18th Yanbian Youth Competition

Wangqing (CHN) 31 January - 1 February 2013 Source: sskating.com

Women - Junior D

Name 500m 1000m 500m 1000m
31 January 2013 31 January 2013 1 February 2013 1 February 2013
CUI Jindan L? CHN CHN 52,58 (1) PR 1.51,70 (2) PR 52,27 (2) PR 1.50,99 (4) PR
LIANG Huiwen L? CHN CHN 53,15 (2) PR 1.49,50 (1) PR 52,63 (4) PR 1.48,18 (1) PR
JIN Wenjing 金文靓 LYD CHN CHN 53,48 (3) PR 1.52,91 (3) PR 51,98 (1) PR 1.49,12 (2) PR
YANG Meina 杨美娜 LYC CHN CHN 55,83 (4) PR 1.53,58 (4) PR 52,35 (3) PR 1.50,63 (3) PR
QU Liyuan L? CHN CHN 59,70 (5) PR 2.07,23 (6) PR 1.01,40 (7) 2.09,35 (7)
YIN Dan L? CHN CHN 59,75 (6) PR 2.02,34 (5) PR 58,48 (5) PR 2.03,91 (5)
CUI Yingqian 崔滢茜 LYD CHN CHN 1.01,57 (7) PR 2.08,77 (7) PR 1.00,63 (6) PR 2.08,41 (6) PR
JIN Xiuzhen 金秀真 LYF CHN CHN 1.04,33 (8) PR 2.21,43 (8) PR 1.02,73 (8) PR 2.10,34 (8) PR
BAI Jingyan L? CHN CHN 1.08,66 (9) PR 2.27,48 (9) PR 1.08,79 (9)
LI Huiting L? CHN CHN 1.10,70 (10) PR 2.32,80 (10) PR 1.16,93 (11)
KONG Xiangyun L? CHN CHN 1.11,00 (11) PR 2.37,57 (11) PR 1.09,76 (10) PR
HAN Yueying L? CHN CHN 1.51,66 (12) PR 4.22,00 (12) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names