Olympic Oval Finale - Canada Cup 4

Calgary (CAN) 14 - 17 March 2019 Source: results.oval.ucalgary.ca

Ladies

Name 500m 1000m 500m 3000m 500m 1000m 5000m 1500m
14 March 2019 14 March 2019 15 March 2019 15 March 2019 16 March 2019 16 March 2019 16 March 2019 17 March 2019
Kaylin IRVINE LSA CAN CAN 37,71 (1) PR 1.16,03 (4) 37,31 (2) PR 1.15,40 (2) SB
Kimi GOETZ LSA USA USA 37,95 (2) PR 1.15,45 (1) 37,95 (4) PR 1.15,13 (1) PR 1.56,32 (2) PR
Marsha HUDEY LSA CAN CAN 38,44 (3) 37,83 (3) SB 1.17,64 (13)
Isabelle van ELST LN2 NED NED 38,50 (4) 1.15,88 (3) PR 38,55 (7) 1.15,58 (4) PR 1.57,68 (8) PR
Noémie FISET LN4 CAN CAN 38,90 (5) 1.17,47 (11) 38,74 (10) 1.17,31 (11) SB
PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 38,93 (6) 1.17,64 (12) 38,40 (6) PR 1.16,11 (6) PR 1.59,89 (17) PR
Erin JACKSON LSA USA USA 38,93 (6) 1.19,53 (21) 38,61 (8) 2.06,32 (42)
Brianna BOCOX LN3 USA USA 38,95 (8) 1.16,09 (5) 38,64 (9) 4.17,39 (14) PR 1.57,95 (10) PR
Rio YAMADA LN2 JPN JPN 38,98 (9) 38,90 (12) 1.16,26 (8) PR 1.57,39 (7) PR
Brooklyn MCDOUGALL LN1 CAN CAN 39,12 (10) 1.17,95 (14) 38,84 (11) 1.17,14 (10)
Kali CHRIST LSA CAN CAN 39,25 (11) SB 4.16,25 (13) SB 1.15,89 (5) SB 1.59,19 (13)
LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 39,29 (12) 1.15,77 (2) PR 39,11 (13) PR 7.08,48 (4) PR DNS
Paige SCHWARTZBURG LSA USA USA 39,48 (13) 1.16,75 (6) SB 39,80 (19) 1.16,87 (9) 1.59,59 (16)
Béatrice LAMARCHE LN1 CAN CAN 39,49 (14) 1.16,82 (8) 4.11,06 (10) PR 1.16,24 (7) 1.59,40 (15)
Maddison PEARMAN LN4 CAN CAN 39,50 (15) 1.16,81 (7) PR 4.14,45 (12) SB 1.17,50 (12) 1.59,20 (14) SB
HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 39,61 (16) SB 4.08,82 (6) SB 1.18,48 (15) DNS
LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,73 (17) SB 1.19,36 (19) SB 39,71 (16) SB 1.19,60 (21) DNS
Abigail MCCLUSKEY LN3 CAN CAN 39,78 (18) DNS DNS 4.14,13 (11) 2.00,41 (20)
Chrysta RANDS LN3 USA USA 39,82 (19) 1.18,67 (17) PR 39,90 (22) 1.18,11 (14) PR 2.04,21 (27) PR
Carolina HILLER LN3 CAN CAN 39,85 (20) 1.19,96 (25) 39,27 (14) SB 1.19,12 (18) SB 2.05,65 (38) SB
Courtney SHMYR LSA CAN CAN 39,87 (21) 1.19,28 (18) 39,86 (21) 1.19,61 (22)
TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 39,92 (22) PR 1.17,34 (10) PR 4.08,90 (7) PR 7.23,16 (7) PR 1.57,70 (9) PR
LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 39,93 (23) SB 1.19,91 (24) PR 39,54 (15) SB 1.19,82 (24) PR DNS
LI Yunyuan 李韫媛 LN4 CHN CHN 39,99 (24) PR 1.18,48 (16) PR 4.20,68 (19) 2.01,99 (22)
Valerie MALTAIS LSA CAN CAN 40,07 (25) PR 4.03,13 (1) 7.01,92 (1) PR 1.57,09 (5)
Keira POELZER LSA CAN CAN 40,12 (26) 39,80 (19) SB 1.22,55 (47) SB
YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 40,20 (27) PR 1.16,86 (9) PR 4.10,57 (9) PR 7.15,43 (5) PR 1.56,86 (4) PR
Sara SPENCE LN4 CAN CAN 40,20 (27) SB 1.20,26 (27) 40,09 (25) SB 4.24,38 (22) PR 7.37,72 (8) PR 2.03,97 (26) PR
Rose LALIBERTÉ-ROY LN1 CAN CAN 40,21 (29) 1.19,81 (23) 40,21 (27) 1.20,19 (26) 2.05,17 (32)
Mei MATSUMOTO LN2 JPN JPN 40,29 (30) 39,79 (18) PR 1.19,66 (23) PR 2.05,49 (35) PR
Carolane GINGRAS LN2 CAN CAN 40,39 (31) 1.20,62 (29) 39,71 (16) DNF 2.08,64 (58)
Nienke KLEINSMAN LN4 NED NED 40,41 (32) 1.19,74 (22) PR 40,05 (23) PR 1.19,90 (25) 2.04,72 (30) PR
Futaba KAMIKADO LN2 JPN JPN 40,44 (33) PR 40,07 (24) PR 1.22,43 (44) PR
Blair CRUIKSHANK LA1 USA USA 40,45 (34) PR 1.27,58 (79) 40,52 (30) 1.22,71 (49) PR 2.12,78 (76) PR
Ane By FARSTAD LA2 NOR NOR 40,67 (35) 1.21,78 (39) 40,43 (28) SB 1.20,50 (27) PR 2.06,47 (43) SB
Hee Won SON LA1 CAN CAN 40,71 (36) SB 1.22,43 (43) SB 40,54 (31) SB 1.21,39 (34) PR
Anna QUINN LA2 USA USA 40,90 (37) PR 1.20,50 (28) PR 40,79 (34) PR 1.21,95 (39) 2.06,78 (45) PR
Lindsey KENT LN4 CAN CAN 40,98 (38) 1.19,46 (20) 4.18,52 (15) 1.19,16 (19) 2.00,01 (18) PR
Gabrielle SANSON LA2 CAN CAN 41,00 (39) 1.21,73 (38) SB 40,49 (29) PR 1.21,10 (31) SB 2.08,41 (56)
WANG Guanyue 王冠玥 LA2 CHN CHN 41,07 (40) 1.25,42 (67) 40,74 (33) PR 1.23,26 (56) PR
Saskia ALUSALU LSA EST EST 41,20 (41) DNF 1.19,01 (17) NR 1.58,64 (11) NR
MA Haiqian 马海倩 LA1 CHN CHN 41,21 (42) 1.24,60 (61) 41,17 (38) PR 4.36,86 (43) 1.21,87 (38) PR 2.07,24 (48)
WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 41,26 (43) 1.21,40 (35) PR 40,55 (32) PR 4.30,18 (29) PR 1.20,97 (30) PR 2.05,70 (39) PR
Zuzana NEDELJAKOVA LB2 CAN CAN 41,29 (44) PR 1.23,94 (56) PR 41,47 (39) 4.50,02 (60) PR 1.23,51 (57) PR 2.11,93 (71) PR
Audrey PHANEUF LN4 CAN CAN 41,42 (45) PR 1.20,86 (30) PR 41,08 (36) PR 1.19,56 (20) PR 2.05,55 (36) PR
Ophélie JUNEAU LA2 CAN CAN 41,47 (46) PR 1.21,82 (40) 41,64 (40) 4.29,08 (25) 1.20,52 (28) PR 2.03,41 (24) PR
WU Wanjin LA2 CHN CHN 41,59 (47) 1.22,20 (41) 41,11 (37) 4.48,74 (57) 1.20,83 (29) 2.05,98 (40)
Hayleigh BELL LN3 CAN CAN 41,59 (47) PR 1.23,82 (54) DNF 1.22,90 (51) PR
Véronique DÉRY LN1 CAN CAN 41,69 (49) DQ 1.22,09 (40) 2.06,31 (41)
Emmanuelle CÔTÉ LA1 CAN CAN 41,70 (50) 1.21,59 (37) PR 42,16 (48) 4.30,45 (30) DQ 7.55,97 (10) PR 2.05,56 (37)
WANG Huihan 王惠晗 LN3 CHN CHN 41,95 (51) PR 1.21,00 (31) PR 42,05 (45) 4.19,82 (16) PR 1.21,52 (35) 2.04,62 (29) PR
BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 41,96 (52) PR 1.25,14 (65) PR DNS DNS
ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 42,00 (53) PR 1.21,21 (32) PR 4.20,57 (18) PR 1.21,24 (32) 2.03,41 (24) PR
Juliette GRENIER LA1 CAN CAN 42,00 (53) PR 1.23,27 (50) PR 42,61 (59) 4.44,46 (53) PR 1.23,75 (59) 2.10,97 (64) PR
Sara REHKLAU LN4 USA USA 42,01 (55) 1.22,51 (44) 42,13 (46) 4.32,06 (32) 1.23,00 (53) 2.05,21 (33) PR
Esther MUÑOZ LN2 USA USA 42,03 (56) 1.22,89 (45) 41,67 (41) 1.22,18 (42) 2.09,46 (61) PR
Sofia BIEBER LYA CAN CAN 42,11 (57) PR 1.24,56 (60) PR 41,91 (44) PR 1.21,79 (37) PR 2.08,50 (57) PR
Sanne in 't HOF LN2 NED NED 42,16 (58) 1.17,73 (13) PR 41,03 (35) 4.07,16 (4) PR 1.58,83 (12) PR
DONG Siying 董司莹 LB2 CHN CHN 42,17 (59) PR 1.23,26 (49) 42,49 (57) DQ 2.11,32 (66)
LI Fulin 李富琳 LA2 CHN CHN 42,26 (60) PR 1.22,39 (42) PR 42,21 (50) PR 4.28,81 (24) 1.22,64 (48) 2.06,54 (44)
Danielle DUMOUCHEL LN1 CAN CAN 42,27 (61) 1.21,32 (34) PR 42,39 (56) 4.32,21 (33) 1.21,35 (33) 2.04,90 (31) PR
Lily WEIDEMANN LN1 CAN CAN 42,29 (62) PR 1.24,01 (58) PR 42,38 (55) 4.47,16 (54) 1.23,63 (58) PR 2.08,05 (53) PR
Taylor WHITE LN3 CAN CAN 42,43 (63) 1.21,29 (33) 41,87 (43) 4.29,95 (28) 1.21,52 (35) 2.06,90 (46)
Anna BOURGEOIS LA2 CAN CAN 42,46 (64) 1.23,63 (53) 42,34 (53) 4.35,14 (36) PR 1.22,46 (45) 2.08,40 (55)
XUE Jiayi 薛佳怡 LC2 CHN CHN 42,47 (65) 1.23,01 (46) PR 42,17 (49) 4.29,49 (26) 1.23,04 (54) 2.08,72 (59)
XIA Zihan 夏子涵 LB1 CHN CHN 42,54 (66) PR 1.25,08 (64) 42,37 (54) PR 1.25,56 (66)
Cendrine LÉVESQUE LA2 CAN CAN 42,72 (67) PR 1.23,16 (48) PR 42,91 (63) 4.34,43 (35) PR 1.22,20 (43) PR 2.07,51 (50) PR
Cassidy PETERSON LN1 CAN CAN 42,74 (68) PR 1.23,10 (47) PR 4.30,94 (31) 1.23,21 (55) 2.06,90 (46) PR
ZHENG Zhuxuan LC2 CHN CHN 42,76 (69) 4.29,93 (27) PR 1.25,68 (70) 2.09,75 (62) PR
Danielle WALLISH LSA CAN CAN 42,80 (70) 42,66 (60) 4.24,00 (20) PR 1.22,16 (41) PR 2.03,27 (23) PR
Lindsey WOODBURY LB1 USA USA 42,87 (71) SB 1.23,35 (52) 42,53 (58) SB 4.39,91 (49) PR 1.22,97 (52) PR 2.11,65 (68) SB
Sierra JOHNSON LN1 CAN CAN 42,98 (72) 1.26,13 (71) 42,23 (51) 1.25,85 (72) 2.12,82 (77)
Dessie WEIGEL LSA USA USA 43,00 (73) PR 1.24,11 (59) PR 42,33 (52) PR 4.35,73 (38) PR 1.22,48 (46) PR 2.07,91 (51) PR
LI Jingwen (1998) 李婧文 LN1 CHN CHN 43,01 (74) PR 1.23,98 (57) PR 4.32,30 (34) PR 2.15,11 (81)
Laurence PAQUET LN2 CAN CAN 43,05 (75) SB 1.25,30 (66) SB 43,16 (67) 4.43,39 (52) SB 1.25,44 (64) 2.11,82 (70) SB
Rose-Anne GRENIER LN1 CAN CAN 43,06 (76) PR 1.23,89 (55) 42,82 (62) PR 4.27,85 (23) 1.22,76 (50) PR 7.44,33 (9) PR 2.07,36 (49)
Stephanie SPICER LA2 CAN CAN 43,15 (77) 1.25,51 (65) PR 2.16,25 (85) PR
Olivia SCOTT LN3 CAN CAN 43,27 (78) PR 1.23,33 (51) PR DNS DNS 2.09,22 (60)
Kiersten HAGEN LN3 CAN CAN 43,28 (79) PR 1.24,76 (62) 43,61 (69) DNF 1.24,48 (61) PR 2.08,21 (54) PR
Cheyenne GOH LN1 SGP SGP 43,30 (80) NR 42,81 (61) NR
Gracie GRIFT LB2 CAN CAN 43,35 (81) PR 1.28,53 (86) PR 43,00 (64) PR 5.17,40 (64) PR 1.27,05 (75) PR 2.21,38 (91) PR
LI Yulin 李雨霖 LB2 CHN CHN 43,42 (82) 1.27,60 (81) 1.27,29 (78) DNS
Molly JOHNSON LA1 CAN CAN 43,47 (83) 1.27,05 (75) PR 43,01 (65) PR 4.55,48 (62) PR 1.25,61 (68) PR 2.16,81 (87) PR
Brooke BRAUN LB1 CAN CAN 43,61 (84) PR 1.27,80 (82) 44,32 (76) 5.01,08 (63) SB 1.26,66 (74) PR DQ
Janelle WIEBE LA2 CAN CAN 43,68 (85) 1.25,80 (69) 43,91 (72) 4.39,33 (47) DNS 7.59,20 (11) PR 2.12,38 (73)
Larissa PAES LN4 BRA BRA 43,73 (86) NR 1.27,43 (78) NR 44,14 (73) 4.54,43 (61) 1.27,09 (76) NR 2.15,57 (83) NR
Ashley HANNAH LN1 CAN CAN 43,85 (87) PR 1.24,94 (63) PR 43,63 (70) PR 4.36,25 (40) PR 1.24,77 (62) PR 2.08,04 (52) PR
WU Jingyang LC1 CHN CHN 43,88 (88) 1.28,90 (88) 43,35 (68) PR DQ 2.16,64 (86) PR
Claire LIEW LB1 CAN CAN 44,07 (89) PR 1.28,24 (84) PR 43,15 (66) PR 1.27,52 (81) PR 2.19,81 (90) PR
Kayla MCNEELY LA2 CAN CAN 44,19 (90) 1.25,96 (70) 4.42,85 (51) 2.11,52 (67)
LYU Jiajing 吕嘉婧 LC2 CHN CHN 44,26 (91) 1.27,31 (77) 4.36,22 (39) 1.25,77 (71) 2.10,80 (63)
Alexa ANNECCA LA2 CAN CAN 44,44 (92) 1.26,37 (73) PR 44,28 (74) PR 4.39,38 (48) PR 1.26,53 (73) 2.12,32 (72) PR
Abbey YOUNG LA2 CAN CAN 44,48 (93) 1.25,74 (68) PR 43,71 (71) PR 4.36,32 (41) PR 1.25,58 (67) PR DNF
Geneve BELANGER L? CAN CAN 44,50 (94) PR DNS DNS DNS
Yasmine UDEN LA2 CAN CAN 44,55 (95) 1.30,16 (91) 44,77 (79) 4.49,82 (59) PR 1.29,56 (86) 2.15,39 (82) PR
Amélie TREMBLAY LSA CAN CAN 44,57 (96) SB 1.26,33 (72) SB 44,45 (77) SB 4.37,52 (45) PR 1.25,00 (63) SB 2.11,72 (69) SB
Laura HALL LB1 CAN CAN 44,74 (97) 1.27,23 (76) 44,59 (78) 4.35,24 (37) 1.27,35 (79) 8.06,89 (12) PR 2.12,58 (74)
Jasmine CHASE LN3 CAN CAN 44,75 (98) SB 1.26,78 (74) 45,08 (82) 4.37,26 (44) 1.25,66 (69) SB 2.11,27 (65)
Rachel FREITAG LA1 CAN CAN 44,83 (99) 1.29,48 (90) 44,93 (81) 4.47,50 (55) 1.27,99 (83) PR 2.16,22 (84) PR
Ilsa SHOBE LN1 USA USA 44,85 (100) 1.28,82 (87) 44,31 (75) PR 4.49,81 (58) 1.28,49 (85) SB 2.17,46 (88)
Dina STORELID LC2 NOR NOR 45,01 (101) PR 1.28,41 (85) PR 44,82 (80) PR 4.48,31 (56) PR 1.27,59 (82) PR 2.13,72 (79) PR
Esther DION LA1 CAN CAN 45,54 (102) 1.27,59 (80) 45,45 (85) PR 4.36,40 (42) PR 1.27,20 (77) 2.13,65 (78)
Natascha LINDENSKOV LC1 DEN DEN 45,60 (103) SB 1.29,08 (89) 45,34 (84) SB 4.37,52 (45) PR 1.28,26 (84) PR 2.12,58 (74) PR
Emma JAVRA LA2 CAN CAN 45,65 (104) 1.30,61 (92) 45,56 (86) DNS 1.29,79 (87) SB 2.18,66 (89) SB
Dafne Marin LUND LA1 DEN DEN 46,24 (105) PR 1.33,15 (93) PR 46,54 (87) 1.33,65 (88) 2.28,66 (92) PR
Claire MALLARD LB2 CAN CAN 46,94 (106) 1.28,04 (83) PR 45,16 (83) PR 4.40,20 (50) PR 1.27,42 (80) PR 2.14,63 (80) PR
Marie FOSSEN LB2 NOR NOR 47,74 (107) SB 1.38,95 (94) 47,20 (88) SB 1.37,93 (89) SB
XIAO Nan 肖楠 LN2 CHN CHN DNF 1.21,51 (36) PR 42,15 (47) 4.24,09 (21) PR DQ 2.04,31 (28) PR
Arisa TSUJIMOTO LSA JPN JPN DQ 38,10 (5) PR 4.09,58 (8) PR 1.15,53 (3) PR 1.57,23 (6) PR
CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 1.18,25 (15) PR 40,17 (26) PR 4.07,89 (5) NRJ 7.18,27 (6) PR 2.00,10 (19)
Ellia SMEDING LN2 GBR GBR 1.20,15 (26) PR 1.18,63 (16) NR 2.01,81 (21) NR
Nao KODAIRA L30 JPN JPN 36,74 (1) 36,39 (1) NR
Carlijn SCHOUTENS LSA USA USA 41,74 (42) 7.08,30 (3) SB
Yekaterina AYDOVA Екатерина Айдова LSA KAZ KAZ 4.06,12 (2) PR 1.53,53 (1) NR
Roza BLOKKER LSA NED NED 4.06,21 (3) PR 7.03,48 (2) PR 1.56,67 (3) PR
Nadja WENGER LSA SUI SUI 4.19,85 (17) PR 1.24,17 (60) PR 2.05,41 (34) PR

NR - National Record, NRJ - Junior National Record, MB - Masters Best, TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names