China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

Men - Allround

Name 500m 5000m 1500m 10000m
9 January 2020 9 January 2020 10 January 2020 10 January 2020
NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 35,44 (1) 6.36,80 (1) 1.47,31 (1) TR 13.59,32 (3) PR
LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,46 (2) 7.52,55 (32) 1.53,34 (7)
WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 36,98 (3) 6.56,87 (13) 1.54,06 (13) 14.30,67 (10) SB
YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 37,03 (4) 7.21,11 (30) PR 1.53,50 (8)
SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 37,14 (5) 6.42,00 (3) 1.52,20 (4) 13.48,15 (1) SB
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 37,18 (6) 6.58,89 (16) 1.53,72 (11)
WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 37,19 (7) 7.14,23 (29) 1.51,60 (2) 15.47,50 (15) PR
LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,31 (8) 8.30,46 (33) PR 2.00,44 (31)
HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 37,41 (9) PR 7.03,05 (23) 1.55,55 (21) 14.36,82 (12) PR
ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,48 (10) 7.39,65 (31) 1.55,08 (17)
Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 37,57 (11) 6.59,03(0) (18) 1.52,81 (5)
MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 37,74 (12) 6.58,95 (17) 1.54,66 (16) 14.54,39 (14) PR
ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 37,78 (13) 7.05,97 (25) 1.56,98 (24)
CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 37,80 (14) PR 7.01,59 (21) 1.55,40 (19)
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 37,97 (15) SB 6.54,63 (8) 2.00,10 (30)
LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 38,07 (16) 6.53,63 (7) 1.53,57 (10)
Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 38,14 (17) SB 6.55,72 (9) 1.52,95 (6) 14.17,00(7) (7) SB
YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 38,18(2) (18) 7.11,11 (28) 1.54,63 (15)
Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 38,18(7) (19) 6.56,86 (12) 1.54,03 (12) 14.25,92 (8) PR
GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 38,21 (20) SB 6.57,79 (15) 1.54,24 (14) 14.27,07 (9) SB
REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 38,25 (21) SB 6.56,33 (10) SB 1.56,13 (23) 14.51,88 (13) SB
WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 38,32 (22) SB 6.50,42 (5) 1.55,91 (22) 14.14,50 (5) PR
XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 38,34 (23) SB 6.42,21 (4) SB 1.55,54 (20) 13.50,79 (2) PR
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 38,38 (24) 6.56,96 (14) 1.55,34 (18) 14.33,68 (11) SB
WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 38,48 (25) 6.52,49 (6) 1.52,09 (3) 14.17,00(2) (6) SB
Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 38,62 (26) 7.03,61 (24) 1.57,37 (25)
Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 38,65 (27) 6.40,82 (2) 1.53,54 (9) 13.59,80 (4) PR
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 38,85 (28) 6.56,67 (11) 1.58,27 (27) WDR
WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 39,12 (29) PR 7.08,50 (26) 1.57,67 (26)
YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 39,30 (30) PR 7.01,61 (22) 1.59,15 (29)
TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 39,33 (31) 7.10,08 (27) 1.58,58 (28)
JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 41,11 (32) PR 6.59,03(9) (19) 2.03,17 (32)
GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN WDR 7.00,94 (20)

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names