China Cup 4

Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017 Source: skating.sport.org.cn

500m Ladies 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 40,01
2 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,51 SB
3 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 40,53 PR SB
4 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,61
5 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,78
6 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 40,89
7 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 40,97
8 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 41,04 SB
9 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 41,11
10 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 41,22
11 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 41,31
12 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,43 SB
13 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 41,44
14 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,55
15 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 41,56
16 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 41,57
17 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 41,72
18 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,74
19 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 41,76
20 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 41,79
21 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,79(6)
22 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 41,85
23 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 41,94
24 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 42,00
25 LIU Mingxu 刘明序 LC2 CHN CHN 42,05
26 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 42,08
27 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 42,12
28 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,13
29 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 42,15 SB
30 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,18
31 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 42,21(2)
31 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 42,21(2)
33 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 42,25
34 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,35
35 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 42,38(2)
36 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,38(8)
37 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 42,44
38 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 42,47
39 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 42,49
40 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 42,52
41 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 42,53
42 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,58
43 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 42,64
44 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 42,69
45 LI Yunyuan 李韫媛 LN3 CHN CHN 42,89(1) SB
46 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 42,89(5)
47 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 42,94
48 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 43,00
49 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 43,07
50 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 43,12 SB
51 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB1 CHN CHN 43,20
52 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 43,22
53 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 43,22(6)
54 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 43,22(9)
55 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,27
56 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,34
57 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 43,39
58 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 43,43
59 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 43,56(4)
60 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 43,56(8)
61 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 43,57
62 YANG Baoqian 杨宝倩 LA1 CHN CHN 43,69
63 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,74
64 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,83
65 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 43,84
66 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,85
67 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 43,90
68 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 43,96
69 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 43,98
70 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 44,01
71 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 44,07
72 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN2 CHN CHN 44,20
73 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 44,21
74 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 44,23
75 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,26
76 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 44,30
77 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 44,51
78 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 44,53
79 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,62
80 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 44,75
81 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,79(3)
82 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 44,79(4)
83 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 44,84
84 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,90
WDR LIU Xinyue 刘馨悦 LB2 CHN CHN WDR

PR - Personal Record, SB - Season Best

500m (2) Ladies 17 November 2017

Rank Name Country Time
1 SHA Yuning 沙宇宁 LN4 CHN CHN 39,83 TR
2 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 39,99 PR SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 40,12
4 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 40,19 SB
5 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 40,24 SB
6 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 40,47 SB
7 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 40,49 SB
8 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 40,53
9 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 40,63 PR SB
10 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 40,76
11 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 40,83(4) SB
12 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 40,83(7)
13 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 40,93
14 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 41,07
15 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 41,24 SB
16 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 41,35 SB
17 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 41,39 SB
18 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 41,45
19 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 41,47
20 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 41,58
21 LIU Mingxu 刘明序 LC2 CHN CHN 41,69 PR SB
22 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 41,75(1)
23 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 41,75(9) SB
24 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 41,81
25 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 41,82
26 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 41,84
27 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 41,86
28 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 41,89
29 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 41,90
30 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 41,94
31 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 41,95
32 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 41,96
33 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 41,99 PR SB
34 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 42,00
35 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 42,01
36 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 42,03
37 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 42,09
38 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 42,11
39 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 42,15
40 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 42,21
41 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 42,21(4)
42 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 42,21(6) SB
43 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 42,26
44 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 42,30 PR SB
45 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 42,37
46 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 42,39
47 LI Yunyuan 李韫媛 LN3 CHN CHN 42,43 PR SB
48 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 42,45
49 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LB1 CHN CHN 42,49 PR SB
50 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 42,56 PR SB
51 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 42,64(2)
52 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 42,64(8) SB
53 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 42,67
54 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 42,80(1)
55 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 42,80(2)
56 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 42,98 PR SB
57 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 42,99
58 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 43,07 PR SB
59 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 43,19
60 YANG Baoqian 杨宝倩 LA1 CHN CHN 43,24
61 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 43,26
62 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 43,26(5)
63 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 43,29 PR SB
64 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 43,31 PR SB
65 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 43,39
66 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 43,43
67 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 43,46 SB
68 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 43,49
69 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 43,57
70 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 43,59(2)
71 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 43,59(7)
72 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 43,66
73 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 43,67
74 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN2 CHN CHN 43,80 SB
75 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 43,90
76 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 43,93
77 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 43,98 SB
78 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 44,18 SB
79 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 44,35
80 XING Jiamei 邢佳美 L? CHN CHN 44,42(3)
81 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 44,42(7)
82 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 44,58
83 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 44,63
84 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 44,67

TR - Track Record, PR - Personal Record
SB - Season Best

1000m Ladies 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 1.21,97
2 QIN Yangyang 秦阳阳 LN2 CHN CHN 1.22,49 SB
3 LI Shuang (2002) 李爽 LC2 CHN CHN 1.22,59
4 XI Dongxue 奚冬雪 LA2 CHN CHN 1.22,97
5 WANG Kaiying 王锴莹 L? CHN CHN 1.23,36
6 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 1.23,47
7 LYU Jingyao (2000) 吕镜瑶 LB2 CHN CHN 1.23,67
8 ZHANG Lina 张丽娜 LN1 CHN CHN 1.23,79
9 LI Na (1993) 李娜 LSA CHN CHN 1.23,84
9 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 1.23,84
11 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 1.24,06
12 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 1.24,08
13 HAN Miao 韩苗 LN3 CHN CHN 1.24,14
14 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 1.24,67 SB
15 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 1.24,84
16 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 1.24,88
17 ZHANG Xinmiao (2000) 张鑫淼 LB2 CHN CHN 1.25,21
18 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 1.25,23
19 GUAN Hanyue 关涵月 LN3 CHN CHN 1.25,24
20 LI Sishan 李思杉 LN2 CHN CHN 1.25,28
21 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 1.25,43
22 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 1.25,46
23 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 1.25,59
24 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 1.25,75
25 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 1.25,79
26 LIU Yang (2002) 刘洋 LC2 CHN CHN 1.26,17
27 YANG Jia 杨佳 LA2 CHN CHN 1.26,53
28 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 1.26,54
29 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 1.26,78
30 LIU Mingxu 刘明序 LC2 CHN CHN 1.26,79(3)
31 LI Chenyu 李晨宇 LN1 CHN CHN 1.26,79(5)
32 XIAO Jinming 肖金铭 LA1 CHN CHN 1.26,98
33 LIU Yibing 刘怡兵 LB2 CHN CHN 1.27,01(4)
33 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 1.27,01(4)
35 LIU Ying 刘莹 LSA CHN CHN 1.27,05
36 WANG Biying 王碧莹 LA1 CHN CHN 1.27,11
37 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 1.27,23
38 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 1.27,37
39 LIU Naiyi 刘乃仪 L? CHN CHN 1.27,52
40 LI Ziyang 李子洋 LN1 CHN CHN 1.27,58
41 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 1.27,65 SB
42 ZHANG Yue (1999) 张悦 LA1 CHN CHN 1.27,73
43 YANG Yanhui 杨艳慧 LB2 CHN CHN 1.27,82 PR SB
44 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 1.27,88
45 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 1.28,16
46 WANG Guanyue 王冠玥 LA1 CHN CHN 1.28,17
47 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 1.28,33
48 ZHANG Lu (2000) 张露 LA1 CHN CHN 1.28,47
49 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 1.28,66
50 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 1.28,68
51 ZHENG Ziyi 郑紫祎 L? CHN CHN 1.28,73 PR SB
52 HUANG Yulin 黄余琳 LC2 CHN CHN 1.28,83 PR SB
53 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 1.28,96
54 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 1.29,01
55 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 1.29,04
56 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 1.29,05
57 LI Meiqi 李美其 LA1 CHN CHN 1.29,12
58 HE Liuqing 何柳青 LB1 CHN CHN 1.29,17
59 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 1.29,29
60 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 1.29,40
61 ZHOU Yuting 周宇婷 LA1 CHN CHN 1.29,56
62 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 1.29,62
63 YANG Baoqian 杨宝倩 LA1 CHN CHN 1.29,65
64 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 1.29,89
65 YANG Anqi 杨安琪 L? CHN CHN 1.30,13
66 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 1.30,23
67 ZHENG Tian (2) 郑恬 L? CHN CHN 1.30,28
68 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 1.30,31 SB
69 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 1.30,41
70 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 1.30,44
71 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 1.31,04
72 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 1.31,62
73 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 1.32,35
74 WANG Shengjie 王圣洁 L? CHN CHN 1.32,37
75 WANG Jinyu 汪金玉 L? CHN CHN 1.32,51
76 PIAO Zhuxian 朴竹仙 L? CHN CHN 1.32,56
77 YIN Kaiwen 殷楷雯 L? CHN CHN 1.33,03
78 CHEN Siyu 陈思羽 LN1 CHN CHN 1.33,09
79 LU Chang (2000) 鲁畅 LB2 CHN CHN 1.33,35
80 LI Julin 李鞠琳 L? CHN CHN 1.33,58
81 ZHAO Wei (1996) 赵微 LN2 CHN CHN 1.33,95
82 XIAO Qianwen 肖茜文 LB1 CHN CHN 1.34,30
83 LI Siyu 李丝雨 LB2 CHN CHN 1.35,60
84 LIU Xiaonan 刘晓楠 LA2 CHN CHN 1.35,98

PR - Personal Record, SB - Season Best

3000m Ladies 18 November 2017

Rank Name Country Time
1 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN 4.31,16
2 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 4.33,31
3 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 4.33,75 PR SB
4 LI Dongyue 李东玥 L? CHN CHN 4.34,63 PR SB
5 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 4.36,96 PR SB
6 LI Leming 李乐铭 L? CHN CHN 4.38,27 SB
7 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 4.39,11
8 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 4.39,60
9 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 4.40,19
10 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 4.40,68
11 MA Wenjing 马文静 L? CHN CHN 4.41,09 SB
12 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 4.41,38
13 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 4.41,41
14 SUN Yingyuan 孙英媛 L? CHN CHN 4.41,74
15 WANG Xinyue (2001) 王馨悦 LB1 CHN CHN 4.42,32 PR SB
16 GAO Yue 高月 LN1 CHN CHN 4.42,68
17 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 4.42,79 PR SB
18 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 4.43,33
19 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 4.43,37 PR SB
20 LI Xiang (1) 李想 L? CHN CHN 4.43,79 PR SB
21 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 4.43,87
22 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 4.44,29
23 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 4.45,04 PR SB
24 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 4.45,17
25 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 4.45,21
26 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 4.45,44 PR SB
27 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 4.45,85 SB
28 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 4.46,14
29 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 4.46,81
30 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 4.47,65
31 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 4.47,70
32 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 4.47,91
33 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 4.49,91
34 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 4.50,05
35 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 4.52,10
36 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 4.54,36
37 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 4.55,11
38 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 4.57,92
39 WANG Zhixian 王智贤 LC2 CHN CHN 4.58,39
40 LI Xinyu 李欣宇 L? CHN CHN 4.58,71
41 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 5.00,31

PR - Personal Record, SB - Season Best

1500m Ladies 19 November 2017

Rank Name Country Time
1 JIN Jingzhu 金京珠 LSA CHN CHN 2.08,52
2 Bihan NAZHATIHAN 毕汗 那扎提汗 L? CHN CHN 2.10,21
3 LYU Bing 吕冰 LA1 CHN CHN 2.10,38 PR SB
4 YANG Binyu 杨滨瑜 LC2 CHN CHN 2.10,43
5 JIANG Xia 姜霞 LB1 CHN CHN 2.10,49
6 YANG Jie 杨杰 LA2 CHN CHN 2.10,61
7 SUN Xiaohan 孙小涵 LB2 CHN CHN 2.10,81
8 REN Jia 任佳 L? CHN CHN 2.11,31
9 HAI Tiange 海天鸽 LB2 CHN CHN 2.11,41
10 WU Shuangshuang 吴双双 LN3 CHN CHN 2.11,60
11 ZHAO Yining 赵一宁 LA2 CHN CHN 2.11,89
12 CHENG Li 成丽 LB2 CHN CHN 2.12,16
13 LI Leming 李乐铭 L? CHN CHN 2.12,27
14 LI Shuang (1997) 李爽 LN1 CHN CHN 2.12,71
15 MA Yuhan 马语含 LB1 CHN CHN 2.12,72
16 LIU Jingwen 刘静文 LN1 CHN CHN 2.12,81
17 ZHANG Wenjuan 张文娟 LN3 CHN CHN 2.13,02
18 FENG Qingqing 冯青青 LB1 CHN CHN 2.13,17 PR SB
19 WANG Jingyi 王晶漪 LC2 CHN CHN 2.13,41
20 WANG Xintong 王昕童 LN1 CHN CHN 2.13,42
21 LI Xiang (1) 李想 L? CHN CHN 2.13,53
22 WANG Minghui 王明慧 L? CHN CHN 2.13,70
23 HAN Tingting (1999) 韩婷婷 LA1 CHN CHN 2.13,71
24 YANG Yue 杨悦 LSA CHN CHN 2.13,90
25 BEN Jing 贲晶 LA1 CHN CHN 2.13,96 SB
26 FENG Jingyang 冯敬扬 LB2 CHN CHN 2.14,14
27 YAN Yuzhuo 阎宇卓 LN2 CHN CHN 2.14,17 SB
28 MA Haiqian 马海倩 LB2 CHN CHN 2.14,33
29 GENG Jiayang 耿嘉阳 LB1 CHN CHN 2.14,65
30 ZHAO Shuang 赵双 LA1 CHN CHN 2.14,96
31 SUN Yingyuan 孙英媛 L? CHN CHN 2.15,04
32 SONG Yue (3) 宋月 L? CHN CHN 2.15,12 PR SB
33 JIA Xuan 贾璇 LB2 CHN CHN 2.15,47
34 YAO Junbing 姚俊冰 L? CHN CHN 2.15,74
35 JIN Lilan 金丽兰 L? CHN CHN 2.15,82
36 WU Yueting 武越婷 LA1 CHN CHN 2.15,88
37 JING Jie 静洁 LC2 CHN CHN 2.16,06
38 DING Ke 丁可 LN1 CHN CHN 2.16,19
39 LI Shanshan 李珊珊 LB2 CHN CHN 2.16,34
40 WANG Wenjia 王文佳 LA2 CHN CHN 2.16,56
41 YANG Chen (2) 杨臣 L? CHN CHN 2.17,21
42 LI Bingbing 李冰冰 L? CHN CHN 2.17,24
43 LI Jingwen (1998) 李婧文 LA2 CHN CHN 2.17,30 SB
44 LI Dongyue 李东玥 L? CHN CHN 2.17,54
45 WANG Lulin 王璐琳 LA1 CHN CHN 2.17,68
46 XIU Mingzhuo 修铭茁 L? CHN CHN 2.17,70
47 LYU Rui 吕瑞 L? CHN CHN 2.17,77
48 WANG Yumeng 王雨萌 L? CHN CHN 2.18,05
49 CHANG Youdan 常又丹 L? CHN CHN 2.18,42
50 WANG Leyao 王乐遥 LA2 CHN CHN 2.18,48
51 LIU Mengmeng 刘萌萌 LA1 CHN CHN 2.18,59
52 CHEN Chen 陈辰 L? CHN CHN 2.19,16
53 YIN Siqi 尹思琪 LA2 CHN CHN 2.19,61(4)
54 SU Xinyu 苏欣雨 LB2 CHN CHN 2.19,61(8)
55 LU Chang (2002) 陆畅 LC2 CHN CHN 2.20,96
56 YUAN Chaonan 袁超楠 LA1 CHN CHN 2.21,22
57 LI Ying (2000) 李滢 LB2 CHN CHN 2.22,54
58 SONG Xiangyi 宋香仪 LN1 CHN CHN 2.25,80
59 DUAN Yuxin (2001) 段雨欣 LB2 CHN CHN 2.25,97
60 WANG Yan (2000) 王炎 LA1 CHN CHN 2.26,26 SB
61 NAN Yujie 南裕婕 L? CHN CHN 2.26,97 SB
62 JIN Wenjing 金文靓 L? CHN CHN 2.50,87

PR - Personal Record, SB - Season Best

Native Language Names