2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛

Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019 Source: K. van Vugt

Men - Group A

Name 5000m 500m 1500m 1000m
10 October 2019 11 October 2019 11 October 2019 12 October 2019
WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 6.40,98 (1) TR 1.50,44 (2)
Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 6.42,46 (2)
SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 6.44,63 (3) 1.52,37 (10)
Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 6.48,99 (4) 1.51,40 (5)
YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 6.49,04 (5)
MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.52,73 (6) 1.52,74 (11)
ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.54,44 (7) 1.54,59 (14)
LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.55,95 (8)
ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 6.57,84 (9) 1.52,10 (8)
XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 6.58,19 (10) 1.53,70 (13)
Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 7.08,67 (11) 1.54,75 (15)
Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MSA CHN CHN 7.12,65 (12) SB 1.58,39 (18) SB
GAO Tingyu 高亭宇 MN3 CHN CHN 35,53 (1) TR
YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 35,75 (2) SB 1.12,28 (8)
LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 35,76 (3) 1.11,74 (5)
HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 35,77 (4)
XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,82 (5) 1.14,05 (13)
CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 35,88 (6) 1.11,17 (2)
LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 35,94 (7)
LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 35,96(5) (8) 1.51,61 (6) 1.11,48 (3)
XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 35,96(7) (9)
GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 35,99 (10)
WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 36,03 (11) 1.12,38 (9)
WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,19(6) (12)
WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 36,19(9) (13) 1.13,48 (11)
LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,36 (14)
YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,45 (15) 1.15,79 (15)
TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,92 (16)
ZHOU Yingjie 周英杰 MN3 CHN CHN 38,13 (17) PR 1.57,08 (16) PR
XU Hongzhi 许宏志 MSA CHN CHN 38,40 (18) PR 1.15,89 (16) PR
CHEN Guang 陈光 MSA CHN CHN 38,51 (19) SB 1.15,15 (14) SB
YU Songnan 于松南 MA2 CHN CHN 40,92 (20) PR
NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 1.46,99 (1) TR 1.09,65 (1) TR
WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 1.50,94 (3) 1.11,78 (6)
WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 1.51,10 (4) 1.11,72 (4)
JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.52,05 (7) 1.11,79 (7)
XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.52,34 (9) 1.12,51 (10)
ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.52,76 (12) 1.13,70 (12)
YU Wei 于威 MN3 CHN CHN 1.57,79 (17) SB
BING Zekai 邴泽凯 MA2 CHN CHN 2.00,01 (19) PR 1.18,57 (17) PR
LIU Yifan M? CHN CHN 2.02,79 (20) PR
ZHANG Weizhi 张为智 MN2 CHN CHN 1.19,51 (18) PR

TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names