China - Junior Championships 2018

Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018 Source: skating.sport.org.cn

500m Men - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 36,27
2 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 36,65
3 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 37,11
4 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 37,42 SB
5 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 37,77
6 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 37,90
7 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 38,02
8 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 38,14
9 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 38,26
10 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 38,35
11 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 38,36
12 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 38,58
13 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 38,74 PR SB
14 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 38,78
15 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 38,95
16 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 39,10
17 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 39,29
18 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 39,31
19 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 39,48 PR SB
20 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 39,56 PR SB
21 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 39,65 SB
22 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 39,70(5)
23 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 39,70(9) PR SB
24 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 39,71 PR SB
25 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 39,78 SB
26 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 39,86
27 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 39,89 SB
28 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 39,93
29 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 39,95
30 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 39,99 PR SB
31 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 40,11(1)
32 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 40,11(2)
33 WU Tong 吴桐 MA1 CHN CHN 40,20
34 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 40,22 PR SB
35 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 40,30
36 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 40,48 PR SB
37 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 40,82 PR SB
38 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 40,93 PR SB
39 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 41,00 PR SB
40 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 41,38 PR SB
41 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 42,37
42 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 42,39 PR SB
43 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 44,07 PR SB
WDR DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group A 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.54,28
2 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.54,36 SB
3 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 1.55,93
4 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.57,00
5 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.57,55
6 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 1.57,78 PR SB
7 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.58,57
8 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.58,89 PR SB
9 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 1.59,07
10 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 1.59,41 PR SB
11 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 1.59,45 SB
12 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 1.59,62 PR SB
13 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 1.59,79 PR SB
14 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 1.59,85 PR SB
15 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 2.00,02
16 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 2.00,54 PR SB
17 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 2.01,32
18 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 2.01,50 SB
19 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 2.01,58
20 DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN 2.01,68 PR SB
21 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 2.02,68 PR SB
22 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 2.02,96
23 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 2.03,20
24 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 2.03,33 PR SB
25 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 2.03,99 PR SB
26 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 2.04,29 SB
27 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 2.04,30
28 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 2.04,77 PR SB
29 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 2.05,00
30 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 2.05,06(6)
31 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 2.05,06(8)
32 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 2.05,11
33 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 2.05,50 SB
34 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 2.05,98
35 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 2.06,15
36 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 2.07,32
37 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 2.07,94 PR SB
38 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 2.09,24 PR SB
39 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 2.10,22
40 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 2.10,61 PR SB
41 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 2.12,07 PR SB
42 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 2.23,13 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 37,86
2 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 37,87
3 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 37,90
4 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 38,11
5 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 38,12
6 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 38,17
7 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 38,35 PR SB
8 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 38,55
9 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 39,22 PR SB
10 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 39,25
11 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 39,29 PR SB
12 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 39,38
13 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 39,41 PR SB
14 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 39,43
15 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 39,51(4)
16 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 39,51(5) PR SB
17 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB1 CHN CHN 39,53 PR SB
18 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 39,70 PR SB
19 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 39,75
20 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 39,81
21 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 39,92 PR SB
22 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 39,95
23 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 40,10 PR SB
24 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 40,60
25 BU Yachao 卜亚超 MC2 CHN CHN 40,64 PR SB
26 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 40,72
27 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 40,76 PR SB
28 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 40,92 PR SB
29 WANG Jiankai 汪建铠 MC2 CHN CHN 40,97 PR SB
30 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 41,05 PR SB
31 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 41,11
32 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 41,38 PR SB
33 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 41,57 PR SB
34 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 41,59 PR SB
35 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 41,79 PR SB
36 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 41,88 PR SB
37 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 41,91 PR SB
38 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 42,06(4) PR SB
39 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 42,06(8) PR SB
40 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 42,25
41 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 42,33 PR SB
42 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 42,38 PR SB
43 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 42,41(3) PR SB
44 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 42,41(9) PR SB
45 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 42,49 PR SB
46 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 42,66 PR SB
47 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 42,73
48 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 42,82 PR SB
49 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 42,88 PR SB
50 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 42,93 PR SB
51 LIU Jinshuo 刘金硕 MC2 CHN CHN 43,15
52 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 43,40 PR SB
53 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 43,64 PR SB
54 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 43,94 PR SB
55 DING Yi 丁一 MB1 CHN CHN 44,28 PR SB
56 WANG Wei (2002) 王威 MC2 CHN CHN 44,33 PR SB
57 YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN 45,01 PR SB
58 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 45,09 PR SB
59 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 45,75 PR SB
60 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 1.00,82 PR SB
DQ LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN DQ
WDR ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN WDR
WDR ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group B 1 February 2018

Rank Name Country Time
1 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.56,45
2 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.58,58
3 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 1.58,62
4 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 1.59,16
5 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 1.59,50
6 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.59,68
7 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 2.00,03
8 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 2.00,68
9 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 2.01,09
10 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 2.02,02
11 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 2.02,24
12 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 2.02,32 PR SB
13 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 2.02,59
14 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 2.03,02
15 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 2.03,05 PR SB
16 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 2.03,14
17 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 2.03,44
18 WANG Jiankai 汪建铠 MC2 CHN CHN 2.03,55 PR SB
19 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 2.04,53 PR SB
20 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 2.05,02
21 LIU Xu 刘旭 MB1 CHN CHN 2.05,21
22 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 2.05,32 PR SB
23 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 2.05,65 PR SB
24 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 2.05,74 PR SB
25 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 2.06,35
26 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 2.06,43 PR SB
27 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 2.07,17 PR SB
28 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN 2.07,25
29 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 2.07,73 PR SB
30 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 2.08,15 PR SB
31 BU Yachao 卜亚超 MC2 CHN CHN 2.08,46 PR SB
32 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN 2.08,56 PR SB
33 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 2.08,61
34 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 2.08,82 PR SB
35 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 2.09,39 PR SB
36 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 2.09,74
37 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 2.09,88 PR SB
38 WANG Wei (2002) 王威 MC2 CHN CHN 2.10,43 PR SB
39 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 2.11,26
40 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 2.11,53 PR SB
41 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 2.11,66 PR SB
42 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 2.11,92 PR SB
43 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 2.11,93
44 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 2.12,54 PR SB
45 DING Yi 丁一 MB1 CHN CHN 2.12,56 PR SB
46 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 2.12,64 PR SB
47 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 2.12,87 PR SB
48 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 2.13,11
49 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 2.14,44 PR SB
50 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 2.14,50 PR SB
51 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 2.14,67 PR SB
52 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 2.14,90 PR SB
53 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 2.15,05 PR SB
54 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 2.15,34 PR SB
55 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 2.15,53
56 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 2.15,83 PR SB
57 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 2.17,34 PR SB
58 LIU Jinshuo 刘金硕 MC2 CHN CHN 2.18,58 PR SB
59 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 2.18,81 PR SB
60 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 2.19,05 PR SB
61 YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN 2.20,49 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 MAO Tianze 毛天泽 MA1 CHN CHN 1.14,01
2 YANG Yang (2000) 杨阳 MB2 CHN CHN 1.14,20
3 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 1.14,63 SB
4 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 1.15,03 SB
5 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 1.15,48
6 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 1.16,05 SB
7 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 1.16,42 PR SB
8 HOU Kaibo 侯凯博 MB2 CHN CHN 1.16,48
9 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 1.16,56
10 ZHAO Yongzhen 赵永振 MB2 CHN CHN 1.16,94
11 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 1.16,96(4)
12 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 1.16,96(7) PR SB
13 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 1.17,34 SB
14 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 1.17,78
15 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 1.18,07
16 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 1.18,09 PR SB
17 HUANG Yuchun 黄玉春 MB2 CHN CHN 1.18,13
18 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 1.18,51 PR SB
19 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 1.18,77
20 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 1.19,15 PR SB
21 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 1.19,18
22 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 1.19,19 PR SB
23 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 1.19,23 PR SB
24 DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN 1.19,38 PR SB
25 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 1.19,48
26 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 1.19,73 PR SB
27 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 1.19,95 SB
28 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 1.20,14
29 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 1.20,17 PR SB
30 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 1.20,32 SB
31 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 1.20,34
32 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 1.20,44
33 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 1.20,77
34 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 1.20,78 PR SB
35 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 1.21,01
36 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 1.21,15 PR SB
37 MIAO Quanze 苗全泽 M? CHN CHN 1.22,32 SB
38 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 1.22,38 PR SB
39 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 1.24,05 PR SB
40 XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN 1.24,92 SB
41 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 1.25,13
42 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 1.31,89 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group A 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 WANG Song 王淞 MB2 CHN CHN 7.02,13 PR SB
2 GAO Yuan 高源 MA1 CHN CHN 7.11,86 PR SB
3 CHEN Chuang 陈闯 MB2 CHN CHN 7.15,67
4 FAN Hui 范慧 MA1 CHN CHN 7.18,30 PR SB
5 WANG Yang (2000) 王杨 MB2 CHN CHN 7.20,02 PR SB
6 LIU Pengyu 刘鹏禹 MB2 CHN CHN 7.20,88
7 HAO Weihang 郝卫航 MA1 CHN CHN 7.21,66 PR SB
8 ZHANG Jiayun 张家运 MA1 CHN CHN 7.23,11 PR SB
9 GAO Dongbin 高董斌 MA1 CHN CHN 7.24,02
10 YANG Guowei 杨国威 MB2 CHN CHN 7.24,05 PR SB
11 LU Zhenquan 路振权 MA1 CHN CHN 7.24,63
12 Palashati NUERKAMALI 帕拉沙提 努尔卡马丽 MB2 CHN CHN 7.25,15
13 WANG Ye 王也 MB2 CHN CHN 7.28,20 PR SB
14 LIANG Zhihao 梁芷豪 MB2 CHN CHN 7.30,59
15 LIU Qianhui 刘乾晖 MA1 CHN CHN 7.31,87
16 LI Xiangjun 李祥俊 MB2 CHN CHN 7.32,40
17 YANG Tianyi 杨添翼 MB2 CHN CHN 7.33,34 PR SB
18 HOU Zhifeng 侯智丰 MB2 CHN CHN 7.33,36 PR SB
19 QIU Feng 邱峰 MB2 CHN CHN 7.37,38 SB
20 ZHOU Sida 周思达 M? CHN CHN 7.37,49
21 YAO Yong 姚勇 MB2 CHN CHN 7.38,30 SB
22 YANG Hanzhi 杨汉志 MB2 CHN CHN 7.39,38
23 ZHAO Hongnan 赵宏南 MA1 CHN CHN 7.44,09 PR SB
24 ZHANG Ming 张明 MB2 CHN CHN 7.44,96 SB
25 FU Wenhao 付文昊 MB2 CHN CHN 7.45,03 SB
26 MA Shiyu 麻世玉 M? CHN CHN 7.46,13(2) PR SB
27 DUAN Quanzheng 段权政 MB2 CHN CHN 7.46,13(6) PR SB
28 LIU Shuangfeng 刘双峰 MB2 CHN CHN 7.47,41
29 WANG Xiangan 王祥安 MB2 CHN CHN 7.47,59
30 WANG Junqi 王俊崎 M? CHN CHN 7.53,18
31 WANG Bo (2001) 王博 MB2 CHN CHN 7.54,05 PR SB
32 ZHANG Tianli 张天力 MB2 CHN CHN 7.54,79 SB
33 JIN Kaizhi 靳凯智 MB2 CHN CHN 7.55,10
34 WANG Yizhou 王一州 MA1 CHN CHN 7.56,45
35 TANG Yu 唐玉 MA1 CHN CHN 8.11,49 SB
36 LI Ziqiang 李子强 M? CHN CHN 8.12,95 SB
37 GE Xuanrui 葛轩睿 M? CHN CHN 8.15,19 PR SB
38 SUN Haoyang 孙浩杨 MB2 CHN CHN 8.58,19 PR SB
DQ XU Haonan 许浩男 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 1.15,89
2 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 1.16,48
3 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 1.16,56
4 LIU Xifeng 刘锡峰 MC2 CHN CHN 1.16,70
5 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 1.17,02 PR SB
6 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 1.17,52 PR SB
7 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 1.17,68
8 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 1.17,91
9 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 1.18,12
10 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB1 CHN CHN 1.18,20 PR SB
11 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 1.18,30 SB
12 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 1.18,31 PR SB
13 ZHANG Chunwei 张春伟 MB1 CHN CHN 1.18,87 PR SB
14 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 1.19,06 PR SB
15 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 1.19,28 PR SB
16 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 1.19,33
17 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 1.19,41
18 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 1.19,59 PR SB
19 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 1.19,73
20 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 1.20,08 PR SB
21 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 1.20,25 PR SB
22 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 1.21,18
23 WANG Jiankai 汪建铠 MC2 CHN CHN 1.21,39 PR SB
24 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN 1.21,77 PR SB
25 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 1.21,79 PR SB
26 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 1.22,02 PR SB
27 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 1.22,14 PR SB
28 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN 1.22,28(0) PR SB
29 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 1.22,28(1) PR SB
30 BU Yachao 卜亚超 MC2 CHN CHN 1.22,37 PR SB
31 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 1.22,52
32 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 1.22,71
33 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 1.22,78
34 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 1.22,98 PR SB
35 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 1.23,06 PR SB
36 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 1.23,31 PR SB
37 PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN 1.23,39 PR SB
38 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 1.24,01 PR SB
39 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 1.24,33 PR SB
40 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 1.24,40 PR SB
41 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 1.25,10 PR SB
42 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 1.25,19 PR SB
43 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 1.25,68 PR SB
44 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 1.26,35 PR SB
45 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 1.26,39 PR SB
46 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 1.26,90 PR SB
47 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 1.27,36
48 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 1.28,00 PR SB
49 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 1.28,33
50 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 1.28,66 PR SB
51 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 1.28,67 PR SB
52 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 1.28,86 PR SB
53 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 1.29,46 PR SB
54 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 1.29,57 PR SB
55 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 1.29,91 PR SB
56 LIU Jinshuo 刘金硕 MC2 CHN CHN 1.30,25
57 YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN 1.30,28 PR SB
58 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 1.40,95 SB
WDR WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN WDR
WDR LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

5000m Men - Group B 2 February 2018

Rank Name Country Time
1 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MB1 CHN CHN 7.10,86
2 Yerhanati AYITINAMA 叶尔哈那提 阿依提纳马 M? CHN CHN 7.11,54 PR SB
3 CHEN Jiawen 陈佳文 MB1 CHN CHN 7.11,60
4 DAI Xin 代鑫 MB1 CHN CHN 7.14,10 PR SB
5 SUN Jiazhao 孙嘉钊 MB1 CHN CHN 7.14,14 PR SB
6 WANG Meng 王猛 MB1 CHN CHN 7.18,19
7 YU Duohui 于多慧 MB1 CHN CHN 7.19,49 PR SB
8 LIU Zehao 刘泽昊 MB1 CHN CHN 7.20,57
9 LYU Minghao 吕明昊 MB1 CHN CHN 7.22,76
10 CHI Wenguang 迟文广 MB1 CHN CHN 7.27,05
11 LAN Tianhong 兰天宏 MC2 CHN CHN 7.28,91 PR SB
12 XIN Xing 辛星 MB1 CHN CHN 7.29,25 PR SB
13 SUN Chuanyi 孙传懿 MC2 CHN CHN 7.29,56 PR SB
14 QIN Chengxu 秦成旭 MB1 CHN CHN 7.31,69
15 XING Bo 邢博 MB1 CHN CHN 7.31,70 PR SB
16 ZHOU Mingxuan 周明萱 MB1 CHN CHN 7.32,96 PR SB
17 LIU Chunsheng 刘春升 MB1 CHN CHN 7.37,93
18 QUAN Xianghe 权相赫 MB1 CHN CHN 7.41,17 PR SB
19 MA Wenbo 马文博 MC2 CHN CHN 7.41,89 PR SB
20 XIAO Jinbao 肖金宝 MC2 CHN CHN 7.42,30 PR SB
21 WU Yanghaotian 吴阳昊天 M? CHN CHN 7.43,75
22 ZHANG Hangrui 张航瑞 MB1 CHN CHN 7.45,04 SB
23 YIN Huange 殷焕阁 MC2 CHN CHN 7.45,42 PR SB
24 ZHAO Sixiang 赵思翔 MB1 CHN CHN 7.47,03
25 LI Guangao 李广傲 M? CHN CHN 7.48,99 PR SB
26 ZHAO Mingyue 赵明月 MC2 CHN CHN 7.50,23
27 ZHANG Shuo (2) 张硕 M? CHN CHN 7.52,30 PR SB
28 GAO Ziqiang 高梓强 M? CHN CHN 7.54,53 PR SB
29 CHENG Haoyuan 程浩原 M? CHN CHN 7.57,07 PR SB
30 MA Bin (2002) 马彬 MC2 CHN CHN 7.57,79
31 ZHANG Chao 张超 MB1 CHN CHN 7.59,08
32 MA Baoxi 马宝玺 MB1 CHN CHN 7.59,76 PR SB
33 LI Tianlong 李添龙 MB1 CHN CHN 8.00,74 PR SB
34 WANG Xuqi 王绪琦 MC2 CHN CHN 8.02,03 PR SB
35 WANG Zilong 王子龙 MB1 CHN CHN 8.02,34
36 YIN Zixin 尹子鑫 MC2 CHN CHN 8.02,88 PR SB
37 LIU Zhenpeng 刘振鹏 M? CHN CHN 8.05,71 PR SB
38 YIN Zimiao 尹子淼 MC2 CHN CHN 8.07,59 PR SB
39 CAI Yunchao 蔡运超 MC2 CHN CHN 8.09,97 PR SB
40 LIU Jiajun 刘嘉俊 M? CHN CHN 8.10,27 PR SB
41 FAN Luping 范路平 M? CHN CHN 8.10,48 PR SB
42 XU Chunlei 徐春雷 MB1 CHN CHN 8.13,04 PR SB
43 HUANG Wentao 黄文韬 MC2 CHN CHN 8.14,07 PR SB
44 ZHANG Mengjun 张梦骏 M? CHN CHN 8.15,22 PR SB
45 SONG Yuze 宋雨泽 MC2 CHN CHN 8.18,77 PR SB
46 MENG Fanxin 孟凡昕 M? CHN CHN 8.19,61 PR SB
47 ZHANG Xingjia 张兴家 MC2 CHN CHN 8.23,58 PR SB
48 YAN An 闫安 MC2 CHN CHN 8.25,72
49 PEI Guodong 裴国栋 MB1 CHN CHN 8.27,25 PR SB
50 YU Renhao 于仁浩 M? CHN CHN 8.27,35 PR SB
51 LIU Xin (2002) 刘鑫 MB1 CHN CHN 8.27,55 PR SB
52 ZHAO Zhifeng 赵治沣 M? CHN CHN 8.31,46 PR SB
53 QUAN Shiyuan 权世元 MB1 CHN CHN 8.33,84 PR SB
DQ PU Zhengxi 朴政熹 MB1 CHN CHN DQ
DQ YANG Zhao 杨钊 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m Men - Group C 3 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYA CHN CHN 38,92 SB
2 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 39,32
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC1 CHN CHN 41,05 PR SB
4 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC1 CHN CHN 41,38 PR SB
5 LYU Mingcheng 吕明成 MC1 CHN CHN 41,45 PR SB
6 QI Huiyu 齐慧雨 MC1 CHN CHN 42,21 PR SB
7 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC1 CHN CHN 42,67 PR SB
8 CHEN Ziheng 陈子恒 MC1 CHN CHN 42,68 PR SB
9 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYA CHN CHN 43,03 PR SB
10 ZHANG Bowen 张博文 MYA CHN CHN 44,10 PR SB
11 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 44,35 PR SB
12 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 45,32 PR SB
13 WANG Yaohui 王耀辉 MYA CHN CHN 45,56 PR SB
14 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 45,62 PR SB
15 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 45,76
16 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 45,99 PR SB
17 LIU Lin 刘霖 MYA CHN CHN 46,12 PR SB
18 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 46,46
19 YANG Hang 杨航 MYA CHN CHN 48,40 PR SB
20 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYA CHN CHN 48,73 PR SB
21 CHANG Furui 常富瑞 M? CHN CHN 49,27 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Men - Group C 3 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYA CHN CHN 2.00,65 SB
2 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC1 CHN CHN 2.03,43 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 2.03,90 SB
4 LYU Mingcheng 吕明成 MC1 CHN CHN 2.09,61
5 CHEN Ziheng 陈子恒 MC1 CHN CHN 2.10,62 PR SB
6 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC1 CHN CHN 2.12,23 PR SB
7 QI Huiyu 齐慧雨 MC1 CHN CHN 2.12,83 PR SB
8 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC1 CHN CHN 2.12,99 PR SB
9 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 2.13,99 PR SB
10 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYA CHN CHN 2.17,87 PR SB
11 ZHANG Bowen 张博文 MYA CHN CHN 2.18,83 PR SB
12 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 2.19,02 PR SB
13 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 2.19,70 PR SB
14 WANG Yaohui 王耀辉 MYA CHN CHN 2.22,27 PR SB
15 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 2.23,11
16 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 2.24,15 PR SB
17 LIU Lin 刘霖 MYA CHN CHN 2.26,11 PR SB
18 YANG Hang 杨航 MYA CHN CHN 2.26,48 PR SB
19 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 2.28,37 PR SB
20 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYA CHN CHN 2.30,77 PR SB
21 CHANG Furui 常富瑞 M? CHN CHN 2.42,10 PR SB

PR - Personal Record, SB - Season Best

1000m Men - Group C 4 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYA CHN CHN 1.17,13 SB
2 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 1.18,70 SB
3 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC1 CHN CHN 1.20,85 PR SB
4 LYU Mingcheng 吕明成 MC1 CHN CHN 1.23,74 PR SB
5 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC1 CHN CHN 1.23,76 PR SB
6 CHEN Ziheng 陈子恒 MC1 CHN CHN 1.24,20(7) PR SB
7 QI Huiyu 齐慧雨 MC1 CHN CHN 1.24,20(9) PR SB
8 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC1 CHN CHN 1.25,44 PR SB
9 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYA CHN CHN 1.28,34 PR SB
10 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 1.28,77 PR SB
11 ZHANG Bowen 张博文 MYA CHN CHN 1.30,23 PR SB
12 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 1.31,21 PR SB
13 WANG Yaohui 王耀辉 MYA CHN CHN 1.31,75 PR SB
14 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 1.33,37
15 LIU Lin 刘霖 MYA CHN CHN 1.34,28 PR SB
16 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 1.35,55 PR SB
17 YANG Hang 杨航 MYA CHN CHN 1.36,31 PR SB
18 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 1.37,22 PR SB
19 CHEN Qiuyu 陈秋羽 MYA CHN CHN 1.37,63 PR SB
20 CHANG Furui 常富瑞 M? CHN CHN 1.45,18 PR SB
21 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 1.46,50

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Men - Group C 4 February 2018

Rank Name Country Time
1 YANG Fengzhao 杨丰肇 MYA CHN CHN 4.13,11 PR SB
2 CHEN Xinyu 陈薪宇 MC1 CHN CHN 4.27,12 PR SB
3 ZHANG Yanpeng 张艳鹏 MC1 CHN CHN 4.28,68 PR SB
4 CHEN Ziheng 陈子恒 MC1 CHN CHN 4.33,39 PR SB
5 LYU Mingcheng 吕明成 MC1 CHN CHN 4.34,00 PR SB
6 LI Yuhaochen 李禹豪晨 M? CHN CHN 4.37,68 PR SB
7 HUANG Jiarui 黄家瑞 MC1 CHN CHN 4.38,85 PR SB
8 CAO Jiawei 曹嘉伟 MC1 CHN CHN 4.41,97 PR SB
9 QI Huiyu 齐慧雨 MC1 CHN CHN 4.42,15 PR SB
10 TIAN Minshuo 田珉硕 M? CHN CHN 4.45,52 PR SB
11 ZHANG Bowen 张博文 MYA CHN CHN 4.51,02 PR SB
12 ZHANG Dongyu (2004) 张冬宇 MYA CHN CHN 4.54,42 PR SB
13 ZHU Qiwen 朱启文 M? CHN CHN 4.57,07 PR SB
14 WANG Yaohui 王耀辉 MYA CHN CHN 4.59,15 PR SB
15 QIN Yuhao 覃昱豪 M? CHN CHN 4.59,31 PR SB
16 YANG Hang 杨航 MYA CHN CHN 5.03,79 PR SB
17 PANG Yongqi 庞永琪 M? CHN CHN 5.10,81 PR SB
18 LIU Lin 刘霖 MYA CHN CHN 5.12,35 PR SB
19 YANG Jinning 杨津宁 M? CHN CHN 5.14,95 PR SB
DQ CHANG Furui 常富瑞 M? CHN CHN DQ

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names