China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

Women

Name 3000m 1000m 500m 1500m 5000m
24 September 2021 25 September 2021 26 September 2021 27 September 2021 27 September 2021
HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 4.05,49 (1) TR 1.15,49 (4) PR 1.55,07 (1) TR 7.15,52 (1) TR
YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 4.09,45 (2) SB 1.15,26 (3) PR 1.56,83 (3) SB
Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 4.09,52 (3) PR 1.57,14 (4) PR 7.18,67 (2) PR
CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 4.09,54 (4) SB 1.58,52 (7) SB 7.27,64 (3) SB
LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 4.11,33 (5) PR 1.14,82 (1) SB 38,55 (4) SB 1.55,22 (2) SB
TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 4.14,13 (6) SB 1.58,60 (8) SB
MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 4.15,90 (7) PR 2.01,42 (10) SB 7.35,70 (4) SB
LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.18,42 (8) PR 1.16,54 (6) PR 1.58,44 (5) PR
YANG Binyu 杨滨瑜 LA2 CHN CHN 4.20,20 (9) PR 2.02,55 (11) PR
ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 4.21,18 (10) SB 41,86 (11) PR 2.03,25 (13) SB
CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 4.22,45 (11) PR 41,02 (8) SB 2.02,79 (12) SB
HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 4.25,35 (12) SB 41,48 (10) PR 2.04,81 (16) SB
WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 4.26,96 (13) PR 41,37 (9) PR 2.04,44 (15) PR
ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LB2 CHN CHN 4.30,11 (14) SB
JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 1.15,01 (2) PR 37,34 (1) TR 2.08,80 (19) SB
TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.16,43 (5) SB 37,35 (2) PR 2.06,14 (17) SB
ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.16,66 (7) SB 39,13 (6) SB 1.58,46 (6) SB
PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 1.18,09 (8) SB 38,60 (5) SB 2.13,03 (20) SB
ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 1.19,21 (9) PR 38,17 (3) PR 2.15,57 (21) PR
XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 1.19,29 (10) SB 39,68 (7) PR 2.03,28 (14) SB
GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 2.00,31 (9) SB
LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 2.06,33 (18) SB

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names