National League Qualifying Competition

Changchun (CHN) 10 October 2018 Source: sskating.com

500m Women 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 43,82
2 ZHENG Tian (1999) 郑恬 LC2 CHN CHN 44,26 PR SB
3 SHAO Chunxue L? CHN CHN 44,42 SB
4 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 44,68
5 XIAO Qianwen 肖茜文 LB2 CHN CHN 44,76 PR SB
6 QIN Feifei 秦霏霏 LB1 CHN CHN 44,94 PR SB
7 ZHANG Ye (2003) 张也 LB1 CHN CHN 45,21 PR SB
8 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,26 PR SB
9 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 45,29 SB
10 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 45,43
11 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 45,44
12 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 45,99 PR SB
13 YANG Mingming L? CHN CHN 46,34 PR SB
14 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 46,45 PR SB
15 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 46,47 PR SB
16 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 46,74 PR SB
17 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 47,17 PR SB
18 WANG Yan (2000) 王炎 LA2 CHN CHN 47,58
19 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 48,03(3) PR SB
20 SU Rui L? CHN CHN 48,03(7) PR SB
21 MENG Jia L? CHN CHN 48,23 SB
22 ZHOU Ruilin 周睿琳 L? CHN CHN 48,55 PR SB
23 LIU Yuhang L? CHN CHN 48,91 PR SB
24 LI Henan L? CHN CHN 49,01 PR SB
DNF ZHANG Siqia L? CHN CHN DNF

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Women 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 MA Wenjing 马文静 LN1 CHN CHN 1.26,26 SB
2 ZHANG Chutong L? CHN CHN 1.27,38 PR SB
3 MIAO Di L? CHN CHN 1.28,36 PR SB
4 LI Sishan 李思杉 LN3 CHN CHN 1.28,58
5 WANG Yichao L? CHN CHN 1.29,18 PR SB
6 XU Aili L? CHN CHN 1.31,11 PR SB
7 SHAO Chunxue L? CHN CHN 1.32,00 SB
8 YANG Mingming L? CHN CHN 1.32,47 PR SB
9 CAI Xin L? CHN CHN 1.33,50 PR SB
10 GUAN Shiqi 关诗琦 LB1 CHN CHN 1.34,42 PR SB
11 LIU Xi (1) L? CHN CHN 1.34,44 SB
12 HUANG Jingjing L? CHN CHN 1.36,73 PR SB
13 WANG Yan (2000) 王炎 LA2 CHN CHN 1.38,39
14 PAN Shuang 潘爽 L? CHN CHN 1.40,59 SB
15 MENG Jia L? CHN CHN 1.43,61 SB
DNS ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN DNS
DNS HAN Yutong L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Women 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 2.12,68 SB
2 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 2.13,78
3 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 2.14,58 PR SB
4 GONG Li L? CHN CHN 2.15,52 PR SB
5 YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN 2.16,99
6 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 2.17,39
7 LI Shuo L? CHN CHN 2.17,41 PR SB
8 ZHANG Chutong L? CHN CHN 2.17,74 PR SB
9 MIAO Di L? CHN CHN 2.19,50 PR SB
10 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 2.20,16 PR SB
11 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.20,35 SB
12 WANG Yichao L? CHN CHN 2.22,86 PR SB
13 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.24,37 PR SB
14 TAN Qian 谭茜 L? CHN CHN 2.24,57 PR SB
15 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.24,90 SB
16 LIU Xi (1) L? CHN CHN 2.25,03 PR SB
17 HOU Yan 侯妍 LA1 CHN CHN 2.25,37 PR SB
18 XU Meng 徐萌 LA2 CHN CHN 2.26,32 SB
19 HUANG Dongyue 黄冬月 LC2 CHN CHN 2.26,51 PR SB
20 LI Xin (2003) 李欣 LC2 CHN CHN 2.26,94 PR SB
21 CAI Xin L? CHN CHN 2.28,00 PR SB
22 QING Siyu 卿思宇 L? CHN CHN 2.29,40 PR SB
23 MA Siyu 马思宇 LC1 CHN CHN 2.30,89 PR SB
24 HONG Chu 洪楚 LC2 CHN CHN 2.32,89
25 CAI Simin L? CHN CHN 2.33,29
26 LIU Meijia 刘美佳 L? CHN CHN 2.34,45 PR SB
27 HUANG Jingjing L? CHN CHN 2.34,49 PR SB
DNS ZHANG Yuze 张禹泽 LN1 CHN CHN DNS
DNS HAN Yutong L? CHN CHN DNS

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Women 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Meina 杨美娜 LB2 CHN CHN 4.38,71
2 SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN 4.39,58 PR SB
3 LI Guangying 李广莹 LA2 CHN CHN 4.40,82
4 JIN Xiuzhen 金秀真 LC1 CHN CHN 4.40,93
5 LI Shuo L? CHN CHN 4.41,30 PR SB
6 ZHANG Xin (1990) 张鑫 LSA CHN CHN 4.41,43 SB
7 GONG Li L? CHN CHN 4.45,31 PR SB
8 FANG Huiyan 方慧燕 LA2 CHN CHN 4.46,00
9 HUANG Yulin 黄余琳 LB1 CHN CHN 4.46,22
10 WANG Linlin 王琳琳 LB1 CHN CHN 4.59,50 PR SB
11 CUI Qiaoyu L? CHN CHN 5.01,19 PR SB
12 ZHANG Ye (2003) 张也 LB1 CHN CHN 5.02,54 PR SB
13 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.04,75 PR SB
14 GUAN Shiqi 关诗琦 LB1 CHN CHN 5.06,62 PR SB
15 ZHANG Yuxi 张宇曦 L? CHN CHN 5.10,84 PR SB
16 WANG Han (2000) 王韩 LA1 CHN CHN 5.11,35 PR SB
17 LI Xin (2003) 李欣 LC2 CHN CHN 5.17,29 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names