China - Single Distances Championships 2019

Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019 Source: www.sskating.com

5000m Men 21 March 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 6.38,50
2 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 6.41,43
3 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 6.42,30
4 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 6.42,67 SB
5 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 6.45,55 SB
6 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 6.46,92 SB
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 6.47,12
8 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 6.48,02
9 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 6.48,80 SB
10 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 6.50,22
11 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 6.51,62 SB
12 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 6.51,73 PR SB
13 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 6.53,34 PR SB
14 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 6.54,63 PR SB
15 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 6.54,77
16 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 6.56,17 SB
17 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 6.56,56
18 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 6.56,81
19 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 6.57,20
20 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 7.01,30 PR SB
21 XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN 7.02,63 SB
22 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 7.02,91 PR SB
23 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 7.04,43
24 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 7.04,81
25 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 7.06,20
26 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 7.12,62
27 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 7.13,01
28 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 7.14,89

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 22 March 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 35,45
2 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 35,58
3 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,93
4 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 35,94 SB
5 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 35,96
6 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,15
7 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,23
8 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,25
9 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,27
10 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 36,28
11 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 36,35
12 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,53
13 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,61
14 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 36,65
15 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 36,72
16 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,85
17 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 36,87 SB
18 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,96(0)
18 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 36,96(0) PR SB
20 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MA2 CHN CHN 36,99(8)
21 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 36,99(9)
22 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,04 SB
23 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 37,11(4)
24 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN3 CHN CHN 37,11(5)
25 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,14
26 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,20
27 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 37,29
28 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 37,32
29 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,47
30 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 37,67
31 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,68
32 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 37,72
33 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 38,02 SB
34 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 38,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Men 22 March 2019

Rank Name Country Time
1 GAO Tingyu 高亭宇 MN2 CHN CHN 35,10
2 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 35,61 SB
3 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 35,64 SB
4 YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN 35,68
5 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 35,96
6 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 36,11
7 XU Yutong 徐钰童 MSA CHN CHN 36,17
8 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 36,20
9 XIE Jiaxuan 谢嘉轩 MSA CHN CHN 36,24
10 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,33
11 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,38
12 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,50
13 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,55
14 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 36,56
15 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 36,58 SB
16 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 36,65
17 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,76
18 ZHAO Lei (1999) 赵雷 MA2 CHN CHN 36,77
19 HAN Lei 韩雷 MSA CHN CHN 36,87(3)
20 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 36,87(4)
21 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 36,89 SB
22 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 36,92 PR SB
23 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 36,98
24 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 37,03
25 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,16
26 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN3 CHN CHN 37,25
27 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 37,27
28 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 37,36
29 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,44
30 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 37,56
31 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 37,80
32 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 38,59
DNS LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 23 March 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.11,99 SB
2 LIU An (1996) 刘安 MN3 CHN CHN 1.12,15
3 WANG Shiwei 王世伟 MN3 CHN CHN 1.12,26
4 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.12,34
5 LIAN Ziwen 廉子文 MN1 CHN CHN 1.12,38
6 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.12,43 SB
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.12,44
8 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.12,48 SB
9 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.12,72
10 XU Fu 徐富 MN4 CHN CHN 1.12,78
11 LIU Menglin 刘孟琳 MSA CHN CHN 1.13,07 SB
12 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.13,08 PR SB
13 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.13,42
14 LIU An (1992) 刘安 MSA CHN CHN 1.13,74
15 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.13,75
16 CHEN Enxue 陈恩学 MN3 CHN CHN 1.13,79
17 WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 1.13,86
18 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 1.14,05
19 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.14,27 SB
20 YANG Fan (1996) 杨帆 MN3 CHN CHN 1.14,35
21 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.14,42
22 ZHANG Hongqiang 张宏强 MN3 CHN CHN 1.14,61
23 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 1.14,68
24 GAO Yanfei 高艳飞 MN3 CHN CHN 1.14,89
25 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.14,95
26 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.15,28
27 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.15,59
28 PAN Hongshui 潘洪水 MN1 CHN CHN 1.15,83
29 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.15,96
30 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.15,97(3)
31 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.15,97(4) PR SB
32 CHI Wenguang 迟文广 MB2 CHN CHN 1.16,03
33 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 1.16,94
34 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 1.17,31
DNF YANG Tao 杨涛 MN2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

10000m Men 23 March 2019

Rank Name Country Time
1 Baoerjiang REHATI 包尔江 热哈提 MSA CHN CHN 13.47,96 PR SB
2 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 13.54,54 SB
3 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 14.06,94 SB
4 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 14.10,13 SB
5 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 14.10,93 SB
6 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 14.12,76 PR SB
7 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 14.12,93 PR SB
8 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 14.15,63
9 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 14.24,14
10 Hanahati MUHAMAITI 哈那哈提 木哈买提 MA2 CHN CHN 14.25,68
11 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 14.26,96
12 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 14.29,82 PR SB
13 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 14.30,83
14 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 14.31,26 PR SB
15 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 14.50,09
16 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 15.17,21 PR SB
DQ XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN DQ
DQ LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 24 March 2019

Rank Name Country Time
1 Alemasi KAHANBAI 阿勒玛斯 卡汉拜 MN2 CHN CHN 1.50,02
2 WU Yu 吴宇 MN2 CHN CHN 1.50,32
3 LIU Yiming (1995) 刘一鸣 MSA CHN CHN 1.51,14
4 SHEN Hanyang 沈晗扬 MN1 CHN CHN 1.51,72
5 XU Fu 徐富 MN4 CHN CHN 1.51,94
6 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.52,33
7 MA Xingguang 马兴光 MSA CHN CHN 1.52,36
8 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.52,43
9 ZHU Jiayao 朱珈瑶 MSA CHN CHN 1.52,83
10 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 1.52,85 SB
11 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 1.53,33 SB
12 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 1.53,51
13 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.53,67 PR SB
14 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.53,68
15 ZHU Jiafan (1993) 朱佳璠 MSA CHN CHN 1.53,69
16 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.53,78
17 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.54,71
18 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.54,80
19 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.55,22
20 Dasituer TUERSONGHAN 达斯吐尔 吐尔松汗 MSA CHN CHN 1.55,27
21 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.55,40
22 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.55,53
23 GAO Pengfei 高鹏飞 MSA CHN CHN 1.55,61
24 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.55,67(2)
25 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.55,67(3)
26 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 1.55,71
27 ZHANG Chengrui 张城瑞 MN3 CHN CHN 1.56,38
28 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.56,70
29 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.57,09
30 XUAN Bowen 宣博文 MSA CHN CHN 1.58,32
31 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.58,80
32 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 2.02,93

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names