China - Junior Championships 2019

Daqing (CHN)10 - 13 January 2019 Source: www.sskating.com

500m Ladies - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 40,46 PR SB
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,49 PR SB
3 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,83
4 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,08
5 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,42
6 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 41,50 PR SB
7 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 42,04 PR SB
8 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 42,11
9 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 42,13 PR SB
10 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 42,18 PR SB
11 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 42,21 PR SB
12 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 42,26 PR SB
13 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,61 PR SB
14 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,67
15 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 42,86
16 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 42,94 SB
17 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 43,02 SB
18 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 43,22 PR SB
19 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 43,49
20 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 43,64 SB
21 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 43,68 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 43,75 SB
22 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 43,75
24 CAI Simin L? CHN CHN 43,99 PR SB
25 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 44,25
26 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 44,42 PR SB
27 LI Siqi LB2 CHN CHN 44,87 PR SB
28 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 45,03 PR SB
29 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 45,11 PR SB
30 LIU Yan (2000) LA2 CHN CHN 45,13 PR SB
31 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,90
32 NA Liangli L? CHN CHN 49,61 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,51 TR
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 2.06,41
3 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 2.07,50 SB
4 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.07,66
5 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.08,33
6 CAI Simin L? CHN CHN 2.09,14 PR SB
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 2.10,31
8 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 2.11,55 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 2.11,59 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.11,75
11 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 2.12,08 SB
12 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 2.12,82 PR SB
13 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 2.12,85 PR SB
14 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 2.13,62
15 LI Siqi LB2 CHN CHN 2.13,63 PR SB
16 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 2.14,54 PR SB
17 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 2.14,89 PR SB
18 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 2.15,55
19 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 2.15,59
20 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 2.15,92 SB
21 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 2.16,73 PR SB
22 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 2.16,93 PR SB
23 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 2.17,73 PR SB
24 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 2.18,06 PR SB
25 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 2.19,62 SB
26 LIU Yan (2000) LA2 CHN CHN 2.23,28 PR SB
27 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 2.25,50 PR SB
28 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.26,95
29 NA Liangli L? CHN CHN 2.40,65 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

500m Ladies - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 41,22
2 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 41,64 PR SB
3 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 41,95 SB
4 MA Ruijie LC2 CHN CHN 42,11
5 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 42,42 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 42,69 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 42,86 SB
8 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 42,92 PR SB
9 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 43,00 PR SB
10 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 43,04 PR SB
11 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 43,14 PR SB
12 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 43,21 PR SB
13 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,22 PR SB
14 LI Jiaxuan L? CHN CHN 43,32 PR SB
15 HONG Chu L? CHN CHN 43,40 PR SB
16 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 43,41 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 44,03 PR SB
18 MU Yingying L? CHN CHN 44,08 PR SB
19 YU Hongyang L? CHN CHN 44,10
20 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 44,11 PR SB
21 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 44,31 PR SB
22 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 44,37 PR SB
23 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 44,72 PR SB
24 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 45,06 PR SB
25 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 45,13 SB
26 CHENG Na L? CHN CHN 45,69 PR SB
27 WANG Qing L? CHN CHN 45,91
28 ZOU Juping L? CHN CHN 46,08 PR SB
29 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 46,16 PR SB
30 SI Yu L? CHN CHN 46,20 PR SB
31 ZHU Qi L? CHN CHN 47,78
32 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 48,02 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 10 January 2019

Rank Name Country Time
1 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 2.06,94 PR SB
2 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.08,10 PR SB
3 HONG Chu L? CHN CHN 2.08,60 PR SB
4 MA Ruijie LC2 CHN CHN 2.09,26
5 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.09,68 PR SB
6 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.10,25 PR SB
7 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.10,29
8 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2.10,57 PR SB
9 LI Jiaxuan L? CHN CHN 2.11,14 PR SB
10 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 2.11,99 SB
11 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 2.12,16 PR SB
12 CHENG Na L? CHN CHN 2.12,63 SB
13 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 2.13,06 PR SB
14 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 2.13,56 PR SB
15 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 2.13,72 PR SB
16 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 2.14,14 PR SB
17 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 2.14,74 SB
18 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 2.14,80 PR SB
19 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 2.15,28 PR SB
20 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 2.16,67 PR SB
21 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.18,76 PR SB
22 MU Yingying L? CHN CHN 2.18,87 PR SB
23 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 2.19,08 PR SB
24 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 2.19,19 PR SB
25 YU Hongyang L? CHN CHN 2.19,49 PR SB
26 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 2.20,78 PR SB
27 SI Yu L? CHN CHN 2.22,11 PR SB
28 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 2.23,38 PR SB
29 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 2.24,00 PR SB
30 ZHU Qi L? CHN CHN 2.28,05
31 ZOU Juping L? CHN CHN 2.32,18 PR SB
32 WANG Qing L? CHN CHN 2.37,71 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.21,54
2 SUN Xiaohan 孙小涵 LA1 CHN CHN 1.22,77
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 1.23,15 PR SB
4 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 1.23,28 PR SB
5 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.23,36
6 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 1.24,34 PR SB
7 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.24,59
8 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 1.25,96
9 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.26,15
10 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.26,34
11 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 1.26,58 SB
12 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 1.26,59 PR SB
13 CAI Simin L? CHN CHN 1.26,62
14 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 1.26,71 PR SB
15 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 1.26,76 PR SB
16 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 1.27,01
17 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 1.27,21 SB
18 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 1.27,32 SB
19 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 1.27,82
20 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 1.27,87
21 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 1.28,21 SB
22 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 1.28,39
23 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.28,80 PR SB
24 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 1.28,93
25 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 1.29,56
26 LI Siqi LB2 CHN CHN 1.29,76 PR SB
27 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 1.30,04 PR SB
28 LIU Yan (2000) LA2 CHN CHN 1.31,03
29 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 1.34,30 SB
30 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 1.38,01
31 NA Liangli L? CHN CHN 1.43,50 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.22,28 TR
2 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.28,67
3 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 4.29,10
4 CAI Simin L? CHN CHN 4.29,76 PR SB
5 CHENG Li 成丽 LA1 CHN CHN 4.29,85 PR SB
6 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.36,58
7 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 4.37,12 PR SB
8 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 4.38,89 PR SB
9 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 4.39,33 PR SB
10 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.40,15
11 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 4.42,02
12 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 4.43,99 PR SB
13 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 4.44,47 PR SB
14 LI Siqi LB2 CHN CHN 4.48,41 PR SB
15 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 4.50,28 PR SB
16 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 4.51,87 PR SB
17 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 4.53,95 PR SB
18 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 4.54,49 SB
19 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 4.55,81 PR SB
20 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 4.57,18 PR SB
21 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.59,54 SB
22 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 5.07,64 PR SB
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 5.14,86 SB
24 PU Zhuxian LB2 CHN CHN 5.16,13 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 MA Ruijie LC2 CHN CHN 1.23,40 PR SB
2 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 1.23,65 PR SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 1.23,85 SB
4 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 1.25,36 PR SB
5 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 1.25,58
6 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 1.25,74
7 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 1.26,17
8 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 1.26,21 PR SB
9 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.26,23 PR SB
10 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 1.26,42
11 HONG Chu L? CHN CHN 1.26,85 PR SB
12 YU Hongyang L? CHN CHN 1.26,91
13 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 1.27,18 PR SB
14 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 1.27,66
15 LI Jiaxuan L? CHN CHN 1.27,81 PR SB
16 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 1.27,90 PR SB
17 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 1.28,18 SB
18 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 1.28,57 PR SB
19 MU Yingying L? CHN CHN 1.28,74 PR SB
20 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 1.28,85
21 CHENG Na L? CHN CHN 1.28,87
22 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 1.29,61
23 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 1.29,99
24 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.30,30 PR SB
25 SI Yu L? CHN CHN 1.31,76
26 GU Wu 谷午 LB1 CHN CHN 1.32,79 PR SB
27 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 1.32,85 PR SB
28 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 1.34,80 PR SB
29 ZHU Qi L? CHN CHN 1.35,68
30 WANG Qing L? CHN CHN 1.37,20 PR SB
31 ZOU Juping L? CHN CHN 1.37,95
DNF SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group B 11 January 2019

Rank Name Country Time
1 HONG Chu L? CHN CHN 4.24,88 PR SB
2 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.26,91 PR SB
3 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN 4.30,80 PR SB
4 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 4.31,29 SB
5 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 4.34,21 PR SB
6 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 4.34,32 PR SB
7 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.34,72 PR SB
8 LU Chang (2002) 陆畅 LB1 CHN CHN 4.36,59 PR SB
9 CHENG Na L? CHN CHN 4.36,96 SB
10 LI Jiaxuan L? CHN CHN 4.37,50
11 CUI Yingqian LB2 CHN CHN 4.40,26 PR SB
12 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 4.44,23 PR SB
13 XIN Haiping 辛海萍 L? CHN CHN 4.44,32 PR SB
14 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 4.44,60 PR SB
15 MA Ruijie LC2 CHN CHN 4.45,35
16 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 L? CHN CHN 4.46,05
17 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 4.46,40 PR SB
18 LI Shuang (2002) 李爽 LB1 CHN CHN 4.47,36 SB
19 MU Yingying L? CHN CHN 4.50,70 PR SB
20 ZHANG Wenwen L? CHN CHN 4.53,80 PR SB
21 LI Donghang 李东航 L? CHN CHN 5.00,68 PR SB
22 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.01,47 PR SB
23 YU Hongyang L? CHN CHN 5.03,07 PR SB
24 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 5.08,16 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 41,59 PR SB
2 SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 42,07 PR SB
3 DENG Tianxin L? CHN CHN 42,50 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 42,83 PR SB
5 XIA Ziqi L? CHN CHN 43,34 PR SB
6 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 43,40 PR SB
7 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 43,85 PR SB
8 DU Yuchen L? CHN CHN 44,13 PR SB
9 LIU Xingchi L? CHN CHN 44,25 PR SB
10 WU Xiaohan L? CHN CHN 44,56 PR SB
11 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 44,86 PR SB
12 XIU Mojie L? CHN CHN 44,99 PR SB
13 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 45,35 PR SB
14 LIU Anqi L? CHN CHN 45,81 PR SB
15 MA Siyu LC1 CHN CHN 45,92 PR SB
16 GAO Shuoying L? CHN CHN 46,14 PR SB
17 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 46,31 PR SB
18 YU Hongzhu L? CHN CHN 46,51 PR SB
19 ZHOU Zirui L? CHN CHN 46,94
20 WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 46,97 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group C 12 January 2019

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 2.05,26 TR PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 2.05,72 PR SB
3 DENG Tianxin L? CHN CHN 2.07,40 PR SB
4 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 2.09,27 PR SB
5 SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 2.12,17 PR SB
6 XIA Ziqi L? CHN CHN 2.13,29 PR SB
7 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 2.13,60 PR SB
8 LIU Xingchi L? CHN CHN 2.13,79 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.16,89 PR SB
10 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.17,05 PR SB
10 DU Yuchen L? CHN CHN 2.17,05 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 2.17,82 PR SB
13 MA Siyu LC1 CHN CHN 2.23,01 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 2.23,10 PR SB
15 WU Xiaohan L? CHN CHN 2.24,79 PR SB
16 WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 2.26,97 PR SB
17 YU Hongzhu L? CHN CHN 2.27,05 PR SB
18 XIU Mojie L? CHN CHN 2.27,39 PR SB
19 LIU Anqi L? CHN CHN 2.29,00 PR SB
20 ZHOU Zirui L? CHN CHN 2.30,57 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 1.23,36 PR SB
2 DENG Tianxin L? CHN CHN 1.23,39 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 1.24,03 PR SB
4 SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 1.24,95 PR SB
5 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 1.25,54 PR SB
6 XIA Ziqi L? CHN CHN 1.26,66 PR SB
7 LIU Xingchi L? CHN CHN 1.27,98 PR SB
8 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 1.28,38 PR SB
9 DU Yuchen L? CHN CHN 1.30,30 PR SB
10 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.30,51 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.30,60 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 1.31,24 PR SB
13 WU Xiaohan L? CHN CHN 1.31,79 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 1.32,88 PR SB
15 XIU Mojie L? CHN CHN 1.34,63 PR SB
16 MA Siyu LC1 CHN CHN 1.34,91 PR SB
17 LIU Anqi L? CHN CHN 1.35,88 PR SB
18 WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 1.35,89 PR SB
19 YU Hongzhu L? CHN CHN 1.36,40 PR SB
20 ZHOU Zirui L? CHN CHN 1.38,39

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group C 13 January 2019

Rank Name Country Time
1 ZHOU Jiarong 周佳容 LC1 CHN CHN 4.22,01 TR PR SB
2 DENG Tianxin L? CHN CHN 4.25,63 PR SB
3 XIA Ziqi L? CHN CHN 4.30,75 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC1 CHN CHN 4.31,04 PR SB
5 JIN Xiuzhen L? CHN CHN 4.33,33
6 SUN Wen 孙雯 LC1 CHN CHN 4.38,16 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.42,01 PR SB
8 LIU Xingchi L? CHN CHN 4.44,71 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 4.46,88 PR SB
10 DU Yuchen L? CHN CHN 4.46,96 PR SB
11 SUN Ning 孙宁 L? CHN CHN 4.49,26 PR SB
12 GAO Shuoying L? CHN CHN 4.53,44 PR SB
13 MA Siyu LC1 CHN CHN 5.01,98 PR SB
14 YU Hao (2005) 于浩 LC1 CHN CHN 5.08,72 PR SB
15 XIU Mojie L? CHN CHN 5.09,61 PR SB
16 WU Xiaohan L? CHN CHN 5.10,45 PR SB
17 WANG Siyi (2004) LC1 CHN CHN 5.12,59 PR SB
18 LIU Anqi L? CHN CHN 5.15,70 PR SB
19 YU Hongzhu L? CHN CHN 5.21,98 PR SB

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

Native Language Names