPN	    	    	    	    	6.42,37	14 SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,45	6  PR 	
Shen, Hanyang      	沈晗扬     	MN1	CHN	    	    	    	    	6.43,24	15 SB 	    	    	1.12,28	18 PR 	    	    	1.49,87	21 SB 	
Wang, Shiwei      	王世伟     	MN3	CHN	    	    	    	    	6.43,33	16 SB 	36,72 	12 SB 	1.11,93	15 PR 	36,67 	12 SB 	1.49,26	15 SB 	
Kim, Tae-Hoon (1994)  	김태훈 (1994) 	MSA	KOR	    	    	    	    	6.44,56	17 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,61	26 SB 	
Hong, Sung-Bin     	홍성빈     	MA2	KOR	    	    	    	    	6.45,89	18 SB 	40,38 	48 SB 	    	    	    	    	1.55,11	55 PR 	
Seo, Jeong-Su      	서정수     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.51,46	19 SB 	    	    	    	    	    	    	1.52,33	39   	
Zhu, Jiayao       	朱珈瑶     	MSA	CHN	    	    	    	    	6.51,60	20 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,25	23 PR 	
Yu, Jiawei       	于佳伟     	MA1	CHN	    	    	    	    	6.51,66	21 PR 	    	    	1.14,68	39 PR 	38,16 	25 PR 	1.53,66	46 PR 	
Park, Jun-Hyeong    	박준형     	MA1	KOR	    	    	    	    	6.52,53	22 SB 	    	    	    	    	    	    	1.52,14	36 PR 	
Choi, Young-Yoon    	최영윤     	MB2	KOR	    	    	    	    	6.53,55	23 PR 	    	    	    	    	    	    	1.51,56	34 PR 	
Chung, Yang-Hun     	정양훈     	MA2	KOR	    	    	    	    	6.53,57	24 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,39	30 PR 	
Lee, Hae-Young     	이해영     	MA2	KOR	    	    	    	    	6.54,23	25 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,72	35 SB 	
Kim, Cheol-Min     	김철민     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.54,25	26 SB 	    	    	    	    	    	    	1.47,44	5  SB 	
Kim, Yun-Jae      	김윤재     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.54,90	27 PR 	    	    	    	    	    	    	1.56,37	60 PR 	
Laxton, Matthew     	      	MN1	CAN	    	    	    	    	6.55,30	28 SB 	38,19 	27 SB 	    	    	    	    	1.53,82	49 SB 	
Zhao, Zhipeng      	赵志鹏     	MN3	CHN	    	    	    	    	6.55,58	29 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Kim, Byung-Joon     	김병준     	MSA	KOR	    	    	    	    	6.55,93	30 SB 	    	    	    	    	    	    	1.51,55	33 SB 	
Ning, Zhongyan     	宁忠岩     	MA2	CHN	    	    	    	    	6.55,94	31   	    	    	1.09,84	1  PR 	36,07 	5  SB 	1.46,09	1  NRJ	
Meline, Thomas     	      	MSA	FRA	    	    	    	    	6.56,63	34 SB 	38,50 	30 SB 	    	    	    	    	1.53,19	43 SB 	
So, Han-Jae       	소한재     	MSA	KOR	    	    	    	    	7.02,88	36 SB 	    	    	    	    	    	    	1.50,42	25 SB 	
Cha, Ui-Ryun      	차의륜     	MB1	KOR	    	    	    	    	7.03,22	38 PR 	    	    	    	DNS  	    	    	1.55,75	59 PR 	
Chung, Jae-Won     	정재원     	MA1	KOR	    	    	    	    	7.03,54	39   	    	    	    	    	    	    	    	    	
Li, Jin         	李津     	MN1	CHN	    	    	    	    	7.03,80	40 PR 	    	    	    	    	    	    	    	    	
Ma, Xingguang      	马兴光     	MSA	CHN	    	    	    	    	7.04,22	41 PR 	    	    	1.13,66	26 PR 	38,21 	26 PR 	1.50,61	26 PR 	
Lee, Ju-Nyeong     	이주녕     	MB2	KOR	    	    	    	    	7.05,72	42 PR 	    	    	    	    	    	    	1.57,30	65 PR 	
Yoon, Seok-Jung     	윤석중     	MN2	KOR	    	    	    	    	7.09,10	43 SB 	    	    	    	    	    	    	1.49,63	19 SB 	
Jeong, Woo-Seok     	정우석     	MB2	KOR	    	    	    	    	7.12,08	45 SB 	    	    	1.14,92	40 PR 	    	    	1.55,53	57 PR 	
Ko, Eun-Woo       	고은우     	MYA	KOR	    	    	    	    	7.12,29	46 PR 	    	    	1.20,35	68 PR 	    	    	2.01,87	85 PR 	
Kim, Young-Bin     	김영빈     	MC2	KOR	    	    	    	    	7.13,38	47 PR 	    	    	    	    	    	    	1.57,27	64 PR 	
Du, Haonan       	都浩楠     	MN1	CHN	    	    	    	    	7.14,72	49 PR 	    	    	1.13,79	28 PR 	37,51 	21 PR 	1.53,67	47 PR 	
Eshete, Darius     	      	M30	AUS	    	    	    	    	7.15,51	50 SB 	41,13 	52 SB 	    	    	    	    	1.59,97	78 SB 	
Wang, Ye        	王也     	MA1	CHN	    	    	    	    	7.17,25	52 PR 	    	    	    	    	    	    	1.58,74	73 PR 	
Hovey, Caleb      	      	MN2	CAN	    	    	    	    	7.19,94	55 PR 	    	DNS  	1.18,06	60 SB 	    	    	2.00,48	80 SB 	
Nam, Cheul-Hwan     	남철환     	MA1	KOR	    	    	    	    	7.20,88	56 PR 	    	    	    	    	    	    	1.58,03	69 PR 	
Park, Sung-Yun     	박성윤     	MC2	KOR	    	    	    	    	7.23,34	57 PR 	    	    	1.18,61	62 PR 	    	    	2.01,41	84 PR 	
Gao, Yanfei       	高艳飞     	MN3	CHN	    	    	    	    	7.39,12	58 PR 	    	    	1.14,65	38 PR 	37,74 	22 PR 	1.56,38	61 PR 	
Stevenson, Jordan    	      	MA2	CAN	    	    	    	    	8.04,80	62 SB 	44,24 	67 SB 	    	    	    	    	2.13,81	102 SB 	
Xin, Xing        	辛星     	MB2	CHN	    	    	    	    	8.15,56	63 SB 	    	    	    	    	    	    	1.58,42	70 SB 	
O'Brien, Dawson     	      	MA2	CAN	    	    	    	    	    	DQ   	38,78 	35 PR 	    	    	    	    	1.57,36	66 PR 	
Junio, Gilmore     	      	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	35,82 	5  SB 	1.11,18	9  SB 	35,42 	1  SB 	    	    	
Graham, Jacob      	      	MN4	CAN	    	    	    	    	    	    	36,10 	8  SB 	1.11,34	11   	    	    	1.51,44	31 SB 	
Woods, Connor      	      	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	36,48 	10 SB 	1.12,14	17 SB 	36,26 	7  SB 	    	    	
Deckert, Sam      	      	MSA	CAN	    	    	    	    	    	    	36,57 	11 SB 	1.10,93	7  SB 	    	    	1.50,25	23 SB 	
Emin, Cooper      	      	MN2	CAN	    	    	    	    	    	    	36,85 	13   	    	    	36,75 	13   	    	    	
Ross, Jeff       	      	MN3	CAN	    	    	    	    	    	    	36,96 	16 SB 	1.12,62	22 SB 	36,61 	10 SB 	    	DNF  	
Liu, Chunsheng     	刘春升     	MB2	CHN	    	    	    	    	    	    	38,65 	32 PR 	    	    	    	    	2.04,25	88 SB 	
Bouma, Noah       	      	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	39,04 	39 PR 	1.15,77	46 PR 	    	    	1.55,69	58 PR 	
Lacroix, Zachary    	      	MA1	CAN	    	    	    	    	    	    	39,22 	40 PR 	1.19,71	65 SB 	    	    	2.04,58	89 SB 	
Scutchings, Matthew   	      	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	39,69 	44 PR 	1.18,87	63 PR 	    	    	2.00,71	81 PR 	
Zhao, Yankun      	      	MC2	CAN	    	    	    	    	    	    	41,33 	54 PR 	1.24,09	75 PR 	40,86 	44 PR 	2.14,81	105 PR 	
Lee, Jeong-Hyun     	      	M30	CAN	    	    	    	    	    	    	41,46 	55 SB 	    	    	    	    	    	    	
Waddington, Keagan   	      	MC2	CAN	    	    	    	    	    	    	42,24 	59 SB 	1.23,46	74 PR 	41,58 	46 PR 	2.07,93	97 PR 	
Jacobsen, Kaleb     	      	MB1	CAN	    	    	    	    	    	    	42,58 	60 PR 	1.30,18	89 PR 	    	    	    	    	
Zawada, Zack      	      	MB2	CAN	    	    	    	    	    	    	45,01 	70 SB 	1.27,81	83 SB 	43,63 	55 PR 	2.13,64	101 SB 	
Black, Robert      	      	M55	AUS	    	    	    	    	    	    	45,16 	71 SB 	1.27,83	84 SB 	45,04 	57 SB 	2.16,20	108 SB 	
Nguyen, Nam       	      	M50	CAN	    	    	    	    	    	    	47,54 	72 PR 	1.38,68	90 PR 	    	    	2.35,69	111 PR 	
Blonski, Bill      	      	M45	CAN	    	    	    	    	    	    	1.15,01	73 SB 	2.30,89	91 SB 	1.16,61	58   	3.46,36	112 SB 	
Kim, Young-Ho      	김영호     	M30	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.10,49	2  SB 	    	    	    	    	
Zhou, Changsen     	周昌森     	MN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.12,06	16 PR 	36,58 	9  SB 	    	    	
Hiller, Nicolas     	      	MN3	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.13,28	23   	    	    	1.52,48	40 SB 	
Wang, Zihao       	王子豪     	MB2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	1.16,46	52 PR 	    	    	1.56,94	62   	
Cho, Yeong-Jun (2005)  	조영준 (2005) 	MYA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	1.18,89	64 PR 	40,18 	40 PR 	2.00,97	83 PR 	
Halyk, Max       	      	MA2	CAN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	    	    	
Kole, Tim        	      	MSA	NED	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	DNS  	2.05,01	90 PR 	
Kim, Min-Seok (1999)  	김민석 (1999) 	MN1	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.46,51	2  SB 	
Joo, Hyong-Jun     	주형준     	MSA	KOR	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.49,22	14 SB 	
Yin, Jiaqi       	尹佳奇     	MN2	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.53,67	47 SB 	
Gong, Tianhong     	宫天鸿     	MN1	CHN	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	    	1.57,94	67 PR 	

  
        

Native Language Names