China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

3000m Women 24 September 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 4.05,49 TR SB
2 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 4.09,45 SB
3 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 4.09,52 PR SB
4 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 4.09,54 SB
5 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 4.11,33 PR SB
6 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 4.14,13 SB
7 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 4.15,90 PR SB
8 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 4.18,42 PR SB
9 YANG Binyu 杨滨瑜 LA2 CHN CHN 4.20,20 PR SB
10 ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 4.21,18 SB
11 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 4.22,45 PR SB
12 HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 4.25,35 SB
13 WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 4.26,96 PR SB
14 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LB2 CHN CHN 4.30,11 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Women 25 September 2021

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.14,82 SB
2 JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 1.15,01 PR SB
3 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 1.15,26 PR SB
4 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 1.15,49 PR SB
5 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 1.16,43 SB
6 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.16,54 PR SB
7 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.16,66 SB
8 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 1.18,09 SB
9 ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 1.19,21 PR SB
10 XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 1.19,29 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Women 25 September 2021

Rank Name Country Time Points
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 10.17,65 60
2 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 10.17,80 43
3 YANG Binyu 杨滨瑜 LA2 CHN CHN 10.17,93 20
4 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 10.18,03 10
5 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 10.18,70 9
6 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 10.19,89 6
7 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LB2 CHN CHN 10.20,36 4
8 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 10.34,60 2
9 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 10.51,76
DNF TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN DNF
DNF LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN DNF

500m Women 26 September 2021

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 37,34 TR PR SB
2 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 37,35 PR SB
3 ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 38,17 PR SB
4 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 38,55 SB
5 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 38,60 SB
6 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 39,13 SB
7 XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 39,68 PR SB
8 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 41,02 SB
9 WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 41,37 PR SB
10 HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 41,48 PR SB
11 ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 41,86 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Team Pursuit (6 laps) Women 26 September 2021

Rank Team Time
1 Han, Ahena Er, Li CHN CHN 3.09,49
HAN Mei 韩梅 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LI Qishi 李奇时
2 Chen, Zhou, Huang CHN CHN 3.13,96 NRJ
CHEN Aoyu 陈傲禹 ZHOU Jiarong 周佳容 HUANG Yulin 黄余琳

NRJ - Junior National Record

1500m Women 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 1.55,07 TR PR SB
2 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.55,22 SB
3 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 1.56,83 SB
4 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 1.57,14 PR SB
5 LI Yunyuan 李韫媛 LSA CHN CHN 1.58,44 PR SB
6 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.58,46 SB
7 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 1.58,52 SB
8 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 1.58,60 SB
9 GUO Dan 郭丹 L30 CHN CHN 2.00,31 SB
10 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 2.01,42 SB
11 YANG Binyu 杨滨瑜 LA2 CHN CHN 2.02,55 PR SB
12 CHEN Aoyu 陈傲禹 LB2 CHN CHN 2.02,79 SB
13 ZHOU Jiarong 周佳容 LB2 CHN CHN 2.03,25 SB
14 XI Dongxue 奚冬雪 LN4 CHN CHN 2.03,28 SB
15 WANG Caihong 王彩红 LA2 CHN CHN 2.04,44 PR SB
16 HUANG Yulin 黄余琳 LA2 CHN CHN 2.04,81 SB
17 TIAN Ruining 田芮宁 LSA CHN CHN 2.06,14 SB
18 LI Sishan 李思杉 LSA CHN CHN 2.06,33 SB
19 JIN Jingzhu 金京珠 L30 CHN CHN 2.08,80 SB
20 PEI Chong 裴冲 LSA CHN CHN 2.13,03 SB
21 ZHANG Lina 张丽娜 LSA CHN CHN 2.15,57 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

5000m Women 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LSA CHN CHN 7.15,52 TR PR SB
2 Adake AHENA ER 阿达克 阿合娜尔 LN4 CHN CHN 7.18,67 PR SB
3 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LN3 CHN CHN 7.27,64 SB
4 MA Yuhan 马语含 LN1 CHN CHN 7.35,70 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names