China Cup Speed Skating Elite League #2

Urumqi (CHN) 1 - 4 October 2021 Source: speedskatingnews.info

Men

Name 5000m 1000m 500m 1500m 10000m
1 October 2021 2 October 2021 3 October 2021 4 October 2021 4 October 2021
Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 6.30,61 (1) 13.50,69 (3) PR
SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 6.33,84 (2) SB 13.23,78 (1) NR
WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.37,44 (3) SB
WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 6.39,81 (4) 13.28,17 (2) NRJ
CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 6.41,27 (5) 14.12,30 (4) PR
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.42,03 (6)
WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN 6.47,21 (7) PR
YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 6.48,02 (8) DQ
Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.48,14 (9) 1.09,86 (6) SB 1.46,63 (3)
QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 6.48,76 (10) PR 1.10,61 (11) PR 36,52 (12) 1.48,71 (8) PR
Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 6.50,68 (11) PR 1.51,28 (10)
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.01,92 (12) 1.47,87 (6) PR
DENG Zhihan 邓智瀚 M? CHN CHN 7.03,78 (13) SB 1.51,91 (11)
QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 7.13,94 (14) 1.12,29 (13) PR 1.51,10 (9)
NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.07,30 (1) TR 34,84 (5) PR 1.43,23 (1)
LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.07,50 (2) PR 34,85 (6) PR
XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.09,42 (3) PR 1.47,16 (4) PR
DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 1.09,76 (4) PR 34,65 (3) PR
CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.09,79 (5) 35,77 (10)
Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.09,99 (7) 1.47,38 (5) PR
WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.10,49 (8) SB 1.48,40 (7)
ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.10,53 (9) PR 35,08 (7)
LIU Bin 刘斌 MB1 CHN CHN 1.10,60 (10) PR 35,73 (9)
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.11,40 (12) PR 36,11 (11) PR
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.12,57 (14) 36,65 (13)
WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN DNF 1.46,24 (2) PR
GAO Tingyu 高亭宇 MSA CHN CHN 34,20 (1)
LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 34,59 (2) PR
YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 34,74 (4) PR
XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,22 (8) PR

NR - National Record, NRJ - Junior National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names