Junior World Cup Selection Competition

Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018 Source: www.sskating.com

500m Men - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 35,94 PR SB
2 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 36,20 PR SB
3 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 36,21 SB
4 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 36,34 SB
5 LI Haolun 李昊伦 MN1 CHN CHN 36,70 SB
6 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 36,73
7 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 37,11 SB
8 WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN 37,14
9 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 37,32
10 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 37,36 SB
11 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 37,43
12 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 37,46 SB
13 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 37,49
14 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 37,56
15 JIN Shunri 金顺日 MN1 CHN CHN 37,58 SB
16 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN2 CHN CHN 37,68
17 LIU Ao 刘奥 MN1 CHN CHN 37,82
18 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 38,09
19 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 38,17
20 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 38,39
21 BAI Tiandi 白天迪 MN1 CHN CHN 38,47 SB
22 LI Jin 李津 MN1 CHN CHN 38,57
23 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 38,68
24 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 38,76
25 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 38,89(0) SB
26 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 38,89(8)
27 LI Qiaozhi 李乔治 MN1 CHN CHN 39,02
28 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 39,15
29 DONG Hao (1996) 董浩 MN3 CHN CHN 39,23
30 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 39,74
DQ MA Xinxuan MN1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Neo-Senior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 1.51,18
2 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.51,57
3 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.51,84 PR SB
4 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 1.51,91
5 ZHAO Zhipeng 赵志鹏 MN3 CHN CHN 1.53,36 SB
6 YIN Jiaqi 尹佳奇 MN2 CHN CHN 1.54,04
7 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 1.54,09
8 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.54,14 PR SB
9 YU Wei 于威 MN2 CHN CHN 1.54,24 PR SB
10 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 1.55,38
11 CHEN Sixing 陈思行 MN4 CHN CHN 1.55,51 SB
12 GAO Hongliang 高洪亮 MN1 CHN CHN 1.55,76 PR SB
13 WANG Zhentian 王震天 MN3 CHN CHN 1.55,86
14 CUI Zhibo 崔智博 MN1 CHN CHN 1.56,21
15 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN2 CHN CHN 1.56,51
16 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 1.57,61 PR SB
17 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 1.57,71 PR SB
18 LI Qiaozhi 李乔治 MN1 CHN CHN 1.57,99 SB
19 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.58,12
20 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 1.58,34
21 LI Jin 李津 MN1 CHN CHN 1.58,50
22 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 1.58,59 SB
23 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 1.58,77
24 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.58,96
25 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 1.58,99
26 XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN 1.59,16
27 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 1.59,49 PR SB
28 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 2.00,19
29 GONG Tianhong 宫天鸿 MN1 CHN CHN 2.01,17
30 DONG Hao (1996) 董浩 MN3 CHN CHN 2.01,56
31 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 2.07,93 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MA1 CHN CHN 36,08
2 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 36,53
3 HOU Kaibo 侯凯博 MA1 CHN CHN 36,78
4 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 36,99
5 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 37,54
6 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 37,55 PR SB
7 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 37,56 SB
8 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 37,65 PR SB
9 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 37,70(2) SB
10 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 37,70(4) PR SB
11 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 37,85
12 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 37,88 SB
13 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 37,94
14 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 38,03
15 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 38,05 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 38,08
17 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 38,12(5) PR SB
18 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 38,12(7) PR SB
19 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 38,13 PR SB
20 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 38,14
21 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 38,20 PR SB
22 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 38,31 PR SB
23 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 38,35 PR SB
24 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 38,36(3)
25 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 38,36(4) PR SB
26 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 38,37 PR SB
27 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 38,41 PR SB
28 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 38,47
29 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 38,49 PR SB
30 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 38,54
31 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 38,55 PR SB
32 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 38,63(9) SB
32 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 38,63(9) PR SB
34 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 38,69 PR SB
35 WANG Xuqi 王绪琦 MB1 CHN CHN 38,79 PR SB
36 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 38,87
37 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 38,89 PR SB
38 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 38,92
39 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 38,94(0)
39 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 38,94(0) SB
41 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 38,95 PR SB
42 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 39,03 PR SB
43 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 39,08 PR SB
44 LI Yuze M? CHN CHN 39,11
45 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 39,18(1)
46 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 39,18(3) PR SB
47 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 39,20 PR SB
48 WANG Yang (2001) 王杨 MA1 CHN CHN 39,22 PR SB
49 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 39,30 PR SB
50 WANG Shengdong M? CHN CHN 39,31(0) PR SB
51 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 39,31(7)
52 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 39,32
53 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 39,34 PR SB
54 LIU Xiangpeng M? CHN CHN 39,39 PR SB
55 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 39,49(5) PR SB
56 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 39,49(6)
57 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 39,51(3)
58 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 39,51(8)
59 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 39,54 PR SB
60 SUN Haobo M? CHN CHN 39,58 PR SB
61 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 39,62 PR SB
62 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 39,70
63 SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN 39,78 PR SB
64 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 39,89 PR SB
65 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 40,11
66 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 40,16
67 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 40,29 SB
68 BU Yachao 卜亚超 MB1 CHN CHN 40,44 PR SB
69 XIN Xing 辛星 MB2 CHN CHN 40,59
DQ LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Junior 27 October 2018

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.53,38
2 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 1.54,33 SB
3 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 1.54,50 PR SB
4 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 1.55,04
5 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 1.55,05 PR SB
6 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 1.55,07
7 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.55,19 PR SB
8 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 1.55,23 PR SB
9 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.55,25 PR SB
10 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 1.55,68
11 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.55,72 PR SB
12 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.56,29 SB
13 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.56,40(5) PR SB
14 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.56,40(7)
15 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.56,71 SB
16 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.56,76 PR SB
17 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 1.57,26 PR SB
18 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 1.57,49
19 LIU Pengyu 刘鹏禹 MA1 CHN CHN 1.57,51 PR SB
20 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.57,55 PR SB
21 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MA2 CHN CHN 1.57,87 PR SB
22 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.57,92 PR SB
23 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.58,04 PR SB
24 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 1.58,29
25 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.58,39 SB
26 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.58,76
27 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 1.58,88 PR SB
28 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.58,93
29 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 1.58,98 SB
30 WANG Yang (2001) 王杨 MA1 CHN CHN 1.59,23 PR SB
31 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.59,30 SB
32 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.59,40 PR SB
33 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.59,54 PR SB
34 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 1.59,73 SB
35 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 1.59,75 PR SB
36 GAO Yuan 高源 MA2 CHN CHN 1.59,93 PR SB
37 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 1.59,94 PR SB
38 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 2.00,01 PR SB
39 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 2.00,07 PR SB
40 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 2.00,13 SB
41 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 2.00,27 PR SB
42 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 2.00,31(1) PR SB
43 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 2.00,31(4)
44 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 2.00,36 SB
45 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 2.00,53 PR SB
46 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 2.00,62 PR SB
47 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 2.00,72
48 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 2.00,74
49 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 2.00,89 PR SB
50 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 2.01,33
51 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA2 CHN CHN 2.01,66 PR SB
52 GUO Song 郭松 MA2 CHN CHN 2.02,32
53 SUN Haobo M? CHN CHN 2.02,41 PR SB
54 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 2.02,57
55 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 2.02,91 PR SB
56 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 2.02,94
57 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 2.02,99
58 RONG Zesheng 荣泽胜 MC2 CHN CHN 2.03,08
59 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 2.03,09 SB
60 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 2.03,44 PR SB
61 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 2.03,65 PR SB
62 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 2.03,89 PR SB
63 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.04,40 PR SB
64 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 2.04,84
65 MA Xiaojie M? CHN CHN 2.05,01 PR SB
66 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 2.08,00
DNF LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN DNF
DQ HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Neo-Senior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 JIN Yanan (1997) 金亚男 MN2 CHN CHN 1.11,95 SB
2 ZHOU Changsen 周昌森 MN1 CHN CHN 1.12,64
3 ZHANG Junzhi 张钧智 MN1 CHN CHN 1.12,94 PR SB
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN3 CHN CHN 1.13,06
5 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 1.13,70 PR SB
6 YUE Yuan 岳源 MN1 CHN CHN 1.13,78 SB
7 WANG Haoyan (1997.07) 王浩龑 MN2 CHN CHN 1.14,71
8 Kahanbai ALEMASI 卡汉拜 阿勒玛斯 MN2 CHN CHN 1.14,97 SB
9 JIN Shunri 金顺日 MN1 CHN CHN 1.15,19 SB
10 DU Haonan 都浩楠 MN1 CHN CHN 1.15,29
11 SUN Xin 孙鑫 MN2 CHN CHN 1.15,47
12 LI Boxi 李博熙 MN1 CHN CHN 1.15,60
13 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 1.15,69 PR SB
14 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 1.15,72 PR SB
15 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 1.15,79
16 SUN Zixun 孙子逊 MN1 CHN CHN 1.16,03
17 SHAN Lianyong 单连勇 M? CHN CHN 1.16,82 SB
18 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 1.16,93 SB
19 WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 1.17,42
20 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 1.17,80
21 DONG Hao (1996) 董浩 MN3 CHN CHN 1.18,08 SB
22 BAI Tiandi 白天迪 MN1 CHN CHN 1.18,15 SB
23 LIU Yang (3) 刘洋 M? CHN CHN 1.18,52 SB
24 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 1.18,71 SB
25 ZHANG Yu (3) 张宇 M? CHN CHN 1.20,23
DNS WANG Senze 王森泽 MN2 CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Neo-Senior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 3.55,36
2 Aerchenghazi XIAKAINI 阿尔成哈孜 夏开尼 MN4 CHN CHN 3.55,51
3 ZHOU Bin 周斌 MN3 CHN CHN 3.56,36 SB
4 XU Chenglong 徐承龙 MN4 CHN CHN 4.00,86
5 REN Jiahui 任佳辉 MN1 CHN CHN 4.01,51
6 WANG Xiang 王项 MN2 CHN CHN 4.04,86 PR SB
7 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 4.08,09 PR SB
8 XU Yanzhe 徐延哲 MN2 CHN CHN 4.09,13 PR SB
9 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 4.09,44 PR SB
10 LI Qiaozhi 李乔治 MN1 CHN CHN 4.11,23 SB
11 LI Jin 李津 MN1 CHN CHN 4.11,83
12 GUAN Jiaxin 管嘉馨 MN1 CHN CHN 4.12,02 SB
13 LENG Jiaming 冷佳洺 MN1 CHN CHN 4.15,28 PR SB
14 YANG Mengran 杨梦然 MN2 CHN CHN 4.19,17 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Chen (2000) 王晨 MA1 CHN CHN 1.13,16 SB
2 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 1.13,19 SB
3 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 1.13,95 PR SB
4 RONG Hao 荣浩 MB2 CHN CHN 1.14,37(2)
5 ZHANG Ming 张明 MA1 CHN CHN 1.14,37(8) PR SB
6 ZHU Zhaoyu 朱炤瑜 MA2 CHN CHN 1.14,44 SB
7 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 1.14,98 SB
8 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 1.15,10 PR SB
9 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 1.15,18 PR SB
10 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.15,24 PR SB
11 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB2 CHN CHN 1.15,50 SB
12 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 1.15,70 PR SB
13 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 1.16,17 PR SB
14 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 1.16,23 SB
15 YAO Yong 姚勇 MA1 CHN CHN 1.16,37
16 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 1.16,42
17 LYU Minghao 吕明昊 MB2 CHN CHN 1.16,56
18 GU Aofeng 谷傲峰 MA1 CHN CHN 1.16,59 PR SB
19 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 1.16,61
20 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 1.16,63 PR SB
21 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 1.16,89 PR SB
22 FEI Jinglong 费景隆 MC2 CHN CHN 1.17,05 SB
23 WANG Shengdong M? CHN CHN 1.17,21 PR SB
24 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 1.17,25 SB
25 LIU Shuangfeng 刘双峰 MA1 CHN CHN 1.17,28 PR SB
26 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 1.17,29 PR SB
27 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.17,31 PR SB
28 LIU Yaoxu 刘耀旭 M? CHN CHN 1.17,33 PR SB
29 LI Tianlong 李添龙 MB2 CHN CHN 1.17,48
30 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 1.17,49
31 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 1.17,52 PR SB
32 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 1.17,63 PR SB
33 GAO Dongbin 高董斌 MA2 CHN CHN 1.17,75
34 WANG Yang (2001) 王杨 MA1 CHN CHN 1.17,98(0) PR SB
35 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 1.17,98(3) SB
36 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 1.18,02 PR SB
37 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MA2 CHN CHN 1.18,05 PR SB
38 ZHANG Chunwei 张春伟 MB2 CHN CHN 1.18,06 PR SB
39 HOU Yanli 侯彦利 M? CHN CHN 1.18,07 PR SB
40 LI Yuze M? CHN CHN 1.18,20
41 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 1.18,54
42 LIANG Zhihao 梁芷豪 MA1 CHN CHN 1.18,60 PR SB
43 XU Shuai 徐帅 M? CHN CHN 1.18,62
44 ZHANG Tianli 张天力 MA1 CHN CHN 1.18,67
45 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 1.18,68
46 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 1.18,71(8) PR SB
47 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 1.18,71(9) PR SB
48 GENG Xinyu 耿欣宇 MA1 CHN CHN 1.18,92
49 WANG Bo (2001) 王博 MA1 CHN CHN 1.19,04 PR SB
50 MA Bin (2002) 马彬 MB1 CHN CHN 1.19,23
51 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.19,34 PR SB
52 SONG Zhengnan 宋政楠 MA1 CHN CHN 1.19,43 PR SB
53 TAN Bowen 谭博文 MB2 CHN CHN 1.19,60 PR SB
54 MA Yan (2) 马岩 M? CHN CHN 1.19,70 PR SB
55 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.19,90
56 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 1.19,93
57 QI Zenglu 齐增路 MB2 CHN CHN 1.19,98
58 BAI Xubo MA1 CHN CHN 1.20,03 PR SB
59 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.20,10
60 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 1.20,27(4)
61 SUN Haobo M? CHN CHN 1.20,27(5)
62 WANG Xuqi 王绪琦 MB1 CHN CHN 1.20,46 PR SB
63 CHENG Xiansong M? CHN CHN 1.20,48 PR SB
64 MA Xiaojie M? CHN CHN 1.20,83 PR SB
65 ZHAO Mingyue 赵明月 MB1 CHN CHN 1.20,89
66 MI Dengqi M? CHN CHN 1.22,41 PR SB
67 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 1.23,79
DQ YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Junior 28 October 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song 王淞 MA1 CHN CHN 3.57,58 PR SB
2 LIU Zehao 刘泽昊 MB2 CHN CHN 3.58,32 PR SB
3 Yeertai HELAN 叶尔太 合兰 MA1 CHN CHN 3.59,75 PR SB
4 YU Jiawei 于佳伟 MA1 CHN CHN 4.00,65
5 Muhamaiti HANAHATI 木哈买提 哈那哈提 MA2 CHN CHN 4.03,31 PR SB
6 CHEN Chuang 陈闯 MA1 CHN CHN 4.03,40 PR SB
7 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB2 CHN CHN 4.06,06 PR SB
8 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 4.06,84 PR SB
9 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 4.07,19 PR SB
10 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 4.07,30 PR SB
11 YANG Dongsheng 杨东生 MB2 CHN CHN 4.07,88
12 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 4.08,95 PR SB
13 DAI Xin 代鑫 MB2 CHN CHN 4.09,02 PR SB
14 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 4.10,90 PR SB
15 XIAO Jinbao 肖金宝 MB1 CHN CHN 4.11,32 PR SB
16 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 4.11,80 PR SB
17 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 4.13,01 PR SB
18 LIU Qianhui 刘乾晖 MA2 CHN CHN 4.13,22 SB
19 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 4.13,61 PR SB
20 YU Duohui 于多慧 MB2 CHN CHN 4.14,14 PR SB
21 HAN Xihao 韩锡昊 MA2 CHN CHN 4.14,18 PR SB
22 MAO Tianze 毛天泽 MA2 CHN CHN 4.14,34
23 HAO Weihang 郝卫航 MA2 CHN CHN 4.14,46 PR SB
24 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 4.14,76 PR SB
25 ZHANG Jiayun 张家运 MA2 CHN CHN 4.16,05 SB
26 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 4.16,47 PR SB
27 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 4.16,81 PR SB
28 QUAN Xianghe 权相赫 MB2 CHN CHN 4.16,89 PR SB
29 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 4.18,11 SB
30 MI Dengqi M? CHN CHN 4.18,39 PR SB
31 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 4.18,41 PR SB
32 QIN Chengxu 秦成旭 MB2 CHN CHN 4.18,50 PR SB
33 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 4.18,51 PR SB
34 GE Bangxi 葛帮喜 MB2 CHN CHN 4.19,10 PR SB
35 MA Xiaojie M? CHN CHN 4.19,14 PR SB
36 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 4.19,85 PR SB
37 WANG Ye 王也 MA1 CHN CHN 4.20,80
38 LIU Xu 刘旭 MB2 CHN CHN 4.22,59 SB
39 YANG Guowei 杨国威 MA1 CHN CHN 4.22,88 SB
40 LI Chunlei 李春雷 MC2 CHN CHN 4.22,98 PR SB
41 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 4.23,32 PR SB
42 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 4.27,53 PR SB
43 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 4.28,33 PR SB
44 CHENG Peng 程鹏 MA1 CHN CHN 4.28,56 SB
45 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 4.28,61 PR SB
46 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 4.29,32 PR SB
47 LIU Chunsheng 刘春升 MB2 CHN CHN 4.32,42 SB
48 LI Qingfeng 李清丰 M? CHN CHN 4.32,62 PR SB
49 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 4.38,99

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names