China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

Ladies - Group A

Name 500m 1500m 1000m 3000m
1 February 2018 1 February 2018 2 February 2018 2 February 2018
LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 40,38 (1) 2.26,27 (33) SB 1.23,42 (1) 5.27,32 (33) PR
LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 40,48 (2) WDR
YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 41,23 (3) 2.13,70 (9) 1.23,60 (2) 4.47,99 (13) SB
ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,46 (4) 2.21,41 (27) SB 1.26,95 (12) 5.10,17 (28) PR
HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 42,17 (5) 2.09,48 (2) PR 1.24,88 (4) PR 4.41,96 (3) PR
LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 42,21 (6) 1.24,94 (5)
WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 42,30 (7) 2.14,03 (10) PR 1.25,38 (7) PR 4.45,68 (9) SB
ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,55 (8) 2.14,45 (11) 1.27,65 (16) 4.55,19 (19)
JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 42,60 (9) 2.15,40 (14) 1.27,42 (14) 4.42,47 (4) PR
MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,78 (10) 2.17,25 (21) 1.27,33 (13) 5.06,90 (27) SB
LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,85 (11) 2.19,13 (24) 1.30,59 (29) 5.02,35 (24) SB
LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 42,93 (12) 2.19,53 (26) 1.31,12 (32) 5.06,74 (26)
CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 43,01 (13) PR 2.14,47 (12) PR 1.28,99 (23) 4.47,05 (11)
LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 43,05 (14) PR 2.08,01 (1) PR 1.24,57 (3) SB 4.31,54 (1) SB
FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 43,20 (15) 2.17,43 (22) 1.29,59 (26) 4.43,58 (6)
XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 43,33 (16) 1.32,02 (36)
LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 43,35 (17) 2.15,65 (15) 1.28,07 (18) PR 4.48,78 (14) PR
LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,37 (18) 2.16,42 (17) PR 1.28,77 (22) 4.47,52 (12) PR
BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 43,38 (19) 2.13,01 (5) 1.28,30 (19) 4.50,13 (16)
LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 43,40 (20) 2.13,50 (8) 1.28,00 (17) 4.43,73 (7) PR
NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,44(1) (21) SB 2.23,72 (29) SB 1.30,29 (28) SB 5.00,55 (23) SB
XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 43,44(4) (22) 2.25,19 (32) PR 1.30,92 (31) 5.21,29 (31) PR
LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,57 (23) 2.17,21 (20) 1.29,06 (24) 4.52,58 (18)
DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,77 (24) 2.15,77 (16) SB 1.28,58 (21) SB 4.56,24 (21) PR
YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 43,92 (25) 2.16,96 (19) PR 1.29,35 (25) 4.45,31 (8) PR
LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 43,99 (26) 2.13,25 (7) PR 1.27,54 (15) SB 4.43,41 (5) SB
WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,09(7) (27) 2.26,59 (34) 1.31,64 (35) 5.11,21 (29) PR
SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,09(9) (28) 2.16,60 (18) 1.28,31 (20) 4.57,42 (22)
YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 44,15 (29) 2.14,93 (13) PR 1.26,81 (11) PR 4.49,12 (15) PR
HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 44,16 (30) PR 2.24,14 (30) SB 1.30,00 (27) PR 5.14,05 (30) SB
LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 44,47 (31) PR 2.21,66 (28) PR 1.31,58 (34) PR 4.56,19 (20) PR
LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,48 (32) 2.19,40 (25) PR 1.30,74 (30) PR 5.05,72 (25) PR
BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 45,72 (33) SB DQ
LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 46,40 (34) 2.17,70 (23) 1.31,45 (33) 4.41,44 (2)
DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 46,85 (35) 2.26,84 (35) 1.35,28 (37) 5.29,27 (34) SB
MENG Xilin 孟溪琳 LB2 CHN CHN 47,44 (36) PR
SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN DQ 2.11,83 (3) PR 1.25,02 (6) 4.52,44 (17) PR
WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN WDR 2.13,08 (6) PR 1.26,21 (9) PR 4.46,54 (10)
WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN WDR 2.24,67 (31) SB 1.26,49 (10) SB 5.26,13 (32) SB
SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.11,92 (4) 1.25,79 (8) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names