China - Sprint Championships 2018

Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 17 March 2018

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 38,44
2 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 38,96 PR SB
3 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 39,10 PR SB
4 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 39,38 PR SB
5 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN 39,54 PR SB
6 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 39,56 PR SB
7 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,58 PR SB
7 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,58 SB
9 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 39,71 PR SB
10 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,10 SB
11 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,14 SB
12 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 40,26 PR SB
13 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,38 SB
14 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,41
15 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 40,65 PR SB
16 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 40,80 PR SB
17 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 40,84 PR SB
18 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.17,08

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 17 March 2018

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 1.16,86
2 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 1.18,52
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.18,76 PR SB
4 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.20,20 SB
5 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 1.20,44 PR SB
6 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 1.20,45 SB
7 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.20,73 PR SB
8 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 1.20,83 SB
9 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 1.20,85 SB
10 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 1.20,95 SB
11 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.21,23 SB
12 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.21,35 PR SB
13 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.22,15(5) PR SB
14 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.22,15(8)
15 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 1.22,46 PR SB
16 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 1.22,58
17 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 1.22,80

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies 18 March 2018

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 38,63
2 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 38,91 PR SB
3 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 39,08
4 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,24 PR SB
5 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 39,37 PR SB
6 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 39,51 PR SB
7 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 39,77
8 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 39,96 SB
9 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 40,18 PR SB
10 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 40,27
11 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 40,37
12 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,39
13 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 40,83
14 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 40,98
15 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 41,31

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies 18 March 2018

Rank Name Country Time
1 TIAN Ruining 田芮宁 LN2 CHN CHN 1.17,02
2 PEI Chong 裴冲 LN2 CHN CHN 1.18,76
3 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 1.19,43 PR SB
4 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.19,95
5 WANG Kaiying 王锴莹 LN4 CHN CHN 1.20,05 SB
6 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 1.20,94
7 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.20,99
8 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.22,14
9 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.22,61
10 CHANG Youdan 常又丹 LA2 CHN CHN 1.22,66
11 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 1.23,61
12 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.24,13
13 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.25,73

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names