National League Qualifying Competition

Changchun (CHN) 10 October 2018 Source: sskating.com

500m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 PAN Xiaoyang 潘晓阳 MB2 CHN CHN 38,73
2 GUAN Yu MSA CHN CHN 38,96 SB
3 LIU Siyang MSA CHN CHN 39,10 SB
4 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 40,09(3)
5 LIU Ze 柳泽 MC2 CHN CHN 40,09(8)
6 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 40,26
7 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 40,36 PR SB
8 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 40,57 SB
9 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 40,60 PR SB
10 LI Jilin M? CHN CHN 41,14 PR SB
11 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 41,47 PR SB
12 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 41,48 PR SB
13 SONG Jian M? CHN CHN 41,58 PR SB
14 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 41,59(0) SB
15 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 41,59(9) PR SB
16 CHENG Xiansong M? CHN CHN 41,60 PR SB
17 TAO Chen M? CHN CHN 41,61 PR SB
18 DU Yujiang 杜予江 M? CHN CHN 41,85 PR SB
19 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 42,01(2) PR SB
20 MA Wenbo 马文博 MB1 CHN CHN 42,01(4) SB
21 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 42,01(6) PR SB
22 LIU Zhengqiao M? CHN CHN 42,06 PR SB
23 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 42,24
24 XU Chongyang M? CHN CHN 42,56 PR SB
25 GAI Zelin 盖泽林 M? CHN CHN 42,72 PR SB
26 GAO Yifan (2) M? CHN CHN 42,77 PR SB
27 CHANG Hongxu 昌洪旭 M? CHN CHN 42,81 PR SB
28 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 43,03 SB
29 ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MC2 CHN CHN 43,09 PR SB
30 CAO Tiexin M? CHN CHN 43,19 PR SB
31 CUI Chenglin MB2 CHN CHN 43,23 PR SB
32 SUN Mingtao 孙明韬 M? CHN CHN 43,39 PR SB
33 YANG Hang 杨航 MC1 CHN CHN 43,44 PR SB
34 WANG Bingwang M? CHN CHN 43,61
35 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 43,63 PR SB
36 LIU Xuancheng M? CHN CHN 44,09 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 1.16,51
2 WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 1.17,44 PR SB
3 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 1.17,52 PR SB
4 LI Kongchao MB1 CHN CHN 1.17,69 PR SB
5 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 1.17,70 PR SB
6 ZHANG Tianyi M? CHN CHN 1.18,26 PR SB
7 GUAN Yu MSA CHN CHN 1.19,18 SB
8 YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN 1.19,78 PR SB
9 HAN Feng M? CHN CHN 1.20,45 PR SB
10 WANG Jinxu M? CHN CHN 1.21,18 PR SB
11 LEI Mingyuan M? CHN CHN 1.21,21 PR SB
12 LI Jilin M? CHN CHN 1.21,38
13 ZHANG Zuo M? CHN CHN 1.21,66 PR SB
14 LIU Zhengqiao M? CHN CHN 1.22,22 PR SB
15 XU Ruiyang 徐瑞阳 MB2 CHN CHN 1.22,51 SB
16 HUANG Wentao 黄文韬 MB1 CHN CHN 1.22,86 PR SB
17 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB2 CHN CHN 1.22,88 SB
18 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 1.23,26 PR SB
19 XU Chongyang M? CHN CHN 1.23,66 PR SB
20 DU Yujiang 杜予江 M? CHN CHN 1.23,83 PR SB
21 TAO Chen M? CHN CHN 1.24,64 PR SB
22 XU Haoyang (2002) 徐皓洋 MB2 CHN CHN 1.24,76 SB
23 WANG Yixin M? CHN CHN 1.26,21 PR SB
24 LIU Zehua 刘泽华 MB1 CHN CHN 1.27,25 SB
25 GAI Zelin 盖泽林 M? CHN CHN 1.27,80 PR SB
26 CUI Chenglin MB2 CHN CHN 1.28,04 PR SB
27 CHEN Chunshuai M? CHN CHN 1.28,11 PR SB
28 YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 1.28,36 PR SB
29 CAO Tiexin M? CHN CHN 1.28,94 PR SB
30 CHANG Hongxu 昌洪旭 M? CHN CHN 1.29,55 PR SB
31 QU Shiyi 曲世艺 MC2 CHN CHN 1.30,12 PR SB
32 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 1.54,51 SB
DNS CHENG Xiansong M? CHN CHN DNS
DNS PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN DNS
DNF ZHANG Kexin (2003) 张可欣 MC2 CHN CHN DNF
DQ LIU Xuancheng M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 SHAO Shuai MN4 CHN CHN 2.00,70 PR SB
2 ZHOU Yingjie 周英杰 MN2 CHN CHN 2.01,61 PR SB
3 GUO Song 郭松 MA2 CHN CHN 2.01,95 PR SB
4 LI Kongchao MB1 CHN CHN 2.02,86 PR SB
5 DUAN Yuxin (1999) 段宇鑫 MA2 CHN CHN 2.02,91 PR SB
6 LIU Xifeng 刘锡峰 MB1 CHN CHN 2.02,98 SB
7 ZHANG Tianyi M? CHN CHN 2.02,99 PR SB
8 XING Bo 邢博 MB2 CHN CHN 2.03,21
9 WANG Lei (3) 王磊 M? CHN CHN 2.05,47 PR SB
10 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 2.05,82 PR SB
11 TAN Sheng 谭昇 MA1 CHN CHN 2.05,86 PR SB
12 LEI Mingyuan M? CHN CHN 2.06,93 PR SB
13 WANG Shuai (2001) MA1 CHN CHN 2.07,05 PR SB
14 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 2.07,40 PR SB
15 HAN Feng M? CHN CHN 2.07,66 PR SB
16 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 2.07,79 PR SB
17 WANG Jinxu M? CHN CHN 2.08,48 PR SB
18 JIANG Jiayi M? CHN CHN 2.08,59 PR SB
19 MU Baolin 牟宝林 M? CHN CHN 2.08,62 SB
20 XU Xiaoding 徐小丁 MB2 CHN CHN 2.08,68 PR SB
21 ZHANG Zuo M? CHN CHN 2.08,75 PR SB
22 PU Zhengxi 朴政熹 MB2 CHN CHN 2.09,25 PR SB
23 ZHAO Chenglong 赵成龙 M? CHN CHN 2.09,49 PR SB
24 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 2.10,19 PR SB
25 WU Jiameng M? CHN CHN 2.10,24 PR SB
26 WANG Weifeng 王伟峰 M? CHN CHN 2.10,75 SB
27 DU Zhengri 杜正日 M? CHN CHN 2.11,24 PR SB
28 YANG Dingmin M? CHN CHN 2.11,72 PR SB
29 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 2.11,84 PR SB
30 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.12,24 PR SB
31 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 2.12,52 PR SB
32 CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 2.12,75 PR SB
33 YANG Zhenjiang 杨镇江 M35 CHN CHN 2.12,90 SB
34 WANG Yixin M? CHN CHN 2.13,71 PR SB
35 YANG Aolin M? CHN CHN 2.14,08 PR SB
36 GAO Yifan (2) M? CHN CHN 2.15,98 PR SB
37 YIN Zimiao 尹子淼 MB1 CHN CHN 2.17,69 SB
38 SUN Mingtao 孙明韬 M? CHN CHN 2.18,46 PR SB
39 HAN Yuxiang M? CHN CHN 2.18,65 PR SB
40 YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 2.23,54 SB
DQ YAN Haiyang 颜海洋 M? CHN CHN DQ
DQ AN Kai M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 YU Zonghai 于宗海 MN3 CHN CHN 4.11,65 PR SB
2 SUI Xiaolong 隋晓龙 MA2 CHN CHN 4.17,77 PR SB
3 WANG Fanzhi 王凡志 MN1 CHN CHN 4.18,17 PR SB
4 TONG Jiajun 童嘉俊 MA1 CHN CHN 4.20,44 PR SB
5 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 4.22,53 PR SB
6 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB2 CHN CHN 4.23,46 PR SB
7 LU Zhenquan 路振权 MA2 CHN CHN 4.23,96 PR SB
8 DUAN Quanzheng 段权政 MA1 CHN CHN 4.24,60 PR SB
9 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC2 CHN CHN 4.26,00 PR SB
10 WANG Xiangan 王祥安 MA1 CHN CHN 4.26,36 PR SB
11 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 4.28,56 PR SB
12 MA Xinxuan MN1 CHN CHN 4.29,30
13 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 4.30,28 PR SB
14 WANG Zhengyang 王正阳 MC2 CHN CHN 4.30,60
15 LYU Mingcheng 吕明成 MC2 CHN CHN 4.32,41 PR SB
16 JIANG Jiayi M? CHN CHN 4.33,07 PR SB
17 YAN An 闫安 MB1 CHN CHN 4.33,77 PR SB
18 TAN Sheng 谭昇 MA1 CHN CHN 4.35,74 PR SB
19 JIANG Yuelin 江跃林 MB1 CHN CHN 4.36,05
20 ZHANG Wanli 张万里 M? CHN CHN 4.37,52 PR SB
21 QI Huiyu 齐慧雨 MC2 CHN CHN 4.38,69 PR SB
22 QU Shiyi 曲世艺 MC2 CHN CHN 4.43,75 PR SB
23 HAN Yuxiang M? CHN CHN 4.49,87 PR SB
DNS AN Kai M? CHN CHN DNS
DNS CHEN Tao MA1 CHN CHN DNS
DQ LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men 10 October 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Shuai 吕帅 MC2 CHN CHN 7.22,83
2 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC2 CHN CHN 7.23,38 PR SB
3 WANG Haotian 王浩田 MN2 CHN CHN 7.23,90 PR SB
4 LYU Changxin 吕长鑫 M? CHN CHN 7.26,98 PR SB
5 XU Peng (1991) 徐朋 MSA CHN CHN 7.34,38 SB
6 ZHANG Chao 张超 MB2 CHN CHN 7.34,93 PR SB
7 CHEN Lei 陈磊 MC2 CHN CHN 7.38,22 PR SB
8 DONG Chenglong 董成龙 M? CHN CHN 7.39,94 PR SB
9 CHEN Ziheng 陈子恒 MC2 CHN CHN 7.40,28 PR SB
10 ZHENG Yanxiang 郑颜祥 MC2 CHN CHN 7.42,66 PR SB
11 YANG Dingmin M? CHN CHN 7.43,99 PR SB
12 SHI Jingxin 石景鑫 MB1 CHN CHN 7.46,23 PR SB
13 JU Jingyang 鞠晶洋 MC2 CHN CHN 7.46,26 PR SB
14 ZHANG Zhiyao MC2 CHN CHN 7.47,19 PR SB
15 YANG Hang 杨航 MC1 CHN CHN 7.48,10 PR SB
16 CAI Yunchao 蔡运超 MB1 CHN CHN 7.56,46 PR SB
17 YANG Zhenjiang 杨镇江 M35 CHN CHN 7.57,73 PR SB
18 YANG Aolin M? CHN CHN 7.58,54 PR SB
19 WANG Meng 王猛 MB2 CHN CHN 8.02,59 SB
20 SONG Yuze 宋雨泽 MB1 CHN CHN 8.05,28 PR SB
21 LIU Zehua 刘泽华 MB1 CHN CHN 8.08,91 PR SB
22 WANG Bingwang M? CHN CHN 8.11,34 PR SB
23 XUE Lihui 薛利辉 MA1 CHN CHN 8.16,27 PR SB
24 YIN Zixin 尹子鑫 MB1 CHN CHN 8.52,12 SB
DNS CHEN Tao MA1 CHN CHN DNS
DNF FAN Luping 范路平 M? CHN CHN DNF
DQ HUANG Jiarui 黄家瑞 MC2 CHN CHN DQ
DQ GAO Pengxiang 高鹏翔 MB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names