China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站

Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023 Source: chinacsa.net.cn

500m Women 10 November 2023

Rank Name Country Time
1 HAI Tiange 海天鸽 LN4 CHN CHN 39,84
2 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN3 CHN CHN 39,87
3 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 39,90 SB
4 LI Shuang (2002) 李爽 LN2 CHN CHN 39,95
5 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 40,50 PR SB
6 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 40,60
7 LI Guangying 李广莹 LSA CHN CHN 40,62 SB
8 YANG Sining 杨思凝 LSA CHN CHN 40,63
9 XU Meng 徐萌 LSA CHN CHN 40,66
10 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 40,74
11 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 40,75
12 MA Ruijie 马瑞婕 LN1 CHN CHN 40,89
13 LI Chenyu 李晨宇 LSA CHN CHN 40,91
14 ZHOU Yuting 周宇婷 LSA CHN CHN 40,92
15 CHEN Yao 陈垚 LN1 CHN CHN 41,16
16 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LN1 CHN CHN 41,19
17 WANG Dantong 王丹彤 LN1 CHN CHN 41,59
18 CHEN Xiangyu (1999) 陈翔宇 LSA CHN CHN 42,76
19 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 43,03

PR - Personal Record, SB - Season Best

Team Pursuit (6 laps) Women 10 November 2023

Rank Team Time
1 河北省体育局冬季运动中心 CHN CHN 3.14,21
GAO Chenxi 高晨曦 HAI Tiange 海天鸽 HUANG Yulin 黄余琳
2 黑龙江省冰上训练中心 CHN CHN 3.15,69
LYU Rui 吕瑞 LI Jiaxuan 李佳轩 GUAN Yuxuan 关煜暄
3 天津市冬季和水上运动管理中心 CHN CHN 3.17,32
Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 YANG Sining 杨思凝 MA Yuhan 马语含
4 江苏省体育局 CHN CHN 3.22,69
GUO Dan 郭丹 LI Leming 李乐铭 LI Sishan 李思杉
5 陕西省冬季运动管理中心 CHN CHN 3.24,09
WANG Caihong 王彩红 CHENG Na 程娜 ZHANG Xiaoping 张晓萍
6 内蒙古自治区竞技体育训练中心 CHN CHN 3.27,90
LI Jingwen (1998) 李婧文 LI Yunyuan 李韫媛 YUE Ping 岳萍
7 山西省冰雪运动中心 CHN CHN 3.30,04
HUANG Dongyue 黄冬月 SHAO Qi 邵琪 SONG Yang 宋扬

500m Women - Junior 10 November 2023

Rank Name Country Time
1 WANG Yingying 王莹莹 LA2 CHN CHN 39,73
2 YU Shihui 于诗惠 LA1 CHN CHN 40,03
3 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 40,54
4 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 40,69
5 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB2 CHN CHN 40,82
6 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 41,01
7 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 41,47
8 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 41,50
9 XIA Ziqi 夏子淇 LA1 CHN CHN 41,52(4) SB
10 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 41,52(8)
11 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 41,55
12 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB2 CHN CHN 41,59
13 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 41,61
14 SHEN Shuhan 申书菡 LB1 CHN CHN 41,64 SB
15 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 41,71
16 GU Yanqing 顾艳青 LB2 CHN CHN 41,88
17 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 42,19 PR SB
18 ZHANG Xinyue 张馨月 LA2 CHN CHN 42,22
19 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 42,28
20 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 42,31
21 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 42,50
22 ZHOU Beicong 周贝聪 LB1 CHN CHN 42,63
23 JIANG Jiamin 姜佳敏 LB1 CHN CHN 42,69
24 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 42,90(7)
25 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 42,90(8) PR SB
26 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 42,94
27 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 42,97
28 JIN Xiuzhen 金秀真 LA2 CHN CHN 43,05 SB
29 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 43,06
30 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 43,11(5)
31 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 43,11(9)
32 ZHANG Rui 张睿 LB1 CHN CHN 43,21
33 TONG Yilin 佟怡琳 LB1 CHN CHN 43,78 PR SB
34 QIN Liulian 秦浏莲 L? CHN CHN 43,82
35 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 43,91
36 XING Tongyan 邢桐妍 LB1 CHN CHN 44,09
37 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 44,10
38 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 44,18
39 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 44,20
40 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LA2 CHN CHN 44,22
41 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 44,24
42 HOU Jundan 侯俊丹 LA1 CHN CHN 44,30
43 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 44,38 PR SB
44 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 44,43
45 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 44,50
46 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 44,56
47 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 44,57
48 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 44,61
49 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 44,62
50 LI Shuo (2007) 李烁 L? CHN CHN 44,65
51 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 44,81
52 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 44,86
53 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 45,04
54 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 45,09
55 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 45,16
56 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 45,21
57 ZHAO Xin (5) 赵昕 L? CHN CHN 45,25
58 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 45,40
59 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 45,63
60 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 45,77 PR SB
61 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 45,97
62 YU Haixin 于海鑫 L? CHN CHN 46,02 PR SB
63 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 46,44
64 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 46,52
65 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 47,49

PR - Personal Record, SB - Season Best

Team Pursuit (6 laps) Women - Junior 10 November 2023

Rank Team Time
1 河北省体育局冬季运动中心 CHN CHN 3.15,24
ZHOU Jiarong 周佳容 JIANG Jiamin 姜佳敏 SUN Yimeng 孙艺萌
2 四川省体育局 CHN CHN 3.17,40
WANG Yuxuan (2007) 王禹萱 WANG Yimin 王艺敏 TAI Zhien 太智恩
3 吉林省体育局冰上运动管理中心 CHN CHN 3.18,96
LIU Yunqi 刘昀琪 XIN Yuxin 信雨馨 FEI Tianfeng 费天凤
4 湖北省 CHN CHN 3.19,00
JIN Xiuzhen 金秀真 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 CHEN Sijia (2005) 陈思家
5 内蒙古自治区竞技体育训练中心 CHN CHN 3.21,22
WANG Mengyuan 王梦缘 DAI Wenjie 戴文洁 SHU Xueer 舒雪儿
6 新疆维吾尔自治区体育局冬季运动實理中心 CHN CHN 3.21,36
WANG Yingying 王莹莹 DENG Tianxin 邓天馨 ZHANG Shaohan 张邵涵
7 青海省冬季项目和户外运动管理中心 CHN CHN 3.27,07
CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 ZHU Ying 朱莹 NI Huaqing 倪华青
8 山西省冰雪运动中心 CHN CHN 3.29,19
SUN Wen 孙雯 LIU Anqi 刘安琪 LIU Ge 刘格
9 辽宁省冬季运动管理中心 CHN CHN 3.35,44
WANG Xiangqi 王湘淇 JING Qingman 井庆满 CHENG Shijiao 程世娇
10 北京市冬季运动管理中心 CHN CHN 3.36,14
ZHAO Wenhan 赵文涵 QU Ping 曲萍 TONG Yilin 佟怡琳

1000m Women 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 MA Ruijie 马瑞婕 LN1 CHN CHN 1.20,16
2 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.20,41
3 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 1.20,43
4 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 1.20,55
5 HAI Tiange 海天鸽 LN4 CHN CHN 1.20,62
6 LI Guangying 李广莹 LSA CHN CHN 1.21,82 SB
7 LI Shuang (2002) 李爽 LN2 CHN CHN 1.21,86
8 SUN Xiaohan 孙小涵 LN4 CHN CHN 1.22,48
9 XU Meng 徐萌 LSA CHN CHN 1.22,50
10 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LN3 CHN CHN 1.22,97
11 LI Leming 李乐铭 LN4 CHN CHN 1.23,42
12 WANG Wenjia 王文佳 LSA CHN CHN 1.23,81 SB
13 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN2 CHN CHN 1.23,84
14 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 1.23,92
15 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 1.24,02
16 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 1.24,91
17 SONG Yang 宋扬 L30 CHN CHN 1.25,42(3)
18 LI Meiqi 李美其 LSA CHN CHN 1.25,42(9) SB
19 ZHOU Yuting 周宇婷 LSA CHN CHN 1.25,57
20 CHEN Yao 陈垚 LN1 CHN CHN 1.25,58
21 FANG Huiyan 方慧燕 LSA CHN CHN 1.25,66
22 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LN1 CHN CHN 1.26,35
23 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LN1 CHN CHN 1.26,39
24 WANG Baoyi 王宝怡 LN2 CHN CHN 1.26,93

SB - Season Best

5000m Women 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 LI Jiaxuan 李佳轩 LN1 CHN CHN 7.30,40 PR SB
2 HUANG Yulin 黄余琳 LN2 CHN CHN 7.32,61 SB
3 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 7.33,42 SB
4 ZHAO Xin (1992) 赵欣 L30 CHN CHN 7.39,36 SB
5 YIN Qi 殷琦 L30 CHN CHN 7.39,43 SB
6 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 7.39,78 SB
7 MA Yuhan 马语含 LN3 CHN CHN 7.43,63 SB
8 WANG Dantong 王丹彤 LN1 CHN CHN 7.49,65 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 LN4 CHN CHN 7.51,02 PR SB
10 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LN1 CHN CHN 7.52,71 SB
11 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 7.54,48 SB
12 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN2 CHN CHN 7.57,86 PR SB
13 LI Leming 李乐铭 LN4 CHN CHN 8.01,04 SB
14 HUANG Dongyue 黄冬月 LN1 CHN CHN 8.04,02 SB
15 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 8.05,65 SB
16 CHENG Na 程娜 LN1 CHN CHN 8.06,47 PR SB
17 CHEN Xiangyu (1999) 陈翔宇 LSA CHN CHN 8.08,00 SB
18 FANG Huiyan 方慧燕 LSA CHN CHN 8.09,78 SB
19 LU Chang (2002) 陆畅 LN2 CHN CHN 8.11,80 SB
20 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 8.20,10 SB
21 YANG Meina 杨美娜 LN3 CHN CHN 8.21,67 SB
22 SHAO Qi 邵琪 LN1 CHN CHN 8.29,59 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Junior 11 November 2023

Rank Name Country Time
1 TAI Zhien 太智恩 LB2 CHN CHN 4.21,53 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LA2 CHN CHN 4.27,38 SB
3 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 4.28,26 SB
4 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 4.29,80 PR SB
5 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 4.29,81 PR SB
6 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 4.30,11 SB
7 JIANG Xin 江鑫 LA2 CHN CHN 4.30,16 PR SB
8 WANG Yimin 王艺敏 LA1 CHN CHN 4.31,42 PR SB
9 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LA2 CHN CHN 4.31,87 SB
10 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LA2 CHN CHN 4.33,76 SB
11 WANG Yuxuan (2007) 王禹萱 LB2 CHN CHN 4.33,88 PR SB
12 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 4.35,20 PR SB
13 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 4.35,76 SB
14 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 4.35,98 PR SB
15 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 4.37,00 PR SB
16 SU Mo 苏墨 LA2 CHN CHN 4.38,29 SB
17 TONG Yilin 佟怡琳 LB1 CHN CHN 4.38,71 PR SB
18 XU Leyi 许乐怡 LB2 CHN CHN 4.38,88 SB
19 NI Huaqing 倪华青 LB2 CHN CHN 4.38,95 SB
20 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 4.39,02 PR SB
21 ZHU Ying 朱莹 LB2 CHN CHN 4.39,98 PR SB
22 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 4.40,02 PR SB
23 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 4.41,68 PR SB
24 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 4.42,03 SB
25 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 4.42,09 PR SB
26 JIN Xiuzhen 金秀真 LA2 CHN CHN 4.42,51 SB
27 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 4.42,56 PR SB
28 ZHANG Rui 张睿 LB1 CHN CHN 4.43,14 PR SB
29 FEI Tianfeng 费天凤 LB1 CHN CHN 4.43,38 PR SB
30 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 4.44,48 SB
31 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 4.44,67 PR SB
32 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 4.44,84 SB
33 LIU Yixuan 刘义璇 LA1 CHN CHN 4.45,33 PR SB
34 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 4.45,67 PR SB
35 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 4.45,88 PR SB
36 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 4.46,06 SB
37 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 4.46,60 PR SB
38 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 4.47,60 PR SB
39 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 4.50,04 PR SB
40 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 4.53,50 PR SB
41 BAI Xueying 白雪莹 L? CHN CHN 4.54,71 PR SB
42 LI Xiang (2006) LB2 CHN CHN 4.54,79 PR SB
43 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 4.55,38 PR SB
44 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 4.57,79
45 CHEN Sitong 陈思彤 L? CHN CHN 4.58,00 SB
46 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 4.58,12 PR SB
47 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 4.58,22 PR SB
48 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 4.58,44 SB
49 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 4.59,61 PR SB
50 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 4.59,73
51 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 5.00,82 SB
52 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 5.01,30 SB
53 YOU Liyuan 由力元 LB1 CHN CHN 5.02,11
54 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 5.02,36
55 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 5.05,37 SB
56 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 5.05,95 PR SB
57 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 5.07,70
58 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 5.08,25 PR SB
59 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 5.11,86 SB
60 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 5.14,07 SB
61 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 5.17,71 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 12 November 2023

Rank Name Country Time
1 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 2.02,73
2 ZHAO Xin (1992) 赵欣 L30 CHN CHN 2.03,97
3 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 2.04,32
4 MA Yuhan 马语含 LN3 CHN CHN 2.05,07
5 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 2.05,48
6 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 2.05,84
7 MA Ruijie 马瑞婕 LN1 CHN CHN 2.06,30
8 LYU Rui 吕瑞 LN4 CHN CHN 2.06,90
9 XI Dongxue 奚冬雪 LSA CHN CHN 2.06,91
10 LI Leming 李乐铭 LN4 CHN CHN 2.07,24
11 LI Jiaxuan 李佳轩 LN1 CHN CHN 2.08,11
12 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 2.08,64
13 HAI Tiange 海天鸽 LN4 CHN CHN 2.08,84 SB
14 LI Guangying 李广莹 LSA CHN CHN 2.08,85
15 GUAN Yuxuan 关煜暄 LN2 CHN CHN 2.09,86
16 FANG Huiyan 方慧燕 LSA CHN CHN 2.10,62
17 HUANG Yulin 黄余琳 LN2 CHN CHN 2.11,19
18 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LN1 CHN CHN 2.12,60
19 LU Chang (2002) 陆畅 LN2 CHN CHN 2.12,94
20 WANG Dantong 王丹彤 LN1 CHN CHN 2.13,05
21 SONG Yang 宋扬 L30 CHN CHN 2.14,51
22 LI Meiqi 李美其 LSA CHN CHN 2.14,86
23 CHEN Yao 陈垚 LN1 CHN CHN 2.15,67
24 CHENG Na 程娜 LN1 CHN CHN 2.17,85
25 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 2.18,57
26 HUANG Dongyue 黄冬月 LN1 CHN CHN 2.19,03
27 YUE Ping 岳萍 L? CHN CHN 2.21,26 SB

SB - Season Best

Mass Start (10 laps) Women 12 November 2023

Rank Name Country Time Points
1 XIN Yuxin 信雨馨 LB2 CHN CHN 5.40,81 30
2 XIA Ziqi 夏子淇 LA1 CHN CHN 5.40,84 20
3 LIU Yunqi 刘昀琪 LB2 CHN CHN 5.40,85 10
4 TAI Zhien 太智恩 LB2 CHN CHN 5.40,90 4
5 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 5.51,87 3
6 HOU Jundan 侯俊丹 LA1 CHN CHN 6.18,53 3
7 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 5.41,32 2
8 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 5.41,41 2
9 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 5.46,09 2
10 WANG Xiangqi 王湘淇 L? CHN CHN 6.14,35 2
11 ZHU Ying 朱莹 LB2 CHN CHN 5.41,45
12 ZHOU Jiarong 周佳容 LA2 CHN CHN 5.42,52
13 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 5.46,30
14 SU Mo 苏墨 LA2 CHN CHN 5.46,96
15 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 5.47,20
16 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 5.55,08
17 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 5.55,12
18 LI Xiang (2006) LB2 CHN CHN 5.56,77
19 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 6.01,32
20 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 6.10,09
21 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 6.11,67
22 YOU Liyuan 由力元 LB1 CHN CHN
23 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN
24 NI Huaqing 倪华青 LB2 CHN CHN

Mass Start (16 laps) Women 12 November 2023

Rank Name Country Time Points
1 YIN Qi 殷琦 L30 CHN CHN 9.21,32 60
2 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LSA CHN CHN 9.21,59 40
3 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 9.21,76 20
4 TAO Jiaying 陶嘉莹 L30 CHN CHN 9.22,28 12
5 LI Jiaxuan 李佳轩 LN1 CHN CHN 9.23,63 8
6 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 9.22,34 6
7 FANG Huiyan 方慧燕 LSA CHN CHN 9.22,35 3
8 MA Yuhan 马语含 LN3 CHN CHN 9.23,26 3
9 GAO Chenxi 高晨曦 LN1 CHN CHN 9.23,44 2
10 ZHANG Xiaoping 张晓萍 LN1 CHN CHN 9.24,43 1
11 LYU Rui 吕瑞 LN4 CHN CHN 9.31,87 1
12 XUE Jiayi 薛佳怡 LN1 CHN CHN 9.32,18 1
13 WANG Caihong 王彩红 LN2 CHN CHN 9.22,43
14 WANG Baoyi 王宝怡 LN2 CHN CHN 9.23,39
15 LI Jingwen (1998) 李婧文 LSA CHN CHN 9.23,87
16 MA Wenjing 马文静 LSA CHN CHN 9.24,31

1000m Women - Junior 12 November 2023

Rank Name Country Time
1 LIU Sijia 刘思佳 LA2 CHN CHN 1.21,90 PR SB
2 SUN Yimeng 孙艺萌 LB1 CHN CHN 1.21,97 PR SB
3 WANG Mengyuan 王梦缘 LA1 CHN CHN 1.22,12
4 YU Shihui 于诗惠 LA1 CHN CHN 1.22,18
5 ZHANG Shaohan 张邵涵 LB2 CHN CHN 1.22,31
6 SHU Xueer 舒雪儿 LB2 CHN CHN 1.22,76
7 SUN Wen 孙雯 LA2 CHN CHN 1.23,02
8 DENG Tianxin 邓天馨 LA2 CHN CHN 1.23,19
9 DAI Wenjie 戴文洁 LA1 CHN CHN 1.23,20
10 WANG Yingying 王莹莹 LA2 CHN CHN 1.23,40
11 ZHAO Yitong 赵艺童 LA1 CHN CHN 1.23,47
12 XIA Ziqi 夏子淇 LA1 CHN CHN 1.23,59 SB
13 JIANG Xin 江鑫 LA2 CHN CHN 1.23,73
14 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LA1 CHN CHN 1.24,38
15 GU Yanqing 顾艳青 LB2 CHN CHN 1.25,06
16 QU Ping 曲萍 LB1 CHN CHN 1.25,18
17 YU Xin 于鑫 LA2 CHN CHN 1.25,23 PR SB
18 LIU Ge 刘格 LB1 CHN CHN 1.25,24
19 LIU Hao (2007) 刘好 LB2 CHN CHN 1.25,34
20 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 1.25,55 PR SB
21 QIU Xiuying 邱秀莹 LB1 CHN CHN 1.25,56
22 ZHAN Tingting 詹婷婷 LB2 CHN CHN 1.25,68
23 SHAO Shiqian 邵世倩 LA1 CHN CHN 1.26,27
24 LI Aijia 李艾珈 LB2 CHN CHN 1.26,28
25 TANGNUER Azati 唐努尔阿扎提 LB1 CHN CHN 1.27,32
26 QI Zhenyue 祁珍玥 LB1 CHN CHN 1.27,35
27 LI Jiadi 李佳娣 LA1 CHN CHN 1.27,67(1)
28 JING Qingman 井庆满 L? CHN CHN 1.27,67(7) PR SB
29 CHEN Yuxin (2005) 陈宇鑫 LA2 CHN CHN 1.27,72
30 WANG Yuzhi 王羽芝 LB1 CHN CHN 1.27,94
31 QIN Liulian 秦浏莲 L? CHN CHN 1.28,82
32 ZHANG Xinyue 张馨月 LA2 CHN CHN 1.29,02
33 MA Liya 马丽娅 L? CHN CHN 1.29,16 PR SB
34 LIU Weiqi 刘伟祺 LB1 CHN CHN 1.29,17
35 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 1.29,54
36 SU Xiangjun 苏香君 L? CHN CHN 1.29,70
37 ZHOU Beicong 周贝聪 LB1 CHN CHN 1.29,78
38 CHENG Shijiao 程世娇 LB1 CHN CHN 1.29,81
39 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 1.30,04
40 YOU Liyuan 由力元 LB1 CHN CHN 1.30,74
41 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 1.30,83(4)
42 ZHAO Wenhan 赵文涵 LB1 CHN CHN 1.30,83(8)
43 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 1.30,85
44 LI Shuo (2007) 李烁 L? CHN CHN 1.30,96
45 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 1.31,02
46 LIU Zhihan (2) 刘枳含 L? CHN CHN 1.31,04
47 HU Qing 胡晴 L? CHN CHN 1.31,14
48 XING Tongyan 邢桐妍 LB1 CHN CHN 1.31,48
49 SUI Fujia 隋孚嘉 LB1 CHN CHN 1.31,59
50 ZHANG Yuxuanqi 张羽轩齐 L? CHN CHN 1.31,72
51 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 1.31,83
52 MA Siyu 马思宇 LA2 CHN CHN 1.32,27
53 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 1.32,41
54 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 1.32,91
55 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 1.33,13
56 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 1.34,27 SB
57 BAI Xueying 白雪莹 L? CHN CHN 1.34,45
58 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 1.34,55
59 SUN Rui (2) 孙睿 L? CHN CHN 1.35,07
60 LI Mengyu 李梦雨 L? CHN CHN 1.35,60
61 LI Anqi 李安琪 L? CHN CHN 1.39,15
62 ZHAO Xin (5) 赵昕 L? CHN CHN 1.39,43

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names