China - Single Distances Championships 2021

Harbin (CHN) 27 - 30 March 2021 Source: N. Terwindt / www.sskating.com

5000m Results Unavailable Men 27 March 2021

Rank Name Country Time

500m (1) Men 28 March 2021

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN4 CHN CHN 35,65
2 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 35,96 SB
3 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 36,00 SB
4 YANG Tao 杨涛 MN4 CHN CHN 36,02(0) SB
5 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,02(4) SB
6 ZHANG Junzhi 张钧智 MN3 CHN CHN 36,34 SB
7 WANG Rui (1999) 王锐 MN2 CHN CHN 36,42 SB
8 DU Haonan 都浩楠 MN3 CHN CHN 36,51 SB
9 QUAN Xianghe 权相赫 MA2 CHN CHN 36,71
10 GAO Yanfei 高艳飞 MSA CHN CHN 36,75 SB
11 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 36,76 SB
12 WANG Chen (2000) 王晨 MN1 CHN CHN 36,89 SB
13 LI Haolun 李昊伦 MN3 CHN CHN 36,99 SB
14 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN2 CHN CHN 37,01 SB
15 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN1 CHN CHN 37,09 SB
16 TAN Sheng 谭昇 MN1 CHN CHN 37,12 PR SB
17 ZHANG Hongqiang 张宏强 MSA CHN CHN 37,46 SB
18 LIU Xifeng 刘锡峰 MA1 CHN CHN 37,50 SB
19 RONG Hao 荣浩 MA2 CHN CHN 37,52 SB
20 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,55 SB
21 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 37,64
22 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MSA CHN CHN 38,05 SB
23 LIU Bin 刘斌 MC2 CHN CHN 1.05,30 SB
24 XIAO Jinbao 肖金宝 MA1 CHN CHN 1.08,33

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 28 March 2021

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN4 CHN CHN 35,64 SB
2 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 35,70 SB
3 LIU An (1996) 刘安 MSA CHN CHN 35,71 SB
4 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 35,79 SB
5 ZHANG Junzhi 张钧智 MN3 CHN CHN 35,94 SB
6 DU Haonan 都浩楠 MN3 CHN CHN 35,95 SB
7 GAO Yanfei 高艳飞 MSA CHN CHN 36,30 SB
8 QUAN Xianghe 权相赫 MA2 CHN CHN 36,32 PR SB
9 WANG Rui (1999) 王锐 MN2 CHN CHN 36,45
10 WANG Chen (2000) 王晨 MN1 CHN CHN 36,50 SB
11 LI Haolun 李昊伦 MN3 CHN CHN 36,68 SB
12 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN2 CHN CHN 36,82 SB
13 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 36,88(8)
13 RONG Hao 荣浩 MA2 CHN CHN 36,88(8) SB
15 LIU Bin 刘斌 MC2 CHN CHN 37,12 PR SB
16 TAN Sheng 谭昇 MN1 CHN CHN 37,18
17 XIAO Jinbao 肖金宝 MA1 CHN CHN 37,22 PR SB
18 LIU Pengyu 刘鹏禹 MN1 CHN CHN 37,24
19 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,41 SB
20 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 37,58
21 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MSA CHN CHN 37,71 SB
22 LIU Xifeng 刘锡峰 MA1 CHN CHN 38,86
23 ZHANG Hongqiang 张宏强 MSA CHN CHN 1.23,79
DNF GAO Tingyu 高亭宇 MN4 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 29 March 2021

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN2 CHN CHN 1.10,15 SB
2 LIAN Ziwen 廉子文 MN3 CHN CHN 1.11,27 SB
3 CHEN Enxue 陈恩学 MSA CHN CHN 1.11,28
4 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.11,52
5 DU Haonan 都浩楠 MN3 CHN CHN 1.12,20 SB
6 YANG Tao 杨涛 MN4 CHN CHN 1.12,40
7 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN4 CHN CHN 1.12,41
8 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.12,82
9 WANG Chen (2000) 王晨 MN1 CHN CHN 1.12,84
10 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN2 CHN CHN 1.13,13
11 WANG Haotian 王浩田 MN4 CHN CHN 1.13,37
12 TAN Sheng 谭昇 MN1 CHN CHN 1.13,49 PR SB
13 ZHANG Junzhi 张钧智 MN3 CHN CHN 1.13,75 SB
14 MAO Tianze 毛天泽 MN2 CHN CHN 1.14,08 SB
15 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.14,10 SB
16 LIU Bin 刘斌 MC2 CHN CHN 1.14,37 PR SB
17 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.14,70 SB
18 LIU Xifeng 刘锡峰 MA1 CHN CHN 1.14,88 SB
19 YANG Fan (1996) 杨帆 MSA CHN CHN 1.15,01
20 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MSA CHN CHN 1.15,55
21 RONG Hao 荣浩 MA2 CHN CHN 1.16,81

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Results Unavailable Men 29 March 2021

Rank Name Country Time

1500m Results Unavailable Men 30 March 2021

Rank Name Country Time

Native Language Names