China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 40,38
2 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 40,48
3 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 41,23
4 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,46
5 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 42,17
6 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 42,21
7 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 42,30
8 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,55
9 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 42,60
10 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,78
11 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,85
12 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 42,93
13 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 43,01 PR SB
14 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 43,05 PR SB
15 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 43,20
16 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 43,33
17 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 43,35
18 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,37
19 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 43,38
20 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 43,40
21 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,44(1) SB
22 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 43,44(4)
23 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,57
24 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,77
25 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 43,92
26 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 43,99
27 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,09(7)
28 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,09(9)
29 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 44,15
30 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 44,16 PR SB
31 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 44,47 PR SB
32 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,48
33 BAI Ge 白歌 L? CHN CHN 45,72 SB
34 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 46,40
35 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 46,85
36 MENG Xilin 孟溪琳 LB2 CHN CHN 47,44 PR SB
DQ SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN DQ
WDR WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN WDR
WDR WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 2.08,01 PR SB
2 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 2.09,48 PR SB
3 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 2.11,83 PR SB
4 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.11,92
5 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.13,01
6 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.13,08 PR SB
7 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 2.13,25 PR SB
8 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 2.13,50
9 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 2.13,70
10 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 2.14,03 PR SB
11 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 2.14,45
12 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 2.14,47 PR SB
13 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 2.14,93 PR SB
14 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 2.15,40
15 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 2.15,65
16 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 2.15,77 SB
17 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 2.16,42 PR SB
18 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 2.16,60
19 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 2.16,96 PR SB
20 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 2.17,21
21 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 2.17,25
22 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 2.17,43
23 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 2.17,70
24 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 2.19,13
25 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 2.19,40 PR SB
26 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 2.19,53
27 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 2.21,41 SB
28 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 2.21,66 PR SB
29 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 2.23,72 SB
30 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 2.24,14 SB
31 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 2.24,67 SB
32 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 2.25,19 PR SB
33 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 2.26,27 SB
34 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 2.26,59
35 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 2.26,84
WDR LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 40,55
2 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 41,59 PR SB
3 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,07
4 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,12
5 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 42,27
6 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,48
7 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 42,69
8 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 43,18 SB
9 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 43,43 PR SB
10 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 43,57 PR SB
11 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 43,65
12 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 43,82
13 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 43,89 SB
14 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 44,31 PR SB
15 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 44,39
16 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 44,45
17 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 44,52 PR SB
18 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 44,59 PR SB
19 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,69
20 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 44,87 SB
21 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 44,99 PR SB
22 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 45,01 PR SB
23 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 45,27 PR SB
24 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 45,30
25 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 45,32 PR SB
26 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 45,53
27 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 45,58 PR SB
28 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 46,53 PR SB
29 WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN 46,70 PR SB
30 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 46,73 PR SB
31 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 46,85 PR SB
32 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 46,86 PR SB
33 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 46,87 PR SB
34 LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN 46,99 PR SB
35 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 47,07 PR SB
36 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 47,15 PR SB
37 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 47,72 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.07,07 PR SB
2 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 2.09,13
3 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.09,23 SB
4 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 2.10,71
5 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 2.11,44 SB
6 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.11,54
7 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 2.12,80
8 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 2.13,29 PR SB
9 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.13,82
10 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 2.14,22 PR SB
11 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 2.14,23
12 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 2.15,65 PR SB
13 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 2.18,07
14 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 2.18,89 PR SB
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 2.20,41
16 WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN 2.21,11 PR SB
17 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 2.21,41 SB
18 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 2.21,55 PR SB
19 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 2.21,68 PR SB
20 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 2.22,10
21 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 2.22,30 PR SB
22 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 2.22,52 PR SB
23 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 2.22,98 PR SB
24 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 2.23,64 PR SB
25 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 2.24,39 PR SB
26 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 2.24,81 PR SB
27 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 2.25,34 PR SB
28 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 2.25,42 PR SB
29 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 2.26,14 PR SB
30 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 2.26,72 PR SB
31 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 2.27,01
32 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 2.28,39 PR SB
33 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 2.28,80 SB
34 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 2.29,13 PR SB
35 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 2.29,53 PR SB
DQ HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN DQ
DQ LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.23,42
2 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 1.23,60
3 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 1.24,57 SB
4 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 1.24,88 PR SB
5 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 1.24,94
6 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 1.25,02
7 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 1.25,38 PR SB
8 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 1.25,79 PR SB
9 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.26,21 PR SB
10 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 1.26,49 SB
11 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 1.26,81 PR SB
12 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 1.26,95
13 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 1.27,33
14 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 1.27,42
15 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 1.27,54 SB
16 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 1.27,65
17 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 1.28,00
18 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 1.28,07 PR SB
19 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 1.28,30
20 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 1.28,31
21 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 1.28,58 SB
22 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 1.28,77
23 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 1.28,99
24 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 1.29,06
25 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 1.29,35
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 1.29,59
27 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 1.30,00 PR SB
28 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.30,29 SB
29 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 1.30,59
30 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 1.30,74 PR SB
31 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 1.30,92
32 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 1.31,12
33 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 1.31,45
34 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 1.31,58 PR SB
35 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.31,64
36 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.32,02
37 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 1.35,28
DQ BAI Ge 白歌 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 LI Leming 李乐铭 LB2 CHN CHN 4.31,54 SB
2 LI Dongyue 李东玥 LA1 CHN CHN 4.41,44
3 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 4.41,96 PR SB
4 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 4.42,47 PR SB
5 LI Bingbing 李冰冰 LA1 CHN CHN 4.43,41 SB
6 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.43,58
7 LI Xiang (2000) 李想 LA1 CHN CHN 4.43,73 PR SB
8 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 4.45,31 PR SB
9 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 4.45,68 SB
10 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 4.46,54
11 CHEN Chen 陈辰 LB2 CHN CHN 4.47,05
12 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 4.47,52 PR SB
13 YANG Sining 杨思凝 LA1 CHN CHN 4.47,99 SB
14 LYU Rui 吕瑞 LB2 CHN CHN 4.48,78 PR SB
15 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 4.49,12 PR SB
16 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.50,13
17 SONG Yue (2000) 宋月 LA1 CHN CHN 4.52,44 PR SB
18 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 4.52,58
19 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.55,19
20 LIU Xinyu (2) 刘鑫雨 LB2 CHN CHN 4.56,19 PR SB
21 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 4.56,24 PR SB
22 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 4.57,42
23 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 5.00,55 SB
24 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 5.02,35 SB
25 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 5.05,72 PR SB
26 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 5.06,74
27 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 5.06,90 SB
28 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 5.10,17 PR SB
29 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 5.11,21 PR SB
30 HAO Yue 郝月 LA1 CHN CHN 5.14,05 SB
31 XU Meng 徐萌 LA1 CHN CHN 5.21,29 PR SB
32 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 5.26,13 SB
33 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 5.27,32 PR SB
34 DU Xiaopeng 杜晓鹏 LB2 CHN CHN 5.29,27 SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.23,64
2 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.24,54
3 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 1.24,77
4 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 1.25,10
5 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 1.26,52 PR SB
6 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 1.26,97 PR SB
7 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 1.27,10
8 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 1.27,29 PR SB
9 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 1.27,79 PR SB
10 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 1.27,94
11 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.28,58
12 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 1.28,92
13 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 1.29,68
14 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 1.30,38 PR SB
15 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 1.30,82 PR SB
16 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.31,00
17 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 1.31,71
18 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 1.31,91
19 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 1.31,95 PR SB
20 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 1.31,99 PR SB
21 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 1.32,03 PR SB
22 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 1.32,16
23 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 1.32,27 PR SB
24 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 1.32,91 PR SB
25 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 1.33,28 PR SB
26 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 1.33,32 SB
27 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 1.33,45 PR SB
28 WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN 1.33,81 PR SB
29 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 1.33,86 PR SB
30 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 1.34,23 PR SB
31 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 1.34,88
32 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 1.35,97 PR SB
33 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 1.36,20 PR SB
34 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 1.37,15 SB
35 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 1.37,80 PR SB
36 LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN 1.39,39
DQ PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 4.31,69 SB
2 MA Yan (2001) 马艳 LB1 CHN CHN 4.33,90 SB
3 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.36,60
4 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 4.37,74
5 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.38,75
6 JIN Wenjing 金文靓 LC2 CHN CHN 4.42,00 PR SB
7 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 4.44,34 PR SB
8 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 4.44,73 PR SB
9 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 4.47,04 PR SB
10 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 4.48,63
11 LIU Jusi 刘菊司 LC2 CHN CHN 4.53,89 PR SB
12 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 4.54,91
13 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 4.55,78
14 WANG Xinyu 王鑫宇 LC2 CHN CHN 5.02,97 PR SB
15 LIU Shuo (2002) 刘硕 LB1 CHN CHN 5.05,65 PR SB
16 SUN Biying 孙碧营 L? CHN CHN 5.08,10 PR SB
17 XIA Zihan 夏子涵 LC2 CHN CHN 5.08,68 PR SB
18 ZHANG Ye (2003) 张也 LC2 CHN CHN 5.08,78 PR SB
19 LI Jia 李佳 LC2 CHN CHN 5.11,35 PR SB
20 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 5.12,40 SB
21 LI Donghang 李东航 LC2 CHN CHN 5.12,44 PR SB
22 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 5.13,72 SB
23 Nadire MUHETAER 娜迪热 穆合塔尔 L? CHN CHN 5.15,12 PR SB
24 WANG Xue 王雪 LB1 CHN CHN 5.16,13 PR SB
25 LIU Kexin (2001) 刘可心 LB1 CHN CHN 5.16,31 PR SB
26 LI Haonan 李浩男 LB1 CHN CHN 5.16,44
27 ZHAO Yue 赵跃 L? CHN CHN 5.16,54 PR SB
28 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 5.17,18
29 GUAN Yuxuan 关煜暄 LC2 CHN CHN 5.18,77 PR SB
30 CUI Xiuxian 崔秀显 LC2 CHN CHN 5.18,98 PR SB
31 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 5.19,24 PR SB
32 GU Wu 谷午 LC2 CHN CHN 5.19,92 PR SB
33 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 5.20,98 PR SB
34 LIU Qi (2001) 刘琦 LB1 CHN CHN 5.21,25 PR SB
DQ JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN DQ
WDR WANG Linlin 王琳琳 LC2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Ladies - Group C 3 February 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LC1 CHN CHN 41,22
2 SUN Ning 孙宁 LYA CHN CHN 43,78 PR SB
3 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 44,09
4 SUN Wen 孙雯 LYA CHN CHN 44,10 PR SB
5 CAO Yang 曹洋 L? CHN CHN 44,41 PR SB
6 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYA CHN CHN 44,54
7 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 44,72 PR SB
8 ZHOU Jiarong 周佳容 LYA CHN CHN 44,80
9 WANG Dantong 王丹彤 LC1 CHN CHN 44,92 PR SB
10 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 45,32
11 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 45,47 PR SB
12 MA Zihan 马紫晗 LC1 CHN CHN 45,48
13 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 45,58 PR SB
14 XIN Haiping 辛海萍 LC1 CHN CHN 45,97 PR SB
15 SHAO Qi 邵琪 LC1 CHN CHN 46,04 PR SB
16 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 46,35 PR SB
17 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 46,48
18 LIU Sijia 刘思佳 LYA CHN CHN 46,49 PR SB
19 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 46,61 PR SB
20 YOU Xiyue 尤熙月 L? CHN CHN 47,20
21 HUANG Dongyue 黄冬月 LC1 CHN CHN 47,54 PR SB
22 WANG Mengfan 王梦凡 LYA CHN CHN 47,73 PR SB
23 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 49,16 PR SB
24 YU Hao (2005) 于浩 LYA CHN CHN 49,73 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies - Group C 3 February 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LC1 CHN CHN 2.13,67 PR SB
2 ZHOU Jiarong 周佳容 LYA CHN CHN 2.14,91 PR SB
3 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYA CHN CHN 2.16,04
4 SUN Ning 孙宁 LYA CHN CHN 2.17,99 PR SB
5 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 2.19,74
6 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 2.20,25 PR SB
7 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 2.20,37 PR SB
8 SUN Wen 孙雯 LYA CHN CHN 2.20,71 PR SB
9 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 2.20,83 PR SB
10 WANG Dantong 王丹彤 LC1 CHN CHN 2.21,07 PR SB
11 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 2.21,20 PR SB
12 MA Zihan 马紫晗 LC1 CHN CHN 2.21,65
13 XIN Haiping 辛海萍 LC1 CHN CHN 2.22,41 PR SB
14 SHAO Qi 邵琪 LC1 CHN CHN 2.24,37 PR SB
15 YOU Xiyue 尤熙月 L? CHN CHN 2.25,36 PR SB
16 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 2.25,37 PR SB
17 CAO Yang 曹洋 L? CHN CHN 2.27,19 PR SB
18 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 2.27,79 PR SB
19 HUANG Dongyue 黄冬月 LC1 CHN CHN 2.28,30 PR SB
20 WANG Mengfan 王梦凡 LYA CHN CHN 2.31,18 PR SB
21 LIU Sijia 刘思佳 LYA CHN CHN 2.31,80 PR SB
22 YU Hao (2005) 于浩 LYA CHN CHN 2.33,11 PR SB
23 WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN 2.34,62 PR SB
24 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 2.36,61 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Ladies - Group C 4 February 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Jing (2003) 王静 LC1 CHN CHN 1.22,67
2 SUN Ning 孙宁 LYA CHN CHN 1.27,88 PR SB
3 SUN Wen 孙雯 LYA CHN CHN 1.28,19 PR SB
4 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYA CHN CHN 1.29,37 SB
5 ZHOU Jiarong 周佳容 LYA CHN CHN 1.29,47 PR SB
6 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 1.30,21
7 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 1.30,62 PR SB
8 WANG Dantong 王丹彤 LC1 CHN CHN 1.30,73 PR SB
9 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 1.30,95 PR SB
10 CAO Yang 曹洋 L? CHN CHN 1.31,55 PR SB
11 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 1.31,87
12 MA Zihan 马紫晗 LC1 CHN CHN 1.32,47 PR SB
13 XIN Haiping 辛海萍 LC1 CHN CHN 1.33,88(1) PR SB
14 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 1.33,88(8) PR SB
15 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 1.34,32
16 SHAO Qi 邵琪 LC1 CHN CHN 1.34,69 PR SB
17 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 1.34,95 PR SB
18 YOU Xiyue 尤熙月 L? CHN CHN 1.35,09
19 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 1.35,47 PR SB
20 WANG Mengfan 王梦凡 LYA CHN CHN 1.36,98 PR SB
21 HUANG Dongyue 黄冬月 LC1 CHN CHN 1.37,64 PR SB
22 LIU Sijia 刘思佳 LYA CHN CHN 1.38,02 PR SB
23 YU Hao (2005) 于浩 LYA CHN CHN 1.41,23 PR SB
DQ WANG Jingjing 王晶晶 L? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies - Group C 4 February 2018

Rank Name Country Time
1 CHEN Aoyu 陈傲禹 LYA CHN CHN 4.45,55 PR SB
2 ZHANG Zhiqiong 张芷琼 LC1 CHN CHN 4.51,90 SB
3 MA Zihan 马紫晗 LC1 CHN CHN 4.53,51 PR SB
4 SUN Wen 孙雯 LYA CHN CHN 4.53,90 PR SB
5 ZHANG Jiaxin 张佳欣 L? CHN CHN 4.54,30 SB
6 CHEN Yao 陈垚 LC1 CHN CHN 4.56,11 PR SB
7 SU Mo 苏墨 L? CHN CHN 4.57,26 PR SB
8 XIN Haiping 辛海萍 LC1 CHN CHN 4.57,75 PR SB
9 WANG Jing (2003) 王静 LC1 CHN CHN 4.57,95 PR SB
10 WANG Keying 王可莹 L? CHN CHN 4.58,00 PR SB
11 WANG Dantong 王丹彤 LC1 CHN CHN 4.58,33 PR SB
12 YOU Xiyue 尤熙月 L? CHN CHN 5.01,68 PR SB
13 SHAO Qi 邵琪 LC1 CHN CHN 5.01,94 PR SB
14 ZHAO Wei (2) 赵巍 L? CHN CHN 5.08,12 PR SB
15 HUANG Dongyue 黄冬月 LC1 CHN CHN 5.08,29 PR SB
16 LU Yuhan 卢禹含 LB1 CHN CHN 5.10,19 PR SB
17 CAO Yang 曹洋 L? CHN CHN 5.12,55 PR SB
18 WANG Mengfan 王梦凡 LYA CHN CHN 5.16,46 PR SB
19 LIU Sijia 刘思佳 LYA CHN CHN 5.27,81 PR SB
20 YU Hao (2005) 于浩 LYA CHN CHN 5.36,94 PR SB
21 GAO Yongjiao 高永娇 L? CHN CHN 5.52,23 PR SB
DQ SUN Ning 孙宁 LYA CHN CHN DQ
DQ ZHOU Jiarong 周佳容 LYA CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names