Chinese Single Distances Championships 2010
Harbin (CHN)
5 - 7 March 2010

500m Ladies - 5 March 2010
1	Yu, Jing       	于静     	LSA	CHN	39,61	
1	Xing, Aihua     	      	L30	CHN	39,61	
3	Qi, Shuai      	      	LN3	CHN	40,09	
4	Zhang, Lu (1988)   	      	LN2	CHN	40,24	
5	Li, Yan (1989)    	      	LN1	CHN	40,77	
6	Jia, Hao       	      	LN1	CHN	40,93	
7	Lin, Meihui     	      	LB2	CHN	41,11	
8	Zhang, Hong     	张虹     	LN3	CHN	41,23	
9	Gong, Jing      	      	LN2	CHN	41,26	
10	Ning, Wenhui     	      	LB1	CHN	41,34	
11	Li, Jing       	      	LB2	CHN	41,45	
12	Sun, Hui       	      	LN1	CHN	41,61	
13	Xu, Ke        	      	LB2	CHN	41,74	
14	Bao, Xiaochun    	      	LN1	CHN	41,91	
15	Li, Xue (1990)    	      	LA2	CHN	42,07	
DQ	An, Shanna      	安杉娜    	LN1	CHN	DQ	

500m #2 Ladies - 5 March 2010
1	Yu, Jing       	于静     	LSA	CHN	39,06	
2	Xing, Aihua     	      	L30	CHN	39,27	
3	Qi, Shuai      	      	LN3	CHN	39,85	
4	Zhang, Lu (1988)   	      	LN2	CHN	40,25	
5	Li, Yan (1989)    	      	LN1	CHN	40,80	
6	Lin, Meihui     	      	LB2	CHN	40,88	
7	Jia, Hao       	      	LN1	CHN	40,94	
7	An, Shanna      	安杉娜    	LN1	CHN	40,94	
9	Zhang, Hong     	张虹     	LN3	CHN	41,19	
9	Gong, Jing      	      	LN2	CHN	41,19	
11	Ning, Wenhui     	      	LB1	CHN	41,26	
12	Li, Jing       	      	LB2	CHN	41,33	
13	Sun, Hui       	      	LN1	CHN	41,34	
14	Li, Xue (1990)    	      	LA2	CHN	41,44	
15	Xu, Ke        	      	LB2	CHN	41,64	
16	Bao, Xiaochun    	      	LN1	CHN	41,89	

3000m Ladies - 5 March 2010
1	Wang, Jianlu     	      	LB1	CHN	4.30,62	
2	Fu, Chunyan     	      	LN1	CHN	4.31,93	
3	Liang, Dan      	      	LN3	CHN	4.33,00	
4	Zhang, Xiaolei    	      	LSA	CHN	4.33,42	
5	Liu, Feitong     	      	LB2	CHN	4.33,97	
6	Wang, Tingting (1991)	      	LA1	CHN	4.34,96	
7	Liu, Jing      	刘晶     	LN1	CHN	4.35,10	
8	Ma, Linlin      	      	LN3	CHN	4.35,11	
9	Li, Haiyang     	      	LN2	CHN	4.35,45	
10	Chang, Chao     	      	LB2	CHN	4.40,12	
11	Jia, Weiwei     	      	LC2	CHN	4.41,09	
12	Wu, Di (1992)    	      	LB2	CHN	4.43,20	
13	Zhang, Qi      	      	LC1	CHN	4.43,65	PR SB
14	Zhang, Hong     	张虹     	LN3	CHN	4.43,90	
15	Shang, Nan      	      	L?	CHN	4.46,98	PR SB
16	Chen, Zitong     	      	LN4	CHN	4.47,02	
17	Sha, Yuning     	沙宇宁    	LC2	CHN	4.47,29	
18	Wang, Hong      	      	LC1	CHN	4.48,09	
19	Yang, Yue      	杨悦     	LB1	CHN	4.53,00	
20	Zhang, Xin (1990)  	张鑫 (1990) 	LN1	CHN	4.56,53	
DQ	Bai, Xue       	      	LN3	CHN	DQ	

1500m Ladies - 6 March 2010
1	Ji, Jia       	      	LSA	CHN	2.08,06	
2	Fu, Chunyan     	      	LN1	CHN	2.08,47	
3	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992) 	LB2	CHN	2.08,70	
4	Wang, Jianlu     	      	LB1	CHN	2.08,86	
5	Liu, Jing      	刘晶     	LN1	CHN	2.09,11	
6	Chang, Chao     	      	LB2	CHN	2.10,13	
7	Li, Haiyang     	      	LN2	CHN	2.10,77	
8	Liu, Feitong     	      	LB2	CHN	2.10,85	
9	Wang, Tingting (1991)	      	LA1	CHN	2.10,88	
10	Liang, Dan      	      	LN3	CHN	2.10,89	
11	Zhang, Hong     	张虹     	LN3	CHN	2.12,15	
12	Ma, Linlin      	      	LN3	CHN	2.12,59	
13	Wu, Di (1992)    	      	LB2	CHN	2.12,93	
14	Sun, Hui       	      	LN1	CHN	2.13,33	
15	Sha, Yuning     	沙宇宁    	LC2	CHN	2.13,35	
16	Zhang, Qi      	      	LC1	CHN	2.13,54	
17	Jia, Weiwei     	      	LC2	CHN	2.15,16	
18	Li, Xiaosha     	      	LSA	CHN	2.15,26	
19	Zhang, Yu (1990)   	      	LN1	CHN	2.19,00	
20	Liu, Yichi      	      	LN1	CHN	2.19,08	

1000m Ladies - 7 March 2010
1	Xing, Aihua     	      	L30	CHN	1.21,27	
2	Ji, Jia       	      	LSA	CHN	1.22,33	
3	Qi, Shuai      	      	LN3	CHN	1.22,84	
4	Chang, Chao     	      	LB2	CHN	1.22,89	
5	Zhang, Lu (1988)   	      	LN2	CHN	1.23,44	
6	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992) 	LB2	CHN	1.23,68	
7	Wang, Jianlu     	      	LB1	CHN	1.23,69	
8	Lin, Meihui     	      	LB2	CHN	1.23,83	
9	Zhang, Hong     	张虹     	LN3	CHN	1.24,04	SB
10	Jia, Hao       	      	LN1	CHN	1.24,09	
11	Gong, Jing      	      	LN2	CHN	1.24,89	
12	Xu, Ke        	      	LB2	CHN	1.24,92	
13	Li, Xue (1990)    	      	LA2	CHN	1.25,52	
14	Bao, Xiaochun    	      	LN1	CHN	1.25,53	
15	An, Shanna      	安杉娜    	LN1	CHN	1.25,58	
16	Li, Jing       	      	LB2	CHN	1.25,67	
17	Zhang, Yu (1990)   	      	LN1	CHN	1.26,16	
18	Qi, Tingting     	      	L?	CHN	1.26,42	
19	Sun, Hui       	      	LN1	CHN	1.26,59	
20	Zhang, Qi      	      	LC1	CHN	1.26,60	
21	Liu, Yichi      	      	LN1	CHN	1.26,82	
22	Li, Xiaosha     	      	LSA	CHN	1.27,16	
WDR	Li, Yan (1989)    	      	LN1	CHN	WDR	

5000m Ladies - 7 March 2010
1	Fu, Chunyan     	      	LN1	CHN	7.49,39	
2	Zhang, Xiaolei    	      	LSA	CHN	7.52,50	
3	Ma, Linlin      	      	LN3	CHN	7.55,03	
4	Liu, Feitong     	      	LB2	CHN	7.56,65	
5	Liang, Dan      	      	LN3	CHN	7.58,23	
6	Liu, Jing      	刘晶     	LN1	CHN	7.59,29	
7	Wang, Tingting (1991)	      	LA1	CHN	8.05,22	
8	Li, Haiyang     	      	LN2	CHN	8.06,54	
9	Shang, Nan      	      	L?	CHN	8.11,36	PR SB
10	Wu, Di (1992)    	      	LB2	CHN	8.14,35	
11	Wang, Hong      	      	LC1	CHN	8.14,58	
12	Zhang, Xin (1990)  	张鑫 (1990) 	LN1	CHN	8.50,75	

1500m Men - 5 March 2010
1	Sun, Longjiang    	孙龙将    	MB2	CHN	1.54,32	
2	Li, Bailin      	李佰林    	MB2	CHN	1.55,50	
3	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	MN1	CHN	1.55,69	PR SB
4	Xiong, Zheng     	      	MN4	CHN	1.56,77	
5	Yang, Ming      	      	MN2	CHN	1.57,73	
6	Zhou, Yuqing     	      	MN1	CHN	1.57,84	
7	Zhang, Haiming    	      	MB2	CHN	1.58,01	
8	Mu, Zhongsheng    	牟钟声    	MA1	CHN	1.58,08	
9	Zhang, Wenming    	      	MB2	CHN	1.58,13	
10	Zhang, Lei      	      	MN2	CHN	1.58,57	
11	Chen, Yu       	      	MA1	CHN	1.58,72	
12	Lin, Haotian     	      	MB1	CHN	1.58,83	
13	Hu, Zhiqiang (1992) 	      	MB2	CHN	1.58,97	
14	Liu, Yan (1992)   	      	MB2	CHN	1.59,00	
15	Wang, Qiang     	      	MN1	CHN	1.59,54	
16	Zheng, Ronghao    	      	MB2	CHN	1.59,73	
17	Li, Xuefeng     	李雪峰    	MC2	CHN	2.00,04	
18	Lin, Di       	      	MN2	CHN	2.00,52	
19	Chen, Shengyu    	      	MN2	CHN	2.01,21	
20	Li, Bing (1992)   	      	MB2	CHN	2.01,70	
21	Tian, Guojun     	      	MN1	CHN	2.01,80	
22	Zhao, Sibo      	      	MN3	CHN	2.01,87	
23	Ding, Siyang     	丁思杨    	MB2	CHN	2.02,43	

500m Men - 6 March 2010
1	Zhang, Zhongqi    	      	MSA	CHN	36,23	
2	Nan, Minghao     	      	MSA	CHN	36,45	
3	Tang, Xiaoming    	      	MSA	CHN	36,92	SB
4	Yan, Chao      	      	MN4	CHN	37,13	
5	Zhao, Kefei     	      	MB2	CHN	37,22	
6	Sun, Bing      	      	MSA	CHN	37,24	
7	Gao, Wenyu      	      	MN1	CHN	37,28	
8	Guo, Qiang      	      	MN3	CHN	37,30	
9	Chen, Zengqiang   	      	MN2	CHN	37,48	
10	Zhang, Xin (1991)  	张鑫 (1991) 	MA1	CHN	37,50	
11	Wang, Wei (1994)   	      	MC2	CHN	37,61	
12	Wang, Rongda     	      	MN3	CHN	37,67	
13	Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩    	MC2	CHN	37,72	
14	Dong, Xinlei     	      	MA2	CHN	37,73	
15	Wei, Xing      	      	MN3	CHN	37,84	
16	Mu, Zhongsheng    	牟钟声    	MA1	CHN	37,88	
17	Cheng, Shisong    	      	MB2	CHN	37,93	
18	Jiang, Lei      	      	MN1	CHN	37,99	
19	Zhao, Honghan    	      	MB2	CHN	38,26	
20	Zhang, Yuxin     	张玉鑫    	MB1	CHN	38,39	
21	Wang, Chen (1985)  	      	MSA	CHN	38,42	
22	Liu, Guoguang    	      	MSA	CHN	53,41	

500m #2 Men - 6 March 2010
1	Zhang, Zhongqi    	      	MSA	CHN	36,16	
2	Nan, Minghao     	      	MSA	CHN	36,50	
3	Guo, Qiang      	      	MN3	CHN	36,75	
4	Tang, Xiaoming    	      	MSA	CHN	36,79	PR SB
5	Yan, Chao      	      	MN4	CHN	37,15	
6	Sun, Bing      	      	MSA	CHN	37,16	
7	Gao, Wenyu      	      	MN1	CHN	37,31	
8	Jiang, Lei      	      	MN1	CHN	37,45	
9	Mu, Zhongsheng    	牟钟声    	MA1	CHN	37,46	
10	Wei, Xing      	      	MN3	CHN	37,51	
11	Cheng, Shisong    	      	MB2	CHN	37,55	PR SB
12	Xie, Jiaxuan     	谢嘉轩    	MC2	CHN	37,62	
13	Zhao, Kefei     	      	MB2	CHN	37,63	
14	Dong, Xinlei     	      	MA2	CHN	37,77	
15	Chen, Zengqiang   	      	MN2	CHN	37,81	
16	Wang, Chen (1985)  	      	MSA	CHN	37,85	
17	Wang, Rongda     	      	MN3	CHN	37,95	
17	Zhao, Honghan    	      	MB2	CHN	37,95	
19	Zhang, Yuxin     	张玉鑫    	MB1	CHN	38,06	
20	Wang, Wei (1994)   	      	MC2	CHN	38,07	
21	Zhang, Xin (1991)  	张鑫 (1991) 	MA1	CHN	1.35,61	
WDR	Liu, Guoguang    	      	MSA	CHN	WDR	

5000m Men - 6 March 2010
1	Sun, Longjiang    	孙龙将    	MB2	CHN	6.57,59	
2	Li, Bailin      	李佰林    	MB2	CHN	7.05,26	
3	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	MN1	CHN	7.09,29	
4	Zheng, Ronghao    	      	MB2	CHN	7.11,88	SB
5	Zhang, Haiming    	      	MB2	CHN	7.14,99	
6	Tian, Guojun     	      	MN1	CHN	7.17,10	
7	Zhang, Wenming    	      	MB2	CHN	7.17,38	
8	Xiong, Zheng     	      	MN4	CHN	7.17,71	
9	Zhang, Hongliang   	      	MA1	CHN	7.20,18	
10	Zheng, Chunbo    	      	MA2	CHN	7.20,66	
11	Yang, Ming      	      	MN2	CHN	7.21,22	
12	Zhang, Lei      	      	MN2	CHN	7.21,23	PR SB
13	Chu, Xusheng     	      	MC1	CHN	7.21,66	
14	Chen, Yu       	      	MA1	CHN	7.22,06	
15	Bao, Di       	      	MB1	CHN	7.22,13	PR SB
16	Feng, Jingnan    	      	MN2	CHN	7.22,37	
17	Hu, Zhiqiang (1992) 	      	MB2	CHN	7.23,05	
18	Wang, Qiang     	      	MN1	CHN	7.24,59	
19	Zhao, Sibo      	      	MN3	CHN	7.31,34	
20	Li, Bing (1992)   	      	MB2	CHN	7.34,41	
21	Lin, Haotian     	      	MB1	CHN	7.40,47	
DQ	Liu, Yan (1992)   	      	MB2	CHN	DQ	
DQ	Mu, Zhongsheng    	牟钟声    	MA1	CHN	DQ	

1000m Men - 7 March 2010
1	Sun, Longjiang    	孙龙将    	MB2	CHN	1.13,57	
2	Zhang, Zhongqi    	      	MSA	CHN	1.13,64	
3	Chen, Zengqiang   	      	MN2	CHN	1.14,35	
4	Mu, Zhongsheng    	牟钟声    	MA1	CHN	1.14,43	
5	Yan, Chao      	      	MN4	CHN	1.14,78	
6	Guo, Qiang      	      	MN3	CHN	1.15,38	
7	Li, Guannan     	      	MSA	CHN	1.15,40	
8	Zhao, Kefei     	      	MB2	CHN	1.15,52	
9	Yang, Fan (1989)   	      	MN1	CHN	1.15,73	PR SB
10	Gao, Wenyu      	      	MN1	CHN	1.15,75	
11	Chen, Yu       	      	MA1	CHN	1.15,82	
12	Tang, Xiaoming    	      	MSA	CHN	1.15,92	SB
13	Nan, Minghao     	      	MSA	CHN	1.16,03	
14	Wang, Rongda     	      	MN3	CHN	1.16,51	
15	Liu, Guoguang    	      	MSA	CHN	1.16,66	
16	Sun, Bing      	      	MSA	CHN	1.16,69	
17	Wei, Xing      	      	MN3	CHN	1.16,70	
18	Dong, Xinlei     	      	MA2	CHN	1.16,82	
19	Liu, Hao       	      	MB1	CHN	1.16,92	
20	Zhao, Sibo      	      	MN3	CHN	1.17,16	
21	Li, Xuefeng     	李雪峰    	MC2	CHN	1.17,25	
22	Wang, Wei (1994)   	      	MC2	CHN	1.17,35	
23	Zhang, Yang     	      	MA2	CHN	1.17,42	
24	Zhang, Tuo      	      	MN3	CHN	1.17,90	
25	Zhang, Yuxin     	张玉鑫    	MB1	CHN	1.18,81	

10000m Men - 7 March 2010
1	Liu, Yan (1992)   	      	MB2	CHN	14.48,51	
2	Rehati, Baoerjiang  	热哈提, 包尔江  	MN1	CHN	14.55,11	PR SB
3	Zhang, Haiming    	      	MB2	CHN	15.01,46	PR SB
4	Zhang, Lei      	      	MN2	CHN	15.09,79	PR SB
5	Feng, Jingnan    	      	MN2	CHN	15.10,73	
6	Zhang, Wenming    	      	MB2	CHN	15.10,86	
7	Wang, Qiang     	      	MN1	CHN	15.11,74	
8	Zhang, Hongliang   	      	MA1	CHN	15.16,24	PR SB
9	Tian, Guojun     	      	MN1	CHN	15.16,54	
10	Guan, Yu       	      	MA2	CHN	15.25,67	
11	Liu, Yiming     	刘一鸣    	MC2	CHN	15.27,98	
12	Yang, Ming      	      	MN2	CHN	15.42,88	
DQ	Xiong, Zheng     	      	MN4	CHN	DQ	
DQ	Chen, Yu       	      	MA1	CHN	DQ	
DQ	Bao, Di       	      	MB1	CHN	DQ	

      

Native Language Names