China - Sprint Championships 2018

Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Men 17 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 35,11
2 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 35,15 SB
3 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 35,31 PR SB
4 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 35,66(5) SB
5 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 35,66(6) PR SB
6 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 35,77 PR SB
7 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 35,85 PR SB
8 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 35,93 SB
9 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 36,02 SB
10 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 36,13 SB
11 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 36,14 PR SB
12 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 36,25 PR SB
13 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 36,26 PR SB
14 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 36,27 SB
15 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 36,31 PR SB
16 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 36,36 PR SB
17 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 36,40 PR SB
18 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 36,48 PR SB
19 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 36,70 SB
20 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 36,73 PR SB
21 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 36,74 PR SB
22 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 36,77 SB
23 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 36,87 SB
24 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 36,92
DQ WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN DQ
WDR WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 17 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 1.09,98
2 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 1.10,44 PR SB
3 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 1.10,54
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 1.10,57 PR SB
5 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 1.10,92 SB
6 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.11,06
7 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.11,25 PR SB
8 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.11,42 SB
9 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.11,89 PR SB
10 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.12,05 SB
11 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.12,21
12 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.12,32 PR SB
13 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 1.12,73 SB
14 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.12,92 PR SB
15 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.13,04 PR SB
16 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.13,19 SB
17 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.13,26 SB
18 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,66 SB
19 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.13,70 SB
20 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.13,81 PR SB
21 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 1.14,51 PR SB
22 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.14,55
23 DING Siyang 丁思杨 MSA CHN CHN 1.15,47
24 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 1.17,33 SB
25 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.17,41
26 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.17,58 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men 18 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 35,12
2 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 35,31
3 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 35,47
4 WANG Xuanjun 王宣钧 MN2 CHN CHN 35,54 PR SB
5 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 35,55 PR SB
6 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 35,97 PR SB
7 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 36,08 PR SB
8 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 36,11
9 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 36,15
10 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 36,16 PR SB
11 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 36,17
12 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 36,24 SB
13 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 36,26
14 WANG Chen (2000) 王晨 MB2 CHN CHN 36,35 SB
15 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 36,44
16 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 36,46
17 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 36,48
18 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 36,52
19 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 36,54 SB
20 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 36,55
21 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 36,60 SB
22 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 36,62 PR SB
23 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 36,67 PR SB
24 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 36,87
25 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 37,02

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men 18 March 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Tao 杨涛 MN1 CHN CHN 1.10,98
2 LIU An (1996) 刘安 MN2 CHN CHN 1.11,22
3 LI Xuefeng 李雪峰 MN4 CHN CHN 1.11,29
4 SUN Xin 孙鑫 MN1 CHN CHN 1.11,52
5 LIU Menglin 刘孟琳 MN4 CHN CHN 1.11,87 PR SB
6 WANG Rui (1999) 王锐 MA1 CHN CHN 1.12,01
7 HUANG Yongtao 黄永涛 MN3 CHN CHN 1.12,59 SB
8 RONG Hao 荣浩 MB1 CHN CHN 1.12,59(5) PR SB
9 CHEN Enxue 陈恩学 MN2 CHN CHN 1.12,70
10 YAN Jiawei 闫佳伟 M? CHN CHN 1.13,13 PR SB
11 ZHOU Changsen 周昌森 MA2 CHN CHN 1.13,30
12 CHEN Sixing 陈思行 MN3 CHN CHN 1.13,43
13 YUE Yuan 岳源 MA2 CHN CHN 1.13,50
14 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.13,55
15 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.14,14
16 SUN Zixun 孙子逊 MA2 CHN CHN 1.15,55
17 WANG Senze 王森泽 MN1 CHN CHN 1.15,70(1)
18 TIAN Yu 田宇 MSA CHN CHN 1.15,70(8)
19 CONG Bochen 丛搏辰 MSA CHN CHN 1.17,58
20 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.18,21
21 LI Haolun 李昊伦 MA2 CHN CHN 1.18,51

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names