China - Sprint Championships 2018

Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

Ladies

Name 500m 1000m 500m 1000m
17 March 2018 17 March 2018 18 March 2018 18 March 2018
TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 38,44 (1) 1.16,86 (1) 38,63 (1) 1.17,02 (1)
ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 38,96 (2) PR 1.20,45 (6) SB 39,08 (3)
PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 39,10 (3) PR 1.18,52 (2) 38,91 (2) PR 1.18,76 (2)
WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 39,38 (4) PR 1.20,95 (10) SB 39,37 (5) PR 1.20,05 (5) SB
LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 39,54 (5) PR
LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 39,56 (6) PR 1.20,83 (8) SB 39,51 (6) PR 1.20,94 (6)
JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,58 (7) PR 1.18,76 (3) PR 39,24 (4) PR 1.19,95 (4)
LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,58 (7) SB 1.20,20 (4) SB 39,77 (7) 1.20,99 (7)
LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 39,71 (9) PR 1.20,73 (7) PR
QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,10 (10) SB 1.20,85 (9) SB
HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,14 (11) SB 1.22,80 (17) 39,96 (8) SB
YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 40,26 (12) PR 1.20,44 (5) PR 40,18 (9) PR 1.19,43 (3) PR
LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,38 (13) SB 1.21,23 (11) SB 40,39 (12) 1.22,14 (8)
YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,41 (14) 1.22,58 (16) 40,37 (11) 1.23,61 (11)
CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 40,65 (15) PR 1.22,46 (15) PR 41,31 (15) 1.22,66 (10)
YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 40,80 (16) PR 1.22,15(5) (13) PR 40,83 (13) 1.24,13 (12)
JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 40,84 (17) PR 1.21,35 (12) PR 40,98 (14) 1.22,61 (9)
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.17,08 (18) 1.22,15(8) (14) 40,27 (10) 1.25,73 (13)

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names