Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Women - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 SHI Xiaoxuan 石晓璇 LN3 CHN CHN 40,41
2 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 40,64 SB
3 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 41,02 SB
4 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 41,75 SB
5 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 41,84 SB
6 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 42,15
7 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN1 CHN CHN 42,43
8 ZHANG Lu (2000) 张露 LA2 CHN CHN 42,51
9 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN1 CHN CHN 42,53
10 WANG Wenjia 王文佳 LN1 CHN CHN 42,98
11 LI Ziyang 李子洋 LN2 CHN CHN 43,18 SB
12 ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN 43,20 PR SB
13 CHEN Zhongyu 陈忠羽 L? CHN CHN 43,34
14 MENG Xingchen LN1 CHN CHN 44,11
15 DING Ke 丁可 LN2 CHN CHN 45,12

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN1 CHN CHN 2.04,58 PR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 2.05,32
3 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 2.08,12 SB
4 ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN 2.08,20 SB
5 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 2.08,40
6 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 2.08,41 PR SB
7 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 2.12,20 SB
8 WANG Yueyue 王月悦 LN3 CHN CHN 2.12,71
9 MENG Xingchen LN1 CHN CHN 2.13,25
10 WANG Wenjia 王文佳 LN1 CHN CHN 2.13,92 PR SB
11 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 2.14,18
12 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 2.14,25 SB
13 SUN Yingyuan 孙英媛 LN1 CHN CHN 2.15,84
14 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 2.15,90
15 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC2 CHN CHN 2.17,76
16 DING Ke 丁可 LN2 CHN CHN 2.18,16
17 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN1 CHN CHN 2.20,10
18 ZHANG Lu (2000) 张露 LA2 CHN CHN 2.23,95

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Women - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 LIN Xue 林雪 LA2 CHN CHN 39,48
2 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 40,59
3 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 40,60 PR SB
4 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 40,79 PR SB
5 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 40,87
6 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 40,90 PR SB
7 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 41,09 PR SB
8 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 41,19
9 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 41,20
10 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 41,25 SB
11 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 41,31
12 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 41,40 SB
13 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 41,41
14 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 41,45
15 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 41,49
16 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 41,64 PR SB
17 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 41,72
18 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 42,42
19 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 42,45
20 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 42,61(7) PR SB
21 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 42,61(9) PR SB
22 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 42,66
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 42,84
24 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 42,85 SB
25 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 42,96 SB
26 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 43,00
27 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 43,01(5)
27 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 43,01(5) PR SB
29 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 43,02 SB
30 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 43,13 PR SB
31 SHAO Chunxue L? CHN CHN 43,22 PR SB
32 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 43,23
33 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 43,30
34 LI Jia 李佳 LB1 CHN CHN 43,31 PR SB
35 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 43,35
36 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 43,36 PR SB
37 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 43,41
38 ZHANG Zimeng (1) L? CHN CHN 43,42 PR SB
39 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 43,50
40 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 43,54 SB
41 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 43,56
42 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 43,64
43 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 43,70
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 43,79
45 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 43,88 PR SB
46 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,04 PR SB
47 WANG Zhixian 王智贤 LB1 CHN CHN 44,06 SB
48 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 44,09
49 LIU Hang LA1 CHN CHN 44,13 PR SB
50 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 44,17 PR SB
51 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 44,73(4)
51 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 44,73(4)
53 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 44,74 SB
54 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 44,79 SB
55 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 44,81 PR SB
56 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 45,25

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 2.03,83
2 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 2.05,21 PR SB
3 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 2.05,35
4 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 2.05,65 PR SB
5 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 2.06,40 SB
6 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 2.06,41 SB
7 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 2.06,72
8 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 2.06,83 PR SB
9 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 2.06,93 PR SB
10 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 2.07,39 SB
11 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 2.08,84 PR SB
12 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 2.09,26 PR SB
13 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 2.09,50 SB
14 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 2.09,59 PR SB
15 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.09,74 PR SB
16 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 2.09,78 PR SB
17 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 2.09,88 PR SB
18 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 2.10,00 PR SB
19 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 2.10,01 PR SB
20 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 2.10,28
21 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.10,36 SB
22 CAI Simin L? CHN CHN 2.10,58 PR SB
23 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 2.11,10 SB
24 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 2.11,77 SB
25 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 2.11,83 SB
26 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 2.12,15 PR SB
27 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 2.12,52 SB
28 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.12,64
29 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 2.12,69
30 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 2.12,78 PR SB
31 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 2.12,94 SB
32 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 2.13,04 PR SB
33 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 2.13,23 PR SB
34 YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN 2.13,34 PR SB
35 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 2.13,56 SB
36 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 2.13,82
37 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 2.13,91(0) PR SB
38 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 2.13,91(3) PR SB
39 GONG Li L? CHN CHN 2.14,47 PR SB
40 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 2.14,71 PR SB
41 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 2.14,74
42 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 2.14,96 PR SB
43 WANG Lulin 王璐琳 LA2 CHN CHN 2.15,42 SB
44 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 2.15,73
45 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 2.16,08 PR SB
46 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 2.16,25 PR SB
47 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 2.16,63 PR SB
48 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.16,79
49 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 2.16,84
50 LIU Hang LA1 CHN CHN 2.16,87 PR SB
51 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 2.17,04
52 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 2.17,18 PR SB
53 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 2.17,20 SB
54 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 2.17,51
55 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 2.17,80(0)
56 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 2.17,80(4)
57 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 2.17,80(5) SB
58 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 2.18,20 PR SB
59 WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN 2.18,26
60 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 2.18,27
61 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 2.18,45 SB
62 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 2.18,79
63 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 2.18,93
64 HAO Yue 郝月 LA2 CHN CHN 2.19,62
65 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.19,75 PR SB
66 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.20,42
67 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 2.20,70 PR SB
68 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 2.21,26 SB
69 ZHANG Ye (2003) 张也 LB1 CHN CHN 2.22,53
70 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 2.23,09 PR SB
DQ LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Neo-Senior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 1.20,06 SB
2 YANG Jie 杨杰 LN1 CHN CHN 1.21,90 SB
3 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN1 CHN CHN 1.22,58 PR SB
4 LI Chenyu 李晨宇 LN2 CHN CHN 1.22,65(1) SB
5 ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN 1.22,65(3)
6 CHANG Youdan 常又丹 LN1 CHN CHN 1.24,46 SB
7 ZHANG Lu (2000) 张露 LA2 CHN CHN 1.25,22 SB
8 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 1.25,30
9 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 1.25,41 SB
10 WANG Wenjia 王文佳 LN1 CHN CHN 1.26,12 SB
11 LI Ziyang 李子洋 LN2 CHN CHN 1.26,48 SB
12 ZHENG Ziyi 郑紫祎 LN1 CHN CHN 1.26,80 PR SB
13 MIAO Di L? CHN CHN 1.28,33 PR SB
14 DING Ke 丁可 LN2 CHN CHN 1.28,62 SB
15 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC2 CHN CHN 1.28,63 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Neo-Senior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 Ahenaer ADAKE 阿达克 阿合娜尔 LN1 CHN CHN 4.21,88 PR SB
2 XI Dongxue 奚冬雪 LN1 CHN CHN 4.29,31
3 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 LN1 CHN CHN 4.32,70 SB
4 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 4.37,90 SB
5 WANG Xintong 王昕童 LN2 CHN CHN 4.38,21 SB
6 LIU Xiaonan 刘晓楠 LN1 CHN CHN 4.39,52 PR SB
7 SUN Yingyuan 孙英媛 LN1 CHN CHN 4.48,76
8 ZHAO Yining 赵一宁 LN1 CHN CHN 4.49,08
9 MENG Xingchen LN1 CHN CHN 4.50,40

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 1.21,11
2 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 1.21,70
3 HAI Tiange 海天鸽 LA1 CHN CHN 1.21,81
4 WANG Jingyi 王晶漪 LB1 CHN CHN 1.21,83
5 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 1.22,09 PR SB
6 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 1.22,31 PR SB
7 YIN Haoze (2003) 尹昊泽 LC2 CHN CHN 1.22,47 PR SB
8 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 1.22,62
9 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 1.22,95 PR SB
10 LYU Bing 吕冰 LA2 CHN CHN 1.23,18 SB
11 ZHANG Xinsen L? CHN CHN 1.23,26 PR SB
12 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 1.23,53 SB
13 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 1.23,64 PR SB
14 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB2 CHN CHN 1.25,05 PR SB
15 LIU Yang (2002) 刘洋 LB1 CHN CHN 1.25,10 SB
16 WANG Jing (2003) 王静 LC2 CHN CHN 1.25,11
17 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LA1 CHN CHN 1.25,40
18 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 1.25,52
19 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 1.25,57 SB
20 XIAO Jinming 肖金铭 LA2 CHN CHN 1.25,58 PR SB
21 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 1.25,67 PR SB
22 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 1.25,88 PR SB
23 LIU Yibing 刘怡兵 LA1 CHN CHN 1.25,96
24 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA2 CHN CHN 1.26,33
25 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.26,44
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 1.26,49 PR SB
27 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 1.26,51
28 LU Chang (2000) 鲁畅 LA1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
29 CAI Simin L? CHN CHN 1.26,57 PR SB
30 LIU Xinyue 刘馨悦 LA1 CHN CHN 1.26,62 SB
31 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 1.26,68 SB
32 SHAO Chunxue L? CHN CHN 1.26,79 PR SB
33 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 1.26,86
34 YU Hongyang 于洪洋 LB1 CHN CHN 1.27,02
35 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 1.27,12 PR SB
36 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 1.27,26 PR SB
37 HAO Yue 郝月 LA2 CHN CHN 1.27,41 PR SB
38 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LA1 CHN CHN 1.27,47 SB
39 LIU Qi (2001) 刘琦 LB2 CHN CHN 1.27,82 PR SB
40 BAO Sihan 宝斯晗 LB2 CHN CHN 1.27,90
41 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 1.27,96 PR SB
42 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 1.28,04 PR SB
43 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN 1.28,08
44 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 1.28,37
45 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 1.28,47 PR SB
46 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 1.28,61(2)
47 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 1.28,61(6) SB
48 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 1.28,65 SB
49 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 1.29,02
50 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 1.29,11 PR SB
51 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 1.29,25
52 LIU Hang LA1 CHN CHN 1.29,38 PR SB
53 YANG Mingming L? CHN CHN 1.29,48 PR SB
54 ZHANG Zimeng (1) L? CHN CHN 1.29,55 PR SB
55 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 1.29,85
56 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 1.29,86 PR SB
57 ZHANG Wenwen 张雯雯 LC2 CHN CHN 1.29,97
58 WANG Zhixian 王智贤 LB1 CHN CHN 1.30,01 PR SB
59 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 1.30,37
60 ZHANG Ye (2003) 张也 LB1 CHN CHN 1.30,54 PR SB
61 LI Donghang 李东航 LB1 CHN CHN 1.30,56
62 GUAN Yuxuan 关煜暄 LB1 CHN CHN 1.30,71 PR SB
63 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 1.30,86 PR SB
64 LI Ying (2000) 李滢 LA1 CHN CHN 1.31,08
65 LI Jia 李佳 LB1 CHN CHN 1.31,19
66 LIU Yan (2000) 刘妍 LA2 CHN CHN 1.31,53
67 LI Siqi 李思琦 LB2 CHN CHN 1.31,58
68 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB2 CHN CHN 1.31,75 PR SB
69 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 1.32,31 PR SB
70 LU Yuhan 卢禹含 LB2 CHN CHN 1.33,88
71 SHAO Qi 邵琪 LC2 CHN CHN 1.35,74
72 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 1.44,65
73 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.02,83
DQ WANG Xue 王雪 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB2 CHN CHN 4.19,16
2 CHEN Xiangyu 陈翔宇 LA2 CHN CHN 4.22,68
3 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB2 CHN CHN 4.26,85 PR SB
4 YANG Binyu 杨滨瑜 LB1 CHN CHN 4.27,05 SB
5 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 4.30,15
6 GAO Chenxi 高晨曦 LC2 CHN CHN 4.31,41
7 GAN Weiping 甘卫平 LA1 CHN CHN 4.33,16
8 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 4.33,38
9 JIANG Xia 姜霞 LB2 CHN CHN 4.33,50 PR SB
10 MA Ruijie 马瑞婕 LC2 CHN CHN 4.34,41
11 ZHANG Yuan (2000) 张源 LA1 CHN CHN 4.34,76
12 LIU Jusi 刘菊司 LB1 CHN CHN 4.34,82 PR SB
13 CAI Simin L? CHN CHN 4.36,13 PR SB
14 JING Jie 静洁 LB1 CHN CHN 4.36,27
15 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.36,38
16 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.36,53
17 WU Yueting 武越婷 LA2 CHN CHN 4.36,70 SB
18 LI Jiaxuan 李佳轩 LC2 CHN CHN 4.36,98 PR SB
19 CHENG Na 程娜 LC2 CHN CHN 4.37,93 SB
20 LI Dongyue 李东玥 LA2 CHN CHN 4.39,39
21 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.39,50
22 JIN Wenjing 金文靓 LB1 CHN CHN 4.39,81
23 LI Xiang (2000) 李想 LA2 CHN CHN 4.40,37 PR SB
24 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA2 CHN CHN 4.40,45 PR SB
25 FENG Jingyang 冯敬扬 LA1 CHN CHN 4.40,51
26 WANG Lulin 王璐琳 LA2 CHN CHN 4.41,07
27 BEN Jing 贲晶 LA2 CHN CHN 4.41,17 SB
28 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN 4.41,46 PR SB
29 YUAN Chaonan 袁超楠 LA2 CHN CHN 4.41,75 PR SB
30 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.41,81
31 ZHOU Yuting 周宇婷 LA2 CHN CHN 4.42,18
32 LI Shanshan 李珊珊 LA1 CHN CHN 4.42,62
33 GONG Li L? CHN CHN 4.42,66 PR SB
34 CHEN Chen 陈辰 LA1 CHN CHN 4.43,48
35 FANG Yue 房悦 LA1 CHN CHN 4.45,73 PR SB
36 CUI Yingqian 崔滢茜 LB1 CHN CHN 4.45,93
37 JIA Xuan 贾璇 LA1 CHN CHN 4.47,14
38 LYU Rui 吕瑞 LA1 CHN CHN 4.47,89 PR SB
39 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC2 CHN CHN 4.48,61
40 WANG Biying 王碧莹 LA2 CHN CHN 4.48,95
41 XIAO Liting 肖立婷 L? CHN CHN 4.49,20 SB
42 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB2 CHN CHN 4.49,32 SB
43 XIN Haiping 辛海萍 LC2 CHN CHN 4.50,86
44 SONG Yue (2000) 宋月 LA2 CHN CHN 4.51,68 PR SB
45 LI Siyu 李丝雨 LA1 CHN CHN 4.52,21
46 WANG Dantong 王丹彤 LC2 CHN CHN 4.53,01 PR SB
47 LI Bingbing 李冰冰 LA2 CHN CHN 4.57,12
48 LIU Hang LA1 CHN CHN 4.57,48
49 SU Xinyu 苏欣雨 LA1 CHN CHN 4.58,38 SB
50 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 4.58,86
51 FENG Qingqing 冯青青 LB2 CHN CHN 5.05,39
DQ LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LA1 CHN CHN DQ
DQ YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names