China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

3000m Ladies 21 March 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 4.14,95
2 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 4.17,64 PR SB
3 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 4.18,80
4 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 4.18,82
5 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 4.19,20
6 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 4.19,33
7 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 4.21,61
8 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.21,92
9 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 4.23,54 PR SB
10 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 4.24,25 PR SB
11 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 4.25,44 SB
12 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.25,59 PR SB
13 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 4.26,53
14 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 4.26,75
15 YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN 4.28,80 PR SB
16 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.29,21
17 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.29,57 PR SB
18 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.29,59(4) PR SB
19 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 4.29,59(5)
20 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 4.30,82
21 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 4.31,13 SB
22 CAI Simin L? CHN CHN 4.38,98
23 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.40,12
24 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 4.42,53
25 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.42,91
26 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 4.44,20
27 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 4.44,59
DQ JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies 22 March 2019

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 38,77
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 38,78
3 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 39,18 SB
4 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 39,24 SB
5 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 39,37
6 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,55
7 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,57
8 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,80
9 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 39,95
10 SHA Yuning 沙宇宁 LSA CHN CHN 39,99
11 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 40,13
12 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 40,15 PR SB
13 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,17 SB
14 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,35 PR SB
15 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 40,38 SB
16 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 40,51 PR SB
17 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,53
18 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,60
19 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 40,61 SB
20 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 40,62
21 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,64
22 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 40,81
23 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 40,85
24 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 41,01
25 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 41,14 SB
26 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 41,19
27 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 41,24 SB
28 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 41,44
29 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 41,51
30 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 42,13
31 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,20
32 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 42,46
33 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 42,60
34 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 42,72

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 22 March 2019

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 38,56
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 39,04
3 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 39,27
4 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,33
5 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 39,35
6 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 39,39
7 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,53
8 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 39,82
9 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,89
10 SHA Yuning 沙宇宁 LSA CHN CHN 39,95
11 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 39,96
12 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 39,98 PR SB
13 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 40,18
14 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,21 PR SB
15 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,32
16 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 40,39 SB
17 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 40,41 SB
18 GUAN Hanyue 关涵月 LN4 CHN CHN 40,59
19 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,73
20 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 40,75
21 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,83(8)
22 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 40,83(9)
23 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,87
24 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 40,93 PR SB
25 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 40,97
26 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 41,05 SB
27 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 41,15
28 WANG Kaiying 王锴莹 LSA CHN CHN 41,29
29 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 41,44
30 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,94
31 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 42,17
32 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 42,43 PR SB
33 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 43,42

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 23 March 2019

Rank Name Country Time
1 LI Qishi 李奇时 LSA CHN CHN 1.17,55
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN3 CHN CHN 1.18,21 SB
3 ZHAO Xin (1992) 赵欣 LSA CHN CHN 1.18,66
4 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 1.18,81
5 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 1.19,27
6 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 1.19,41
7 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 1.19,60
8 PEI Chong 裴冲 LN3 CHN CHN 1.20,09
9 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 1.20,32
10 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 1.20,57
11 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 1.20,81
12 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 1.21,06 SB
13 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 1.21,21
14 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.21,28
15 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.21,30
16 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 1.21,43
17 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 1.21,65 PR SB
18 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 1.21,82(8)
19 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 1.21,82(9)
20 ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN 1.21,86
21 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.21,94 PR SB
22 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 1.22,02
23 BAI Dan 白丹 LN3 CHN CHN 1.22,33
24 LI Huawei 李华伟 LN1 CHN CHN 1.22,38
25 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 1.22,44
26 ZHANG Lina 张丽娜 LN2 CHN CHN 1.22,87
27 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 1.23,39 PR SB
28 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.23,65
29 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.23,96
30 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 1.24,02
31 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.24,11
32 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.25,62
33 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.25,99

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Ladies 23 March 2019

Rank Name Country Time
1 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 7.19,32 PR SB
2 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 7.20,48 SB
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 7.26,23 PR SB
4 TAO Jiaying 陶嘉莹 LSA CHN CHN 7.35,61
5 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 7.35,82 PR SB
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 7.38,53
7 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 7.46,15 PR SB
8 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 7.51,32
9 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 7.52,35 PR SB
10 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 7.52,89
11 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 7.54,75
12 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 7.58,71 PR SB
13 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 8.00,09
14 WANG Lulin 王璐琳 LA2 CHN CHN 8.01,00
15 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 8.02,87
16 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 8.09,66 PR SB
17 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 8.41,41

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 24 March 2019

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN2 CHN CHN 2.00,90
2 YIN Qi 殷琦 LSA CHN CHN 2.01,17
3 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 2.02,45
4 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN 2.03,45
5 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.04,46
6 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 2.04,55
7 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 2.04,62
8 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 2.04,70
9 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,37
10 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN1 CHN CHN 2.05,80
11 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.06,11
12 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 2.06,74
13 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.06,86
14 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 2.07,72 SB
15 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.08,29
16 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 2.08,72
17 WANG Yueyue 王月悦 LN3 CHN CHN 2.08,86
18 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.09,04
19 WU Shuangshuang 吴双双 LN4 CHN CHN 2.09,63
20 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.09,70
21 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.09,91
22 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.10,75
23 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 2.10,92 SB
24 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.11,20
25 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LA1 CHN CHN 2.11,21
26 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.11,43
27 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 2.12,28
28 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.12,95
29 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.14,36
30 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.14,88
DQ WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN DQ

SB - Season Best

Native Language Names