China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Women - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,46 PR SB
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,49 PR SB
3 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,83
4 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,08
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,42
6 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 41,50 PR SB
7 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 42,04 PR SB
8 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 42,11
9 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 42,13 PR SB
10 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 42,18 PR SB
11 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 42,21 PR SB
12 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 42,26 PR SB
13 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,61 PR SB
14 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,67
15 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 42,86
16 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 42,94 SB
17 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 43,02 SB
18 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,22 PR SB
19 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 43,49
20 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,64 SB
21 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 43,68 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 43,75 SB
22 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 43,75
24 CAI Simin L? CHN CHN 43,99 PR SB
25 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 44,25
26 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 44,42 PR SB
27 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 44,87 PR SB
28 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 45,03 PR SB
29 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 45,11 PR SB
30 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 45,13 PR SB
31 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,90
32 NA Liangli L? CHN CHN 49,61 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,51 TR
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 2.06,41
3 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 2.07,50 SB
4 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.07,66
5 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.08,33
6 CAI Simin L? CHN CHN 2.09,14 PR SB
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 2.10,31
8 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 2.11,55 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 2.11,59 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.11,75
11 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 2.12,08 SB
12 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 2.12,82 PR SB
13 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 2.12,85 PR SB
14 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 2.13,62
15 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 2.13,63 PR SB
16 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 2.14,54 PR SB
17 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 2.14,89 PR SB
18 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 2.15,55
19 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 2.15,59
20 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 2.15,92 SB
21 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 2.16,73 PR SB
22 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 2.16,93 PR SB
23 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 2.17,73 PR SB
24 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 2.18,06 PR SB
25 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.19,62 SB
26 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 2.23,28 PR SB
27 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 2.25,50 PR SB
28 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.26,95
29 NA Liangli L? CHN CHN 2.40,65 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Women - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 41,22
2 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 41,64 PR SB
3 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 41,95 SB
4 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 42,11
5 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 42,42 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 42,69 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 42,86 SB
8 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 42,92 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 43,00 PR SB
10 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,04 PR SB
11 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 43,14 PR SB
12 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 43,21 PR SB
13 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,22 PR SB
14 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 43,32 PR SB
15 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 43,40 PR SB
16 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 43,41 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 44,03 PR SB
18 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 44,08 PR SB
19 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 44,10
20 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 44,11 PR SB
21 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 44,31 PR SB
22 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 44,37 PR SB
23 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 44,72 PR SB
24 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 45,06 PR SB
25 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 45,13 SB
26 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 45,69 PR SB
27 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 45,91
28 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 46,08 PR SB
29 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 46,16 PR SB
30 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 46,20 PR SB
31 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 47,78
32 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 48,02 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.06,94 PR SB
2 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.08,10 PR SB
3 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 2.08,60 PR SB
4 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.09,26
5 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.09,68 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.10,25 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.10,29
8 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 2.10,57 PR SB
9 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 2.11,14 PR SB
10 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 2.11,99 SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 2.12,16 PR SB
12 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 2.12,63 SB
13 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 2.13,06 PR SB
14 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 2.13,56 PR SB
15 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 2.13,72 PR SB
16 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 2.14,14 PR SB
17 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 2.14,74 SB
18 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 2.14,80 PR SB
19 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 2.15,28 PR SB
20 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 2.16,67 PR SB
21 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.18,76 PR SB
22 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 2.18,87 PR SB
23 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 2.19,08 PR SB
24 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 2.19,19 PR SB
25 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 2.19,49 PR SB
26 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 2.20,78 PR SB
27 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 2.22,11 PR SB
28 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 2.23,38 PR SB
29 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 2.24,00 PR SB
30 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 2.28,05
31 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 2.32,18 PR SB
32 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 2.37,71 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.21,54
2 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 1.22,77
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 1.23,15 PR SB
4 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 1.23,28 PR SB
5 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.23,36
6 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 1.24,34 PR SB
7 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.24,59
8 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 1.25,96
9 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.26,15
10 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.26,34
11 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 1.26,58 SB
12 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 1.26,59 PR SB
13 CAI Simin L? CHN CHN 1.26,62
14 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 1.26,71 PR SB
15 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 1.26,76 PR SB
16 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 1.27,01
17 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 1.27,21 SB
18 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 1.27,32 SB
19 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 1.27,82
20 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 1.27,87
21 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 1.28,21 SB
22 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 1.28,39
23 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.28,80 PR SB
24 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 1.28,93
25 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 1.29,56
26 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 1.29,76 PR SB
27 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 1.30,04 PR SB
28 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 1.31,03
29 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 1.34,30 SB
30 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 1.38,01
31 NA Liangli L? CHN CHN 1.43,50 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.22,28 TR
2 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.28,67
3 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 4.29,10
4 CAI Simin L? CHN CHN 4.29,76 PR SB
5 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 4.29,85 PR SB
6 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.36,58
7 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 4.37,12 PR SB
8 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 4.38,89 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 4.39,33 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.40,15
11 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 4.42,02
12 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 4.43,99 PR SB
13 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 4.44,47 PR SB
14 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 4.48,41 PR SB
15 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 4.50,28 PR SB
16 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 4.51,87 PR SB
17 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 4.53,95 PR SB
18 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 4.54,49 SB
19 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 4.55,81 PR SB
20 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 4.57,18 PR SB
21 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.59,54 SB
22 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 5.07,64 PR SB
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 5.14,86 SB
24 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 5.16,13 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Women - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 1.23,40 PR SB
2 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 1.23,65 PR SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 1.23,85 SB
4 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 1.25,36 PR SB
5 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 1.25,58
6 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 1.25,74
7 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 1.26,17
8 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 1.26,21 PR SB
9 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.26,23 PR SB
10 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 1.26,42
11 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 1.26,85 PR SB
12 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 1.26,91
13 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 1.27,18 PR SB
14 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 1.27,66
15 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 1.27,81 PR SB
16 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 1.27,90 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 1.28,18 SB
18 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 1.28,57 PR SB
19 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 1.28,74 PR SB
20 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 1.28,85
21 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 1.28,87
22 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 1.29,61
23 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 1.29,99
24 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.30,30 PR SB
25 SI Yu 司雨 LC2 CHN CHN 1.31,76
26 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 1.32,79 PR SB
27 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 1.32,85 PR SB
28 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 1.34,80 PR SB
29 ZHU Qi 朱琪 LC2 CHN CHN 1.35,68
30 WANG Qing 王晴 LC2 CHN CHN 1.37,20 PR SB
31 ZOU Juping 邹聚萍 L? CHN CHN 1.37,95
DNF SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 4.24,88 PR SB
2 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.26,91 PR SB
3 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 4.30,80 PR SB
4 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 4.31,29 SB
5 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 4.34,21 PR SB
6 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 4.34,32 PR SB
7 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.34,72 PR SB
8 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 4.36,59 PR SB
9 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 4.36,96 SB
10 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 4.37,50
11 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 4.40,26 PR SB
12 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 4.44,23 PR SB
13 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 4.44,32 PR SB
14 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 4.44,60 PR SB
15 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 4.45,35
16 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 4.46,05
17 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 4.46,40 PR SB
18 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 4.47,36 SB
19 MU Yingying 穆莹莹 L? CHN CHN 4.50,70 PR SB
20 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 4.53,80 PR SB
21 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 5.00,68 PR SB
22 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.01,47 PR SB
23 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 5.03,07 PR SB
24 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 5.08,16 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 41,59 PR SB
2 SUN Ning 孙宁 LC1 CHN CHN 42,07 PR SB
3 DENG Tianxin 邓天馨 LC1 CHN CHN 42,50 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 42,83 PR SB
5 XIA Ziqi 夏子淇 LYA CHN CHN 43,34 PR SB
6 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 43,40 PR SB
7 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 43,85 PR SB
8 DU Yuchen L? CHN CHN 44,13 PR SB
9 LIU Xingchi L? CHN CHN 44,25 PR SB
10 WU Xiaohan L? CHN CHN 44,56 PR SB
11 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 44,86 PR SB
12 XIU Mojie L? CHN CHN 44,99 PR SB
13 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 45,35 PR SB
14 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 45,81 PR SB
15 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 45,92 PR SB
16 GAO Shuoying L? CHN CHN 46,14 PR SB
17 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 46,31 PR SB
18 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 46,51 PR SB
19 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 46,94
20 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC1 CHN CHN 46,97 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 2.05,26 TR PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 2.05,72 PR SB
3 DENG Tianxin 邓天馨 LC1 CHN CHN 2.07,40 PR SB
4 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 2.09,27 PR SB
5 SUN Ning 孙宁 LC1 CHN CHN 2.12,17 PR SB
6 XIA Ziqi 夏子淇 LYA CHN CHN 2.13,29 PR SB
7 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 2.13,60 PR SB
8 LIU Xingchi L? CHN CHN 2.13,79 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.16,89 PR SB
10 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.17,05 PR SB
10 DU Yuchen L? CHN CHN 2.17,05 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 2.17,82 PR SB
13 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 2.23,01 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 2.23,10 PR SB
15 WU Xiaohan L? CHN CHN 2.24,79 PR SB
16 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC1 CHN CHN 2.26,97 PR SB
17 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 2.27,05 PR SB
18 XIU Mojie L? CHN CHN 2.27,39 PR SB
19 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 2.29,00 PR SB
20 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 2.30,57 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Women - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 1.23,36 PR SB
2 DENG Tianxin 邓天馨 LC1 CHN CHN 1.23,39 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 1.24,03 PR SB
4 SUN Ning 孙宁 LC1 CHN CHN 1.24,95 PR SB
5 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 1.25,54 PR SB
6 XIA Ziqi 夏子淇 LYA CHN CHN 1.26,66 PR SB
7 LIU Xingchi L? CHN CHN 1.27,98 PR SB
8 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 1.28,38 PR SB
9 DU Yuchen L? CHN CHN 1.30,30 PR SB
10 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.30,51 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.30,60 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 1.31,24 PR SB
13 WU Xiaohan L? CHN CHN 1.31,79 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 1.32,88 PR SB
15 XIU Mojie L? CHN CHN 1.34,63 PR SB
16 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 1.34,91 PR SB
17 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 1.35,88 PR SB
18 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC1 CHN CHN 1.35,89 PR SB
19 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 1.36,40 PR SB
20 ZHOU Zirui 周子瑞 L? CHN CHN 1.38,39

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 4.22,01 TR PR SB
2 DENG Tianxin 邓天馨 LC1 CHN CHN 4.25,63 PR SB
3 XIA Ziqi 夏子淇 LYA CHN CHN 4.30,75 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 4.31,04 PR SB
5 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 4.33,33
6 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 4.38,16 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.42,01 PR SB
8 LIU Xingchi L? CHN CHN 4.44,71 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 4.46,88 PR SB
10 DU Yuchen L? CHN CHN 4.46,96 PR SB
11 SUN Ning 孙宁 LC1 CHN CHN 4.49,26 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 4.53,44 PR SB
13 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 5.01,98 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 5.08,72 PR SB
15 XIU Mojie L? CHN CHN 5.09,61 PR SB
16 WU Xiaohan L? CHN CHN 5.10,45 PR SB
17 WANG Siyi (2004) 王思怡 LC1 CHN CHN 5.12,59 PR SB
18 LIU Anqi 刘安琪 L? CHN CHN 5.15,70 PR SB
19 YU Hongzhu 于鸿竹 L? CHN CHN 5.21,98 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names