China - Sprint Championships 2021
Harbin (CHN)
22 - 23 March 2021

500m Results Unavailable Women - 22 March 2021

1000m Results Unavailable Women - 22 March 2021

500m Results Unavailable Women - 23 March 2021

1000m Results Unavailable Women - 23 March 2021

500m Results Incomplete Men - 22 March 2021
1	Gao, Tingyu     	高亭宇     	MN4	CHN	35,40	SB
2	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	37,53	SB
3	Zhang, Chuang (1996)	张闯 (1996)  	MSA	CHN	38,06	SB

1000m Men - 22 March 2021
1	Ning, Zhongyan   	宁忠岩     	MN2	CHN	1.10,47	SB
2	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN3	CHN	1.11,46	SB
3	Xu, Fu       	徐富     	MSA	CHN	1.11,54	SB
4	Chen, Enxue     	陈恩学     	MSA	CHN	1.12,05	SB
5	Wang, Haotian    	王浩田     	MN4	CHN	1.12,40	SB
6	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN4	CHN	1.12,52	SB
7	Xu, Yutong     	徐钰童     	MSA	CHN	1.12,80	SB
8	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MN1	CHN	1.12,89	SB
9	Yang, Tao      	杨涛     	MN4	CHN	1.13,27	SB
10	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN2	CHN	1.13,45	SB
11	Du, Haonan     	都浩楠     	MN3	CHN	1.13,47	SB
12	Tan, Sheng     	谭昇     	MN1	CHN	1.14,04	PR SB
13	Yang, Fan (1996)  	杨帆 (1996)  	MSA	CHN	1.14,47	SB
14	Liu, Menglin    	刘孟琳     	MSA	CHN	1.14,67	SB
15	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	1.14,71	SB
16	Liu, Bin      	刘斌     	M?	CHN	1.14,90	PR SB
17	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MSA	CHN	1.15,04	SB
18	Zhang, Hongqiang  	张宏强     	MSA	CHN	1.15,54	SB
19	Chen, Sixing    	陈思行     	MSA	CHN	1.15,55	SB
20	Zhang, Chuang (1996)	张闯 (1996)  	MSA	CHN	1.15,73	SB
21	Rong, Hao      	荣浩     	MA2	CHN	1.16,33	SB
22	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN2	CHN	1.16,34	SB
23	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	1.16,53	SB
24	Wang, Rui (1999)  	王锐 (1999)  	MN2	CHN	1.17,11	SB
25	Xie, Jiaxuan    	谢嘉轩     	MSA	CHN	1.17,27	SB
26	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN3	CHN	1.17,45	SB
27	Yang, Yang (2000)  	杨阳 (2000)  	MN1	CHN	1.17,50	SB
28	Yue, Yuan      	岳源     	MN3	CHN	1.17,97	SB
29	Li, Haolun     	李昊伦     	MN3	CHN	1.18,69	SB
30	Liu, An (1992)   	刘安 (1992)  	MSA	CHN	1.18,96	SB
31	Liu, Yunan     	刘宇男     	M?	CHN	1.24,89	PR SB

500m Results Unavailable Men - 23 March 2021

1000m Men - 23 March 2021
1	Ning, Zhongyan   	宁忠岩     	MN2	CHN	1.10,19	SB
2	Chen, Enxue     	陈恩学     	MSA	CHN	1.11,25	SB
3	Xu, Fu       	徐富     	MSA	CHN	1.11,32	SB
4	Lian, Ziwen     	廉子文     	MN3	CHN	1.11,63	
5	Jin, Yanan (1997)  	金亚男 (1997) 	MN4	CHN	1.11,80	SB
6	Yang, Tao      	杨涛     	MN4	CHN	1.11,86	SB
7	Xu, Yutong     	徐钰童     	MSA	CHN	1.12,24	SB
8	Wang, Haotian    	王浩田     	MN4	CHN	1.12,36	SB
9	Wang, Chen (2000)  	王晨 (2000)  	MN1	CHN	1.12,69	SB
10	Zhu, Zhaoyu     	朱炤瑜     	MN2	CHN	1.13,03	SB
11	Du, Haonan     	都浩楠     	MN3	CHN	1.13,05	SB
12	Tan, Sheng     	谭昇     	MN1	CHN	1.13,75	PR SB
13	Li, Xuefeng     	李雪峰     	MSA	CHN	1.14,30	SB
14	Zhang, Junzhi    	张钧智     	MN3	CHN	1.14,62	SB
15	Yang, Fan (1996)  	杨帆 (1996)  	MSA	CHN	1.14,72	
16	Liu, Bin      	刘斌     	M?	CHN	1.14,84(1)	PR SB
17	Chen, Sixing    	陈思行     	MSA	CHN	1.14,84(7)	SB
18	Zhang, Chuang (1996)	张闯 (1996)  	MSA	CHN	1.15,39	SB
19	Liu, Menglin    	刘孟琳     	MSA	CHN	1.15,49	
20	Zhang, Hongqiang  	张宏强     	MSA	CHN	1.15,63	
21	Gao, Yanfei     	高艳飞     	MSA	CHN	1.15,76	
22	Rong, Hao      	荣浩     	MA2	CHN	1.15,98	SB
23	Liu, Xifeng     	刘锡峰     	MA1	CHN	1.16,96	
24	Yue, Yuan      	岳源     	MN3	CHN	1.17,53	SB
25	Mao, Tianze     	毛天泽     	MN2	CHN	1.18,63	
26	Li, Haolun     	李昊伦     	MN3	CHN	1.21,61	
27	Liu, Yunan     	刘宇男     	M?	CHN	1.27,81	

      

Native Language Names