2nd Youth Games

Daqing (CHN)12 - 13 April 2019 Source: www.sskating.com

500m Men - Group A 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,57 TR SB
2 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,10
3 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 36,67
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 36,88 PR SB
5 LI Tianlong 李添龙 M? CHN CHN 36,90 PR SB
6 AIPEIERDING Yahefu MA1 CHN CHN 36,93 PR SB
7 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 36,98
8 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 37,03 SB
9 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 37,07 PR SB
10 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 37,21 PR SB
11 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 37,34 PR SB
12 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 37,37 PR SB
13 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 37,45 PR SB
14 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 37,56
15 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 37,58 PR SB
16 LIU Pengyu 刘鹏禹 M? CHN CHN 37,63 PR SB
17 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,79 SB
18 XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN 37,80 PR SB
19 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 37,81 PR SB
20 WANG Zihao MB2 CHN CHN 37,82 PR SB
21 CHENG Peng 程鹏 M? CHN CHN 37,83 PR SB
22 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 37,96
23 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 38,13 PR SB
24 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 38,27 PR SB
25 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 38,28 PR SB
26 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,38 PR SB
27 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,43 PR SB
28 LIU Shuangfeng 刘双峰 M? CHN CHN 38,49 PR SB
29 YERKEN Teenbuli 叶尔肯特 恩 布力 M? CHN CHN 38,50 PR SB
29 AYITINAMA Yerhanati 阿依提纳马叶尔哈那提 M? CHN CHN 38,50 PR SB
31 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 38,51
32 DUAN Quanzheng 段权政 M? CHN CHN 38,53 PR SB
33 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 38,58
34 XING Bo 邢博 M? CHN CHN 38,83 PR SB
35 PAN Xiaoyang 潘晓阳 M? CHN CHN 38,85
36 SHI Jingxin M? CHN CHN 38,92 PR SB
37 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,00 PR SB
38 XU Shuai M? CHN CHN 39,05
39 WANG Wenxuan MB1 CHN CHN 39,14 PR SB
40 HOU Yanli M? CHN CHN 39,17
41 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 39,39 PR SB
42 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 39,50
43 YANG Boyue MB2 CHN CHN 39,63 PR SB
44 WANG Shuaihan MB1 CHN CHN 39,76
45 XU Haoyang (2) 徐皓洋 M? CHN CHN 39,86(1) PR SB
46 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 39,86(2) PR SB
47 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,86(5)
48 BI Chaofan M? CHN CHN 39,88 PR SB
49 MA Yan (2) M? CHN CHN 39,89
50 YIN Cheng M? CHN CHN 39,98
51 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 40,05 PR SB
52 GENG Xinyu MA1 CHN CHN 40,07
53 XU Xiaoding M? CHN CHN 40,27 PR SB
54 YANG Mingyu MA1 CHN CHN 40,30
55 DU Yujiang M? CHN CHN 40,40 PR SB
56 FAN Zhichao M? CHN CHN 40,56 PR SB
57 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 40,66 PR SB
58 FANG Shenghao MB2 CHN CHN 41,20 PR SB
59 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 41,28 PR SB
60 DING Yi 丁一 M? CHN CHN 41,31 PR SB
61 JIANG Wei M? CHN CHN 41,32 PR SB
62 YANG Dingmin M? CHN CHN 41,54 PR SB
63 PAN Yanbao M? CHN CHN 41,89 PR SB
64 WANG Jiankai 汪建铠 M? CHN CHN 42,02 SB
65 HUANG Xu M? CHN CHN 44,91 PR SB
66 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 48,51
67 YANG Yang 杨阳 MA1 CHN CHN 1.11,15
DNF SONG Zhengnan MA1 CHN CHN DNF

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Men - Group B 12 April 2019

Rank Name Country Time
1 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 37,06 PR SB
2 LYU Shuai M? CHN CHN 37,39 PR SB
3 FEI Jinglong M? CHN CHN 37,67 PR SB
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 37,80 PR SB
5 LIU Jinfei MC1 CHN CHN 37,91
6 DENG Zhihan M? CHN CHN 37,96 PR SB
7 LIU Ze M? CHN CHN 38,03 PR SB
8 LIU Bin M? CHN CHN 38,39 PR SB
9 FENG Qiurui MC2 CHN CHN 38,58
10 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 38,61 PR SB
11 LI Kuokuo MC2 CHN CHN 38,82
12 XUE Kepeng M? CHN CHN 39,21 PR SB
13 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 39,27 PR SB
14 JU Jingyang MC2 CHN CHN 39,77
15 DONG Hao (2) M? CHN CHN 39,85 PR SB
16 SUN Fengyu M? CHN CHN 40,04 PR SB
17 CHEN Ziheng 陈子恒 M? CHN CHN 40,19 PR SB
18 XIAO Zhikun M? CHN CHN 40,38 PR SB
19 GUO Jian M? CHN CHN 40,46 PR SB
20 LIU Yang (4) M? CHN CHN 40,69 PR SB
21 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 40,81 PR SB
22 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 40,95 PR SB
23 ZHANG Rongtian MC2 CHN CHN 41,07 PR SB
24 HAN Kaida M? CHN CHN 41,11 PR SB
25 DONG Xietian M? CHN CHN 41,13 PR SB
25 ZHAO Junjie M? CHN CHN 41,13 PR SB
27 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 41,38 PR SB
28 ZHAO Xu M? CHN CHN 41,53 PR SB
29 CONG Zhenlong M? CHN CHN 41,54 PR SB
30 CHI Baixiang M? CHN CHN 41,58 PR SB
31 JIN Zexu M? CHN CHN 41,62 PR SB
32 LI Shuangli M? CHN CHN 41,65 PR SB
33 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 41,70 PR SB
34 LI Shuangqi M? CHN CHN 41,72 PR SB
35 PU Jiahao M? CHN CHN 41,80 PR SB
36 WANG Bingwang M? CHN CHN 41,83 PR SB
37 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 42,12 PR SB
38 LU Jinze M? CHN CHN 42,45 PR SB
39 ZHANG Haocheng M? CHN CHN 43,02 PR SB
40 SHEN Jianshi MC1 CHN CHN 43,18 PR SB
41 SHI Yi M? CHN CHN 43,57 PR SB
42 YUAN Haolin M? CHN CHN 43,63 PR SB
43 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 44,23 PR SB
44 GAO Yu (2) M? CHN CHN 45,33 PR SB
45 ZHANG Yu (6) M? CHN CHN 45,66 PR SB
46 SONG Kerui M? CHN CHN 48,74 PR SB
47 CUI Hongyu MC1 CHN CHN 56,57
DNF LU Ziyang M? CHN CHN DNF
DNF LI Longshuai MC1 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 13 April 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.12,60
2 YANG Yang 杨阳 MA1 CHN CHN 1.13,43
3 RONG Hao 荣浩 M? CHN CHN 1.14,28
4 ZHANG Hangrui 张航瑞 M? CHN CHN 1.14,47
5 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.14,49 PR SB
6 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.14,51 SB
7 DAI Xin 代鑫 M? CHN CHN 1.14,64
8 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.14,75
9 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.14,76 PR SB
10 CHENG Peng 程鹏 M? CHN CHN 1.14,98
11 XIAO Jinbao 肖金宝 M? CHN CHN 1.15,37
12 YANG Tianyi 杨添翼 MA1 CHN CHN 1.15,56 PR SB
13 YERKEN Teenbuli 叶尔肯特 恩 布力 M? CHN CHN 1.15,89
14 WANG Zihao MB2 CHN CHN 1.15,96
15 AIPEIERDING Yahefu MA1 CHN CHN 1.15,97
16 AYITINAMA Yerhanati 阿依提纳马叶尔哈那提 M? CHN CHN 1.15,98
17 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.16,01
18 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.16,24
19 GE Bangxi 葛帮喜 M? CHN CHN 1.16,27
20 MA Bin (1) 马彬 M? CHN CHN 1.16,29 PR SB
21 ZHANG Chao 张超 M? CHN CHN 1.16,32
22 LIU Pengyu 刘鹏禹 M? CHN CHN 1.16,40 PR SB
22 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.16,40
24 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 1.16,58
25 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.16,68
26 JIN Kaizhi 靳凯智 MA1 CHN CHN 1.17,00
27 XU Shuai M? CHN CHN 1.17,01 PR SB
28 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.17,12 PR SB
29 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,35
30 LIU Shuangfeng 刘双峰 M? CHN CHN 1.17,38
31 XING Bo 邢博 M? CHN CHN 1.17,64 PR SB
32 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.17,69
33 WANG Zilong 王子龙 MB2 CHN CHN 1.17,73
34 WANG Wei (2002) 王威 MB1 CHN CHN 1.18,07
35 BI Chaofan M? CHN CHN 1.18,67 PR SB
36 YANG Boyue MB2 CHN CHN 1.18,85 PR SB
37 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.18,99
38 SHI Jingxin M? CHN CHN 1.19,02
39 LAN Tianhong 兰天宏 M? CHN CHN 1.19,12 PR SB
40 WANG Wenxuan MB1 CHN CHN 1.19,19 PR SB
41 TAN Bowen 谭博文 M? CHN CHN 1.19,29 PR SB
42 XU Haoyang (2) 徐皓洋 M? CHN CHN 1.19,56 PR SB
43 PAN Xiaoyang 潘晓阳 M? CHN CHN 1.19,62
44 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 1.19,65
45 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.19,72
46 FAN Zhichao M? CHN CHN 1.19,82 PR SB
47 GENG Xinyu MA1 CHN CHN 1.20,13
48 DING Yi 丁一 M? CHN CHN 1.20,83
49 SONG Zhengnan MA1 CHN CHN 1.20,95
50 WANG Jiankai 汪建铠 M? CHN CHN 1.21,10 PR SB
51 MEI Jiawei MB2 CHN CHN 1.21,11
52 MA Yan (2) M? CHN CHN 1.21,36
53 XU Xiaoding M? CHN CHN 1.21,81 PR SB
54 DU Yujiang M? CHN CHN 1.21,86 PR SB
55 JIANG Wei M? CHN CHN 1.22,20
56 YIN Cheng M? CHN CHN 1.22,31
57 YANG Dingmin M? CHN CHN 1.24,10 PR SB
58 FANG Shenghao MB2 CHN CHN 1.25,28 PR SB
59 PAN Yanbao M? CHN CHN 1.25,49 PR SB
60 HUANG Xu M? CHN CHN 1.32,82 PR SB
61 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.33,80
DNF MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN DNF
DNF DUAN Quanzheng 段权政 M? CHN CHN DNF
DQ HOU Yanli M? CHN CHN DQ
DQ WANG Shuaihan MB1 CHN CHN DQ
DQ YANG Mingyu MA1 CHN CHN DQ
DQ LI Tianlong 李添龙 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 13 April 2019

Rank Name Country Time
1 FEI Jinglong M? CHN CHN 1.14,79 PR SB
2 DENG Zhihan M? CHN CHN 1.15,67
3 LYU Shuai M? CHN CHN 1.15,81 PR SB
4 YANG Fengzhao 杨丰肇 M? CHN CHN 1.16,16 PR SB
5 LIU Ze M? CHN CHN 1.16,18 PR SB
6 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC2 CHN CHN 1.17,30 SB
7 LIU Bin M? CHN CHN 1.17,46 PR SB
8 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.18,05
9 FENG Qiurui MC2 CHN CHN 1.18,11
10 LI Kuokuo MC2 CHN CHN 1.18,18
11 LIU Jinfei MC1 CHN CHN 1.18,53
12 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 1.18,70 PR SB
13 GUO Jian M? CHN CHN 1.18,90 PR SB
14 CHEN Ziheng 陈子恒 M? CHN CHN 1.18,94 PR SB
15 XUE Kepeng M? CHN CHN 1.19,76 PR SB
16 CUI Hongyu MC1 CHN CHN 1.19,83 PR SB
17 JU Jingyang MC2 CHN CHN 1.20,43
18 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.20,68 PR SB
19 SUN Fengyu M? CHN CHN 1.21,13 PR SB
20 LIU Yang (4) M? CHN CHN 1.21,81 PR SB
21 LI Shuangli M? CHN CHN 1.21,87 PR SB
22 LI Shuangqi M? CHN CHN 1.21,89 PR SB
23 HAN Kaida M? CHN CHN 1.22,00 PR SB
24 CONG Zhenlong M? CHN CHN 1.22,26 PR SB
25 DONG Xietian M? CHN CHN 1.22,28 PR SB
26 ZHAO Xu M? CHN CHN 1.22,88 PR SB
27 ZHAO Junjie M? CHN CHN 1.22,97 PR SB
28 LI Longshuai MC1 CHN CHN 1.23,02 PR SB
29 CHI Baixiang M? CHN CHN 1.23,05 PR SB
30 XIAO Zhikun M? CHN CHN 1.23,29 PR SB
31 SHI Yi M? CHN CHN 1.23,42 PR SB
32 ZHANG Bowen 张博文 MC1 CHN CHN 1.23,56
33 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.23,88 PR SB
34 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 1.24,00 PR SB
35 DONG Hao (2) M? CHN CHN 1.24,29 PR SB
36 ZHANG Rongtian MC2 CHN CHN 1.24,53 PR SB
37 PU Jiahao M? CHN CHN 1.24,77 PR SB
38 WANG Bingwang M? CHN CHN 1.25,49 PR SB
39 JIN Zexu M? CHN CHN 1.25,51 PR SB
40 CHI Haoyang MC1 CHN CHN 1.25,76 PR SB
41 SHEN Jianshi MC1 CHN CHN 1.26,19 PR SB
42 LU Jinze M? CHN CHN 1.26,20 PR SB
43 LU Ziyang M? CHN CHN 1.26,22 PR SB
44 YUAN Haolin M? CHN CHN 1.26,44 PR SB
45 ZHANG Haocheng M? CHN CHN 1.27,20 PR SB
46 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 1.29,65 PR SB
47 GAO Yu (2) M? CHN CHN 1.32,56 PR SB
48 ZHANG Yu (6) M? CHN CHN 1.32,77 PR SB
49 SONG Kerui M? CHN CHN 1.38,57 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names