China Cup Speed Skating Elite League #2

Urumqi (CHN) 1 - 4 October 2021 Source: speedskatingnews.info

5000m Men 1 October 2021

Rank Name Country Time
1 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 6.30,61
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 6.33,84 SB
3 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.37,44 SB
4 WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 6.39,81
5 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 6.41,27
6 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.42,03
7 WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN 6.47,21 PR SB
8 YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN 6.48,02
9 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.48,14
10 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 6.48,76 PR SB
11 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 6.50,68 PR SB
12 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.01,92
13 DENG Zhihan 邓智瀚 M? CHN CHN 7.03,78 SB
14 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 7.13,94

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 2 October 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.07,30 TR SB
2 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.07,50 PR SB
3 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.09,42 PR SB
4 DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 1.09,76 PR SB
5 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.09,79
6 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.09,86 SB
7 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.09,99
8 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.10,49 SB
9 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.10,53 PR SB
10 LIU Bin 刘斌 MB1 CHN CHN 1.10,60 PR SB
11 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 1.10,61 PR SB
12 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.11,40 PR SB
13 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 1.12,29 PR SB
14 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.12,57
DNF WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN DNF

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men 3 October 2021

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MSA CHN CHN 34,20
2 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 34,59 PR
3 DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 34,65 PR SB
4 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 34,74 PR SB
5 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 34,84 PR SB
6 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 34,85 PR SB
7 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 35,08
8 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,22 PR SB
9 LIU Bin 刘斌 MB1 CHN CHN 35,73
10 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 35,77
11 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 36,11 PR SB
12 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 36,52
13 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 36,65

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 4 October 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.43,23
2 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.46,24 PR SB
3 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.46,63
4 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.47,16 PR SB
5 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.47,38 PR SB
6 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.47,87 PR SB
7 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.48,40
8 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 1.48,71 PR SB
9 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 1.51,10
10 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 1.51,28
11 DENG Zhihan 邓智瀚 M? CHN CHN 1.51,91

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 4 October 2021

Rank Name Country Time
1 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 13.23,78 NR TR PR SB
2 WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 13.28,17 NRJ PR SB
3 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 13.50,69 PR SB
4 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 14.12,30 PR SB
DQ YEERJIANATI Baishan 叶尔加那提拜山 M? CHN CHN DQ

NR - National Record, NRJ - Junior National Record
TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names