2019-2020 Heilongjiang League 1

Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019 Source: www.sskating.com

500m Women 15 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yue (1999) 张悦 LN1 CHN CHN 42,14
2 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 42,56 SB
3 SUN Wen 孙雯 LC2 CHN CHN 43,27
4 LI Jia 李佳 LB2 CHN CHN 43,30
5 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 43,44
6 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 43,56
7 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 43,70
8 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 44,04
9 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 44,33
10 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 45,06
11 GAO Shuoying L? CHN CHN 45,20 SB
12 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 45,61
13 NA Liangli L? CHN CHN 46,45 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior 15 November 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 43,31 PR SB
2 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 43,48
3 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 43,66 PR SB
4 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 43,70 PR SB
5 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 44,01
6 QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 44,07 PR SB
7 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 44,32 PR SB
8 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 44,51
9 CHEN Xi 陈曦 LC2 CHN CHN 44,57(1)
10 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 44,57(6) PR SB
11 XIAO Qianwen 肖茜文 LA1 CHN CHN 45,00
12 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 45,44 PR SB
13 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 45,53 PR SB
14 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 45,83 PR SB
15 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 45,84
16 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 46,04 PR SB
17 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 46,31 PR SB
18 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 46,89 PR SB
19 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 47,16 PR SB
20 LI Xin (2003) 李欣 LB1 CHN CHN 47,32
21 ZHANG Shuang (3) L? CHN CHN 47,66 SB
22 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 47,72 PR SB
23 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 48,09 PR SB
24 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 48,74 PR SB
25 LIU Zitong L? CHN CHN 49,06 PR SB
26 YU Tianjing 于天晶 L? CHN CHN 55,65 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group A 15 November 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 42,97
2 DU Yuchen L? CHN CHN 43,12 SB
3 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 43,43 PR SB
4 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 44,35 PR SB
5 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 44,47
6 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 44,74 PR SB
7 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 44,79(8)
8 XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 44,79(9) PR SB
9 GAO Yingying 高莹莹 L? CHN CHN 44,87 PR SB
10 ZHAO Qianye L? CHN CHN 44,94 PR SB
11 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 45,09
12 LI Ziyi L? CHN CHN 45,13 SB
13 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 45,21 PR SB
14 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 45,30
15 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 45,36 PR SB
16 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 45,83 PR SB
17 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 45,92 PR SB
18 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 46,08 PR SB
19 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 46,26
20 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 46,49 SB
21 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 46,58 PR SB
22 LIU Hao (2007) 刘好 LYA CHN CHN 46,64(6) PR SB
22 WANG Xinyue (2) L? CHN CHN 46,64(6) PR SB
24 DONG Mingjie 董铭杰 L? CHN CHN 46,96 PR SB
25 MIAO Yuanyuan L? CHN CHN 47,00 PR SB
26 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 47,20 PR SB
27 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 47,34 PR SB
28 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 47,46 PR SB
29 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 47,49 PR SB
30 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 47,69 PR SB
31 LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN 47,79(0) PR SB
31 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 47,79(0) PR SB
33 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 47,80 PR SB
34 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 47,84 PR SB
35 SUN Xinrui 孙鑫蕊 L? CHN CHN 48,32 PR SB
36 DU Ying L? CHN CHN 48,35 PR SB
37 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 48,46 PR SB
38 JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN 48,75 PR SB
39 LIANG Xinyu L? CHN CHN 48,83 PR SB
40 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 48,89 PR SB
41 LUO Siyi (1) 罗思怡 L? CHN CHN 49,08 PR SB
42 NIE Wei L? CHN CHN 49,30 PR SB
43 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 49,35 PR SB
44 CHEN Yitong 陈一彤 L? CHN CHN 49,36(6) PR SB
45 JIN Meina L? CHN CHN 49,36(8) PR SB
46 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 49,83 PR SB
47 LI Xuemeng 李雪萌 L? CHN CHN 50,02 PR SB
48 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 50,09 PR SB
49 YU Haixin 于海鑫 L? CHN CHN 50,16 PR SB
50 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 50,43 PR SB
51 BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN 50,62 PR SB
52 TAN Yan L? CHN CHN 50,81 PR SB
53 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 51,27 PR SB
54 WEI Yumeng 魏雨濛 L? CHN CHN 51,34 PR SB
55 WANG Ziqi 王紫琪 L? CHN CHN 52,02 PR SB
56 LI Yihang 李依航 L? CHN CHN 52,43 PR SB
57 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 52,71
58 ZHAO Tianzi 赵天姿 L? CHN CHN 53,60 PR SB
59 HAN Tianqi 韩天琪 L? CHN CHN 54,25 PR SB
60 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 54,58
61 ZHANG Gaoyue L? CHN CHN 55,22 PR SB
62 XIAO Ying 肖莹 L? CHN CHN 55,37 PR SB
63 ZHANG Weilin L? CHN CHN 56,75 PR SB
64 ZHAO Yitong 赵艺童 LC1 CHN CHN 1.04,73
65 WU Songyi 吴松怡 L? CHN CHN 1.13,26 PR SB
66 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 1.18,04
DNS ZHANG Jingru 张静茹 L? CHN CHN DNS
DQ LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN DQ
DQ LIU Tianyu (2) 刘添羽 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group B 15 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yifan (2) 张依凡 L? CHN CHN 45,82 PR SB
2 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 47,12 PR SB
3 LIANG Huixuan 梁荟轩 L? CHN CHN 48,69 PR SB
4 LIN Yuexi 林玥希 L? CHN CHN 49,50 PR SB
5 JIAO Zirui L? CHN CHN 50,15 PR SB
6 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 50,27 PR SB
7 TIAN Xiaomeng L? CHN CHN 50,84 PR SB
8 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 51,38 PR SB
9 LI Wanxuan 李宛轩 L? CHN CHN 51,41 PR SB
10 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 52,40 PR SB
11 JIN Canyang L? CHN CHN 52,44 PR SB
12 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 52,49 PR SB
13 LU Wenbo 陆文博 L? CHN CHN 52,77 PR SB
14 LI Jianuo L? CHN CHN 53,76 PR SB
15 LIU Weiqi 刘伟祺 LYB CHN CHN 54,16 PR SB
16 LIU Xintong 刘鑫桐 L? CHN CHN 54,45 PR SB
17 FENG Tianya L? CHN CHN 54,86 PR SB
18 SUN Xi L? CHN CHN 55,54 PR SB
19 HONG Chuting L? CHN CHN 56,11 PR SB
20 XING Tongyan 邢桐妍 LYB CHN CHN 56,26 PR SB
21 SHI Yanze L? CHN CHN 57,13 PR SB
22 GAO Chang 高畅 L? CHN CHN 58,35 PR SB
23 LU Yi L? CHN CHN 59,27 PR SB
24 YE Litong L? CHN CHN 1.02,26 PR SB
25 WANG Yuzhi 王羽芝 LYB CHN CHN 1.03,10 PR SB
26 SHI Yuqing 史雨晴 L? CHN CHN 1.03,48 PR SB
27 CAO Jiayi L? CHN CHN 1.06,59 PR SB
28 PAN Yue L? CHN CHN 1.10,98 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 16 November 2019

Rank Name Country Time
1 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 2.16,05
2 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 2.17,51
3 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 2.18,06
4 FANG Yue 房悦 LA2 CHN CHN 2.18,89
5 GAO Shuoying L? CHN CHN 2.19,46 SB
6 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 2.19,99
7 LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN 2.22,36 PR SB
8 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 2.24,00 SB
9 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 2.27,15

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior 16 November 2019

Rank Name Country Time
1 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 2.16,23
2 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 2.17,52
3 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 2.17,64
4 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 2.18,75 PR SB
5 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 2.19,33
6 YU Tianjing 于天晶 L? CHN CHN 2.19,72 PR SB
7 QIN Feifei 秦霏霏 LB2 CHN CHN 2.20,46
8 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 2.21,57
9 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.21,82
10 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 2.22,89
11 LI Siqi 李思琦 LA1 CHN CHN 2.23,57
12 XIN Haiping 辛海萍 LB1 CHN CHN 2.23,87
13 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 2.24,42 PR SB
14 CHEN Xi 陈曦 LC2 CHN CHN 2.25,23
15 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 2.25,27 SB
16 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 2.25,78 PR SB
17 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 2.26,24 PR SB
18 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 2.26,50 PR SB
19 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 2.28,75 PR SB
20 ZHANG Shuang (3) L? CHN CHN 2.29,02 PR SB
21 LI Xin (2003) 李欣 LB1 CHN CHN 2.29,53 SB
22 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.30,41
23 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 2.39,15 PR SB
24 LIU Zitong L? CHN CHN 2.44,68 PR SB
DNF PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group A 16 November 2019

Rank Name Country Time
1 DU Yuchen L? CHN CHN 1.26,78 SB
2 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN 1.27,32
3 WANG Mengfan 王梦凡 LC2 CHN CHN 1.28,81 PR SB
4 BAI Ruizhu 白芮竹 L? CHN CHN 1.29,03 PR SB
5 LIU Man 刘曼 L? CHN CHN 1.29,94
6 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 1.30,59 PR SB
7 SUN Changhan 孙畅涵 L? CHN CHN 1.30,63
8 LI Ziyi L? CHN CHN 1.30,99 SB
9 WANG Kexin (4) 王可鑫 L? CHN CHN 1.31,77 PR SB
10 XUN Jinman 寻津漫 L? CHN CHN 1.31,87 PR SB
11 LI Aijia 李艾珈 LYA CHN CHN 1.31,88
12 ZHAO Qianye L? CHN CHN 1.32,11 PR SB
13 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 1.32,74
14 YU Shihui 于诗惠 LC1 CHN CHN 1.32,87 PR SB
15 WANG Yuexin 王悦馨 L? CHN CHN 1.33,16 PR SB
16 TANG Siyu 唐思雨 L? CHN CHN 1.33,41 PR SB
17 GAO Yingying 高莹莹 L? CHN CHN 1.33,51 PR SB
18 YU Hao (2005) 于浩 LC2 CHN CHN 1.33,67 SB
19 YAO Mengqi 姚孟琪 L? CHN CHN 1.34,01 PR SB
20 JIA Xuemeng 贾雪盟 L? CHN CHN 1.34,47 PR SB
21 ZHOU Huiying 周慧颖 L? CHN CHN 1.34,48 PR SB
22 WANG Xinyue (2) L? CHN CHN 1.34,51 PR SB
23 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 1.34,65 PR SB
24 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 1.34,93
25 GONG Qixin 宫琪新 L? CHN CHN 1.35,35 PR SB
26 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC2 CHN CHN 1.35,36 PR SB
27 LIU Hao (2007) 刘好 LYA CHN CHN 1.35,64 PR SB
28 DONG Mingjie 董铭杰 L? CHN CHN 1.35,93 PR SB
29 WANG Enqi 王恩琪 L? CHN CHN 1.35,96 PR SB
30 MA Haiwen 马海文 L? CHN CHN 1.36,01(4) PR SB
31 SUN Yan 孙妍 L? CHN CHN 1.36,01(8) PR SB
32 SHI Menghan 师梦涵 L? CHN CHN 1.36,25 PR SB
33 REN Yue 任悦 L? CHN CHN 1.37,85 PR SB
34 MIAO Yuanyuan L? CHN CHN 1.38,21 PR SB
35 WANG Xin (4) 王欣 L? CHN CHN 1.38,34 PR SB
36 ZHANG Zimeng (2005) 张梓萌 LC1 CHN CHN 1.39,38 PR SB
37 NIE Wei L? CHN CHN 1.39,60 PR SB
38 XUE Yuxin 薛雨欣 L? CHN CHN 1.39,84 PR SB
39 LYU Linglong 吕玲珑 L? CHN CHN 1.40,19 PR SB
40 SUN Xinrui 孙鑫蕊 L? CHN CHN 1.40,30 PR SB
41 JING Xinyao 井馨瑶 L? CHN CHN 1.40,34 PR SB
42 LI Xuemeng 李雪萌 L? CHN CHN 1.40,92 PR SB
43 LIANG Xinyu L? CHN CHN 1.41,08 PR SB
44 DU Ying L? CHN CHN 1.41,09 PR SB
45 DING Ruofei 丁若菲 L? CHN CHN 1.42,28 PR SB
46 LUO Siyi (1) 罗思怡 L? CHN CHN 1.42,88 PR SB
47 YAN Bingshu 颜冰淑 L? CHN CHN 1.43,36 PR SB
48 JIN Meina L? CHN CHN 1.43,50 PR SB
49 YANG Jinmei 杨金梅 L? CHN CHN 1.43,52(7) PR SB
50 CHEN Yitong 陈一彤 L? CHN CHN 1.43,52(8) PR SB
51 HE Yinuo 何一诺 L? CHN CHN 1.43,82
52 LYU Hongyu 吕宏宇 L? CHN CHN 1.44,10 PR SB
53 TAN Yan L? CHN CHN 1.44,33 PR SB
54 WEI Yumeng 魏雨濛 L? CHN CHN 1.46,74 PR SB
55 WANG Yihan (2) 王艺涵 L? CHN CHN 1.46,96 PR SB
56 WANG Ziqi 王紫琪 L? CHN CHN 1.49,05 PR SB
57 HAN Tianqi 韩天琪 L? CHN CHN 1.50,04 PR SB
58 ZHANG Gaoyue L? CHN CHN 1.52,85 PR SB
59 ZHANG Jingru 张静茹 L? CHN CHN 1.56,27 PR SB
60 XIAO Ying 肖莹 L? CHN CHN 1.56,47 PR SB
61 ZHANG Weilin L? CHN CHN 2.00,28 PR SB
62 ZHAO Yitong 赵艺童 LC1 CHN CHN 2.11,59
DQ LI Ruowen 李若闻 L? CHN CHN DQ
DQ BIAN Yuqing 卞雨晴 L? CHN CHN DQ
DQ LI Yihang 李依航 L? CHN CHN DQ
DQ ZHAO Tianzi 赵天姿 L? CHN CHN DQ
DQ WU Songyi 吴松怡 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 17 November 2019

Rank Name Country Time
1 YUAN Chaonan 袁超楠 LN1 CHN CHN 4.47,75
2 LYU Rui 吕瑞 LA2 CHN CHN 4.48,23
3 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA2 CHN CHN 4.57,54
4 WANG Xue 王雪 LA1 CHN CHN 4.59,72
5 MA Siyu 马思宇 LC2 CHN CHN 5.02,18 SB
DQ LI Yulin 李雨霖 LA1 CHN CHN DQ
DQ GAO Shuoying L? CHN CHN DQ

SB - Season Best

3000m Women - Junior 17 November 2019

Rank Name Country Time
1 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN 4.44,20
2 SHAO Qi 邵琪 LB1 CHN CHN 4.45,49
3 HUANG Dongyue 黄冬月 LB1 CHN CHN 4.47,13
4 CHEN Shuo 陈硕 LB2 CHN CHN 4.50,03 PR SB
5 LIU Qi (2001) 刘琦 LA1 CHN CHN 4.53,80 SB
6 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB2 CHN CHN 4.56,99 PR SB
7 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 4.57,99
8 YU Tianjing 于天晶 L? CHN CHN 5.01,23 PR SB
9 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.04,74
10 WANG Siqian 王思仟 L? CHN CHN 5.04,91 PR SB
11 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 5.07,54 PR SB
12 LI Ran 李冉 LB2 CHN CHN 5.07,67
13 LIU Lingling 刘玲玲 L? CHN CHN 5.07,73 PR SB
14 CHEN Yu 陈毓 L? CHN CHN 5.08,46 PR SB
15 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 5.08,91
16 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 5.14,69 PR SB
17 ZHANG Shuang (3) L? CHN CHN 5.24,25 PR SB
18 YU Shuran 于舒然 L? CHN CHN 5.38,80 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group B 17 November 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yifan (2) 张依凡 L? CHN CHN 1.34,12 PR SB
2 HE Yutong (1) 何雨桐 L? CHN CHN 1.34,90 PR SB
3 JIAO Zirui L? CHN CHN 1.44,16 PR SB
4 LIU Xiaoning 刘晓凝 L? CHN CHN 1.44,53 PR SB
5 LU Wenbo 陆文博 L? CHN CHN 1.44,54 PR SB
6 LIN Yuexi 林玥希 L? CHN CHN 1.45,19 PR SB
7 TIAN Xiaomeng L? CHN CHN 1.45,68 PR SB
8 LI Wanxuan 李宛轩 L? CHN CHN 1.45,77 PR SB
9 WANG Zixin 汪子馨 L? CHN CHN 1.47,61 PR SB
10 AN Xinyu 安欣宇 L? CHN CHN 1.50,13 PR SB
11 LIU Weiqi 刘伟祺 LYB CHN CHN 1.51,32 PR SB
12 LI Jianuo L? CHN CHN 1.51,37 PR SB
13 YE Litong L? CHN CHN 1.51,38 PR SB
14 FENG Tianya L? CHN CHN 1.52,39 PR SB
15 JIN Canyang L? CHN CHN 1.55,14 PR SB
16 SHI Yanze L? CHN CHN 1.59,13 PR SB
17 LIANG Huixuan 梁荟轩 L? CHN CHN 2.00,03 PR SB
18 SUN Xi L? CHN CHN 2.05,27 PR SB
19 YAN Qiyue 闫琪悦 L? CHN CHN 2.05,74 PR SB
20 PAN Yue L? CHN CHN 2.31,60 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names