18th Yanbian Youth Competition

Wangqing (CHN) 31 January - 1 February 2013 Source: sskating.com

Men - Junior D

Name 500m 1000m 500m 1000m
31 January 2013 31 January 2013 1 February 2013 1 February 2013
PU Zhexu M? CHN CHN 52,89 (1) PR 1.51,69 (1) PR 51,84 (1) PR 1.53,04 (1)
JIN Xuanzhou M? CHN CHN 54,91 (2) PR 1.57,26 (3) PR 53,59 (2) PR 2.03,39 (4)
PU Zhicheng M? CHN CHN 55,73 (3) PR 1.57,14 (2) PR 54,55 (3) PR 2.00,61 (2)
XU Yuxing M? CHN CHN 56,16 (4) PR 2.03,50 (4) 56,67 (6) 2.09,55 (5)
LI Xinghan M? CHN CHN 58,90 (5) PR 2.10,27 (8) PR 55,37 (4) PR 2.02,76 (3) PR
HE Qi M? CHN CHN 59,73 (6) PR 2.08,45 (5) PR 55,48 (5) PR 2.10,13 (6)
LIU Jiahe M? CHN CHN 1.00,23 (7) PR 1.00,23 (8)
YIN Cheng 尹成 MYC CHN CHN 1.00,41 (8) PR 2.13,55 (10) 1.00,13 (7) PR 2.21,84 (8)
ZHENG Junrui M? CHN CHN 1.02,23 (9) PR 2.09,70 (6) PR 1.01,24 (9) PR 2.15,86 (7)
LI Min M? CHN CHN 1.02,41 (10) PR 2.10,09 (7) PR 1.01,27 (10) PR
CUI Shusheng M? CHN CHN 1.03,11 (11) PR 2.16,49 (12) PR 1.02,27 (13) PR
LI Yihan M? CHN CHN 1.04,15 (12) PR 2.16,41 (11) PR 1.02,00 (12) PR
GUO Yuxun M? CHN CHN 1.04,16 (13) PR 2.26,40 (15) PR
FANG Jinglin M? CHN CHN 1.05,50 (14) PR 2.11,36 (9) PR 1.01,73 (11) PR
LIANG Mincai M? CHN CHN 1.06,60 (15) PR 2.18,49 (13) PR 1.04,48 (14) PR
CUI Xianzhen M? CHN CHN 1.08,43 (16) PR 2.21,13 (14) PR 1.15,44 (16)
ZHENG Tian (1) M? CHN CHN 1.13,08 (17) PR 2.30,87 (16) PR 1.11,91 (15) PR
WANG Sibo M? CHN CHN 1.17,24 (18) PR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names