China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛

Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020

500m Men - Allround 9 January 2020

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 35,44
2 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,46
3 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 36,98
4 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 37,03
5 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 37,14
6 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 37,18
7 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 37,19
8 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,31
9 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 37,41 PR SB
10 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,48
11 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 37,57
12 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 37,74
13 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 37,78
14 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 37,80 PR SB
15 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 37,97 SB
16 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 38,07
17 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 38,14 SB
18 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 38,18(2)
19 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 38,18(7)
20 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 38,21 SB
21 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 38,25 SB
22 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 38,32 SB
23 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 38,34 SB
24 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 38,38
25 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 38,48
26 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 38,62
27 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 38,65
28 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 38,85
29 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 39,12 PR SB
30 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 39,30 PR SB
31 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 39,33
32 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 41,11 PR SB
WDR GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Allround 9 January 2020

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 6.36,80
2 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 6.40,82
3 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 6.42,00
4 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.42,21 SB
5 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 6.50,42
6 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 6.52,49
7 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 6.53,63
8 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.54,63
9 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 6.55,72
10 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 6.56,33 SB
11 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.56,67
12 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 6.56,86
13 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 6.56,87
14 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.56,96
15 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.57,79
16 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 6.58,89
17 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.58,95
18 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 6.59,03(0)
19 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 6.59,03(9)
20 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN2 CHN CHN 7.00,94
21 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 7.01,59
22 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 7.01,61
23 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 7.03,05
24 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.03,61
25 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 7.05,97
26 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 7.08,50
27 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 7.10,08
28 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 7.11,11
29 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 7.14,23
30 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 7.21,11 PR SB
31 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 7.39,65
32 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 7.52,55
33 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 8.30,46 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Allround 10 January 2020

Rank Name Country Time
1 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 1.47,31 TR
2 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 1.51,60
3 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 1.52,09
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 1.52,20
5 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN 1.52,81
6 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 1.52,95
7 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.53,34
8 YU Yang (1999) 于杨 MN2 CHN CHN 1.53,50
9 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 1.53,54
10 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN 1.53,57
11 XU Chenglong 徐承龙 MSA CHN CHN 1.53,72
12 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 1.54,03
13 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 1.54,06
14 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.54,24
15 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 1.54,63
16 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.54,66
17 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.55,08
18 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.55,34
19 CHEN Chuang 陈闯 MA2 CHN CHN 1.55,40
20 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 1.55,54
21 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 1.55,55
22 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 1.55,91
23 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 1.56,13
24 ZHOU Bin 周斌 MN4 CHN CHN 1.56,98
25 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.57,37
26 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 1.57,67
27 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.58,27
28 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 1.58,58
29 YU Zonghai 于宗海 MN4 CHN CHN 1.59,15
30 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 2.00,10
31 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 2.00,44
32 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 2.03,17

TR - Track Record

10000m Men - Allround 10 January 2020

Rank Name Country Time
1 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 13.48,15 SB
2 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 13.50,79 PR SB
3 NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN 13.59,32 PR SB
4 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 13.59,80 PR SB
5 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 14.14,50 PR SB
6 WU Yu 吴宇 MN3 CHN CHN 14.17,00(2) SB
7 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 M30 CHN CHN 14.17,00(7) SB
8 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 14.25,92 PR SB
9 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 14.27,07 SB
10 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 14.30,67 SB
11 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 14.33,68 SB
12 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 14.36,82 PR SB
13 REN Jiahui 任佳辉 MN2 CHN CHN 14.51,88 SB
14 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 14.54,39 PR SB
15 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 15.47,50 PR SB
WDR Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

Mass Start (16 laps) Men 11 January 2020

Rank Name Country Time Points
1 WANG Shiwei 王世伟 MN4 CHN CHN 8.14,33 60
2 WANG Zhengyang 王正阳 MB1 CHN CHN 8.14,36 40
3 TONG Jiajun 童嘉俊 MA2 CHN CHN 8.14,48 10
4 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MN1 CHN CHN 8.14,48 6
5 HAN Xihao 韩锡昊 MN1 CHN CHN 8.14,75 3
6 WANG Fanzhi 王凡志 MN2 CHN CHN 8.19,31 3
7 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 8.21,60 3
8 DUAN Quanzheng 段权政 MA2 CHN CHN 8.27,21 2
9 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN2 CHN CHN 8.27,74 2
10 HAO Weihang 郝卫航 MN1 CHN CHN 8.28,74 2
11 XING Bo 邢博 MA1 CHN CHN 8.45,13 1
12 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 8.15,15
13 WANG Haotian 王浩田 MN3 CHN CHN 8.16,62
14 JIAO Wenjie 焦文杰 MC2 CHN CHN 8.18,25
15 JIANG Yuelin 江跃林 MB2 CHN CHN 8.21,05
16 GAO Yuan 高源 MN1 CHN CHN 8.21,15
17 YU Jiawei 于佳伟 MA2 CHN CHN 8.21,26
18 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 8.27,48
19 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA2 CHN CHN 8.37,02
20 WANG Song 王淞 MA2 CHN CHN 8.39,83
21 YU Duohui 于多慧 MA1 CHN CHN
22 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN
23 ZHANG Chao 张超 MA1 CHN CHN
24 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN
DQ NING Zhongyan 宁忠岩 MN1 CHN CHN DQ

500m Men - Sprint 11 January 2020

Rank Name Country Time
1 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 35,70
2 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 35,80 PR SB
3 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 36,02
4 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 36,25 SB
5 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 36,26
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,35 PR SB
7 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 36,36 PR SB
8 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,38
9 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 36,39 PR SB
10 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 36,43
11 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 36,50(1)
12 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 36,50(3)
13 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 36,51
14 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 36,54
15 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,56
16 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,59
17 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 36,60
18 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 36,62(5) SB
18 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,62(5)
20 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,64
21 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 36,71(1)
22 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 36,71(2)
23 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 36,76
24 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 36,78
25 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 36,79
26 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 36,81
27 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 36,87
28 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 36,90 PR SB
29 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,93
30 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 36,97
31 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 37,00
32 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 37,05
33 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 37,12
34 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 37,17
35 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 37,19
36 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,22
37 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,37
38 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 37,39
39 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 37,58
40 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 37,80

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Sprint 11 January 2020

Rank Name Country Time
1 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 1.11,45
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 1.11,50
3 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.11,72
4 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 1.11,73
5 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.11,80
6 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,13(1)
7 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 1.12,13(4)
8 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 1.12,57
9 LI Xuefeng 李雪峰 MSA CHN CHN 1.12,61
10 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.12,75 PR SB
11 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.12,82
12 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.12,94
13 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.12,97
14 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 1.13,08
15 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 1.13,22
16 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.13,65
17 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.13,78 SB
18 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.13,84
19 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 1.13,98
20 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,13
21 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 1.14,24
22 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.14,48
23 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 1.14,55
24 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.14,66
25 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,68(0)
26 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.14,68(2)
27 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.14,71
28 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.14,76
29 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.14,89
30 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.14,93
31 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.15,78
32 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.16,15
33 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.16,46
34 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.16,74
35 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 1.17,04
36 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.17,16
37 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 1.17,59
38 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 1.18,08
39 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.18,74
40 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 1.20,28 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Sprint 12 January 2020

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 35,74
2 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 35,82
3 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 35,92
4 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,07
5 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 36,26
6 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 36,30
7 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 36,33
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 36,34
9 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 36,36
10 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 36,37
11 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 36,39 PR SB
12 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 36,41
13 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 36,44 PR SB
14 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 36,45(0)
15 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 36,45(4)
16 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 36,50 SB
17 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 36,57
18 WANG Xuanjun 王宣钧 MN4 CHN CHN 36,63
19 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 36,65
20 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 36,70
21 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 36,76
22 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,77
23 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 36,93 SB
24 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,94
25 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 37,01
26 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 37,05(0)
27 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 37,05(9)
28 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 37,11
29 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 37,13
30 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 37,14
31 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 37,17
32 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 37,20
33 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 37,24
34 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 37,31
35 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 37,40
36 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 37,42(1)
37 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 37,42(3)
38 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 37,52 PR SB
39 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 56,59

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Sprint 12 January 2020

Rank Name Country Time
1 CHEN Enxue 陈恩学 MN4 CHN CHN 1.10,55
2 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN3 CHN CHN 1.11,61
3 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN3 CHN CHN 1.12,06
4 WANG Chen (2000) 王晨 MA2 CHN CHN 1.12,12
5 LIAN Ziwen 廉子文 MN2 CHN CHN 1.12,22
6 YANG Fan (1996) 杨帆 MN4 CHN CHN 1.12,35
7 YANG Tao 杨涛 MN3 CHN CHN 1.12,49
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN2 CHN CHN 1.12,67
9 DU Haonan 都浩楠 MN2 CHN CHN 1.12,73
10 LIU An (1996) 刘安 MN4 CHN CHN 1.12,77
11 XU Fu 徐富 MSA CHN CHN 1.12,91
12 MAO Tianze 毛天泽 MN1 CHN CHN 1.12,99
13 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA2 CHN CHN 1.13,00
14 ZHANG Chuang (1996) 张闯 MN4 CHN CHN 1.13,39
15 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN4 CHN CHN 1.13,54
16 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN4 CHN CHN 1.13,55 SB
17 CHENG Peng 程鹏 MA2 CHN CHN 1.13,92 PR SB
18 WANG Rui (1999) 王锐 MN1 CHN CHN 1.13,96
19 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN 1.14,07
20 RONG Hao 荣浩 MA1 CHN CHN 1.14,25
21 YANG Yang (2000) 杨阳 MA2 CHN CHN 1.14,71
22 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MN1 CHN CHN 1.14,72
23 YUE Yuan 岳源 MN2 CHN CHN 1.14,79
24 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,80
25 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 1.14,91
26 LI Haolun 李昊伦 MN2 CHN CHN 1.14,94
27 ZHANG Junzhi 张钧智 MN2 CHN CHN 1.15,00
28 SUI Xiaolong 隋晓龙 MN1 CHN CHN 1.15,07
29 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MB1 CHN CHN 1.15,74 PR SB
30 GAO Yanfei 高艳飞 MN4 CHN CHN 1.16,10
31 CHEN Sixing 陈思行 MSA CHN CHN 1.16,33
32 WANG Senze 王森泽 MN3 CHN CHN 1.16,39
33 MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN 1.16,87
34 SUN Zixun 孙子逊 MN2 CHN CHN 1.17,02
35 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN 1.18,02
36 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MN1 CHN CHN 1.18,85
37 HOU Kaibo 侯凯博 MA2 CHN CHN 1.22,66

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names