Canada - Junior Championships 2019

Calgary (CAN) 4 - 6 January 2019 Source: results.oval.ucalgary.ca

Men

Name 500m 1500m 1000m 5000m
4 January 2019 4 January 2019 5 January 2019 5 January 2019
Hubert MARCOTTE MA1 CAN CAN 36,31 (1) PR 1.49,92 (2) PR 1.11,58 (1) PR 6.50,61 (3) PR
Cédrick BRUNET MA1 CAN CAN 36,43 (2) PR 1.50,44 (3) PR 1.11,79 (2) PR 7.03,31 (6) PR
Antoine GAGNON-LAMARCHE MA1 CAN CAN 36,69 (3) PR 1.54,44 (13) PR 1.13,19 (9) PR 7.07,70 (8) PR
Max BRANT MA2 CAN CAN 36,81 (4) PR 1.54,57 (14) PR 1.13,92 (11) PR 7.12,82 (13) PR
Joshua TELIZYN MB2 CAN CAN 36,84 (5) PR 1.54,71 (15) PR 1.12,67 (6) PR
Charles-Émile GÉLINAS-DION MA2 CAN CAN 36,90 (6) PR 1.52,65 (8) PR 1.12,93 (8) 7.22,60 (18) PR
Max HALYK MA2 CAN CAN 37,14 (7) SB 1.53,47 (11) SB 1.13,25 (10) SB
Jack DEIBERT MA1 CAN CAN 37,17 (8) PR 1.50,79 (4) PR 1.12,61 (5) PR 6.43,32 (2) PR
William SOHIER MA1 CAN CAN 37,18 (9) 1.53,33 (10) PR 1.14,27 (14) SB 7.03,23 (5) PR
William LEMELIN-BILODEAU MA2 CAN CAN 37,30 (10) 1.51,82 (7) PR 1.12,49 (4) PR 7.03,98 (7) PR
Paul CODERRE MA2 CAN CAN 37,59 (11) PR 1.49,58 (1) PR 1.12,70 (7) PR 7.12,11 (12) PR
Kieran HANSON MB1 CAN CAN 38,10 (12) PR 1.55,33 (16) PR 1.14,40 (15) PR 7.34,40 (23) PR
Eric ORLOWSKY MA1 CAN CAN 38,17 (13) PR 1.55,91 (17) PR 1.15,91 (19) 7.11,12 (10)
Marc-André DOYON MA1 CAN CAN 38,17 (13) SB 1.59,26 (21) PR 1.16,58 (22) PR 7.44,23 (27)
Dawson O'BRIEN MA2 CAN CAN 38,19 (15) 1.53,78 (12) PR 1.14,95 (16) 7.08,36 (9)
Joshua HATHAWAY MA2 CAN CAN 38,30 (16) PR 1.51,17 (6) PR 1.14,23 (12) PR 6.39,53 (1) PR
Keanan ST. ROSE MB2 CAN CAN 38,33 (17) DNS 1.16,45 (20) DNS
Gaël DOUCET-GAGNON MA2 CAN CAN 38,47 (18) PR 1.53,01 (9) PR 1.14,23 (12) PR DQ
Craig MILLER MB2 CAN CAN 38,52 (19) 1.59,42 (23) 1.15,16 (17) PR
Kaeden WITKOWSKI MB2 CAN CAN 38,72 (20) PR 2.03,05 (32) PR 1.18,00 (29) PR 7.36,66 (26) PR
Antoine GODBOUT MA1 CAN CAN 38,74 (21) PR 1.58,69 (19) PR 1.16,51 (21) PR 7.19,56 (15) PR
Owen HACK MB1 CAN CAN 38,89 (22) PR 2.01,78 (30) PR 1.18,50 (30) PR
Antoine PARENT MA2 CAN CAN 38,94 (23) 1.57,29 (18) PR 1.16,79 (23) PR
Zachary LACROIX MA1 CAN CAN 38,96 (24) 1.59,71 (24) PR 1.17,49 (27) 7.35,22 (24) PR
Noah BOUMA MA2 CAN CAN 38,98 (25) DQ 1.15,43 (18) PR 7.24,35 (19) PR
Brad HEIT MB2 CAN CAN 39,18 (26) PR 1.59,04 (20) 1.17,48 (26) PR 7.30,04 (22) PR
Matthew SCUTCHINGS MA2 CAN CAN 39,38 (27) 2.03,47 (34) 1.18,51 (31) 7.27,38 (20)
Ian BABULIC MA2 CAN CAN 39,50 (28) PR 1.59,72 (25) PR 1.17,27 (25) PR 7.20,59 (17)
Rémy A. LAVERDIÈRE MA1 CAN CAN 39,65 (29) PR 1.59,79 (26) PR 1.19,01 (32) 7.19,56 (15) PR
Nicholas GULIOV MB1 CAN CAN 39,76 (30) PR 2.01,16 (29) PR 1.17,68 (28) PR 7.55,39 (32) PR
Yankun ZHAO MC2 CAN CAN 39,87 (31) PR 2.06,71 (36) PR 1.20,46 (36) PR
Alexis BONNEAU-BURKE MA2 CAN CAN 39,91 (32) PR 2.07,33 (37) PR 1.20,43 (35) PR 8.22,60 (33) PR
Sam HURTUBISE MA1 CAN CAN 40,00 (33) PR 2.07,41 (38) PR 1.22,09 (40) SB
Dakotah RUEL MB1 CAN CAN 40,26 (34) 2.03,41 (33) PR DQ 7.47,86 (29)
Jacob RUBULIAK MB1 CAN CAN 40,30 (35) PR 2.01,08 (28) 1.19,60 (33) 7.11,40 (11)
Grégory PICARD MB1 CAN CAN 40,43 (36) PR 2.02,81 (31) PR 1.20,75 (37) PR 7.49,02 (30) PR
AJ SEDDON MB2 CAN CAN 40,54 (37) DQ 1.20,07 (34) 7.36,45 (25) PR
Jérémie DESPRÉS MB2 CAN CAN 40,63 (38) PR 2.00,83 (27) PR 1.20,80 (38) PR 7.16,30 (14) PR
Connor CAMERON MA2 CAN CAN 40,89 (39) PR DQ DQ DNS
Barrett FERGUSON-LOSIER MA2 CAN CAN 40,93 (40) PR 2.10,12 (41) PR 1.22,11 (41) SB
Joel SIMPSON MB2 CAN CAN 41,14 (41) PR 2.10,13 (42) 1.21,75 (39) PR
Emil HODZIC-SANTOR MB2 CAN CAN 41,20 (42) PR 2.04,85 (35) PR 1.24,16 (45)
Cole ROGERSON MA1 CAN CAN 41,50 (43) 2.08,64 (39) PR 1.23,64 (43) 7.55,27 (31) PR
Kaleb JACOBSEN MB1 CAN CAN 41,52 (44) 2.16,38 (46) PR 1.29,83 (49) PR
Bon LOWE MC2 CAN CAN 41,63 (45) 2.09,07 (40) 1.23,59 (42) PR 7.46,16 (28) PR
Adam MONG MB1 CAN CAN 41,71 (46) 2.14,68 (45) 1.27,23 (48)
Jared FARQUHARSON MB2 CAN CAN 42,38 (47) DQ 1.26,13 (47)
Logan TOBLAN MB2 CAN CAN 42,50 (48) 2.10,64 (43) PR 1.24,05 (44) PR
Dino ELASZ MB1 CAN CAN 42,61 (49) 2.11,76 (44) PR 1.25,50 (46)
Benjamin WARD MA2 CAN CAN DNS 1.59,35 (22) PR 1.17,18 (24) PR 7.28,54 (21) PR
Frank ROTH MA1 CAN CAN DNF 1.51,00 (5) PR 1.11,89 (3) PR 6.57,45 (4) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names