14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛

Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019

Men

Name 5000m 500m 1000m 1500m
24 October 2019 25 October 2019 26 October 2019 27 October 2019
CUI Zhibo 崔智博 MN2 CHN CHN 6.43,62 (1) TR 1.51,38 (7) SB
LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 6.47,16 (2) 1.48,80 (1) TR
MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.48,53 (3) 1.11,23 (2) 1.49,15 (2)
LU Zhenquan 路振权 MN1 CHN CHN 6.49,49 (4) PR 1.58,01 (55)
XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.49,68 (5) SB 1.51,61 (9) SB
WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 6.51,00 (6) PR 1.14,17 (34) PR 1.53,20 (23) PR
ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.52,43 (7) SB 1.53,37(0) (25)
WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.52,64 (8) PR 1.52,98 (22) PR
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 6.52,68 (9) 1.12,69(8) (14) 1.51,67 (11)
GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.54,29 (10) 1.51,79 (13)
TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 6.54,61 (11) PR 39,28 (51) SB 1.14,37 (38) PR 1.52,40 (19) PR
JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 6.54,69 (12) PR 38,58 (48) PR 1.13,77 (27) PR 1.52,13 (16) PR
WANG Hongli 王洪利 MN3 CHN CHN 6.55,56 (13) SB 1.52,91 (21) SB
ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 6.55,68 (14) 1.52,36 (18)
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.56,10 (15) 1.53,37(5) (26)
GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 6.58,28 (16) SB 1.51,76 (12) PR
YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 7.00,34 (17) PR 1.55,68 (43) PR
JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 7.00,35 (18) 1.19,85 (68) 1.56,89 (51) PR
QI Sikai 亓思凯 MN2 CHN CHN 7.04,55 (19) PR 1.54,00 (31) PR
CONG Zhenlong 丛振龙 MC2 CHN CHN 7.04,58 (20) PR
ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 7.06,46 (21) SB 36,94 (23) SB 1.13,04 (19) PR 1.51,66 (10) PR
HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.06,80 (22) SB 1.53,62 (27) PR
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 7.07,59 (23) 1.52,53 (20)
GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 7.08,21 (24) PR 1.54,64 (34) PR
LI Qiaozhi 李乔治 MN2 CHN CHN 7.10,58 (25) SB 1.55,33 (41) SB
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 7.11,69 (26) SB 1.55,79(0) (45) SB
YANG Hang 杨航 MC2 CHN CHN 7.11,73 (27) PR
REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 7.12,09 (28) 1.51,57 (8) PR
ZHANG Chi 张弛 MN3 CHN CHN 7.12,16 (29) PR 1.52,18 (17) PR
JIANG Youzhi 蒋有志 M? CHN CHN 7.13,85 (30) PR 1.15,58 (47) PR 1.55,79(4) (46) PR
WANG Ye 王也 MA2 CHN CHN 7.14,35 (31) PR 1.16,66 (53) PR 1.57,68 (54) PR
LIU Junhao 刘俊皓 MC2 CHN CHN 7.17,50 (32) 2.03,01 (64)
LI Jin 李津 MN2 CHN CHN 7.17,82 (33) SB 1.55,74 (44) PR
CAO Jiawei 曹嘉伟 MB1 CHN CHN 7.18,13 (34) 39,66 (53) 1.17,84 (61) PR 1.59,27 (58) PR
HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 7.18,46 (35) PR 1.54,90 (38) PR
GUO Zhiwen 国志文 MSA CHN CHN 7.19,21 (36) SB 1.56,12 (50) SB
ZHANG Jiayun 张家运 MN1 CHN CHN 7.19,57 (37) SB 1.56,01 (48) PR
PAN Hongshui 潘洪水 MN2 CHN CHN 7.19,90 (38) PR 37,77 (40) SB 1.13,84(3) (28) SB 1.53,76 (28) PR
GAO Dongbin 高董斌 MN1 CHN CHN 7.20,35 (39) SB 1.56,07 (49) PR
LI Chunlei 李春雷 MB1 CHN CHN 7.33,35 (40)
MEI Huakun 梅华昆 MC2 CHN CHN 7.33,93 (41)
WANG Xingjia 王兴家 MN1 CHN CHN 7.33,95 (42) PR
XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,70 (1) TR 1.11,74 (4)
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,84 (2) 1.11,33 (3)
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 35,89 (3) 1.13,11 (21)
WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 35,98 (4) 1.12,42(1) (8)
YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 36,06 (5) PR 1.12,68 (12) SB
DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 36,11 (6) SB 1.12,61 (11)
ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 36,15 (7) 1.13,05 (20) SB
LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 36,19 (8) SB 1.11,91 (6) SB
WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,27 (9) 1.12,06 (7)
WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 36,31 (10) SB 1.15,26 (43)
ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 36,35(0) (11) SB 1.11,79 (5) PR
GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 36,35(8) (12) 1.13,56 (23)
LI Yanzhe 李岩哲 MN1 CHN CHN 36,39 (13) SB 1.12,69(3) (13) SB
HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,51 (14) SB 1.12,83 (16) SB
TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,54 (15) 1.14,15 (32)
LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 36,61 (16) SB 1.12,52 (10) SB 1.51,85 (14) PR
ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 36,64 (17) PR 1.17,10 (58) SB
ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 36,71 (18) SB 1.13,84(3) (28) SB
LIU Jinfei 刘锦飞 MC2 CHN CHN 36,78 (19) PR 1.15,92 (49)
ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 36,81 (20) 1.12,93 (18) 1.54,69 (36) PR
SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 36,82 (21) SB 1.14,16 (33) PR
CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 36,91 (22) 1.15,18 (41)
GAO Hongliang 高洪亮 MN2 CHN CHN 36,98 (24) PR 1.13,59 (24) SB 1.55,09 (40) PR
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 37,01 (25) 1.12,42(8) (9) 1.52,02 (15)
DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,07 (26) SB 1.15,34 (44) SB
YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 37,11 (27) 1.12,74 (15) 1.51,04 (6)
Alayi YEKEBEN 阿拉依 叶克本 MN1 CHN CHN 37,12 (28) SB 1.15,12 (40) SB 1.55,38 (42) SB
ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 37,16 (29) 1.15,21 (42)
SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 37,22 (30) PR 1.14,25 (37) PR 1.55,01 (39) SB
SUN Xin 孙鑫 MN3 CHN CHN 37,25 (31) SB 1.13,63 (25) SB 1.53,24 (24) SB
JIN Shunri 金顺日 MN2 CHN CHN 37,26 (32) SB 1.15,90 (48) SB
YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN 37,46 (33) PR 1.14,91 (39) PR 1.54,70 (37) PR
DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MN1 CHN CHN 37,47 (34) PR DQ
YIN Jiaqi 尹佳奇 MN3 CHN CHN 37,57 (35) SB 1.13,75 (26) SB 1.57,46 (53) SB
LIU Jianan 刘嘉男 MSA CHN CHN 37,67 (36) 1.15,57 (46) SB
WANG Junda 汪俊达 M? CHN CHN 37,68 (37) SB
ZHOU Yingjie 周英杰 MN3 CHN CHN 37,69 (38) PR 1.13,86 (30) PR
BAI Tiandi 白天迪 MN2 CHN CHN 37,73 (39) SB 1.16,45 (50) SB
GUO Song 郭松 MN1 CHN CHN 37,79 (41) PR 1.16,76 (55) PR
YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 37,90 (42) 1.13,87 (31) 1.54,49 (32)
LIU Ao 刘奥 MN2 CHN CHN 37,92 (43) SB 1.18,01 (62)
CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 38,31 (44) SB 1.13,47 (22) SB 1.53,78 (29) SB
LI Junda 李俊达 MN3 CHN CHN 38,33 (45) PR 1.16,71 (54) PR 2.00,97 (62) PR
LIU Chunsheng 刘春升 MA1 CHN CHN 38,36 (46) PR 1.16,97 (56) PR 1.59,65 (59) PR
XUE Kepeng 薛克鹏 MB1 CHN CHN 38,57 (47) PR 1.17,13 (59) PR 1.59,21 (57) PR
WU Shuxin 吴书新 MA2 CHN CHN 38,71 (49) SB 1.17,01 (57) SB 2.00,79 (61) SB
ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MC2 CHN CHN 38,95 (50) PR 1.19,16 (66) PR
SONG Zhengnan 宋政楠 MA2 CHN CHN 39,44 (52) PR 2.01,07 (63) PR
SUN Fengyu 孙锋钰 MC2 CHN CHN 40,51 (54)
LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN WDR 1.14,18(9) (36)
XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.11,22 (1) TR 1.49,90 (3)
MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.12,86 (17) 1.50,95 (5)
GAO Ji 高吉 MN2 CHN CHN 1.14,18(5) (35) PR 1.54,58 (33)
YANG Mengran 杨梦然 MN3 CHN CHN 1.15,56 (45) SB 1.54,68 (35) SB
SHANG Hang 商航 MA1 CHN CHN 1.16,52 (51) PR
YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.16,65 (52) SB
GUO Jian 郭建 MC2 CHN CHN 1.17,39 (60) PR
JIN Jitao 靳纪涛 M? CHN CHN 1.18,98 (63) PR
SUN Yichen 孙逸宸 MN3 CHN CHN 1.19,04 (64) SB
ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.19,11 (65) PR
LI Longshuai 李龙帅 MC2 CHN CHN 1.19,30 (67) PR
YU Wei 于威 MN3 CHN CHN 1.50,69 (4) PR
LENG Jiaming 冷佳洺 MN2 CHN CHN 1.53,82 (30) PR
WANG Han (1) 王涵 M? CHN CHN 1.55,84 (47) PR
GONG Tianhong 宫天鸿 MN2 CHN CHN 1.57,14 (52) PR
DING Yi 丁一 MA1 CHN CHN 1.58,13 (56) PR
YE Qiang 叶强 MN1 CHN CHN 1.59,78 (60) SB
JIAO Weidong 焦伟东 MN2 CHN CHN 2.03,13 (65) SB
WANG Haoyan (1997.12) 王浩言 MN3 CHN CHN 2.06,27 (66) SB

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names