2019-2020 Heilongjiang U-Series

Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019 Source: www.sskating.com

500m Women - Group A 13 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,87
2 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 44,02
3 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 44,76
4 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 45,15 PR SB
5 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 48,27

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 13 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 44,67
2 GAO Yingying 高莹莹 L? CHN CHN 44,82 PR SB
3 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 45,15
4 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 45,31
5 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 45,58
6 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 45,62 PR SB
7 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 45,67
8 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 45,82 PR SB
9 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 46,14
10 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 46,30
11 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 46,41
12 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 47,53 PR SB
13 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 48,18
14 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 48,84
15 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 49,13
16 HAN Tianqi 韩天琪 L? CHN CHN 53,15 PR SB
17 YU Tianjing 于天晶 L? CHN CHN 53,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group C 13 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 43,73 PR SB
2 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 43,98
3 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 44,63 PR SB
4 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 44,91 PR SB
5 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 45,10
6 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 45,53 PR SB
7 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 46,01
8 DONG Mingjie 董铭杰 L? CHN CHN 46,52 PR SB
9 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 46,65
10 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 46,70 PR SB
11 LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN 46,77 PR SB
12 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 46,82
13 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 46,98
14 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 47,05 PR SB
15 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 47,19
16 CHEN Yitong 陈一彤 L? CHN CHN 47,31 PR SB
17 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 48,00
18 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 48,10 PR SB
19 SUN Xinrui 孙鑫蕊 L? CHN CHN 48,17
20 BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN 48,40 PR SB
21 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 48,43
22 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 48,55
23 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 48,95 PR SB
24 WANG Ziqi 王紫琪 L? CHN CHN 49,37 PR SB
25 LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN 49,41
26 LI Xuemeng 李雪萌 L? CHN CHN 49,84 PR SB
27 WEI Yumeng 魏雨濛 L? CHN CHN 51,34
28 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 51,77
29 ZHAO Tianzi 赵天姿 L? CHN CHN 54,12
30 ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN 54,67 PR SB
31 ZHANG Jingru 张静茹 L? CHN CHN 54,87 PR SB
32 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 54,97 PR SB
33 LIU Tianyu (2) 刘添羽 L? CHN CHN 55,32 PR SB
34 LI Yihang 李依航 L? CHN CHN 55,61
35 XIAO Ying 肖莹 L? CHN CHN 55,94
36 LI Mengyu 李梦雨 L? CHN CHN 1.03,02 PR SB
37 WU Songyi 吴松怡 L? CHN CHN 1.15,20

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group D 13 December 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yifan (2) 张依凡 L? CHN CHN 45,33 PR SB
2 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 46,93
3 LIU Hao (2007) 刘好 LYA CHN CHN 47,00
4 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 47,97
5 JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN 48,96
6 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 49,10 PR SB
7 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 49,26 PR SB
8 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 51,07
9 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 51,65
10 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 51,67 PR SB
11 LIU Weiqi 刘伟祺 LYB CHN CHN 51,81 PR SB
12 LIU Xintong 刘鑫桐 L? CHN CHN 52,06 PR SB
13 XING Tongyan 邢桐妍 L? CHN CHN 52,26 PR SB
14 GAO Chang 高畅 L? CHN CHN 52,28 PR SB
15 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 52,93
16 LU Wenbo 陆文博 L? CHN CHN 54,17
17 WANG Xiangyi 王向一 L? CHN CHN 54,84 PR SB
18 WANG Yuzhi 王羽芝 L? CHN CHN 58,34
19 ZHANG Baoxin 张宝鑫 L? CHN CHN 58,41 PR SB
20 ZHAO Xuyang 赵旭洋 L? CHN CHN 58,46 PR SB
21 LIANG Huixuan 梁荟轩 L? CHN CHN 1.02,14
22 NI Jiaman 倪嘉蔓 L? CHN CHN 1.09,63
DQ SHI Yuqing 史雨晴 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group C 14 December 2019

Rank Name Country Time
1 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 1.28,83 PR SB
2 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 1.31,64
3 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 1.31,72
4 ZHAO Yitong 赵艺童 L? CHN CHN 1.31,74 PR SB
5 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 1.31,88
6 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 1.32,16 PR SB
7 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 1.32,29 PR SB
8 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 1.32,87
9 LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN 1.33,73 PR SB
10 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 1.35,16
11 DONG Mingjie 董铭杰 L? CHN CHN 1.35,23
12 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 1.35,74
13 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 1.36,98 PR SB
14 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 1.36,99
15 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 1.37,24
16 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 1.37,92
17 CHEN Yitong 陈一彤 L? CHN CHN 1.38,53 PR SB
18 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 1.39,34 PR SB
19 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 1.39,36 PR SB
20 SUN Xinrui 孙鑫蕊 L? CHN CHN 1.39,76 PR SB
21 LI Xuemeng 李雪萌 L? CHN CHN 1.41,29
22 BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN 1.41,55 PR SB
23 WANG Ziqi 王紫琪 L? CHN CHN 1.41,57 PR SB
24 LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN 1.43,15
25 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 1.43,26 PR SB
26 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 1.44,76 PR SB
27 WEI Yumeng 魏雨濛 L? CHN CHN 1.45,82
28 ZHANG Jingru 张静茹 L? CHN CHN 1.51,63 PR SB
29 ZHAO Tianzi 赵天姿 L? CHN CHN 1.53,75 PR SB
30 LIU Tianyu (2) 刘添羽 L? CHN CHN 1.54,11 PR SB
31 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 1.54,63
32 WU Songyi 吴松怡 L? CHN CHN 2.09,59 PR SB
33 XIAO Ying 肖莹 L? CHN CHN 2.12,57

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group D 14 December 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yifan (2) 张依凡 L? CHN CHN 1.33,83 PR SB
2 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 1.36,25
3 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 1.37,94
4 JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN 1.39,03 PR SB
5 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 1.39,41 PR SB
6 WANG Yuzhi 王羽芝 L? CHN CHN 1.39,91 PR SB
7 LIANG Huixuan 梁荟轩 L? CHN CHN 1.40,65 PR SB
8 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 1.40,91 PR SB
9 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 1.41,15 PR SB
10 LIU Weiqi 刘伟祺 LYB CHN CHN 1.43,97 PR SB
11 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 1.46,95 PR SB
12 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 1.47,64 PR SB
13 XING Tongyan 邢桐妍 L? CHN CHN 1.49,51 PR SB
14 LIU Xintong 刘鑫桐 L? CHN CHN 1.50,83
15 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 1.53,89
16 WANG Xiangyi 王向一 L? CHN CHN 1.54,33 PR SB
17 ZHANG Baoxin 张宝鑫 L? CHN CHN 1.59,50 PR SB
18 SHI Yuqing 史雨晴 L? CHN CHN 2.08,92 PR SB
19 NI Jiaman 倪嘉蔓 L? CHN CHN 2.13,43 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group A 15 December 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 4.55,73
2 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 5.09,43
3 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 5.20,05

3000m Women - Group B 15 December 2019

Rank Name Country Time
1 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 4.48,05 PR SB
2 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 4.58,62
3 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 4.58,97 PR SB
4 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 4.59,82
5 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 5.04,92 PR SB
6 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 5.05,15
7 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 5.10,64 PR SB
8 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 5.11,04 PR SB
9 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 5.14,40
10 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 5.16,40
11 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 5.16,84
12 GAO Yingying 高莹莹 L? CHN CHN 5.29,14 PR SB
13 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 5.33,58 PR SB
14 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 5.33,80
15 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 5.36,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names