China - Junior Championships 2015
Harbin (CHN)
5 - 6 December 2014

500m Ladies - 5 December 2014
1	Sun, Nan     	孙楠     	LB1	CHN	40,20	
2	Lin, Xue     	林雪     	LC2	CHN	40,39	
3	Zhang, Lina    	张丽娜     	LB2	CHN	40,54	
4	Shi, Xiaoxuan   	石晓璇     	LA1	CHN	40,76	
5	Tang, Wen     	      	LA2	CHN	40,90	
6	Qin, Yangyang   	秦阳阳     	LA1	CHN	40,99	
7	Han, Mei     	韩梅     	LB2	CHN	41,16	
8	Han, Miao     	韩苗     	LA2	CHN	41,22	
9	Bai, Dan     	白丹     	LA1	CHN	41,26	SB
10	Ma, Xu      	      	LA1	CHN	41,40	
11	Wu, Shuangshuang 	吴双双     	LA2	CHN	41,44	
12	Yang, Xiaohui   	      	LC2	CHN	41,61	
13	Li, Guangying   	李广莹     	LC2	CHN	41,87	
14	Zhao, Yining   	赵一宁     	LB1	CHN	41,89	
15	Jin, Lilan    	金丽兰     	L?	CHN	41,92	SB
16	Zhao, Xueqing   	赵雪晴     	LC2	CHN	42,10	
17	Lyu, Bing     	吕冰     	LC2	CHN	42,33(2)	
18	Li, Shuang (1997) 	李爽 (1997)  	LB2	CHN	42,33(9)	
19	Tian, Yu     	      	LA1	CHN	42,34	
20	Pei, Chong    	裴冲     	LA1	CHN	42,40	
21	Xiao, Wei     	      	LC2	CHN	42,41	
22	Yang, Sining   	杨思凝     	LC2	CHN	42,65	
23	Wang, Jian    	      	LB2	CHN	42,72	
24	Zhang, Huiwen   	      	LB2	CHN	42,87	
25	Zhao, Shuang   	赵双     	LC2	CHN	42,89	
26	Li, He (1996)   	      	LA1	CHN	42,91	SB
27	Lai, Jiahui    	      	LB1	CHN	42,92	PR SB
28	Tian, Ruining   	田芮宁     	LA1	CHN	42,96	
29	Zhang, Lu (2000) 	张露 (2000)  	LC2	CHN	43,06	
30	Guo, Na      	      	LB2	CHN	43,19	
31	Zhang, Han (1)  	      	L?	CHN	43,22	
32	Wang, Jiaxin   	      	LC2	CHN	43,40	
33	Xi, Dongxue    	奚冬雪     	LB1	CHN	43,41	
34	Xu, Xinxin    	      	LB1	CHN	43,43	
35	Sun, Yingyuan   	孙英媛     	L?	CHN	43,44	
36	Li, Ziyang    	李子洋     	LB2	CHN	43,49	
37	Ai, Di      	      	LB1	CHN	43,51	PR SB
38	Zhang, Wenjuan  	张文娟     	LA2	CHN	43,52	SB
39	Yang, Jie     	杨杰     	LB1	CHN	43,53	
40	Liu, Naiyi    	刘乃仪     	L?	CHN	43,54	
41	Gao, Yue     	高月     	LB2	CHN	43,91	
42	Wang, Xintong   	王昕童     	LB2	CHN	44,49	
43	Qi, Jinming    	      	LB1	CHN	44,61	
44	Song, Xiangyi   	宋香仪     	LB2	CHN	44,84	
45	Chen, Xiangyu   	陈翔宇     	LC2	CHN	44,98	PR SB
46	Qiu, Yuehua    	      	L?	CHN	45,20	PR SB
47	Li, Meiqi     	李美其     	LC2	CHN	45,34	PR SB
48	Luo, Jing     	      	L?	CHN	45,81	SB
49	Ma, Wenjing    	马文静     	L?	CHN	45,87	
50	Wu, Yueting    	武越婷     	LC2	CHN	46,03	PR SB
51	Wang, Leyao    	王乐遥     	LB1	CHN	46,20	PR SB
52	Sun, Huawen    	      	LB2	CHN	46,36	PR SB
53	Wei, Yurong    	      	LB2	CHN	47,20	PR SB
54	Wang, Yan (2000) 	王炎 (2000)  	LC2	CHN	47,35	PR SB

1500m Ladies - 5 December 2014
1	Sun, Nan     	孙楠     	LB1	CHN	2.04,49	
2	Han, Mei     	韩梅     	LB2	CHN	2.06,18	PR SB
3	Shi, Xiaoxuan   	石晓璇     	LA1	CHN	2.06,88	PR SB
4	Lin, Xue     	林雪     	LC2	CHN	2.07,72	PR SB
5	Wu, Shuangshuang 	吴双双     	LA2	CHN	2.08,32	
6	Ma, Xu      	      	LA1	CHN	2.10,13	
7	Xi, Dongxue    	奚冬雪     	LB1	CHN	2.10,45	
8	Tian, Ruining   	田芮宁     	LA1	CHN	2.10,51	
9	Zhang, Huiwen   	      	LB2	CHN	2.11,62	
10	Zhao, Xueqing   	赵雪晴     	LC2	CHN	2.11,77	
11	Sun, Yingyuan   	孙英媛     	L?	CHN	2.11,82	PR SB
12	Tang, Wen     	      	LA2	CHN	2.11,87	SB
13	Bai, Dan     	白丹     	LA1	CHN	2.11,93	
14	Jin, Lilan    	金丽兰     	L?	CHN	2.12,13	SB
15	Li, Guangying   	李广莹     	LC2	CHN	2.12,55	
16	Guo, Na      	      	LB2	CHN	2.13,19	
17	Zhang, Wenjuan  	张文娟     	LA2	CHN	2.13,53	SB
18	Li, Shuang (1997) 	李爽 (1997)  	LB2	CHN	2.13,60	SB
19	Tian, Yu     	      	LA1	CHN	2.13,64	SB
20	Zhao, Yining   	赵一宁     	LB1	CHN	2.13,83	
21	Wang, Jian    	      	LB2	CHN	2.14,02	
22	Yang, Sining   	杨思凝     	LC2	CHN	2.14,21	
23	Chen, Xiangyu   	陈翔宇     	LC2	CHN	2.14,43	PR SB
24	Qin, Yangyang   	秦阳阳     	LA1	CHN	2.14,60	SB
25	Lai, Jiahui    	      	LB1	CHN	2.14,84	
26	Lyu, Bing     	吕冰     	LC2	CHN	2.15,08	
27	Zhao, Shuang   	赵双     	LC2	CHN	2.15,76	
28	Li, He (1996)   	      	LA1	CHN	2.15,81	SB
29	Xiao, Wei     	      	LC2	CHN	2.15,99	SB
30	Song, Xiangyi   	宋香仪     	LB2	CHN	2.16,62	
31	Liu, Naiyi    	刘乃仪     	L?	CHN	2.16,99	
32	Ai, Di      	      	LB1	CHN	2.17,07(2)	PR SB
32	Luo, Jing     	      	L?	CHN	2.17,07(2)	
34	Xu, Xinxin    	      	LB1	CHN	2.17,68	
35	Gao, Yue     	高月     	LB2	CHN	2.18,07	
36	Zhang, Han (1)  	      	L?	CHN	2.18,15	
37	Han, Miao     	韩苗     	LA2	CHN	2.18,36	
38	Yang, Xiaohui   	      	LC2	CHN	2.19,05	
39	Zhang, Lu (2000) 	张露 (2000)  	LC2	CHN	2.19,72	PR SB
40	Wu, Yueting    	武越婷     	LC2	CHN	2.19,99	
41	Yang, Jie     	杨杰     	LB1	CHN	2.20,06	
42	Qiu, Yuehua    	      	L?	CHN	2.20,20	PR SB
43	Pei, Chong    	裴冲     	LA1	CHN	2.20,56	SB
44	Zhang, Lina    	张丽娜     	LB2	CHN	2.20,73	SB
45	Qi, Jinming    	      	LB1	CHN	2.21,07	
46	Wang, Xintong   	王昕童     	LB2	CHN	2.21,22	
47	Ma, Wenjing    	马文静     	L?	CHN	2.21,25	PR SB
48	Li, Meiqi     	李美其     	LC2	CHN	2.22,19	PR SB
49	Li, Ziyang    	李子洋     	LB2	CHN	2.23,52	PR SB
50	Sun, Huawen    	      	LB2	CHN	2.24,57	PR SB
51	Wang, Leyao    	王乐遥     	LB1	CHN	2.25,31	PR SB
52	Wang, Yan (2000) 	王炎 (2000)  	LC2	CHN	2.27,44	PR SB
53	Wang, Jiaxin   	      	LC2	CHN	2.30,05	SB
54	Wei, Yurong    	      	LB2	CHN	2.35,75	SB

1000m Ladies - 6 December 2014
1	Sun, Nan     	孙楠     	LB1	CHN	1.19,96	
2	Lin, Xue     	林雪     	LC2	CHN	1.21,72	
3	Shi, Xiaoxuan   	石晓璇     	LA1	CHN	1.22,36	
4	Ma, Xu      	      	LA1	CHN	1.22,54	
5	Wu, Shuangshuang 	吴双双     	LA2	CHN	1.23,33	
6	Tang, Wen     	      	LA2	CHN	1.23,38	SB
7	Bai, Dan     	白丹     	LA1	CHN	1.23,76	
8	Han, Mei     	韩梅     	LB2	CHN	1.23,85	
9	Jin, Lilan    	金丽兰     	L?	CHN	1.24,66	SB
10	Qin, Yangyang   	秦阳阳     	LA1	CHN	1.24,86	
11	Zhao, Xueqing   	赵雪晴     	LC2	CHN	1.24,97	
12	Tian, Ruining   	田芮宁     	LA1	CHN	1.25,44	
13	Zhang, Huiwen   	      	LB2	CHN	1.25,64	PR SB
14	Xi, Dongxue    	奚冬雪     	LB1	CHN	1.25,65	
15	Li, Guangying   	李广莹     	LC2	CHN	1.25,93	
16	Li, Shuang (1997) 	李爽 (1997)  	LB2	CHN	1.26,17	
17	Sun, Yingyuan   	孙英媛     	L?	CHN	1.26,29	PR SB
18	Lai, Jiahui    	      	LB1	CHN	1.26,64	PR SB
19	Zhao, Yining   	赵一宁     	LB1	CHN	1.26,69	
20	Xiao, Wei     	      	LC2	CHN	1.26,76	SB
21	Pei, Chong    	裴冲     	LA1	CHN	1.26,80	
22	Guo, Na      	      	LB2	CHN	1.26,98	SB
23	Yang, Sining   	杨思凝     	LC2	CHN	1.27,02	
24	Li, He (1996)   	      	LA1	CHN	1.27,21	SB
25	Han, Miao     	韩苗     	LA2	CHN	1.27,28	
26	Zhang, Lina    	张丽娜     	LB2	CHN	1.27,30	
27	Tian, Yu     	      	LA1	CHN	1.27,32	
28	Zhang, Wenjuan  	张文娟     	LA2	CHN	1.27,59	SB
29	Zhao, Shuang   	赵双     	LC2	CHN	1.27,60	
30	Zhang, Han (1)  	      	L?	CHN	1.27,67	
31	Yang, Xiaohui   	      	LC2	CHN	1.27,96	
32	Liu, Naiyi    	刘乃仪     	L?	CHN	1.28,05(4)	
33	Lyu, Bing     	吕冰     	LC2	CHN	1.28,05(6)	SB
34	Ai, Di      	      	LB1	CHN	1.28,21	PR SB
35	Zhang, Lu (2000) 	张露 (2000)  	LC2	CHN	1.28,30	PR SB
36	Chen, Xiangyu   	陈翔宇     	LC2	CHN	1.28,31	PR SB
37	Xu, Xinxin    	      	LB1	CHN	1.28,53	
38	Yang, Jie     	杨杰     	LB1	CHN	1.28,86	SB
39	Song, Xiangyi   	宋香仪     	LB2	CHN	1.29,15	PR SB
40	Li, Ziyang    	李子洋     	LB2	CHN	1.30,11	
41	Luo, Jing     	      	L?	CHN	1.30,15	PR SB
42	Wang, Xintong   	王昕童     	LB2	CHN	1.31,14	
43	Wu, Yueting    	武越婷     	LC2	CHN	1.31,15	
44	Wang, Jiaxin   	      	LC2	CHN	1.31,78	
45	Qi, Jinming    	      	LB1	CHN	1.31,85	
46	Li, Meiqi     	李美其     	LC2	CHN	1.32,38	PR SB
47	Gao, Yue     	高月     	LB2	CHN	1.32,53	SB
48	Qiu, Yuehua    	      	L?	CHN	1.32,70	PR SB
49	Ma, Wenjing    	马文静     	L?	CHN	1.33,21	PR SB
50	Sun, Huawen    	      	LB2	CHN	1.34,61	PR SB
51	Wang, Leyao    	王乐遥     	LB1	CHN	1.35,45	PR SB
52	Wang, Yan (2000) 	王炎 (2000)  	LC2	CHN	1.36,63	PR SB
53	Wei, Yurong    	      	LB2	CHN	1.38,41	PR SB
DQ	Wang, Jian    	      	LB2	CHN	DQ	

3000m Ladies - 6 December 2014
1	Han, Mei     	韩梅     	LB2	CHN	4.27,53	
2	Sun, Nan     	孙楠     	LB1	CHN	4.31,32	
3	Lin, Xue     	林雪     	LC2	CHN	4.38,05	PR SB
4	Shi, Xiaoxuan   	石晓璇     	LA1	CHN	4.38,89	PR SB
5	Tian, Ruining   	田芮宁     	LA1	CHN	4.39,12	
6	Bai, Dan     	白丹     	LA1	CHN	4.43,48	
7	Wu, Shuangshuang 	吴双双     	LA2	CHN	4.43,67	
8	Xi, Dongxue    	奚冬雪     	LB1	CHN	4.43,82	
9	Sun, Yingyuan   	孙英媛     	L?	CHN	4.44,74	
10	Ma, Xu      	      	LA1	CHN	4.46,47	SB
11	Li, Guangying   	李广莹     	LC2	CHN	4.46,95	
12	Tang, Wen     	      	LA2	CHN	4.47,29	SB
13	Zhang, Huiwen   	      	LB2	CHN	4.49,16	
14	Jin, Lilan    	金丽兰     	L?	CHN	4.52,35	
15	Zhao, Xueqing   	赵雪晴     	LC2	CHN	4.54,74	
16	Qin, Yangyang   	秦阳阳     	LA1	CHN	5.09,18	SB

500m Men - 5 December 2014
1	Liu, An (1996)  	刘安 (1996)  	MA1	CHN	36,66	PR SB
2	Gao, Tingyu    	高亭宇     	MB2	CHN	36,70	PR SB
3	Chen, Jiahong   	      	MB2	CHN	36,80	
4	Huang, Yongtao  	黄永涛     	MA2	CHN	36,94	
5	Li, Yanzhe    	李岩哲     	MC2	CHN	37,10	
6	Yang, Tao     	杨涛     	MB2	CHN	37,11	
7	Zhang, Hongqiang 	张宏强     	MA1	CHN	37,13	PR SB
8	Xu, Haoyang (1997)	徐皓洋 (1997) 	MA1	CHN	37,23	
9	Zhao, Xubo    	      	MA2	CHN	37,25	
10	Sun, Xuefeng   	孙雪峰     	MB2	CHN	37,26	
11	Zhang, Chengrui  	张城瑞     	MA1	CHN	37,70	
12	Zheng, Tianlong  	郑添隆     	MA1	CHN	37,72	
13	Yan, Jiawei    	闫佳伟     	M?	CHN	37,80	
14	Jin, Shunri    	金顺日     	M?	CHN	37,96	PR SB
15	Wang, Han (1)   	王涵 (1)   	M?	CHN	37,98	
16	Sun, Hongliang  	孙宏亮     	M?	CHN	38,01	
17	Yang, Mengran   	杨梦然     	MB2	CHN	38,05	
18	Yang, Yongyi   	      	MA1	CHN	38,05(9)	
19	Zhang, Wei (1996) 	      	MA2	CHN	38,23	
20	Sun, Xin     	孙鑫     	MB2	CHN	38,25	
21	Wang, Rui     	王锐     	MC2	CHN	38,27	PR SB
22	Wang, Shiwei   	王世伟     	MA1	CHN	38,32	
23	Xu, Chenglong   	徐承龙     	MA2	CHN	38,33(3)	
24	Zhou, Bin     	周斌     	MA1	CHN	38,33(5)	SB
25	Yan, Naihan    	闫乃晗     	MB1	CHN	38,37	
26	Fan, Hui     	范慧     	MC2	CHN	38,49	PR SB
27	Yin, Shengyuan  	尹圣元     	MC2	CHN	38,50	PR SB
28	Wang, Senze    	王森泽     	MB2	CHN	38,53	
29	Lyu, Renjie    	      	MA1	CHN	38,74	
30	Jin, Yanan (1997) 	金亚男 (1997) 	MB2	CHN	38,81	SB
31	Qi, Baipeng    	齐柏彭     	MB1	CHN	38,90(1)	PR SB
32	Zhao, Yi (1)   	      	M?	CHN	38,90(8)	PR SB
33	Tang, Yu     	唐玉     	MC2	CHN	38,94	
34	Wu, Yu      	吴宇     	MB2	CHN	39,24	
35	Wang, Xuanjun   	王宣钧     	MA1	CHN	39,26	
36	Wang, Haozui   	王浩嘴     	MB2	CHN	39,36	
37	Kahanbai, Alemasi 	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MB2	CHN	39,37	
38	Li, Zongyuan   	      	MC2	CHN	39,44	
39	Gao, Hongliang  	高洪亮     	M?	CHN	39,58	
40	Sui, Tianyi    	隋天衣     	MB1	CHN	39,59	
41	Liu, Tianyu    	      	MA1	CHN	39,61	
42	Feng, Haiping   	冯海平     	MA1	CHN	39,71	PR SB
43	Zhang, Wei (1999) 	      	MC2	CHN	39,87	SB
44	Ren, Jiahui    	任佳辉     	MB1	CHN	39,87(1)	PR SB
45	Sun, Zixun    	孙子逊     	MB1	CHN	39,92	
46	Zhang, Jianmin  	张建民     	MB2	CHN	39,99	PR SB
47	Liu, Yujia    	      	M?	CHN	40,07(1)	PR SB
48	Zhao, Zhipeng   	赵志鹏     	MA1	CHN	40,07(4)	
49	Mao, Tianze    	毛天泽     	MC2	CHN	40,10	PR SB
50	Ji, Hongyu    	纪虹宇     	M?	CHN	40,26	PR SB
51	Wang, Fanzhi   	王凡志     	MB1	CHN	40,97	
52	Wang, Su     	      	MC2	CHN	41,01	PR SB
53	Zhang, Kezhen   	      	MB2	CHN	41,22	PR SB
54	Gao, Hongli    	      	MB2	CHN	41,33	PR SB
55	Liu, Jiyong    	      	M?	CHN	41,50	
56	Li, Chengbin   	      	M?	CHN	42,07	SB
57	Zhang, Yuchao   	      	MB2	CHN	42,67	PR SB
58	Zhao, Jiawen   	      	M?	CHN	46,01	PR SB
59	Wang, Yixuan   	      	M?	CHN	46,75	PR SB
60	Ning, Zhongyan  	宁忠岩     	MC2	CHN	1.19,90	

1500m Men - 5 December 2014
1	Zhang, Chengrui  	张城瑞     	MA1	CHN	1.54,52	
2	Zhou, Bin     	周斌     	MA1	CHN	1.54,60	
3	Xu, Chenglong   	徐承龙     	MA2	CHN	1.55,01	
4	Yang, Mengran   	杨梦然     	MB2	CHN	1.55,18	
5	Jin, Yanan (1997) 	金亚男 (1997) 	MB2	CHN	1.55,30	PR SB
6	Kahanbai, Alemasi 	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MB2	CHN	1.55,57	
7	Huang, Yongtao  	黄永涛     	MA2	CHN	1.56,08	
8	Yang, Tao     	杨涛     	MB2	CHN	1.56,49	
9	Wang, Shiwei   	王世伟     	MA1	CHN	1.56,72	
10	Zhang, Hongqiang 	张宏强     	MA1	CHN	1.56,78	
11	Liu, An (1996)  	刘安 (1996)  	MA1	CHN	1.57,11	SB
12	Zhao, Yi (1)   	      	M?	CHN	1.57,79	
13	Wu, Yu      	吴宇     	MB2	CHN	1.58,23	
14	Lyu, Renjie    	      	MA1	CHN	1.58,27	
15	Zheng, Tianlong  	郑添隆     	MA1	CHN	1.58,49	
16	Liu, Tianyu    	      	MA1	CHN	1.58,70	
17	Zhang, Wei (1996) 	      	MA2	CHN	1.58,72	
18	Sun, Xin     	孙鑫     	MB2	CHN	1.58,86	
19	Ning, Zhongyan  	宁忠岩     	MC2	CHN	1.58,95(4)	
20	Wang, Senze    	王森泽     	MB2	CHN	1.58,95(7)	PR SB
21	Zhao, Xubo    	      	MA2	CHN	1.59,46	
22	Chen, Jiahong   	      	MB2	CHN	1.59,56	
23	Wang, Rui     	王锐     	MC2	CHN	1.59,61	PR SB
24	Qi, Baipeng    	齐柏彭     	MB1	CHN	1.59,69	PR SB
25	Ren, Jiahui    	任佳辉     	MB1	CHN	1.59,87	
26	Wang, Xuanjun   	王宣钧     	MA1	CHN	2.00,03	
27	Fan, Hui     	范慧     	MC2	CHN	2.00,63	
28	Feng, Haiping   	冯海平     	MA1	CHN	2.00,65	
29	Yin, Shengyuan  	尹圣元     	MC2	CHN	2.01,09	PR SB
30	Li, Yanzhe    	李岩哲     	MC2	CHN	2.01,65	
31	Sui, Tianyi    	隋天衣     	MB1	CHN	2.01,83	
32	Li, Zongyuan   	      	MC2	CHN	2.01,95	
33	Yang, Yongyi   	      	MA1	CHN	2.02,01	SB
34	Tang, Yu     	唐玉     	MC2	CHN	2.02,05	
35	Jin, Shunri    	金顺日     	M?	CHN	2.02,39	
36	Gao, Tingyu    	高亭宇     	MB2	CHN	2.02,54	SB
37	Wang, Haozui   	王浩嘴     	MB2	CHN	2.02,62	PR SB
38	Sun, Hongliang  	孙宏亮     	M?	CHN	2.02,77	PR SB
39	Yan, Naihan    	闫乃晗     	MB1	CHN	2.03,39	
40	Liu, Jiyong    	      	M?	CHN	2.03,47	
41	Wang, Han (1)   	王涵 (1)   	M?	CHN	2.03,64	SB
42	Gao, Hongliang  	高洪亮     	M?	CHN	2.04,23	
43	Zhao, Zhipeng   	赵志鹏     	MA1	CHN	2.04,34	
44	Liu, Yujia    	      	M?	CHN	2.04,99	PR SB
45	Ji, Hongyu    	纪虹宇     	M?	CHN	2.05,08	
46	Zhang, Wei (1999) 	      	MC2	CHN	2.05,19	PR SB
47	Xu, Haoyang (1997)	徐皓洋 (1997) 	MA1	CHN	2.05,49	SB
48	Mao, Tianze    	毛天泽     	MC2	CHN	2.05,63	
49	Yan, Jiawei    	闫佳伟     	M?	CHN	2.05,89	SB
50	Zhang, Jianmin  	张建民     	MB2	CHN	2.06,50	SB
51	Sun, Zixun    	孙子逊     	MB1	CHN	2.06,96	PR SB
52	Wang, Su     	      	MC2	CHN	2.08,86	PR SB
53	Wang, Fanzhi   	王凡志     	MB1	CHN	2.10,09	
54	Gao, Hongli    	      	MB2	CHN	2.11,87	PR SB
55	Li, Chengbin   	      	M?	CHN	2.11,98	SB
56	Zhang, Kezhen   	      	MB2	CHN	2.12,81	PR SB
57	Zhao, Jiawen   	      	M?	CHN	2.18,81	PR SB
58	Zhang, Yuchao   	      	MB2	CHN	2.20,05	SB
59	Wang, Yixuan   	      	M?	CHN	2.23,28	PR SB

1000m Men - 6 December 2014
1	Huang, Yongtao  	黄永涛     	MA2	CHN	1.13,56	
2	Liu, An (1996)  	刘安 (1996)  	MA1	CHN	1.13,78	
3	Yang, Tao     	杨涛     	MB2	CHN	1.13,78(7)	
4	Jin, Yanan (1997) 	金亚男 (1997) 	MB2	CHN	1.14,40	PR SB
5	Zhang, Hongqiang 	张宏强     	MA1	CHN	1.14,81	
6	Zhang, Chengrui  	张城瑞     	MA1	CHN	1.14,88	
7	Li, Yanzhe    	李岩哲     	MC2	CHN	1.14,94	
8	Zhou, Bin     	周斌     	MA1	CHN	1.15,41	
9	Xu, Chenglong   	徐承龙     	MA2	CHN	1.15,46	
10	Gao, Tingyu    	高亭宇     	MB2	CHN	1.15,75	
11	Chen, Jiahong   	      	MB2	CHN	1.15,88	
12	Yang, Mengran   	杨梦然     	MB2	CHN	1.15,89	
13	Sun, Xin     	孙鑫     	MB2	CHN	1.16,17	
14	Kahanbai, Alemasi 	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MB2	CHN	1.16,21	
15	Zhao, Xubo    	      	MA2	CHN	1.16,38	
16	Wang, Shiwei   	王世伟     	MA1	CHN	1.16,59	
17	Wu, Yu      	吴宇     	MB2	CHN	1.16,77	PR SB
18	Xu, Haoyang (1997)	徐皓洋 (1997) 	MA1	CHN	1.16,83	
19	Lyu, Renjie    	      	MA1	CHN	1.16,85	
20	Zhao, Yi (1)   	      	M?	CHN	1.16,93	PR SB
21	Zhang, Wei (1996) 	      	MA2	CHN	1.17,14	
22	Fan, Hui     	范慧     	MC2	CHN	1.17,15	
23	Yang, Yongyi   	      	MA1	CHN	1.17,21	
24	Jin, Shunri    	金顺日     	M?	CHN	1.17,45	
25	Liu, Tianyu    	      	MA1	CHN	1.17,50	
26	Tang, Yu     	唐玉     	MC2	CHN	1.17,62	
27	Wang, Rui     	王锐     	MC2	CHN	1.17,90	
28	Wang, Senze    	王森泽     	MB2	CHN	1.18,09	SB
29	Yan, Jiawei    	闫佳伟     	M?	CHN	1.18,29	
30	Li, Zongyuan   	      	MC2	CHN	1.18,30	
31	Yan, Naihan    	闫乃晗     	MB1	CHN	1.18,33	
32	Feng, Haiping   	冯海平     	MA1	CHN	1.18,36	
33	Ning, Zhongyan  	宁忠岩     	MC2	CHN	1.18,40	
34	Ren, Jiahui    	任佳辉     	MB1	CHN	1.18,43(1)	PR SB
35	Yin, Shengyuan  	尹圣元     	MC2	CHN	1.18,43(2)	
36	Wang, Han (1)   	王涵 (1)   	M?	CHN	1.18,53	
37	Qi, Baipeng    	齐柏彭     	MB1	CHN	1.18,96	
38	Wang, Xuanjun   	王宣钧     	MA1	CHN	1.19,01	PR SB
39	Sun, Hongliang  	孙宏亮     	M?	CHN	1.19,04	
40	Sui, Tianyi    	隋天衣     	MB1	CHN	1.19,06	SB
41	Wang, Haozui   	王浩嘴     	MB2	CHN	1.19,31	
42	Gao, Hongliang  	高洪亮     	M?	CHN	1.19,44	
43	Mao, Tianze    	毛天泽     	MC2	CHN	1.19,60	PR SB
44	Liu, Yujia    	      	M?	CHN	1.19,70	PR SB
45	Zhang, Wei (1999) 	      	MC2	CHN	1.19,95	PR SB
46	Ji, Hongyu    	纪虹宇     	M?	CHN	1.20,53	PR SB
47	Zhang, Jianmin  	张建民     	MB2	CHN	1.21,12	SB
48	Zhao, Zhipeng   	赵志鹏     	MA1	CHN	1.21,30	SB
49	Sun, Zixun    	孙子逊     	MB1	CHN	1.21,32	
50	Wang, Su     	      	MC2	CHN	1.21,40	
51	Liu, Jiyong    	      	M?	CHN	1.22,00	
52	Wang, Fanzhi   	王凡志     	MB1	CHN	1.22,25	PR SB
53	Gao, Hongli    	      	MB2	CHN	1.24,38	PR SB
54	Li, Chengbin   	      	M?	CHN	1.24,49	SB
55	Zhang, Kezhen   	      	MB2	CHN	1.24,73	PR SB
56	Zhang, Yuchao   	      	MB2	CHN	1.28,88	PR SB
57	Zhao, Jiawen   	      	M?	CHN	1.29,24	PR SB
58	Wang, Yixuan   	      	M?	CHN	1.30,51	PR SB
59	Zheng, Tianlong  	郑添隆     	MA1	CHN	1.42,01	

5000m Men - 6 December 2014
1	Zhou, Bin     	周斌     	MA1	CHN	6.54,93	
2	Kahanbai, Alemasi 	卡汉拜, 阿勒玛斯  	MB2	CHN	7.03,79	
3	Xu, Chenglong   	徐承龙     	MA2	CHN	7.05,11	
4	Zhang, Chengrui  	张城瑞     	MA1	CHN	7.05,36	
5	Wang, Shiwei   	王世伟     	MA1	CHN	7.10,35	
6	Jin, Yanan (1997) 	金亚男 (1997) 	MB2	CHN	7.11,21	
7	Yang, Mengran   	杨梦然     	MB2	CHN	7.11,77	
8	Wu, Yu      	吴宇     	MB2	CHN	7.14,04	
9	Zhao, Yi (1)   	      	M?	CHN	7.21,00	
10	Yang, Tao     	杨涛     	MB2	CHN	7.29,06	SB
11	Zhang, Hongqiang 	张宏强     	MA1	CHN	7.42,53	SB
12	Zhao, Xubo    	      	MA2	CHN	7.45,01	SB
13	Chen, Jiahong   	      	MB2	CHN	7.52,85	SB
14	Huang, Yongtao  	黄永涛     	MA2	CHN	7.56,06	SB
15	Liu, An (1996)  	刘安 (1996)  	MA1	CHN	8.03,36	SB
16	Gao, Tingyu    	高亭宇     	MB2	CHN	8.10,57	SB

      

Native Language Names