2019-2020 Heilongjiang League 2

Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019 Source: www.sskating.com

500m Women 6 December 2019

Rank Name Country Time
1 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 40,28
2 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 40,59
3 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 40,60
4 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 40,96
5 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 41,00
6 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 41,72
7 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 42,62 PR SB
8 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 42,66 SB
9 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,08
10 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,83
11 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 44,08
12 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 44,65
13 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 44,90
14 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 46,05 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior 6 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN 41,03
2 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 41,78
3 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 43,21 SB
4 CHEN Xi 陈曦 LC2 CHN CHN 43,64 PR SB
5 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 43,70(0)
6 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 43,70(7)
7 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 43,93
8 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 44,53 PR SB
9 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 44,55
10 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 44,56
11 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 45,00
12 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 45,03
13 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 45,90
14 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 46,05
15 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 46,11
16 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 46,28
17 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 46,69 PR SB
18 LIU Chengcheng L? CHN CHN 47,77 PR SB
19 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 48,68
20 LI Sa L? CHN CHN 48,73 PR SB
21 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 48,75
22 LI Henan 李贺楠 L? CHN CHN 49,53 SB
23 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 49,59
24 HAN Tianqi 韩天琪 L? CHN CHN 53,55 PR SB
25 YU Tianjing 于天晶 L? CHN CHN 53,90 PR SB
DQ GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group A 6 December 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,65
2 DU Yuchen L? CHN CHN 43,75
3 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 44,13
4 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 44,14 PR SB
5 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 44,39
6 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 44,52 PR SB
7 XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 44,56 PR SB
8 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 44,74(8)
9 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 44,74(9)
10 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 44,98 PR SB
11 GAO Shuoying L? CHN CHN 45,21
12 GAO Yingying 高莹莹 L? CHN CHN 45,25(0)
13 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 45,25(2)
14 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 45,25(6)
15 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 45,49
16 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 45,54 PR SB
17 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 45,69
18 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 45,98 PR SB
19 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 46,15 PR SB
20 LIU Hao (2007) 刘好 LYA CHN CHN 46,18 PR SB
21 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 46,54
22 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 46,61 PR SB
23 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 46,77 PR SB
24 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 46,80 PR SB
25 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 46,83
26 LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN 47,03 PR SB
27 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 47,08 PR SB
28 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 47,15
29 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 47,27 PR SB
30 CHEN Yitong 陈一彤 L? CHN CHN 47,51 PR SB
31 DONG Mingjie 董铭杰 L? CHN CHN 47,59
32 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 47,88 PR SB
33 SUN Xinrui 孙鑫蕊 L? CHN CHN 47,90 PR SB
34 JIN Meina L? CHN CHN 48,14 PR SB
35 JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN 48,23
36 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 48,32 PR SB
37 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 48,77
38 NIE Wei L? CHN CHN 49,10 PR SB
39 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 49,18 PR SB
40 LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN 49,19 PR SB
41 DU Ying L? CHN CHN 49,52(4)
42 LIANG Huixuan 梁荟轩 L? CHN CHN 49,52(6)
43 BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN 49,59
44 WANG Ziqi 王紫琪 L? CHN CHN 49,61 PR SB
45 LUO Siyi (1) 罗思怡 L? CHN CHN 49,71
46 TAN Yan L? CHN CHN 49,97(0)
47 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 49,97(4)
48 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 50,17
49 WEI Yumeng 魏雨濛 L? CHN CHN 50,64 PR SB
50 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 51,07 PR SB
51 YU Haixin 于海鑫 L? CHN CHN 51,08
52 LI Shuang (3) L? CHN CHN 51,51 PR SB
53 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 51,82
54 ZHANG Gaoyue L? CHN CHN 52,95 PR SB
55 LU Wenbo 陆文博 L? CHN CHN 53,58
56 ZHAO Tianzi 赵天姿 L? CHN CHN 54,14
57 YIN Xianshu L? CHN CHN 54,73 PR SB
58 ZHANG Jingru 张静茹 L? CHN CHN 55,17 PR SB
59 XIAO Ying 肖莹 L? CHN CHN 55,84
60 ZHANG Weilin L? CHN CHN 56,54 PR SB
61 LIU Tianyu (2) 刘添羽 L? CHN CHN 56,63 PR SB
62 WANG Xinyue (2) L? CHN CHN 58,64
63 ZHAO Yitong 赵艺童 LC1 CHN CHN 1.11,83
DQ LI Yihang 李依航 L? CHN CHN DQ
DQ ZHANG Yutong (2000) LA2 CHN CHN DQ
DQ WANG Siqi L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 6 December 2019

Rank Name Country Time
1 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 46,79 PR SB
2 WANG Yuzhi 王羽芝 LYB CHN CHN 49,32 PR SB
3 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 49,57 PR SB
4 LIN Yuexi 林玥希 L? CHN CHN 50,29
5 JIN Canyang L? CHN CHN 51,77 PR SB
6 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 51,81 PR SB
7 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 51,90
8 LIU Weiqi 刘伟祺 LYB CHN CHN 51,97 PR SB
9 LI Wanxuan 李宛轩 L? CHN CHN 52,18
10 XING Tongyan 邢桐妍 LYB CHN CHN 52,60 PR SB
11 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 53,07
12 LIU Xintong 刘鑫桐 L? CHN CHN 53,55 PR SB
13 WEI Siying L? CHN CHN 54,10 PR SB
14 FENG Tianya L? CHN CHN 54,14 PR SB
15 LI Jianuo L? CHN CHN 54,15
16 HU Yutong L? CHN CHN 54,29 PR SB
17 GAO Chang 高畅 L? CHN CHN 54,44 PR SB
18 WANG Xiangyi 王向一 L? CHN CHN 55,02 PR SB
19 YE Litong L? CHN CHN 55,69 PR SB
20 HONG Chuting L? CHN CHN 55,72 PR SB
21 SUN Xi L? CHN CHN 55,85
22 NI Jiaman 倪嘉蔓 L? CHN CHN 56,69 PR SB
23 CAO Yuhan 曹雨涵 L? CHN CHN 57,17 PR SB
24 SHI Yanze L? CHN CHN 57,95
25 LU Yi L? CHN CHN 58,84 PR SB
26 SHI Yuqing 史雨晴 L? CHN CHN 1.01,46 PR SB
27 WANG Tong L? CHN CHN 1.02,03 PR SB
28 ZHANG Baoxin 张宝鑫 L? CHN CHN 1.02,70 PR SB
29 CAO Jiayi L? CHN CHN 1.04,90 PR SB
DQ JIAO Zirui L? CHN CHN DQ
DQ HAO Jiayi L? CHN CHN DQ
DQ ZHANG Xinrui 张新瑞 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 7 December 2019

Rank Name Country Time
1 BAI Dan 白丹 LN4 CHN CHN 1.22,03
2 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA2 CHN CHN 1.24,07
3 GUAN Hanyue 关涵月 LSA CHN CHN 1.24,39
4 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 1.24,86 PR SB
5 LI Huawei 李华伟 LN2 CHN CHN 1.25,40
6 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 1.27,15
7 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 1.27,24
8 LIU Xinyue 刘馨悦 LA2 CHN CHN 1.28,31
9 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 1.28,74
10 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 1.29,10
11 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 1.29,84
12 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 1.30,82
13 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 1.33,66

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior 7 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 2.13,00
2 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 2.16,71
3 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 2.17,75
4 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 2.17,89
5 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 2.18,96
6 CHEN Xi 陈曦 LC2 CHN CHN 2.18,99
7 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 2.19,16
8 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 2.19,87
9 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 2.20,01
10 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.22,56
11 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 2.24,47
12 ZHANG Ye (2003) 张也 LB2 CHN CHN 2.25,82
13 LIU Chengcheng L? CHN CHN 2.28,15 PR SB
14 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 2.28,71
15 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 2.29,95
16 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 2.30,46 PR SB
17 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 2.31,51
18 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 2.43,08
DQ MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group A 7 December 2019

Rank Name Country Time
1 DU Yuchen L? CHN CHN 4.41,43 PR SB
2 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 4.53,06
3 GAO Shuoying L? CHN CHN 4.54,93 SB
4 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 4.55,51 PR SB
5 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 4.55,75
6 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 4.58,68 PR SB
7 ZHAO Yitong 赵艺童 LC1 CHN CHN 5.00,69
8 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 5.02,86
9 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 5.03,39 PR SB
10 LIU Hao (2007) 刘好 LYA CHN CHN 5.03,96 PR SB
11 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 5.04,98 PR SB
12 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 5.05,04 PR SB
13 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 5.05,66 PR SB
14 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 5.06,44
15 WANG Siqi L? CHN CHN 5.06,64 PR SB
16 LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN 5.09,18 PR SB
17 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 5.11,04 SB
18 XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 5.11,53 PR SB
19 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 5.11,95
20 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 5.13,18 PR SB
21 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 5.13,96
22 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 5.14,36 PR SB
23 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 5.15,90 PR SB
24 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 5.16,23
25 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 5.18,16 PR SB
26 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 5.18,35 PR SB
27 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 5.19,31 PR SB
28 WANG Xinyue (2) L? CHN CHN 5.21,35 PR SB
29 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 5.25,40 PR SB
30 NIE Wei L? CHN CHN 5.25,75 PR SB
31 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 5.26,54 PR SB
32 TAN Yan L? CHN CHN 5.35,96 PR SB
33 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 5.36,98 PR SB
34 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 5.37,34 PR SB
35 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 5.37,58 PR SB
36 BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN 5.41,45 PR SB
37 LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN 5.41,78 PR SB
38 DU Ying L? CHN CHN 5.42,90 PR SB
39 LUO Siyi (1) 罗思怡 L? CHN CHN 5.50,68 PR SB
40 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 5.55,77 PR SB
41 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 6.05,17 PR SB
DQ JIN Meina L? CHN CHN DQ
DQ JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN DQ
DQ XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN DQ
DQ SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group B 7 December 2019

Rank Name Country Time
1 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 2.28,18 PR SB
2 JIAO Zirui L? CHN CHN 2.36,70 PR SB
3 WANG Yuzhi 王羽芝 LYB CHN CHN 2.40,36 PR SB
4 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 2.40,39 PR SB
5 LIN Yuexi 林玥希 L? CHN CHN 2.43,41 PR SB
6 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 2.44,84 PR SB
7 LI Wanxuan 李宛轩 L? CHN CHN 2.47,36 PR SB
8 HU Yutong L? CHN CHN 2.47,48 PR SB
9 FENG Tianya L? CHN CHN 2.49,14 PR SB
10 WEI Siying L? CHN CHN 2.50,07 PR SB
11 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 2.51,21 PR SB
12 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 2.52,29 PR SB
13 XING Tongyan 邢桐妍 LYB CHN CHN 2.53,32 PR SB
14 GAO Chang 高畅 L? CHN CHN 2.53,42 PR SB
15 LIU Xintong 刘鑫桐 L? CHN CHN 2.54,06 PR SB
16 JIN Canyang L? CHN CHN 2.54,91 PR SB
17 LI Jianuo L? CHN CHN 2.55,35 PR SB
18 SUN Xi L? CHN CHN 3.02,57 PR SB
19 NI Jiaman 倪嘉蔓 L? CHN CHN 3.04,99 PR SB
20 SHI Yuqing 史雨晴 L? CHN CHN 3.15,11 PR SB
21 HAO Jiayi L? CHN CHN 3.19,63 PR SB
DQ WANG Xiangyi 王向一 L? CHN CHN DQ
DQ SHI Yanze L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 8 December 2019

Rank Name Country Time
1 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.28,23
2 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 4.44,33
3 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 4.55,84
4 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 4.57,74
5 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 5.01,72
6 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 5.13,11 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Junior 8 December 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN 4.44,23
2 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.45,06
3 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 4.50,06 SB
4 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 4.50,49 SB
5 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 4.51,69 PR SB
6 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 4.51,97
7 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 4.56,38 PR SB
8 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.06,72
9 WANG Linlin 王琳琳 LB2 CHN CHN 5.08,59
10 LIU Chengcheng L? CHN CHN 5.10,17 PR SB
11 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 5.12,25
12 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 5.16,45 PR SB
13 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 5.18,13 PR SB
14 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 5.37,63
15 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 5.38,08 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names