China Cup Speed Skating Elite League #2

Urumqi (CHN) 1 - 4 October 2021 Source: speedskatingnews.info

Women

Name 3000m 1000m 500m 1500m 5000m
1 October 2021 2 October 2021 3 October 2021 4 October 2021 4 October 2021
HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 4.04,12 (1) TR 1.14,99 (3) PR 1.54,37 (1) TR
Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 4.07,24 (2) PR 1.57,16 (4) 7.12,43 (1) TR
TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 4.10,98 (3) SB 1.58,07 (5) SB
YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 4.11,01 (4) 1.15,82 (5) 1.56,26 (3) SB
CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 4.15,79 (5)
MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 4.16,43 (6) 7.23,99 (2) PR
CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 4.19,61 (7) PR 1.20,60 (11) SB 40,77 (8) PR 2.00,71 (7) PR
HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 4.20,60 (8) SB 41,25 (9) PR 2.05,33 (12) 7.33,20 (4) SB
ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 4.22,13 (9) 41,80 (11) PR 2.03,46 (10) 7.31,75 (3) SB
GAO Chenxi 高晨曦 LA1 CHN CHN 4.25,61 (10) PR 7.36,23 (5) PR
WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 4.28,22 (11) 41,59 (10) 2.03,77 (11) PR
ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LB2 CHN CHN 4.29,44 (12) SB 7.55,19 (6) SB
JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 1.14,20 (1) TR 37,36 (1)
LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.14,67 (2) SB 38,42 (5) SB 1.55,13 (2) SB
TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.15,41 (4) PR 37,42 (2)
ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.17,11 (6) 39,25 (6)
LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.17,47 (7) 2.01,07 (8)
GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 1.18,07 (8) PR 1.59,48 (6) SB
XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 1.19,16 (9) SB 39,77 (7)
LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 1.20,40 (10) SB 2.03,21 (9) PR
PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 38,27 (3) PR
ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 38,35 (4)

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names