China Cup Final

Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 23 March 2018

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 37,92
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 38,34
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 38,66 PR SB
4 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 38,88 PR SB
5 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 38,94 PR SB
6 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,05 PR SB
7 LIN Xue 林雪 LA1 CHN CHN 39,14 SB
8 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 39,22
9 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 39,25 PR SB
10 ZHAN Xue 詹雪 LSA CHN CHN 39,29
11 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 39,46 PR SB
12 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 39,49 PR SB
13 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 39,51 PR SB
14 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,57 SB
15 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,58
16 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 39,74 SB
17 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 39,81 SB
18 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 39,97
19 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,46
20 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 40,51
21 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 40,83 SB
22 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,02

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 23 March 2018

Rank Name Country Time
1 YU Jing 于静 L30 CHN CHN 38,02
2 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 38,34
3 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 38,60 PR SB
4 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 38,75 PR SB
5 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 38,76
6 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 38,97
7 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 39,18(6) PR SB
8 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 39,18(9) PR SB
9 LIN Xue 林雪 LA1 CHN CHN 39,21
10 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,31
11 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 39,39 PR SB
12 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 39,48 PR SB
13 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 39,53
14 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 39,59 SB
15 QU Yi 曲艺 LSA CHN CHN 39,62
16 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,66
17 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 39,95
18 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,04
19 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,34 SB
20 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 40,93
21 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,36

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 23 March 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Jing 刘晶 LSA CHN CHN 4.19,14
2 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 4.19,17 PR SB
3 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 4.24,27
4 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 4.25,04 PR SB
5 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 4.28,47
6 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 4.29,89
7 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 4.30,08 PR SB
8 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 4.30,19
9 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.30,26 PR SB
10 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.32,13 PR SB
11 GAO Yue 高月 LN1 CHN CHN 4.37,53 SB
12 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 4.38,01 PR SB
13 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.38,47 PR SB
14 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 4.41,06 PR SB
15 SUN Yingyuan 孙英媛 L? CHN CHN 4.47,42

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 24 March 2018

Rank Name Country Time
1 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 1.57,65 PR SB
2 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 1.58,08 SB
3 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 2.00,50
4 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 2.00,69
5 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.01,52 PR SB
6 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 2.03,41 PR SB
7 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 2.03,85 PR SB
8 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.04,43 PR SB
9 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 2.04,92
10 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 2.05,41
11 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.05,86 PR SB
12 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.06,68 PR SB
13 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.07,06
14 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.08,31 PR SB
15 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 2.08,50 SB
16 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 2.08,60 PR SB
17 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.08,89
18 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 2.09,75 PR SB
19 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 2.11,29
20 LI Xiang (1) 李想 L? CHN CHN 2.12,37
DQ WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 25 March 2018

Rank Name Country Time
1 HAN Mei 韩梅 LN1 CHN CHN 1.15,81 PR SB
2 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 1.15,88 PR SB
3 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 1.16,15 PR SB
4 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 1.16,91
5 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.17,75 PR SB
6 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 1.17,93 SB
7 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.17,95 PR SB
8 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 1.18,61
9 ZHAO Xueqing 赵雪晴 LA1 CHN CHN 1.19,49 PR SB
10 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 1.19,74 SB
11 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 1.20,05
12 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.20,06 PR SB
13 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.20,16 PR SB
14 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 1.20,94
15 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 1.20,98 SB
16 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.21,18 PR SB
17 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.21,21 SB
18 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 1.21,29 SB
19 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 1.21,93 PR SB
20 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 1.22,74 SB
DQ HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names