China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

Men

Name 5000m 1000m 500m 1500m 10000m
24 September 2021 25 September 2021 26 September 2021 27 September 2021 27 September 2021
Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 6.27,89 (1) TR 1.47,44 (8) PR
SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 6.35,63 (2) SB 1.45,76 (2) PR 14.02,08 (3) SB
WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 6.37,04 (3) PR 13.55,56 (2) PR
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.37,64 (4) PR 14.03,56 (4) SB
CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 6.38,29 (5) PR 1.46,45 (4) PR 14.37,41 (6) PR
WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.42,69 (6) SB 1.47,25 (7) PR 13.53,69 (1) PR
BAISHAN Yeerjianati M? CHN CHN 6.46,54 (7) PR 14.25,32 (5) PR
Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.47,50 (8) SB 1.46,55 (6) SB
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.49,46 (9) PR 37,07 (15) PR 1.48,49 (12) PR
MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.50,01 (10) 1.49,94 (16) SB
WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN 6.51,02 (11) PR 14.39,04 (7) SB
QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 6.52,04 (12) PR 1.12,71 (14) PR 1.49,88 (15) PR
QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 6.53,27 (13) PR 1.10,64 (7) PR 36,00 (10) PR 1.48,81 (14) PR
Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 6.54,16 (14) PR 1.50,53 (17) PR 14.40,65 (8) PR
DENG Zhihan M? CHN CHN 7.04,59 (15) SB 1.51,71 (18) PR
LAN Tianhong 兰天宏 MA2 CHN CHN 7.04,85 (16) SB 1.52,86 (20) PR
NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.07,65 (1) TR 1.42,93 (1) TR
LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.07,80 (2) PR 35,04 (6) PR 1.45,93 (3) PR
WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.09,05 (3) PR 35,28 (7) PR 1.46,50 (5) PR
XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.09,58 (4) PR 36,80 (14) SB 1.48,19 (11) SB
CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.09,76 (5) SB 35,76 (9) SB 2.06,09 (24) SB
Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.09,84 (6) PR 1.47,69 (10) PR
LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 1.10,82 (8) PR 35,55 (8) PR 1.57,70 (22) PR
WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.11,00 (9) SB 1.47,46 (9) SB
JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.11,26 (10) SB 36,45 (12) SB 1.48,59 (13) SB
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.11,78 (11) PR 36,52 (13) PR 1.59,58 (23) SB
ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.12,10 (12) PR 35,01 (5) PR 1.54,84 (21) PR
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.12,44 (13) SB 36,34 (11) SB
XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.12,73 (15) SB DNF
YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 1.14,06 (16) SB 34,86 (3) SB 2.11,49 (26) SB
DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN DQ 34,93 (4) PR 1.52,13 (19) SB
GAO Tingyu 高亭宇 MSA CHN CHN 33,83 (1) NR
LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 34,72 (2) PR 2.07,91 (25) SB

NR - National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names