China - Single Distances Championships 2021
Harbin (CHN)
27 - 30 March 2021

3000m Results Unavailable Women - 27 March 2021

500m (1) Women - 28 March 2021
1	Tian, Ruining    	田芮宁     	LSA	CHN	38,34	SB
2	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	38,87	SB
3	Li, Qishi      	李奇时     	LSA	CHN	39,34	SB
4	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,43	SB
5	Shi, Xiaoxuan    	石晓璇     	LSA	CHN	39,61	SB
6	Pei, Chong      	裴冲     	LSA	CHN	39,82	SB
7	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN4	CHN	39,88	SB
8	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LN1	CHN	40,06	SB
9	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LSA	CHN	40,15	SB
10	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN3	CHN	40,45	SB
11	Hai, Tiange     	海天鸽     	LN1	CHN	40,69	SB
12	Yang, Sining     	杨思凝     	LN2	CHN	40,86	SB
13	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	40,89	SB
14	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN4	CHN	41,05	SB
15	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	41,09	SB
16	Gao, Chenxi     	高晨曦     	LB2	CHN	41,23	SB
17	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LA1	CHN	41,54	SB
18	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LN1	CHN	41,56	SB
19	Li, Sishan      	李思杉     	LSA	CHN	41,64	SB
20	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN2	CHN	41,65	
21	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LB1	CHN	41,75	SB
22	Wang, Kaiying    	王锴莹     	LSA	CHN	41,76	SB
23	Xu, Meng       	徐萌     	LN2	CHN	41,98	SB
DNS	Guo, Dan       	郭丹     	L30	CHN	DNS	

500m (2) Women - 28 March 2021
1	Tian, Ruining    	田芮宁     	LSA	CHN	38,44	
2	Jin, Jingzhu     	金京珠     	LSA	CHN	38,98	
3	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	39,12	SB
4	Li, Qishi      	李奇时     	LSA	CHN	39,23	SB
5	Zhang, Lina     	张丽娜     	LN4	CHN	39,26	SB
6	Pei, Chong      	裴冲     	LSA	CHN	39,49	SB
7	Shi, Xiaoxuan    	石晓璇     	LSA	CHN	39,58	SB
8	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LN1	CHN	40,11	
9	Qin, Yangyang    	秦阳阳     	LSA	CHN	40,19	
10	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN3	CHN	40,67	
11	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN4	CHN	40,71	SB
12	Hai, Tiange     	海天鸽     	LN1	CHN	40,75	
13	Li, Na (1993)    	李娜 (1993)  	LSA	CHN	40,85	SB
14	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	41,02	
15	Yang, Sining     	杨思凝     	LN2	CHN	41,03	
16	Zhou, Yuting     	周宇婷     	LN2	CHN	41,08	SB
17	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LA1	CHN	41,16	SB
18	Gao, Chenxi     	高晨曦     	LB2	CHN	41,17	SB
19	Li, Sishan      	李思杉     	LSA	CHN	41,63	SB
20	Xu, Meng       	徐萌     	LN2	CHN	41,67	SB
21	Wang, Kaiying    	王锴莹     	LSA	CHN	42,37	
22	Chen, Aoyu      	陈傲禹     	LB1	CHN	42,38	

1000m Women - 29 March 2021
1	Li, Qishi      	李奇时     	LSA	CHN	1.17,81	SB
2	Zhao, Xin (1992)   	赵欣 (1992)  	LSA	CHN	1.18,06	SB
3	Yin, Qi       	殷琦     	LSA	CHN	1.18,10	SB
4	Shi, Xiaoxuan    	石晓璇     	LSA	CHN	1.19,55	SB
5	Tao, Jiaying     	陶嘉莹     	LSA	CHN	1.19,72	SB
6	Pei, Chong      	裴冲     	LSA	CHN	1.20,65	SB
7	Li, Dan (1994)    	李丹 (1994)  	LSA	CHN	1.21,01	SB
8	Hai, Tiange     	海天鸽     	LN1	CHN	1.21,42	SB
9	Wang, Jingyi     	王晶漪     	LA1	CHN	1.22,33	SB
10	Xi, Dongxue     	奚冬雪     	LN3	CHN	1.22,60	SB
11	Li, Sishan      	李思杉     	LSA	CHN	1.23,49	SB
12	Li, Chenyu      	李晨宇     	LN4	CHN	1.23,75	SB
13	Xu, Meng       	徐萌     	LN2	CHN	1.24,14	SB
14	Bai, Dan       	白丹     	LSA	CHN	1.24,61	SB
15	Sun, Xiaohan     	孙小涵     	LN1	CHN	1.24,85	SB
16	Yin, Haoze (2003)  	尹昊泽 (2003) 	LB2	CHN	1.25,14	SB
17	Zhang, Xinmiao (2000)	张鑫淼 (2000) 	LN1	CHN	1.25,52	SB
18	Wang, Kaiying    	王锴莹     	LSA	CHN	1.25,97	SB

5000m Results Unavailable Women - 29 March 2021

1500m Results Unavailable Women - 30 March 2021

5000m Results Unavailable Men - 27 March 2021

500m (1) Men - 28 March 2021
1	Gao, Tingyu     	高亭宇     	MN4	CHN	35,65	
2	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MSA	CHN	35,96	SB
3	Chen, Enxue     	陈恩学     	MSA	CHN	36,00	SB
4	Yang, Tao      	杨涛     	MN4	CHN	36,02(0)	SB
5	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	36,02(4)	SB
6	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN3	CHN	36,34	SB
7	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN2	CHN	36,42	SB
8	Du, Haonan      	都浩楠     	MN3	CHN	36,51	SB
9	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA2	CHN	36,71	
10	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MSA	CHN	36,75	SB
11	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	36,76	SB
12	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MN1	CHN	36,89	SB
13	Li, Haolun      	李昊伦     	MN3	CHN	36,99	SB
14	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN2	CHN	37,01	SB
15	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MN1	CHN	37,09	SB
16	Tan, Sheng      	谭昇     	MN1	CHN	37,12	PR SB
17	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MSA	CHN	37,46	SB
18	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	37,50	SB
19	Rong, Hao      	荣浩     	MA2	CHN	37,52	SB
20	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	37,55	SB
21	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	37,64	
22	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MSA	CHN	38,05	SB
23	Liu, Bin       	刘斌     	MC2	CHN	1.05,30	SB
24	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MA1	CHN	1.08,33	

500m (2) Men - 28 March 2021
1	Yang, Tao      	杨涛     	MN4	CHN	35,64	SB
2	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	35,70	SB
3	Liu, An (1996)    	刘安 (1996)  	MSA	CHN	35,71	SB
4	Chen, Enxue     	陈恩学     	MSA	CHN	35,79	SB
5	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN3	CHN	35,94	SB
6	Du, Haonan      	都浩楠     	MN3	CHN	35,95	SB
7	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MSA	CHN	36,30	SB
8	Quan, Xianghe    	权相赫     	MA2	CHN	36,32	PR SB
9	Wang, Rui (1999)   	王锐 (1999)  	MN2	CHN	36,45	
10	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MN1	CHN	36,50	SB
11	Li, Haolun      	李昊伦     	MN3	CHN	36,68	SB
12	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN2	CHN	36,82	SB
13	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	36,88(8)	
13	Rong, Hao      	荣浩     	MA2	CHN	36,88(8)	SB
15	Liu, Bin       	刘斌     	MC2	CHN	37,12	PR SB
16	Tan, Sheng      	谭昇     	MN1	CHN	37,18	
17	Xiao, Jinbao     	肖金宝     	MA1	CHN	37,22	PR SB
18	Liu, Pengyu     	刘鹏禹     	MN1	CHN	37,24	
19	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	37,41	SB
20	Xu, Chenglong    	徐承龙     	MSA	CHN	37,58	
21	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MSA	CHN	37,71	SB
22	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	38,86	
23	Zhang, Hongqiang   	张宏强     	MSA	CHN	1.23,79	
DNF	Gao, Tingyu     	高亭宇     	MN4	CHN	DNF	

1000m Men - 29 March 2021
1	Ning, Zhongyan    	宁忠岩     	MN2	CHN	1.10,15	SB
2	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN3	CHN	1.11,27	SB
3	Chen, Enxue     	陈恩学     	MSA	CHN	1.11,28	
4	Xu, Fu        	徐富     	MSA	CHN	1.11,52	
5	Du, Haonan      	都浩楠     	MN3	CHN	1.12,20	SB
6	Yang, Tao      	杨涛     	MN4	CHN	1.12,40	
7	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN4	CHN	1.12,41	
8	Xu, Yutong      	徐钰童     	MSA	CHN	1.12,82	
9	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MN1	CHN	1.12,84	
10	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN2	CHN	1.13,13	
11	Wang, Haotian    	王浩田     	MN4	CHN	1.13,37	
12	Tan, Sheng      	谭昇     	MN1	CHN	1.13,49	PR SB
13	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN3	CHN	1.13,75	SB
14	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN2	CHN	1.14,08	SB
15	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	1.14,10	SB
16	Liu, Bin       	刘斌     	MC2	CHN	1.14,37	PR SB
17	Chen, Sixing     	陈思行     	MSA	CHN	1.14,70	SB
18	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	1.14,88	SB
19	Yang, Fan (1996)   	杨帆 (1996)  	MSA	CHN	1.15,01	
20	Zhang, Chuang (1996) 	张闯 (1996)  	MSA	CHN	1.15,55	
21	Rong, Hao      	荣浩     	MA2	CHN	1.16,81	

10000m Results Unavailable Men - 29 March 2021

1500m Results Unavailable Men - 30 March 2021

      

Native Language Names