2012 Star Han Cup

Shenyang (CHN) 18 - 19 February 2012 Source: sskating.com

500m Women 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 ZHAO Yining 赵一宁 LYA CHN CHN 46,96 PR SB
2 LI Ziyang 李子洋 LC1 CHN CHN 47,07 PR SB
3 GAO Jiaxin L? CHN CHN 47,15 PR SB
4 FENG Diange LC2 CHN CHN 47,77 PR SB
5 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 48,02
6 LI Yunyuan 李韫媛 LB1 CHN CHN 49,21 PR SB
7 MENG Duo LB1 CHN CHN 50,26
8 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LYC CHN CHN 50,88 PR SB
9 YUAN Mengqing LYB CHN CHN 53,08 PR SB
10 WANG Cong L? CHN CHN 53,45 PR SB
11 PO Wenfeng L? CHN CHN 53,65 PR SB
12 JIN Zhenlan L? CHN CHN 54,08 PR SB
13 PO Meiji L? CHN CHN 54,35 PR SB
14 ZHAO Jinglu L? CHN CHN 54,90 PR SB
15 LI Jingwen (1998) 李婧文 LYA CHN CHN 54,93 PR SB
16 LI Shunyu L? CHN CHN 55,36 PR SB
17 ZHAO Puyu L? CHN CHN 55,44 PR SB
18 LI Jingwen (2) L? CHN CHN 55,74 PR SB
19 GAO Tiantian (2) L? CHN CHN 56,51 PR SB
20 JIN Bowen L? CHN CHN 57,78 PR SB
21 LIU Qianru L? CHN CHN 58,00 PR SB
22 SHI Chunyu L? CHN CHN 58,36 PR SB
23 SHAO Chuhan LYC CHN CHN 58,75
24 SONG Caiyu L? CHN CHN 59,09 PR SB
25 WANG Miao L? CHN CHN 59,35 PR SB
26 ZHANG Chuyi L? CHN CHN 59,60 PR SB
27 CUI Xiuxian 崔秀显 LYE CHN CHN 1.00,63 PR SB
28 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.01,36 PR SB
29 WEN Xichen L? CHN CHN 1.01,69 PR SB
30 TIAN Xuchen L? CHN CHN 1.01,73 PR SB
31 GU Wu 谷午 LYE CHN CHN 1.01,79 PR SB
32 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 1.02,04 PR SB
33 REN Yu LYE CHN CHN 1.02,46 PR SB
34 SUN Haiting L? CHN CHN 1.02,72 PR SB
35 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 1.02,88 PR SB
36 JIANG Shunyu L? CHN CHN 1.03,89 PR SB
37 WANG Ying L? CHN CHN 1.04,14 PR SB
38 LIN Jiarong L? CHN CHN 1.04,89 PR SB
39 ZHAO Ziyu LYE CHN CHN 1.07,14 PR SB
40 CHEN Peirou L? CHN CHN 1.09,22 PR SB
41 ZHANG Yujin L? CHN CHN 1.09,53 PR SB
42 SONG Jiayi L? CHN CHN 1.10,36 PR SB
43 XU Songyu L? CHN CHN 1.12,14 PR SB
44 WANG Jiazhen L? CHN CHN 1.14,08 PR SB
45 LIU Jifei L? CHN CHN 1.15,04 PR SB
46 HUANG Jiawen L? CHN CHN 1.15,44 PR SB
47 SU Caiyi L? CHN CHN 1.15,53 PR SB
48 CUI Shuping L? CHN CHN 1.15,88 PR SB
49 LIU Siyang L? CHN CHN 1.16,72 PR SB
50 ZHANG Miao L? CHN CHN 1.17,65 PR SB
51 LIU Yuxin L? CHN CHN 1.18,05 PR SB
52 LONG Yuxiang L? CHN CHN 1.18,41 PR SB
53 XIN Xin L? CHN CHN 1.18,78 PR SB
54 YU Han (1) L? CHN CHN 1.20,23 PR SB
55 YIN Hongwei L? CHN CHN 1.20,33 PR SB
56 GAO Suzhen L? CHN CHN 1.20,44 PR SB
57 SUN Lijuan (1) L? CHN CHN 1.23,06 PR SB
58 WANG Yihan (1) L? CHN CHN 1.24,22 PR SB
59 FU Xin L? CHN CHN 1.24,54 PR SB
60 WANG Bohe L? CHN CHN 1.25,02 PR SB
61 SUN Jiamu L? CHN CHN 1.25,46 PR SB
62 MA Yitong L? CHN CHN 1.27,78 PR SB
63 HOU Yueyao L? CHN CHN 1.31,27 PR SB
64 LI Nan L? CHN CHN 1.32,24 PR SB
65 XIA Xinliang L? CHN CHN 1.32,80 PR SB
66 GUAN Chongyi L? CHN CHN 1.33,01 PR SB
67 LU Zhixuan L? CHN CHN 1.42,50 PR SB
68 ZHU Lingyuqiao L? CHN CHN 1.46,72 PR SB
69 LIU Han (1) L? CHN CHN 1.49,76 PR SB
70 WAN Siyu L? CHN CHN 1.50,09 PR SB
71 GUO Yiqiao L? CHN CHN 1.53,08 PR SB
72 XIAO Yujia L? CHN CHN 1.53,77 PR SB
73 XU Ruoshui L? CHN CHN 2.03,28 PR SB
74 ZHANG Linlin L? CHN CHN 2.11,57 PR SB
DNS JIN Jiaqi L? CHN CHN DNS
DNS ZHU Yanrong L? CHN CHN DNS
DNS ZHAO Shuqing L? CHN CHN DNS
DNS SUN Lijuan (2) L? CHN CHN DNS
DNS SHENG Jinhui L? CHN CHN DNS
DNS CHEN Limei L? CHN CHN DNS
DNS WANG Yuqing 王雨晴 LYF CHN CHN DNS
DNS CHEN Xinyang L? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Zhiqian L? CHN CHN DNS
DNS HUANG Fujiaqi LYD CHN CHN DNS
DNS LI Rongrong L? CHN CHN DNS
DQ ZHANG Yuqing L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Women 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 SU Caiyi L? CHN CHN 1.12,10 PR SB
2 SUN Jiamu L? CHN CHN 1.20,47 PR SB
3 HOU Yueyao L? CHN CHN 1.21,23 PR SB
4 WANG Yihan (1) L? CHN CHN 1.30,57
5 LU Zhixuan L? CHN CHN 1.32,13 PR SB
6 GUAN Chongyi L? CHN CHN 1.33,04
7 LIU Han (1) L? CHN CHN 1.38,89 PR SB
8 ZHANG Linlin L? CHN CHN 1.43,32 PR SB
9 ZHU Lingyuqiao L? CHN CHN 1.47,25
10 XIAO Yujia L? CHN CHN 1.56,64
DNS HUANG Jiawen L? CHN CHN DNS
DNS GUO Yiqiao L? CHN CHN DNS
DNS XU Ruoshui L? CHN CHN DNS
DNS LI Rongrong L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 PO Wenfeng L? CHN CHN 1.46,85 PR SB
2 CHEN Limei L? CHN CHN 1.47,79 PR SB
3 JIN Zhenlan L? CHN CHN 1.48,65 PR SB
4 LI Shunyu L? CHN CHN 1.52,20 PR SB
5 GAO Tiantian (2001) LYC CHN CHN 1.54,81 PR SB
6 CHEN Xinyang L? CHN CHN 1.55,24 PR SB
7 JIN Bowen L? CHN CHN 1.59,96 PR SB
8 LIU Qianru L? CHN CHN 2.00,75 PR SB
9 ZHANG Chuyi L? CHN CHN 2.01,64 PR SB
10 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 2.01,69 PR SB
11 WANG Miao L? CHN CHN 2.03,65 PR SB
12 REN Yu LYE CHN CHN 2.04,04 PR SB
13 ZHANG Miao L? CHN CHN 2.04,21 PR SB
14 CUI Xiuxian 崔秀显 LYE CHN CHN 2.04,81 PR SB
15 TIAN Xuchen L? CHN CHN 2.06,41 PR SB
16 JIANG Shunyu L? CHN CHN 2.06,61 PR SB
17 WEN Xichen L? CHN CHN 2.06,73 PR SB
18 WANG Yizhu (2) L? CHN CHN 2.08,50 PR SB
19 WANG Ying L? CHN CHN 2.08,72 PR SB
20 GU Wu 谷午 LYE CHN CHN 2.09,41 PR SB
21 SUN Haiting L? CHN CHN 2.10,67 PR SB
22 CHEN Peirou L? CHN CHN 2.15,92 PR SB
23 SHENG Jinhui L? CHN CHN 2.16,38 PR SB
24 ZHAO Ziyu LYE CHN CHN 2.17,24 PR SB
25 ZHANG Yujin L? CHN CHN 2.23,97 PR SB
26 YU Han (1) L? CHN CHN 2.27,37 PR SB
27 LONG Yuxiang L? CHN CHN 2.27,67 PR SB
28 ZHANG Yuqing L? CHN CHN 2.31,08 PR SB
29 LIU Jifei L? CHN CHN 2.32,17 PR SB
30 SONG Jiayi L? CHN CHN 2.34,06 PR SB
31 CUI Shuping L? CHN CHN 2.37,61 PR SB
32 FU Xin L? CHN CHN 2.39,91 PR SB
33 HUANG Fujiaqi LYD CHN CHN 2.42,38 PR SB
34 XIN Xin L? CHN CHN 2.44,01 PR SB
35 XIA Xinliang L? CHN CHN 2.46,50 PR SB
36 MA Yitong L? CHN CHN 2.47,09 PR SB
37 WANG Bohe L? CHN CHN 2.55,57 PR SB
38 SUN Lijuan (1) L? CHN CHN 2.57,20 PR SB
DNS WANG Jiazhen L? CHN CHN DNS
DNS LIU Siyang L? CHN CHN DNS
DNS LI Nan L? CHN CHN DNS
DNS WAN Siyu L? CHN CHN DNS
DNS JIN Jiaqi L? CHN CHN DNS
DNS ZHANG Zhiqian L? CHN CHN DNS
DNS DU Xiaopeng 杜晓鹏 LYC CHN CHN DNS
DNS GAO Tiantian (2) L? CHN CHN DNS
DNS LIU Yuxin L? CHN CHN DNS
DNS PO Meiji L? CHN CHN DNS
DNS SUN Lijuan (2) L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 18 February 2012

Rank Name Country Time
1 LI Ziyang 李子洋 LC1 CHN CHN 2.26,87 PR SB
2 SHAO Chuhan LYC CHN CHN 2.30,06 PR SB
3 WANG Xintong 王昕童 LC1 CHN CHN 2.30,39
4 LI Yunyuan 李韫媛 LB1 CHN CHN 2.33,21 PR SB
5 YUAN Mengqing LYB CHN CHN 2.41,80
6 ZHAO Yining 赵一宁 LYA CHN CHN 2.41,99
7 FENG Diange LC2 CHN CHN 2.42,26 PR SB
8 LI Jingwen (1998) 李婧文 LYA CHN CHN 2.47,52 PR SB
9 MENG Duo LB1 CHN CHN 2.48,10 PR SB
10 ZHAO Jinglu L? CHN CHN 2.54,30 PR SB
11 WANG Cong L? CHN CHN 2.56,47 PR SB
12 ZHAO Puyu L? CHN CHN 3.00,35 PR SB
13 SONG Caiyu L? CHN CHN 3.11,23 PR SB
14 SHI Chunyu L? CHN CHN 3.12,26 PR SB
15 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 3.12,33 PR SB
16 LIN Jiarong L? CHN CHN 3.41,90 PR SB
17 GAO Suzhen L? CHN CHN 4.13,30 PR SB
DNS WANG Yuqing 王雨晴 LYF CHN CHN DNS
DNS GAO Jiaxin L? CHN CHN DNS
DNS LI Jingwen (2) L? CHN CHN DNS
DNS ZHAO Shuqing L? CHN CHN DNS
DNS ZHU Yanrong L? CHN CHN DNS
DQ YIN Hongwei L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names