13th China Winter Games

Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016 Source: P. W. de Haan / qgssd.ts.cn

Women - Junior

Name 1500m 3000m 500m 500m
22 January 2016 23 January 2016 24 January 2016 24 January 2016
HAN Mei 韩梅 LA1 CHN CHN 1.59,04 (1) NRJ 4.12,72 (1) TR 39,68 (4) 39,22 (3) PR
SUN Nan 孙楠 LB2 CHN CHN 2.00,72 (2) PR 4.32,38 (10) SB 39,05 (2) PR 38,83 (1) PR
TIAN Ruining 田芮宁 LA2 CHN CHN 2.01,00 (3) 4.18,66 (2) PR 39,97 (8) PR 39,68 (7) PR
SHI Xiaoxuan 石晓璇 LA2 CHN CHN 2.04,20 (4) PR 38,88 (1) PR 38,87 (2) PR
JIN Lilan 金丽兰 LA1 CHN CHN 2.05,50 (5) PR 4.39,42 (15) PR 41,00 (16) PR 40,92(4) (16) PR
XI Dongxue 奚冬雪 LB2 CHN CHN 2.05,52 (6) 4.23,23 (3) PR 40,93 (15) 40,77 (15)
BAI Dan 白丹 LA2 CHN CHN 2.05,80 (7) 39,89 (7) 39,53 (5) PR
WANG Xintong 王昕童 LA1 CHN CHN 2.05,93 (8) PR 4.31,77 (9) PR
LI Huawei 李华伟 LB2 CHN CHN 2.06,43 (9) 39,42 (3) 39,36 (4)
ZHANG Huiwen LA1 CHN CHN 2.06,52 (10) PR 4.41,48 (17) SB 41,21 (18) PR 40,64 (14) PR
GUO Na LA1 CHN CHN 2.06,73 (11) 4.30,40 (7)
YAN Yuzhuo 阎宇卓 LA2 CHN CHN 2.07,09 (12) PR 4.34,68 (11) PR
PEI Chong 裴冲 LA2 CHN CHN 2.07,15 (13) PR 39,72 (6) PR 40,32 (11)
YANG Jie 杨杰 LB2 CHN CHN 2.07,33 (14) PR 4.57,78 (18) 40,87 (14) 40,92(6) (17)
Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LB2 CHN CHN 2.07,72 (15) PR 4.35,78 (12) PR
LI Shuang (1997) 李爽 LA1 CHN CHN 2.07,78 (16) PR 39,70 (5) PR 39,92 (8)
MA Xu LA2 CHN CHN 2.08,04 (17) SB 5.02,55 (19) 40,43 (12) 40,31 (10)
MENG Xingchen LB2 CHN CHN 2.08,98 (18) 4.29,25 (6)
LI Ziyang 李子洋 LA1 CHN CHN 2.10,55 (19) 41,08 (17) PR 41,04 (18) PR
ZHAO Yining 赵一宁 LB2 CHN CHN 2.10,96 (20) 40,86 (13) PR 40,41 (13) PR
GAO Yue 高月 LA1 CHN CHN 2.12,37 (21) 4.27,42 (5) PR
SUN Yingyuan 孙英媛 LB2 CHN CHN 4.24,24 (4) PR
LAI Jiahui LB2 CHN CHN 4.31,50 (8) PR
SONG Xiangyi 宋香仪 LA1 CHN CHN 4.36,57 (13) PR
ZHAO Jinru LB2 CHN CHN 4.37,65 (14) PR
MA Wenjing 马文静 LB2 CHN CHN 4.41,00 (16)
QIAN Bing L? CHN CHN 5.08,28 (20)
QIN Yangyang 秦阳阳 LA2 CHN CHN 39,98 (9) 39,63 (6)
ZHANG Guifeng LA2 CHN CHN 40,21 (10) PR 40,33 (12)
ZHANG Lina 张丽娜 LA1 CHN CHN 40,34 (11) 40,11 (9) PR
LI Chenyu 李晨宇 LA1 CHN CHN 41,48 (19) PR 41,48 (19)
CHANG Youdan 常又丹 LB2 CHN CHN 41,56 (20) PR 41,51 (20) PR
YANG Jia 杨佳 LB2 CHN CHN 41,58 (21) 41,72 (22)
TIAN Yu LA2 CHN CHN 41,69 (22) 41,56 (21) SB

NRJ - Junior National Record, TR - Track Record, PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names