China Cup Speed Skating Elite League #1

Urumqi (CHN) 24 - 27 September 2021 Source: K. Borgström

5000m Men 24 September 2021

Rank Name Country Time
1 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 6.27,89 TR PR SB
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 6.35,63 SB
3 WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 6.37,04 PR SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.37,64 PR SB
5 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 6.38,29 PR SB
6 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 6.42,69 SB
7 BAISHAN Yeerjianati M? CHN CHN 6.46,54 PR SB
8 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 6.47,50 SB
9 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 6.49,46 PR SB
10 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.50,01
11 WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN 6.51,02 PR SB
12 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 6.52,04 PR SB
13 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 6.53,27 PR SB
14 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 6.54,16 PR SB
15 DENG Zhihan M? CHN CHN 7.04,59 SB
16 LAN Tianhong 兰天宏 MA2 CHN CHN 7.04,85 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Men 25 September 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.07,65 TR SB
2 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.07,80 PR SB
3 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.09,05 PR SB
4 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.09,58 PR SB
5 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.09,76 SB
6 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.09,84 PR SB
7 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 1.10,64 PR SB
8 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 1.10,82 PR SB
9 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.11,00 SB
10 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.11,26 SB
11 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.11,78 PR SB
12 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.12,10 PR SB
13 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.12,44 SB
14 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 1.12,71 PR SB
15 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.12,73 SB
16 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 1.14,06 SB
DQ DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN DQ

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Men 25 September 2021

Rank Name Country Time Points
1 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 8.24,78 62
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 8.26,01 43
3 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 8.26,86 20
4 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 8.29,06 10
5 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 8.29,22 6
6 WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 8.30,88 6
7 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 8.37,91 3
8 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 8.30,99
9 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 8.31,02
10 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 8.34,36
11 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 8.39,13
12 LAN Tianhong 兰天宏 MA2 CHN CHN 8.41,53
13 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 8.45,38
DNF SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN DNF
DNF DENG Zhihan M? CHN CHN DNF
DNF JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN DNF
DNF WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN DNF
DNF BAISHAN Yeerjianati M? CHN CHN DNF
DNF XU Fu 徐富 MSA CHN CHN DNF

500m Men 26 September 2021

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MSA CHN CHN 33,83 NR TR PR SB
2 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 34,72 PR
3 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 34,86 SB
4 DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 34,93 PR SB
5 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 35,01 PR SB
6 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 35,04 PR SB
7 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 35,28 PR SB
8 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 35,55 PR SB
9 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 35,76 SB
10 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 36,00 PR SB
11 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 36,34 SB
12 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 36,45 SB
13 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 36,52 PR SB
14 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 36,80 SB
15 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 37,07 PR SB
DNF XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN DNF

NR - National Record, TR - Track Record
PR - Personal Record, SB - Season Best

Team Pursuit (8 laps) Men 26 September 2021

1500m Men 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN3 CHN CHN 1.42,93 TR SB
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 1.45,76 PR SB
3 LIAN Ziwen 廉子文 MN4 CHN CHN 1.45,93 PR SB
4 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 1.46,45 PR SB
5 WANG Haotian 王浩田 MSA CHN CHN 1.46,50 PR SB
6 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MSA CHN CHN 1.46,55 SB
7 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 1.47,25 PR SB
8 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN3 CHN CHN 1.47,44 PR SB
9 WANG Shiwei 王世伟 MSA CHN CHN 1.47,46 SB
10 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MN1 CHN CHN 1.47,69 PR SB
11 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.48,19 SB
12 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.48,49 PR SB
13 JIN Yanan (1997) 金亚男 MSA CHN CHN 1.48,59 SB
14 QUAN Xianghe 权相赫 MN1 CHN CHN 1.48,81 PR SB
15 QI Sikai 亓思凯 MN4 CHN CHN 1.49,88 PR SB
16 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.49,94 SB
17 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 1.50,53 PR SB
18 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.51,71 PR SB
19 DU Haonan 都浩楠 MN4 CHN CHN 1.52,13 SB
20 LAN Tianhong 兰天宏 MA2 CHN CHN 1.52,86 PR SB
21 ZHANG Junzhi 张钧智 MN4 CHN CHN 1.54,84 PR SB
22 LIU Bin 刘斌 M? CHN CHN 1.57,70 PR SB
23 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN3 CHN CHN 1.59,58 SB
24 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 2.06,09 SB
25 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 2.07,91 SB
26 YANG Tao 杨涛 MSA CHN CHN 2.11,49 SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

10000m Men 27 September 2021

Rank Name Country Time
1 WANG Hongli 王洪利 MSA CHN CHN 13.53,69 PR SB
2 WANG Shuaihan 王帅涵 MA2 CHN CHN 13.55,56 PR SB
3 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN4 CHN CHN 14.02,08 SB
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 14.03,56 SB
5 BAISHAN Yeerjianati M? CHN CHN 14.25,32 PR SB
6 CHENG Peng 程鹏 MN2 CHN CHN 14.37,41 PR SB
7 WANG Song 王淞 MN2 CHN CHN 14.39,04 SB
8 Yerdana JINENSIBIEKE 叶尔达那 金恩斯别克 MN1 CHN CHN 14.40,65 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names