China - Sprint Championships 2018

Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

Men

Name 500m 1000m 500m 1000m
17 March 2018 17 March 2018 18 March 2018 18 March 2018
YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 35,11 (1) 1.09,98 (1) 35,12 (1) 1.10,98 (1)
LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 35,15 (2) SB 1.10,54 (3) 35,31 (2) 1.11,22 (2)
HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 35,31 (3) PR 1.17,41 (25) 35,47 (3) 1.18,21 (20)
YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 35,66(5) (4) SB 1.12,05 (10) SB 36,52 (18)
CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 35,66(6) (5) PR 1.17,58 (26) SB 35,55 (5) PR 1.17,58 (19)
LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 35,77 (6) PR 1.17,33 (24) SB 36,15 (9) 1.18,51 (21)
WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 35,85 (7) PR 1.11,42 (8) SB 36,11 (8) 1.12,01 (6)
TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 35,93 (8) SB 1.14,55 (22) 36,46 (16) 1.15,70(8) (18)
LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 36,02 (9) SB 1.10,44 (2) PR 36,17 (11) 1.11,29 (3)
YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,13 (10) SB 1.13,66 (18) SB 35,97 (6) PR 1.13,13 (10) PR
SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 36,14 (11) PR 1.11,06 (6) 36,08 (7) PR 1.11,52 (4)
LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 36,25 (12) PR 1.11,89 (9) PR 36,26 (13) 1.11,87 (5) PR
CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 36,26 (13) PR 1.12,21 (11) 36,48 (17) 1.12,70 (9)
HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 36,27 (14) SB 1.12,73 (13) SB 36,24 (12) SB 1.12,59 (7) SB
WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 36,31 (15) PR 1.13,70 (19) SB 36,87 (24) 1.15,70(1) (17)
RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 36,36 (16) PR 1.13,26 (17) SB 36,44 (15) 1.12,59(5) (8) PR
YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 36,40 (17) PR 1.13,81 (20) PR 36,55 (20)
ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 36,48 (18) PR 1.13,04 (15) PR 36,16 (10) PR 1.13,30 (11)
YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 36,70 (19) SB 1.13,19 (16) SB 36,54 (19) SB 1.13,50 (13)
CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 36,73 (20) PR 1.12,32 (12) PR 36,62 (22) PR 1.13,43 (12)
MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 36,74 (21) PR 1.11,25 (7) PR 37,02 (25) 1.13,55 (14)
TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 36,77 (22) SB 1.12,92 (14) PR 36,60 (21) SB 1.14,14 (15)
SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 36,87 (23) SB 1.14,51 (21) PR 36,67 (23) PR 1.15,55 (16)
DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 36,92 (24) 1.15,47 (23)
WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN DQ 1.10,92 (5) SB 36,35 (14) SB
WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN WDR 1.10,57 (4) PR 35,54 (4) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names