2nd Youth Games

Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Group A 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,57 TR SB
2 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,10
3 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 36,67
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 36,88 PR SB
5 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 36,90 PR SB
6 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA1 CHN CHN 36,93 PR SB
7 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 36,98
8 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,03 SB
9 LIU Xu (2001) 刘旭 MB2 CHN CHN 37,07 PR SB
10 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 37,21 PR SB
11 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 37,34 PR SB
12 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 37,37 PR SB
13 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 37,45 PR SB
14 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 37,56
15 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 37,58 PR SB
16 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA1 CHN CHN 37,63 PR SB
17 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,79 SB
18 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 37,80 PR SB
19 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 37,81 PR SB
20 WANG Zihao (2001) 王子豪 MB2 CHN CHN 37,82 PR SB
21 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 37,83 PR SB
22 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 37,96
23 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 38,13 PR SB
24 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 38,27 PR SB
25 ZHANG Chao (2001) 张超 MB2 CHN CHN 38,28 PR SB
26 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,38 PR SB
27 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,43 PR SB
28 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 38,49 PR SB
29 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 38,50 PR SB
29 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MB1 CHN CHN 38,50 PR SB
31 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 38,51
32 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 38,53 PR SB
33 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 38,58
34 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 38,83 PR SB
35 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 38,85
36 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 38,92 PR SB
37 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,00 PR SB
38 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 39,05
39 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 39,14 PR SB
40 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,17
41 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 39,39 PR SB
42 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 39,50
43 YANG Boyue 杨博越 MB2 CHN CHN 39,63 PR SB
44 WANG Shuaihan 王帅涵 MB1 CHN CHN 39,76
45 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MB2 CHN CHN 39,86(1) PR SB
46 LAN Tianhong 兰天宏 MB1 CHN CHN 39,86(2) PR SB
47 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,86(5)
48 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 39,88 PR SB
49 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 39,89
50 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 39,98
51 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,05 PR SB
52 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 40,07
53 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 40,27 PR SB
54 YANG Mingyu 杨明宇 MA1 CHN CHN 40,30
55 DU Yujiang 杜予江 M? CHN CHN 40,40 PR SB
56 FAN Zhichao 范志超 MB2 CHN CHN 40,56 PR SB
57 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 40,66 PR SB
58 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 41,20 PR SB
59 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 41,28 PR SB
60 DING Yi 丁一 MB2 CHN CHN 41,31 PR SB
61 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 41,32 PR SB
62 YANG Dingmin M? CHN CHN 41,54 PR SB
63 PAN Yanbao M? CHN CHN 41,89 PR SB
64 WANG Jiankai 汪建铠 MB1 CHN CHN 42,02 SB
65 HUANG Xu M? CHN CHN 44,91 PR SB
66 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 48,51
67 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.11,15
DNF SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN DNF

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men - Group B 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 37,06 PR SB
2 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 37,39 PR SB
3 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 37,67 PR SB
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 37,80 PR SB
5 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 37,91
6 DENG Zhihan 邓智瀚 MC2 CHN CHN 37,96 PR SB
7 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 38,03 PR SB
8 LIU Bin 刘斌 MYA CHN CHN 38,39 PR SB
9 FENG Qiurui 冯秋瑞 MC2 CHN CHN 38,58
10 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 38,61 PR SB
11 LI Kuokuo 李阔阔 MC2 CHN CHN 38,82
12 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 39,21 PR SB
13 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 39,27 PR SB
14 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 39,77
15 DONG Hao (2004) 董浩 MC2 CHN CHN 39,85 PR SB
16 SUN Fengyu 孙锋钰 MC1 CHN CHN 40,04 PR SB
17 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 40,19 PR SB
18 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 40,38 PR SB
19 GUO Jian (2005) 郭建 MC1 CHN CHN 40,46 PR SB
20 LIU Yang (2004) 刘洋 MC2 CHN CHN 40,69 PR SB
21 ZHU Qiwen 朱启文 MC1 CHN CHN 40,81 PR SB
22 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 40,95 PR SB
23 ZHANG Rongtian 张荣添 MC2 CHN CHN 41,07 PR SB
24 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 41,11 PR SB
25 DONG Xietian 董谢天 MYA CHN CHN 41,13 PR SB
25 ZHAO Junjie 赵俊杰 MC1 CHN CHN 41,13 PR SB
27 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 41,38 PR SB
28 ZHAO Xu 赵旭 MC1 CHN CHN 41,53 PR SB
29 CONG Zhenlong 丛振龙 MC1 CHN CHN 41,54 PR SB
30 CHI Baixiang 迟佰祥 M? CHN CHN 41,58 PR SB
31 JIN Zexu M? CHN CHN 41,62 PR SB
32 LI Shuangli M? CHN CHN 41,65 PR SB
33 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 41,70 PR SB
34 LI Shuangqi M? CHN CHN 41,72 PR SB
35 PU Jiahao 蒲家豪 MC1 CHN CHN 41,80 PR SB
36 WANG Bingwang 王炳旺 MC1 CHN CHN 41,83 PR SB
37 CHI Haoyang 池浩阳 MC1 CHN CHN 42,12 PR SB
38 LU Jinze 路金泽 MC1 CHN CHN 42,45 PR SB
39 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 43,02 PR SB
40 SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 43,18 PR SB
41 SHI Yi M? CHN CHN 43,57 PR SB
42 YUAN Haolin 袁豪林 M? CHN CHN 43,63 PR SB
43 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 44,23 PR SB
44 GAO Yu (2) M? CHN CHN 45,33 PR SB
45 ZHANG Yu (6) M? CHN CHN 45,66 PR SB
46 SONG Kerui M? CHN CHN 48,74 PR SB
47 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 56,57
DNF LU Ziyang 卢梓扬 MC1 CHN CHN DNF
DNF LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 13 April 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,60
2 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.13,43
3 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.14,28
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.14,47
5 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.14,49 PR SB
6 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.14,51 SB
7 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.14,64
8 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.14,75
9 LIU Xu (2001) 刘旭 MB2 CHN CHN 1.14,76 PR SB
10 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.14,98
11 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.15,37
12 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 1.15,56 PR SB
13 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.15,89
14 WANG Zihao (2001) 王子豪 MB2 CHN CHN 1.15,96
15 Yahefu AIPEIERDING 亚合甫 艾培尔丁 MA1 CHN CHN 1.15,97
16 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 MB1 CHN CHN 1.15,98
17 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.16,01
18 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.16,24
19 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 1.16,27
20 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 1.16,29 PR SB
21 ZHANG Chao (2001) 张超 MB2 CHN CHN 1.16,32
22 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA1 CHN CHN 1.16,40 PR SB
22 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.16,40
24 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 1.16,58
25 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.16,68
26 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 1.17,00
27 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.17,01 PR SB
28 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.17,12 PR SB
29 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,35
30 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.17,38
31 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 1.17,64 PR SB
32 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.17,69
33 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 1.17,73
34 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 1.18,07
35 BI Chaofan 毕超凡 M? CHN CHN 1.18,67 PR SB
36 YANG Boyue 杨博越 MB2 CHN CHN 1.18,85 PR SB
37 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.18,99
38 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 1.19,02
39 LAN Tianhong 兰天宏 MB1 CHN CHN 1.19,12 PR SB
40 WANG Wenxuan 王文轩 MB1 CHN CHN 1.19,19 PR SB
41 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.19,29 PR SB
42 XU Haoyang (2002) 许浩杨 MB2 CHN CHN 1.19,56 PR SB
43 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 1.19,62
44 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 1.19,65
45 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.19,72
46 FAN Zhichao 范志超 MB2 CHN CHN 1.19,82 PR SB
47 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 1.20,13
48 DING Yi 丁一 MB2 CHN CHN 1.20,83
49 SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN 1.20,95
50 WANG Jiankai 汪建铠 MB1 CHN CHN 1.21,10 PR SB
51 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 1.21,11
52 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.21,36
53 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 1.21,81 PR SB
54 DU Yujiang 杜予江 M? CHN CHN 1.21,86 PR SB
55 JIANG Wei 姜伟 MB2 CHN CHN 1.22,20
56 YIN Cheng 尹成 MB2 CHN CHN 1.22,31
57 YANG Dingmin M? CHN CHN 1.24,10 PR SB
58 FANG Shenghao 方胜豪 MB2 CHN CHN 1.25,28 PR SB
59 PAN Yanbao M? CHN CHN 1.25,49 PR SB
60 HUANG Xu M? CHN CHN 1.32,82 PR SB
61 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.33,80
DNF MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN DNF
DNF DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN DNF
DQ HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN DQ
DQ WANG Shuaihan 王帅涵 MB1 CHN CHN DQ
DQ YANG Mingyu 杨明宇 MA1 CHN CHN DQ
DQ LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 13 April 2019

Rank Name Country Time
1 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.14,79 PR SB
2 DENG Zhihan 邓智瀚 MC2 CHN CHN 1.15,67
3 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 1.15,81 PR SB
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC1 CHN CHN 1.16,16 PR SB
5 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 1.16,18 PR SB
6 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 1.17,30 SB
7 LIU Bin 刘斌 MYA CHN CHN 1.17,46 PR SB
8 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.18,05
9 FENG Qiurui 冯秋瑞 MC2 CHN CHN 1.18,11
10 LI Kuokuo 李阔阔 MC2 CHN CHN 1.18,18
11 LIU Jinfei 刘锦飞 MC1 CHN CHN 1.18,53
12 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 1.18,70 PR SB
13 GUO Jian (2005) 郭建 MC1 CHN CHN 1.18,90 PR SB
14 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 1.18,94 PR SB
15 XUE Kepeng 薛克鹏 MC2 CHN CHN 1.19,76 PR SB
16 CUI Hongyu 崔红玉 MC1 CHN CHN 1.19,83 PR SB
17 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 1.20,43
18 ZHU Qiwen 朱启文 MC1 CHN CHN 1.20,68 PR SB
19 SUN Fengyu 孙锋钰 MC1 CHN CHN 1.21,13 PR SB
20 LIU Yang (2004) 刘洋 MC2 CHN CHN 1.21,81 PR SB
21 LI Shuangli M? CHN CHN 1.21,87 PR SB
22 LI Shuangqi M? CHN CHN 1.21,89 PR SB
23 HAN Kaida 韩楷达 MC1 CHN CHN 1.22,00 PR SB
24 CONG Zhenlong 丛振龙 MC1 CHN CHN 1.22,26 PR SB
25 DONG Xietian 董谢天 MYA CHN CHN 1.22,28 PR SB
26 ZHAO Xu 赵旭 MC1 CHN CHN 1.22,88 PR SB
27 ZHAO Junjie 赵俊杰 MC1 CHN CHN 1.22,97 PR SB
28 LI Longshuai 李龙帅 MC1 CHN CHN 1.23,02 PR SB
29 CHI Baixiang 迟佰祥 M? CHN CHN 1.23,05 PR SB
30 XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN 1.23,29 PR SB
31 SHI Yi M? CHN CHN 1.23,42 PR SB
32 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 1.23,56
33 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.23,88 PR SB
34 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 1.24,00 PR SB
35 DONG Hao (2004) 董浩 MC2 CHN CHN 1.24,29 PR SB
36 ZHANG Rongtian 张荣添 MC2 CHN CHN 1.24,53 PR SB
37 PU Jiahao 蒲家豪 MC1 CHN CHN 1.24,77 PR SB
38 WANG Bingwang 王炳旺 MC1 CHN CHN 1.25,49 PR SB
39 JIN Zexu M? CHN CHN 1.25,51 PR SB
40 CHI Haoyang 池浩阳 MC1 CHN CHN 1.25,76 PR SB
41 SHEN Jianshi 沈建实 MC1 CHN CHN 1.26,19 PR SB
42 LU Jinze 路金泽 MC1 CHN CHN 1.26,20 PR SB
43 LU Ziyang 卢梓扬 MC1 CHN CHN 1.26,22 PR SB
44 YUAN Haolin 袁豪林 M? CHN CHN 1.26,44 PR SB
45 ZHANG Haocheng 张皓程 M? CHN CHN 1.27,20 PR SB
46 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 1.29,65 PR SB
47 GAO Yu (2) M? CHN CHN 1.32,56 PR SB
48 ZHANG Yu (6) M? CHN CHN 1.32,77 PR SB
49 SONG Kerui M? CHN CHN 1.38,57 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names