2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

Women - Group B

Name 3000m 500m 1500m 1000m
10 October 2019 11 October 2019 11 October 2019 12 October 2019
CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN 4.31,71 (1)
JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN 4.42,48 (2) 2.17,49 (2)
LIU Jusi 刘菊司 LB2 CHN CHN 4.47,50 (3) SB 1.25,29 (6) SB
JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN 4.48,54 (4)
XUE Jiayi 薛佳怡 LB1 CHN CHN 4.52,41 (5) SB 2.22,53 (4)
XIA Ziqi 夏子淇 LC1 CHN CHN 4.57,03 (6) 2.20,07 (3) SB
LI Sishan 李思杉 LN4 CHN CHN 41,07 (1) SB 2.10,27 (1) SB 1.23,19 (2)
HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN 42,93 (2) 1.25,10 (5) SB
ZHANG Wenwen 张雯雯 LB1 CHN CHN 43,31 (3) SB 1.32,29 (7)
SUN Nan 孙楠 LN2 CHN CHN 1.22,97 (1)
YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LB1 CHN CHN 1.24,65 (3) SB
DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN 1.24,87 (4)

SB - Season Best

Native Language Names